Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 7/4, 7 - PLAN FOR NYDYRKING LEIF HELGE HELLESTVEIT OG LARS INGE HELLESTVEIT - 7/4, 7 - ANGÅENDE TILSYN BRUDD VILKÅR TIDSFRIST FERDIGSTILLELSE Leif Helge Hellestveit HHU 12/01865-010 2019/01/08
U TEK 132/1 - PLAN FOR NYDYRKING VIKINGSTAD, RAGNAR - 132/1 - ANGÅENDE TILSYN BRUDD VILKÅR, PÅLEGG NY SØKNAD Olav Areklett Vikingstad HHU 13/00900-010 2019/01/08
U TEK 8/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - IVAN AASE - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 8/47 - IVAN AASE Vedavågen Rør AS ALS06 18/05548-002 2019/01/08
U TEK 142/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN EMIL VESTBØ - 142/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHAN EMIL VESTBØ Danielsen & Skogland Maskin AS ALS06 18/05604-002 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 17/04434-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/04434-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/04434-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U HSE FORESPØRSEL OM VERGEMÅL - SVAR - ANGÅENDE FORESPØRSEL OM VERGEMÅL BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/08
U HSE KLAGE PÅ MANGLENDE AVSLASTNING - SVAR - KLAGE PÅ MANGLENDE AVSLASTNING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/08
U TEK PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR FV47, ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - ANNONSE - PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 MFL. Karmøynytt / KK-nettside BHA02 14/01431-026 2019/01/08
U TEK PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV47 - BUSSLOMME V/ÅKRA UNGDOMSSKOLE - 15/2081 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - ANNONSE - PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BUSSLOMME - 15/2081 MFL. Karmøynytt / KK-nettside BHA02 14/02490-026 2019/01/08
U HSE VARSLING AV PÅRØRENDE - SVAR - VEDRØRENDE SVAR PÅ KLAGE OVER MANGLENDE VARSLING AV PÅRØRENDE BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/08
U TEK 112/6 - SKREVEGEN,SKRE, RENOVERING AV NAUST OG BRYGGE - 112/6 - FERDIGATTEST - RENOVERING AV NAUST OG BRYGGE Svein Kristian Stokke JKV 18/03255-005 2019/01/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 19/168 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Berge Sag Boligtomter AS EDH 18/05239-004 2019/01/08
U TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - SVAR - TRAFIKKFORHOLD VED SØRHÅLAND BARNESKOLE - SPØRSMÅL OM FRAMGANG I ARBEIDET MED FORTAU Sørhåland barneskole, FAU HPE 13/03303-029 2019/01/08
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/169 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ruben Milje EDH 18/05490-004 2019/01/08
U TEK 149/528 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 3 - 149/528 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00708-005 2019/01/08
U TEK 149/527 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 2 - 149/527 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00717-005 2019/01/08
U TEK 149/529 - NORHEIMVEGEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG, CARPORT OG MURER - BYGG 4 - 148/529 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00715-005 2019/01/08
U TEK 149/531 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER, BYGG 6 - 149/531 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00730-005 2019/01/08
U TEK 149/532 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER. BYGG 7 - 149/532 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00732-007 2019/01/08
U TEK 149/533 - NORHEIMVEGEN, SPANNE. NYBYGG ENEBOLIG M/CARPORT OG MURER BYGG 8 - 149/533 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 18/00734-005 2019/01/08
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SKILT - 148/306, 834 - FERDIGATTEST Hille Melbye Arkitekter AS KMY 18/02956-009 2019/01/08
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/170 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Torbjørn Lund EDH 18/05503-003 2019/01/08
U TEK 13/602 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/602 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 15/00247-004 2019/01/08
U TEK 125/24 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 125/24 - FERDIGATTEST - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 18/01286-005 2019/01/08
U TEK 25/90 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE - 25/90 - FERDIGATTEST Svein Arild Aarskog JHE05 16/03447-006 2019/01/08
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/167 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmsund Yard AS EDH 18/05076-003 2019/01/08
U TEK PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV47 - BUSSLOMME V/ÅKRA UNGDOMSSKOLE - 15/2081 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - GODKJENT PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV47, ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BUSSLOMME - 15/2081 MFL. Kolumbus AS BHA02 14/02490-028 2019/01/08
U TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/172 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 16/05103-009 2019/01/08
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL DRØFTELSESMØTE ARO07 11/02973-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 59/28 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 59/28 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 14/01826-006 2019/01/08
U TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - UTSTATT FRIST FOR FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 15/02752-034 2019/01/08
U TEK 149/449 - STØLSBAKKEN, SPANNE - TILBYGG BOLIG OG INNSETTING AV PORT I CARPORT - 149/449 - FERDIGATTEST Jan Tore Sørensen KMY 18/01333-006 2019/01/08
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 3 Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-048 2019/01/08
U TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - UTSATT FRIST MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Pds Protek AS KMY 15/03692-022 2019/01/08
U TEK 50/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE SIVERTSEN - 50/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE SIVERTSEN Vedavågen Rør AS ALS06 19/00085-002 2019/01/08
U TEK 114/169 - SKREVEGEN, EIKE NORDRE . NYBYGG ENEBOLIG OG STØTTEMUR - 114/169 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær JKV 09/00244-026 2019/01/08
U HSE PERSONALMAPPE - ØKT STILLINGSBRØK IDKV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 47/258 - NONSVARDEN, VIK, TILBYGG BOLIG - 47/258 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/00724-004 2019/01/08
U TEK 2/77 - ØSTHUSNESET, SÆVIK - TILBYGG ENEBOLIG - 2/77 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 14/03836-005 2019/01/08
U TEK 16/190 - MEDHAUGBAKKEN, MEDHAUG. NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 16/190 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG OG GARASJE Odd Roger Lie Langåker JKV 09/01332-014 2019/01/08
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGALAND NÆRINGSPARK AS 21. JANUAR 2019 Haugaland Kraft AS LYK 19/00116-001 2019/01/08
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2017 TIL 31. DESEMBER 2020 - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I HAUGALAND TINGRETT EDA 16/00047-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK - INNHENTING AV OPPLYSNINGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/08
I TEK 149/492 - SPANNE - FORHÅNDSKONFERANSE - 149/492 - SPANNE - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Kalstveit & Vik AS IGR 19/00118-001 2019/01/08
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - ETTERSENDING AV PRØVINGSATTEST CEM01 19/00002-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. - TILBUD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. JEN05 18/04660-157 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. JEN05 18/04660-158 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. - TILBUD HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. JEN05 18/04660-159 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER 80% FAST. JEN05 18/04660-160 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST JEN05 18/05105-004 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FAST JEN05 18/05105-005 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - INTERVJU VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-026 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - INTERVJU VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-027 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - INTERVJU VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-028 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - INTERVJU VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-029 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - INTERVJU VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-030 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE 100% FAST - AVSLAG KOMMUNAL LEGE 100% FAST MSTA 18/05266-008 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE 100% FAST - AVSLAG KOMMUNAL LEGE 100% FAST MSTA 18/05266-009 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNAL LEGE 100% FAST - AVSLAG KOMMUNAL LEGE 100% FAST MSTA 18/05266-010 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-024 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-025 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-026 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-024 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-025 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-026 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-027 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-021 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-015 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-017 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-018 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - INTERVJU FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-016 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - INTERVJU FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-017 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - INTERVJU FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-018 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - INTERVJU FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-019 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-020 25 Offl §25 2019/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-012 25 Offl §25 2019/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-013 25 Offl §25 2019/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-014 25 Offl §25 2019/01/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - INTERVJU UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-015 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-025 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-034 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK ALLMENNLEGE I SPESIALISERING - ALIS - SØKNAD ALLMENNLEGE I SPESIALISERING - ALIS JEN05 18/05521-008 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-023 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-015 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-019 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-020 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-021 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-022 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-023 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-024 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-025 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-026 