Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK REHABILITERING - PUMPESTASJON OSNES - MOTTATT SIGNERT KONTRAKT FRA ENTREPRENØR Vassbakk & Stol AS AGAN 17/03264-004 2019/01/09
U TEK 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN - SVAR - 27/14 OG 27/18 - KVILHAUGSVIK - BYGGETILSYN Bjørn Tollef Sveinsvold JHE05 19/00073-002 2019/01/09
U TEK 25/11 OG 44 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BREKKÅ, INGVALD - SVAR - 25/11 OG 44 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tveit Regnskap AS BJP01 19/00121-002 2019/01/09
U TEK 89/14 - SØNDRE VÅGE - NYBYGG BILVASKEANLEGG - 89/14 - FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS JHE05 18/03024-010 2019/01/09
U TEK 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - 15/2021 - FERDIGATTEST - PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 17/00873-006 2019/01/09
U TEK 15/33,1582 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING AGNAR JARL DIDRIKSEN - 15/33,1582 - ANGÅENDE TILSYN BRUDD VILKÅR, PÅLEGG NY SØKNAD Agnar Jarl Didriksen HHU 12/01090-007 2019/01/09
U TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/244 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04190-012 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-029 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-030 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-031 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-032 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-033 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-034 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-035 25 Offl §25 2019/01/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23 %, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23 %, FAST BLI01 18/04834-036 25 Offl §25 2019/01/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100%FAST JEN05 18/05357-005 25 Offl §25 2019/01/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100%FAST JEN05 18/05357-006 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-027 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) - SØKNAD FERIEVIKAR- BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT (BPA) ARO07 18/05561-004 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-025 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-013 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-014 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-015 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-028 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-022 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-023 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-024 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-010 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-017 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-019 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-021 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-022 25 Offl §25 2019/01/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-030 25 Offl §25 2019/01/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-031 25 Offl §25 2019/01/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-032 25 Offl §25 2019/01/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - INTERVJU AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-033 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-026 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-027 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-035 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-048 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-010 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-023 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-022 25 Offl §25 2019/01/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD AUT. SYKEPLEIER 100% FAST HJEMMETJENESTEN MIDT JEN05 19/00048-002 25 Offl §25 2019/01/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-015 25 Offl §25 2019/01/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-020 25 Offl §25 2019/01/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-002 25 Offl §25 2019/01/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER SAMFERDSEL OG UTEMILJØ - TEKNISK ETAT MSE 19/00138-003 25 Offl §25 2019/01/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TEKNISK ETAT BNE 19/00139-002 25 Offl §25 2019/01/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT - SØKNAD FERIEVIKAR SEKTOR EIENDOM - TEKNISK ETAT BNE 19/00140-002 25 Offl §25 2019/01/09
I SEN GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 52, TORVASTAD - GRAVESØKNAD - OSNESVEGEN 52, TORVASTAD Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00142-001 2019/01/09
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - (KOPIMOTTAKER) FYLKESMANNENS VEDTAK FOR KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Fylkesmannen i Rogaland GTH 12/01805-064 2019/01/09
I TEK 43/141 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/3840,3841 - 43/141 - FYLKESMANNENS VEDTAK I KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/02075-012 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00141-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 17/04292-024 2019/01/09
I TEK OLJEUTSKILLERE - TØMMING OG KONTROLL - ÅRSRAPPORT OLJEUTSKILLERE HAUGESUND LUFTHAVN Avinor Haugesund Lufthavn ORO01 12/00835-014 2019/01/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 47/708 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Anders Fjelltun GEL 19/00021-009 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 09.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK 130/5 OG 132/2 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 130/5 OG 132/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Linn Kari Vikingstad Lie HAS 18/04548-025 2019/01/09
U TEK 130/5 OG 132/2 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 130/5 OG 132/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Per Olav Stange HAS 18/04548-026 2019/01/09
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - TV-INSPEKSJON AV PRIVATE STIKKLEDNINGER I FORBINDELSE KOMMENDE ARBEID PÅ NYTT OG UTSKIFTING AV KOMMUNALE VANN OG AVLØPSLEDNINGER BØVÅGEN TIL SALHUS ROLF CHRISTEN OFTEDAL HDO 15/04310-052 2019/01/09
