Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04469-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 18/03734-002 24 Offl.§24 2019/01/04
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 18/03764-002 24 Offl.§24 2019/01/04
U HSE TILLEGGSSAK - FORHÅNDSVARSEL MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/04
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT HAUSO, GEIR-HELGE - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Geir Helge Hauso BSO02 18/04099-002 2019/01/04
U TEK 74/28 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 74/28 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT - REGISTRERT FRITIDSBOLIG Marta Lunde Medhaug BSO02 18/03577-002 2019/01/04
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT GRUNNET UBEBODD BOLIG BSO02 18/04846-004 24 Offl.§24 2019/01/04
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 18/00072-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 MFL. - ANNONSE - GODKJENT PLAN 268-5 - REGULERINGSPLAN FOR TRÆLHAUG - ENDRING VEDR. UNDERGANG - DEL AV 10/84 MFL. Karmøynytt / KK-nettside BHA02 15/01037-050 2019/01/04
U TEK 119/619 MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG, KLE INN CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/619 MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG, KLE INN CARPORT Helge Norem EDH 18/05485-002 2019/01/04
U TEK 119/314 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/314 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - INNGLASSERING AV EKSISTERENDE TERRASSE May Svanhild Minde EDH 18/05511-002 2019/01/04
U TEK 63/238 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDET INNGANGSPARTI - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 63/238 - BÅRASTEMVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDET INNGANGSPARTI Håvard Mork og Kristin Aase EDH 18/05550-002 2019/01/04
U TEK 64/486 - TUSENFRYDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/486 - TUSENFRYDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Mats Jone Munthe Høvring EDH 18/05699-002 2019/01/04
U TEK 149/445 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/445 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING BOLIG Espen Langøen Bull-Tornøe EDH 18/05682-002 2019/01/04
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - OVERSENDING AV DELINGSSAK FOR UTTALE TIL DISPENSASJON ETTER PBL § 11-6 OG § 1-8 Fylkesmannen I Rogaland HHU 18/04349-007 2019/01/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 66/511 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED ØSTREMBRUVEGEN Karmøy kommune BFH 19/00010-003 2019/01/04
U TEK 63/20 - RUNDHAUGVEGEN - NORDSTOKKE - NYBYGG BASESTASJON FOR MOBIL TELEKOMMUNIKASJON - RAMMETILLATELSE - 63/20 - RUNDHAUGVEGEN - NORDSTOKKE - NYBYGG BASESTASJON FOR MOBIL TELEKOMMUNIKASJON Pro Invenia AS KIS 18/05614-004 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - REDEGJØRELSE SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING FOR VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - REFERAT FRÅ MØTE 03.12.18 - NYE EIKJEVEGEN Abo Plan & Arkitektur AS JST 13/03162-095 2019/01/04
I TEK 64/948 - GRANVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG, BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIG - 64/948 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/04102-005 2019/01/04
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - SØKNAD OM DISPENSASJON Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-009 2019/01/04
U TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - OVERSENDING AV DELINGSSØKNAD FOR KULTURMINNEFAGLIG UTTALE Rogaland Fylkeskommune HHU 18/04349-008 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-329 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-330 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-331 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-332 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-333 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-334 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-335 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-336 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-337 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-338 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-339 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-340 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-341 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - AVSLAG RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 18/03570-342 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-149 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-150 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-151 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-152 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-153 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-154 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-155 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-156 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-157 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-158 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-159 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-160 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-161 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-162 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-163 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-164 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-165 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-166 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-167 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-168 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-169 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-170 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-171 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-172 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-173 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-174 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-175 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-176 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-177 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-178 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-179 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-180 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-181 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-182 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-183 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-184 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-185 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-186 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-187 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 - AVSLAG RINGEVIKAR SOM LÆRER- HØSTEN 2018 BLI01 18/03571-188 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT JEN05 18/04665-015 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT JEN05 18/04665-016 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE KHO 18/04784-021 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE KHO 18/04784-022 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE KHO 18/04784-023 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR KOPERVIK SKOLE KHO 18/04784-024 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-031 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-032 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-033 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-034 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-035 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-036 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSSTILLINGER VED MYKJE SKOLE BLI01 18/05104-037 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 67,60 % FAST NATT JEN05 18/05172-004 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - PERSONALENHET HELSE OG OMSORG - TILBUD KONSULENT - PERSONALENHET HELSE OG OMSORG MSTA 18/05173-039 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - PERSONALENHET HELSE OG OMSORG - ARBEIDSAVTALE KONSULENT - PERSONALENHET HELSE OG OMSORG MSTA 18/05173-040 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 80-100% FAST JEN05 18/05357-002 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE BLI01 18/05314-019 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE BLI01 18/05314-020 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE BLI01 18/05314-021 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE - AVSLAG UNDERVISNINGSINSPEKTØR SEVLAND SKOLE BLI01 18/05314-022 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-067 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-068 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-069 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-070 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-071 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-072 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-073 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-074 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-075 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-076 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-077 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-078 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-079 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-080 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-081 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-082 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-083 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-084 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-085 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-086 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-087 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-088 25 Offl §25 2019/01/04
U SEN REKRUTTERINGSSAK ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG - AVSLAG ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG GLS 18/05315-089 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-013 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-014 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-015 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-016 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-019 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-091 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-092 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-093 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-094 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-095 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-096 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-097 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-098 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-099 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-100 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-101 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-102 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-103 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-104 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-105 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-106 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-107 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-108 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-109 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-110 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-111 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-112 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-113 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-114 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-115 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-116 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-117 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-118 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-119 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-120 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-121 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-122 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-123 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-124 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-125 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-126 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-127 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-128 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-129 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-130 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-131 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-132 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-133 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-134 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-135 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-136 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-137 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-138 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-139 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-140 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-141 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-142 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-143 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-144 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-145 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - TRUKKET ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-146 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-147 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-148 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-149 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-150 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-151 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-152 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-153 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-154 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-155 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-156 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-157 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-158 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-159 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-160 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-161 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-162 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-163 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-164 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-165 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-166 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-167 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-168 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-169 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-170 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-171 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-172 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-173 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-174 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-175 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-176 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - BEKREFTELSE ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-177 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-015 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-005 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-006 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-008 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-015 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-020 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - BEKREFTELSE FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-021 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-013 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-014 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-004 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-005 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-013 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-009 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-011 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-005 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-006 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-020 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-021 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-022 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-023 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-024 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-025 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER MSTA 18/05425-026 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - BEKREFTELSE FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-015 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-008 