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-027 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-028 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-029 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-030 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-031 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-032 25 Offl §25 2019/01/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-033 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-046 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-047 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-021 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-022 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-016 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-017 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-021 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-022 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-031 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-032 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-014 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-018 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-019 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-020 25 Offl §25 2019/01/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-021 25 Offl §25 2019/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-013 25 Offl §25 2019/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-014 25 Offl §25 2019/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-018 25 Offl §25 2019/01/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-019 25 Offl §25 2019/01/08
U TEK FLAGG- OG FESTDAGER - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å DISPONERE PARKEN, PAVILJONGEN, TORGET OG ALLMENNING I SKUDENESHAVN TIL 17. MAI-FEIRING 17.mai-komiteen i Skudeneshavn HPE 12/00559-016 2019/01/08
U TEK KARMØYGEDDON - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - KARMØYGEDDON 2019 Inventum Servering AS HPE 16/00897-023 2019/01/08
I TEK 86/244 - HUSØYVEGEN, HUSØY. DIESELFYLLESTASJON OG KONTORBRAKKER - 86/244 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 18/04190-011 2019/01/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00112-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00114-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00113-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BLOCK WATNE - UTKAST - JUSTERINGSAVTALE BLOCK WATNE MOKSHEIMTUNET Deloitte Advokatfirma AS AMA 19/00117-001 2019/01/08
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BLOCK WATNE - OVERSENDER FLERE SPESIFIKASJONER - GJELDER JUSTERINGSAVTALE - BLOCK WATNE MOKSHEIMTUNET Deloitte Advokatfirma AS AMA 19/00117-002 2019/01/08
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MOKSHEIMTUNET - BLOCK WATNE - OVERSENDER SIGNERTE DOKUMENTER - JUSTERINGSAVTALE - BLOCK WATNE MOKSHEIMTUNET Deloitte Advokatfirma AS AMA 19/00117-003 2019/01/08
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - ASFALTPRØVER - STONGTUNET Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 16/02874-017 2019/01/08
U TEK 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØSTEVIK, HANS MARTHON OG JEFFREYS, RUTH SYNNØVE ØSTEVIK - SVAR - 98/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hetland Harald Advokat BJP01 19/00099-003 2019/01/08
U TEK 5/565 OG 5/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EINARSEN, SVEN HELGE/JOHANNESEN, ANN KRISTIN - SVAR - 5/565 OG 5/567 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EINARSEN, SVEN HELGE/JOHANNESEN, ANN KRISTIN Borgen Advokatar AS BJP01 19/00106-002 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02515-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 147/92 - SKARHAUGVEGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, GARASJE - 147/92 - FERDIGATTEST Frode Strømmen KMY 12/01049-006 2019/01/08
U TEK 3/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELEN HELLESVIK - 3/45 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HELEN HELLESVIK Helen Kaspara Hellesvik ALS06 18/04574-004 2019/01/08
I TEK 15/2310 - ÅKRA - NYBYGG - 15/2310 - MERKNAD/PROTEST TIL NABOVARSEL Jofrid Kjellbjørg Bru IGR 19/00110-001 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM MIDLERTIDIG ARBEIDSFORHOLD AFA02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM MIDLERTIDIG ARBEIDSFORHOLD AFA02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - ENDRING VEDR. UTREGNING AV BRA - - UTTALELSE - DETALJREGULERING SPANNADALEN PLAN 5079-1, - GNR.148, BNR.1035 M. FL. Rogaland fylkeskommune Fylkesrådmannen YSL 18/03236-015 2019/01/08
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - MERKNAD TIL PLAN 2107 - REGULERING ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Sidsel Bøe JST 17/03376-014 2019/01/08
U TEK 64/1551, 64/1552, 64/1553, 64/1554, 64/1555 OG 64/1556 - STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOLIGER - OMRÅDE BK5 - 64/130, 64/164 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Skudenes & Aakra Sparebank JKV 16/02127-015 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK OKTOBER ROCK - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - OKTOBERROCK 2019 Inventum Servering AS HPE 12/02935-028 2019/01/08
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - JØRN ROAR LØKNES - ANALYSEPERIODE: 03.01.2019-08.01.2019 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-002 2019/01/08
I TEK 94/97 - MELAND, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 94/97 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FRADELING AV GARDSHUS Fylkesmannen i Rogaland HHU 18/03660-006 2019/01/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 2/167 - BESTILLING AV NABOLISTE Kenneth Kvinnesland GEL 19/00021-006 2019/01/08