U TEK ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN TINGLYST SKJØTE Einar Paulsen MAHA1 14/03265-057 2019/01/09
U TEK 130/5 OG 132/2 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 130/5 OG 132/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Anne Lena Sveum Bjerketvedt HAS 18/04548-027 2019/01/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 47/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR BRAUT - 47/175 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNAR BRAUT Vedavågen Rør AS ALS06 18/03351-003 2019/01/09
I SKU ELEVMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04979-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U SEN GRAVESØKNAD - KARTMYR - STØLSMYR - SVAR - GRAVESØKNAD - KARTMYR - STØLSMYR Vassbakk & Stol AS JBE01 19/00083-002 2019/01/09
U SEN GRAVESØKNAD - NORHEIMTUNET 54, KARMSUND - SVAR - GRAVESØKNAD - NORHEIMTUNET 54, KARMSUND Birkeland Maskinentreprenør AS JBE01 19/00089-002 2019/01/09
U SEN GRAVESØKNAD - RØRBRUDD I ÅKRAVEGEN 201 - SVAR - GRAVESØKNAD - RØRBRUDD I ÅKRAVEGEN 201 S O Lund AS JBE01 19/00130-002 2019/01/09
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV TOLKETJENESTER - TILSLUTNINGSBREV Etne Kommune OEI 18/05494-008 2019/01/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 147/691 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK John Mikkelsen Hjartnes GEL 19/00021-010 2019/01/09
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Linda Bergtun AMJ 18/04208-006 2019/01/09
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Torgeir AMJ 18/04208-007 2019/01/09
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Stava Herman AMJ 18/04208-008 2019/01/09
U TEK 21/4 OG 21/12 - STAVA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/4 I KARMØY KOMMUNE Olsen Rolf Sigve AMJ 18/04208-009 2019/01/09
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV FOR HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 38/60 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Inge Kristian Melhus GEL 19/00021-011 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 3/189, 269 - RETTING I MATRIKKELEN OG SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - 3/189 OG 3/269 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Kåre Malvin Thomassen ALA04 18/05502-003 26 Off.l.26 2019/01/09
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV FOR HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING FOR AVLASTER/STØTTEKONTAKT I BARNEVERNTJENESTEN JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 3/189, 269 - RETTING I MATRIKKELEN OG SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - 3/189 OG 3/269 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Kåre Malvin Thomassen ALA04 18/05502-004 26 Off.l.26 2019/01/09
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON ALS06 19/00147-001 24 Offl.§24 2019/01/09
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VARSEL Mattilsynet LKS 18/02148-006 24 Offl.§24 2019/01/09
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV TILSKUDD TIL EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 59/164 - NYBORGVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING AV BOD, NYBYGG GARASJE - 59/164 - MERKNAD TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Andreas Mikkelsen Velde Solem VENTE 19/00143-001 2019/01/09
U SKU KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Åkra Idrettspark AS OFL 18/05670-002 2019/01/09
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON ARBEIDSTID ETTER AML §10-12 - MOSBRONVEGEN 22/24 Fagforbundet Karmøy LJH01 12/00092-302 2019/01/09
U TEK 22/40 - FERKINGSTAD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3990 - 22/40 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 18/4189 Ferkingstadtunet AS XXI 18/04189-019 2019/01/09
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK 22/40 - FERKINGSTAD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3990 - 22/40 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 18/4189 Keven Ferkingstad Sellikken XXI 18/04189-020 2019/01/09
I TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - KOMMENTAR TIL KLAGE Valborg Godal Vold GTH 18/04565-008 2019/01/09
I SEN LEDSAGERBEVIS - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/00146-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK 149/492 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/492 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE Kalstveit & Vik AS IGR 19/00118-002 2019/01/09
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10/43 I KARMØY KOMMUNE Kristiansen Silje Kr AMJ 18/05058-002 2019/01/09
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10/43 I KARMØY KOMMUNE Kristiansen Ørjan AMJ 18/05058-003 2019/01/09
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10/43 I KARMØY KOMMUNE Eide Arne AMJ 18/05058-004 2019/01/09
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10/43 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Terje AMJ 18/05058-005 2019/01/09
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10/43 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Terje AMJ 18/05058-006 2019/01/09
U TEK 10/43 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETNING HELE GRUNNEIENDOMMEN - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 10/43 I KARMØY KOMMUNE Eide Arne AMJ 18/05058-007 2019/01/09
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANN Boligleverandøren ABU01 17/01108-042 2019/01/09
U TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE OG FLYTEBRYGGE I SJØ - 120/120 - VEDRØRENDE UTSATT FRIST FOR FJERNING AV ULOVLIG TILTAK Karmsund Havn IKS GTH 18/02902-009 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN Nesredin Saleh Ali ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00145-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-013 25 Offl.§25 2019/01/09