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-009 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-010 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - BEKREFTELSE UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-011 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-015 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - BEKREFTELSE FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-020 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-020 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-021 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-022 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-023 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-024 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-025 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-026 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-027 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-028 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-029 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-030 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-031 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-023 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-024 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-025 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-026 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-027 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-028 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-029 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-030 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-031 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-032 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-033 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-034 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-035 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-036 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-037 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-038 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-039 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-040 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-041 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-042 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-043 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-012 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-015 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-009 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - SØKNAD FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NATTJENESTEN - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NATTJENESTEN ARO07 18/05575-012 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-015 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-020 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-021 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-022 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-023 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-024 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-025 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-026 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-027 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-028 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-029 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-030 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-031 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-032 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-033 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-034 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-035 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-005 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-006 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - SØKNAD INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR - BEKREFTELSE INSTITUSJONSKOKK, FERIEVIKAR JEN05 18/05577-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-015 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-018 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-019 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-020 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-021 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-022 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-012 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-013 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-015 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-016 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-017 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-010 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-013 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-014 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - BEKREFTELSE FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-015 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-024 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-025 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-026 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-027 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-028 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-008 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-010 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-007 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-008 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-009 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-010 25 Offl §25 2019/01/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-011 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-012 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - BEKREFTELSE FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-013 25 Offl §25 2019/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2019 BLI01 19/00050-002 25 Offl §25 2019/01/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-002 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-003 25 Offl §25 2019/01/04
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 19/00051-004 25 Offl §25 2019/01/04
I TEK 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 133/181 - FEØY - NYBYGG FRITIDSBOLIG Dalsnuten AS KIS 19/00053-001 2019/01/04
I TEK 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER 5/512 - TEKNISK PLAN - SLETTAVIKVEGEN - RETT BOLIG RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/02532-016 2019/01/04
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERVARSEL Frende Skadeforsikring AS RBE08 17/00694-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK 86/48 - KONG AUGVALDSVEG, AVALDSNES - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRANNSKILLLE - 86/48 - ENDRING AV ANSVARLIG FORETAK Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 18/03250-009 2019/01/04
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 - OVERSENDER REVIDERTE DOKUMENTER PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14 Cowi AS YSL 17/02912-012 2019/01/04
I TEK GRAVEMELDINGER/SKILTPLAN - HAUGALAND KRAFT - GENERELL SKILTPLAN 2019 Haugaland Kraft AS MGR01 15/00291-015 2019/01/04
I TEK 120/28 - RØYKSUND. RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 120/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Thor Arne Lie AS JKV 12/02133-023 2019/01/04
I TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - SAK 18-031358REN-JSTO SÆVIK, GNR. 2 - VEDLIKEHOLD AV SMEVEGEN 2/24 Haugalandet og Sunnhordaland KSU01 18/01316-005 2019/01/04
U TEK KONTAKTMØTER - STATENS VEGVESEN, ROGALAND FYLKESKOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE - SVAR - KONTAKTMØTE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STATENS VEGVESEN OG KOMMUNENE I ROGALAND I 2019 Statens vegvesen - Region vest HPE 17/00846-008 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING FOR AVLASTER/STØTTEKONTAKT I AKTIVITETS OG AVLASTNINGSTJENESTEN JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK KOMMUNALE PROSJEKTER - RENOVERINGER/OMBYGGINGER - RAMMEAVTALE - AVBESTILLING AV JOBBER Bygg Smart Eiendom AS TMS01 19/00052-001 2019/01/04
U TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-002 2019/01/04