U TEK 93/176 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/167 - 93/176 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmsund Yard AS EDH 18/05076-004 2019/01/08
U TEK 119/600 , 119/601 , 119/602 , 119/603 , 119/604 , 119/605 , 119/606 OG 119/607 - MYKJE. NYBYGG REKKEHUS BYGG 3, BOLIG 11-18 - 119/574 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 11/02153-018 2019/01/08
U TEK 64/948 - GRANVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG, BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIG - 64/948 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/04102-006 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK 4/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, VEGAR - 4/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, VEGAR Vegar Vea BJP01 19/00115-001 26 Off.l.26 2019/01/08
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 19/00119-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK 89/14 - SØNDRE VÅGE - NYBYGG BILVASKEANLEGG - 89/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS JHE05 18/03024-009 2019/01/08
I TEK PLAN 3000-3 - DETALJREGULERING FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE - ENDRING AV LEKEPLASS, FRIOMRÅDER OG BOLIGER - 69/71 MFL. - BESKRIVELSE OG BESTEMMELSE FOR MINDRE ENDRING I REGULERINGSPLAN 3000-3 RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/03994-009 2019/01/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00122-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK 83/144 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKEISVOLL EIENDOM AS - 83/144 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Skeisvoll Eiendom AS BJP01 19/00120-001 2019/01/08
U TEK 123/164 - SNIK, DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 19/168 - 123/164 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Berge Sag Boligtomter AS EDH 18/05239-005 2019/01/08
U TEK 4/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, VEGAR - SVAR - 4/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VEA, VEGAR Vegar Vea BJP01 19/00115-002 2019/01/08
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Marthon Østevik EDH 18/05190-003 2019/01/08
I TEK 25/11 OG 44 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BREKKÅ, INGVALD - 25/11 OG 44 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Ingvald Brekkå BJP01 19/00121-001 26 Off.l.26 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅRS STUDENT HELSE VED HJEMMETJENESTEN MIDT-NATT Tord-André Stokka Kåven REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE - DAGTID VED KARMØY LEGEVAKT Sara Beate Langhelle MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 43/43 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3008 - 43/43 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 18/4991 Ole Egil Knutsen XXI 18/04991-016 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK 86/208 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 18/1571 - 86/208 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER; KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 18/1571 Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma ORO01 19/00129-001 2019/01/08
U TEK 64/392 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/169 - 64/392 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Ruben Milje EDH 18/05490-005 2019/01/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 148/695 - BESTILLING AV NABOLISTE Leif Inge Bjerkenes GEL 19/00021-007 2019/01/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 74/14 - BESTILLING AV NABOLISTER Rasmus Ytreland GEL 19/00021-008 2019/01/08
I TEK 58/232 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK - GARASJE OG UTKJØRSEL - 58/232 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roberto Andre Ritland KMY 15/02713-007 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 13/520 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/170 - 13/520 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Torbjørn Lund EDH 18/05503-004 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 16/03973-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03973-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 66/918 - AUSTREIM - ETABLERING AV BRYGGE - 66/918 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Sparebank 1 Sr-Bank ASA JKV 14/01612-009 2019/01/08
I TEK 86/208 - AVALDSNES - NY GRAVPLASS, DRIFTSBYGNING OG PARKERING - 86/208 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma JHE05 18/01571-008 2019/01/08
I TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING - 12/67 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/01978-006 2019/01/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00125-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - REVIDERT FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN PLAN 675 Fiskarlaget Vest JST 16/04098-064 2019/01/08
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/04883-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK SAMSPILLSENTREPRISE - NYE IDRETTSHALLER PÅ ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - GARANTI NR. B402254 - VEIDEKKE ENTREPRENØR AS - PROSJEKT NR. 36045 - NYE IDRETTSHALLER PÅ ÅKRA OG RIVNING AV EKSISTERENDE IDRETTSHALL Atradius JAS03 17/04361-012 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK 146/14 - LAGRINGSTILLATELSE STENA RECYCKLING AS AVD. TORVASTAD - KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF 146/14 - STENA RECYCKLING AS AVD. TORVASTAD Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) AMA02 19/00132-001 2019/01/08
I SEN MIME (VEA SYKEHJEM) - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Solstein AS EVI1 19/00133-001 26 Off.l.26 2019/01/08
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - SAK VEDR. BYGGING AV NY SKOLE PÅ STANGALAND Trygve Olsen EIST 17/01910-004 2019/01/08