U TEK 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - 57/90 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING AV ADKOMST - OVERSENDELSE AV KOMMENTAR TIL KLAGE Gjestfrie Hus Drift AS GTH 18/04565-009 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SEN LOVLIGHETSKLAGE ETTER KOMMUNELOVENS §59 NR. 1 - VEDTAK OM LOVLIGHETSKONTROLL Fylkesmannen i Rogaland LYK 18/03249-009 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ BØ UNGDOMSSKOLE PFA 19/00144-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 09.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - AKSJEKJØPSAVTALE MELLOM HAUGALAND KRAFT OG KARMØY KOMMUNE M. FLERE Haugaland Kraft AS VIJO 19/00116-002 2019/01/09
I TEK PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - OVERSENDER KORRIGERT SKISSE - 09.01.19 PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/03994-012 2019/01/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 89/14 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYGARDEN Inlocation AS BFH 19/00010-004 2019/01/09
U TEK 86/208 - AVALDSNES - NY GRAVPLASS, DRIFTSBYGNING OG PARKERING - 86/208 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma JHE05 18/01571-009 2019/01/09
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - KLAGE - SVAR PÅ SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - HENVENDELSE - GJELDER BRANNVANNSKAPASITET STEININGSHOLMEN Brødr Olsen Mur & Bygg AS ABU01 17/01108-043 2019/01/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/70 - BESTILLING AV NABOLISTER - DELINGSSAK Edb-Tjenester Norge Limited GEL 19/00021-012 2019/01/09
U TEK PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 133/101 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELLEN KRISTINE - 133/101 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ellen Kristine Svendsen BJP01 19/00148-001 26 Off.l.26 2019/01/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 57/701 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED KAIGATA Helge Thorsen BFH 19/00010-005 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 09.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 133/71 OG 146 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELLEN KRISTINE - 133/71 OG 146 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ellen Kristine Svendsen BJP01 19/00150-001 26 Off.l.26 2019/01/09
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - TILDELING STIPEND Berit Elise Mæland SALF 18/00462-142 2019/01/09
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET DEN 22.01.19 BNE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON FOR DELER AV STILLING UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 09.01.19 PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 Statens vegvesen - Region vest YSL 18/05540-006 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE EKSTRATIMER HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 43/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, ÅSE HELENE OG ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN - 43/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Åse Helene Larsen BJP01 19/00151-001 26 Off.l.26 2019/01/09
I TEK 43/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, ÅSE HELENE OG ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN - 43/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Vigdis Reinertsen Ersland BJP01 19/00151-002 26 Off.l.26 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV EKSTRATIMER HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 69,48 % ST ILLING - FØDSELSVIKARIAT VED RUSVIKVEGEN 3B/C LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK TEKNISKE PLANER FOR SLETTATUNET PÅ VEA - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 12/02670-010 2019/01/09
U SEN PERSONALMAPPE - INNVILGET REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00152-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 18/01755-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV EKSTRATIMER HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00153-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - GJELDER KRAV OM SAKSOMKOSTNINGER PÅ VEGNE AV ARIZONA AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS GTH 16/04060-055 2019/01/09
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 - BEKREFTELSE PÅ IKKE BARNEHAGEPLASS RHO 18/00083-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 18/00430-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00430-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK PERSONALMAPPE - DELVIS PERMISJON ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON I DEL AV STILLING - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT TRYGDEBOLIG BMV 18/00555-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I TEK 5/671 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FRØLAND, JOACHIM AASBØ/NES, CECILIE DAHL - 5/671 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FRØLAND, JOACHIM AASBØ/NES, CECILIE DAHL Cecilie Dahl Nes BJP01 19/00154-001 26 Off.l.26 2019/01/09
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-178 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
I FEL STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03896-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK - SPESIALPEDAGOGISK HJELP ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK 5/671 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FRØLAND, JOACHIM AASBØ/NES, CECILIE DAHL - SVAR - 5/671 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM FRØLAND, JOACHIM AASBØ/NES, CECILIE DAHL Cecilie Dahl Nes BJP01 19/00154-002 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LEGE VED NORHEIM BBH MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U TEK 43/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LARSEN, ÅSE HELENE OG ERSLAND, VIGDIS REINERTSEN - SVAR - 43/506 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Åse Helene Larsen BJP01 19/00151-003 2019/01/09
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTIILLEGG ETTER ETTER KONTROLL FRA MATTILSYNET DEN 11. DESEMBER. 2018 LKS 18/02148-007 24 Offl.§24 2019/01/09
U TEK 109/1 - SVEIN HANSEN FOSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGGET ETTER KONTROLL FRA MATTILSYNET DEN 10. DESEMBER 2018 Svein Hansen Fosen LKS 18/02070-007 2019/01/09
U TEK 133/101 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, ELLEN KRISTINE - SVAR - 133/101, 71 OG 146 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ellen Kristine Svendsen BJP01 19/00148-002 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/09