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/00126-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. BYGGING AV NY SKOLE PÅ STANGALAND Trygve Olsen EIST 17/01910-005 2019/01/08
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK FORESPØRSEL VEDRØRENDE AVTALE OM MEDBESTEMMELSESRETT OVER NØTTESKOGEN - AVTALE OM MEDBESTEMMELSESRETT OVER NØTTESKOGEN Rusvik Naturbarnehage SA MAAA1 19/00127-001 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING Hereid Eiendom AS EDH 18/05624-004 2019/01/08
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK PLAN 673 Fiskarlaget Vest JST 16/04096-064 2019/01/08
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN PLAN 674 Fiskarlaget Vest JST 16/04097-068 2019/01/08
I TEK 43/604 - HØYNES - UTSETTING AV GRENSEMERKER - 43/604 - HØYNES - UTSETTING AV GRENSEMERKER Eskild Kvala AS XXI 19/00135-001 2019/01/08
I TEK TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT PÅ VEA - SØRBØ BOLIG AS - SVAR PÅ SØKNAD OM ETABLERING AV KRYSS TIL FV. 854 FRA SØRBØ BOLIGFELT Statens Vegvesen BTH04 18/04927-007 2019/01/08
U TEK MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 15.01.2019 - MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 15.01.2019 Trygve Hagland MSA 19/00109-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/08
I TEK 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - 15/2021 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/00873-005 2019/01/08
I TEK ÅKREHAMN RENSEANLEGG - OVERSENDING AV TILLATELSE TIL ÅKREHAMN RENSEANLEGG Fylkesmannen i Rogaland AGAN 17/05187-008 2019/01/08
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5 - DETALJREGULERING FOR SØNDRE VÅGE - VARSEL OM OPPSTART - FRÅSEGN VEDR. KULTURMINNE Rogaland Fylkeskommune YSL 18/05540-005 2019/01/08
U TEK 83/144 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKEISVOLL EIENDOM AS - SVAR - 83/144 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Rune Lande BJP01 19/00120-002 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK GRAVESØKNAD - RØRBRUDD I ÅKRAVEGEN 201 - GRAVESØKNAD - RØRBRUDD I ÅKRAVEGEN 201 S O Lund AS ETS 19/00130-001 2019/01/08
U HSE TILLEGGSSAK - ADVARSEL MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/08
I TEK STARTLÅN - VERDIVURDERING RBE08 19/00128-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
I TEK ORGANISK MATERIELRETUR - UTSLIPPSTILLATELSE - UTTALE - STORØY , SØKNAD OM LØYVE ETTER FORUREININGSLOVA 104/49 Fiskarlaget Vest PEID 17/04563-008 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR FV47, ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - GODKJENT PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR FV47, ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 MFL. Kolumbus AS BHA02 14/01431-028 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 43/43 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/3008 - 43/43 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 18/4991 Kristian Mjølhus XXI 18/04991-017 2019/01/08
I TEK 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 12/34 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen IGR 19/00131-001 2019/01/08
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00122-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03973-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 MFL. - GODKJENT 17.12.2018 - GODKJENT PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 MFL. Hans J Rasmussen Prosjekt AS BHA02 15/01037-052 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/hilde Pettersen AMJ 18/04833-004 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As AMJ 18/04833-005 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Van Noppen Cortina R AMJ 18/04833-006 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Gudveig AMJ 18/04833-007 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Egil Sigmund AMJ 18/04833-008 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As AMJ 18/04833-009 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As AMJ 18/04833-010 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen John Kristen AMJ 18/04833-011 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen David AMJ 18/04833-012 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østhus Hans Olav AMJ 18/04833-013 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Oddrun Østhus AMJ 18/04833-014 2019/01/08
I TEK 12/34 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KENNETH TANGJERD BYGGESAK 19/131 - 12/34 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KENNETH TANGJERD BYGGESAK 19/131 S O Lund AS ORO01 19/00134-001 2019/01/08
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING GTF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT I UTLEIEBOLIG BMV 17/02509-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As AMJ 18/04833-017 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Van Noppen Cortina R AMJ 18/04833-018 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Gudveig AMJ 18/04833-019 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Sørensen Egil Sigmund AMJ 18/04833-020 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As AMJ 18/04833-021 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Nilssen Sønner As AMJ 18/04833-022 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen John Kristen AMJ 18/04833-023 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Davidsen David AMJ 18/04833-024 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Østhus Hans Olav AMJ 18/04833-025 2019/01/08
U TEK 3/134 OG 3/332 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Vea Oddrun Østhus AMJ 18/04833-026 2019/01/08
U TEK 148/95 OG 148/306 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 148/95 OG 148/306 - UNDERRETTING ETTER GRENSEJUSTERING Olav Thon Eiendomsselskap ASA MAH 18/03778-020 2019/01/08