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 19/00017-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SEN PERSONALMAPPE - KORR-P2 - FORLENGELSE SOM HOVEDTILLITSVALGT T.O.M. 31.12.20 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING FRYSERI - 15/950 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART, FOTO OG RØRLEGGERMELDING Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 18/05605-003 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING FOR AVLASTER/STØTTEKONTAKT I BARNEVERNSTJENESTEN JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU ANDRE KULTURMINNER - SVAR - KARMØY KOMMUNE - GNR. 22, BNR.9 - FERKINGSTAD GAMLE KIRKESTED - ID. 24058 - SKJØTSEL KULTURMINNE - FORESPØRSEL OM UTBETALING Rogaland Fylkeskommune RUJO 13/01604-054 2019/01/04
U TEK 15/137 - M/FL., RÅDHUSVEIEN - ÅKRA, PÅBYGG - 26 LEILIGHETER FORDELT PÅ 2 ETG. - 15/137 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 02/03778-053 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING FOR AVLASTER/STØTTEKONTAKT I BARNEVERNSTJENESTEN JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅRS STUD.HELSE VED MOTTAK OG OPPFØLGING Sigrid Rundhaug Andersen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM ÅRSARBEIDSTID I KARMØY KOMMUNE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK 4/453 - MUNKEJORDTUNET, MUNKEJORD. NYBYGG 4 - MANNSBOLIG TOMT 10 OG 12 - 4/453 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 07/01807-028 2019/01/04
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADVOKATFULLMEKTIG VED RÅDHUSET Anette Jacobsen Mokleiv MMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK STARTLÅN - VERDIVURDERING RBE08 19/00055-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 18/00072-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - FAKTURA FOR VERDIVURDERING RBE08 19/00055-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00072-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 18/05114-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2019 - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VEDR. MOTTATT KLAGE BMV 19/00032-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK 13/652 - TOMT 15, ÅRVOLL NORD, TJØSVOLL. NYBYGG, SEKSMANNSBOLIG - 13/652 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 05/02866-033 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING SOM PEDAGOGISK LEDER KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - SVAR - STANGELANDSVÅGEN - STEINLAGER PÅ AREALET MELLOM NY KAI OG SEVERIN LARSENSVEG -REETABLERING AV GATELYS LANGS NY KAI Bjarne Arnesen HDO 15/04311-117 2019/01/04
I TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - 123/172 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 16/05103-008 2019/01/04
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - OVERESENDER DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING - NATURMANGFOLD LINDØY (REVIDERT) Friluftsrådet Vest AAHO 17/03866-030 2019/01/04
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - OVERSENDELSE AV KLAGE Eskild Kvala AS GTH 17/04292-023 2019/01/04
I TEK 15/950 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI - 15/950 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ÅKREHAMN FRYSERI O.hansen & Sønner A/s ORO01 19/00058-001 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING - 13/749 - TJØSVOLL, SØKNAD OM SEKSJONERING Tostemmen Utbygging AS IGR 18/05625-002 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE OM AKTIVITETSVENN I KARMØY KOMMUNE Frivilligsentralen EIE 16/03584-025 2019/01/04
U TEK 88/72 - HUSØYVEGEN, VELDE, SØNDRE. BRUKSENDRING FRA KONTORLOKALER TIL OVERNATTINGSSTED FOR GJESTEARBEIDERE - 88/72 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 06/02157-026 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON UTGÅR BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00005-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - SAMARBEIDSAVTALE OM ET MER DEMENSVENNLIG SAMFUNN Nasjonalforeningen for folkehelsen EIE 16/03584-026 2019/01/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 123/19 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TORBJØRN MUNKEJORD PEDERSEN Solid Mesterbygg AS AEI04 19/00023-003 2019/01/04
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VEDR. LEVERING AV HEISANLEGG P 53500 VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - PROSJEKT NR. 11070464 (BANKGARANTI NR. 103240) Schindler AS BKE 17/00512-122 2019/01/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/313 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD OM TILTAK I K Gabrielsen GEL 19/00021-002 2019/01/04
I TEK MINIRENSEANLEGG - WALLAX MINIRENSEANLEGG - NY ÅRSRAPPORT 2018 Wallax AS ELO 12/01007-020 2019/01/04
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - TILBAKEMELDING PÅ NYTT OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN PLAN 674 Fiskeridirektoratet JST 16/04097-062 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKHANDELBEVILLING - UTVIK AUTO AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-039 2019/01/04
I TEK 134/3, 135/3 - JORDSKIFTERETTEN 18-188082RFA-JSTO - GRØNNINGEN MFL. 18-188082RFA-JSTO - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN . 18-188082RFA-JSTO Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 19/00056-001 2019/01/04
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING FRYSERI - 15/950 - SITUASJONSKART OVER BYGG SOM SKAL RIVES Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 18/05605-004 2019/01/04
I TEK 109/21 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/21 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SITUASJONSKART OG E-POST KORRESPONDANSE Berge Sag og Trelast AS IGR 18/05250-003 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV FUNKSJONTILLEGG KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00065-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK 139/8 - HAUSKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 139/8 - MOTTATT MANGLER - DOKUMENTASJON PÅ ADKOMSTRETT Sandvika Advokatkontor DA V/ advokat Henrik Heussche HHU 18/05223-004 2019/01/04
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2019 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-177 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00063-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK 3/664 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS, NYBYGG TOMANNSBOLIG, - 3/664 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 10/01823-017 2019/01/04
I SEN BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 - INNSENDING AV BUDSJETTDOKUMENT FOR 2019 Fylkesmannen I Rogaland ODH01 17/04950-007 2019/01/04
I TEK TILLEGGSSAK 2 - UNDERTEGNET REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE EIST Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BADEVAKT VED KARMØYHALLEN Martin Kvilhaug KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - INVENTUM SERVERING AS / CAFE MM OKTOBERROCK 2019 Inventum Servering AS EVI1 19/00022-001 2019/01/04
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALELSE FRA MALVIN VARNE AS - 04.01.19 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Malvin Varne AS JST 16/04097-063 2019/01/04
U TEK 147/212 - MOKSHEIM, STØYSKJERM - 147/212 - MOKSHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST STØYSKJERM Torbjørn Naastad BFH 05/03195-010 2019/01/04
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - ENDRING VEDR. UTREGNING AV BRA - - UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5079-1 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - ENDRING VEDR. UTREGNING AV BRA 148/1035 M .FL Statens Vegvesen YSL 18/03236-014 2019/01/04
I TEK PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52 - FV. 835 - UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - GNR 124 BNR 52 Statens Vegvesen YSL 18/03219-012 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I TEK OKTOBER ROCK - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - OKTOBERROCK 2019 Inventum Servering AS HPE 12/02935-027 2019/01/04
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05493-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2019 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - INVENTUM SERVERING AS KARMØYGEDDON 2019 Inventum Servering AS EVI1 19/00022-002 2019/01/04
I TEK KARMØYGEDDON - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALT AREAL - KARMØYGEDDON 2019 Inventum Servering AS HPE 16/00897-022 2019/01/04
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05115-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK 94/78 - SØRALAUVEGEN - MELAND - TILBYGG BOLIG TERRASSE OG BOD/SOMMERHUS - 94/78 - SØRALAUVEGEN - MELAND - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG BOLIG TERRASSE OG BOD/SOMMERHUS Kenneth Tvedt BFH 14/02679-004 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - PRIVATPRAKTISERENDE MED 100% DRIFTSTILSKUDD - TILBUD OM 100% DRIFTSHJEMMEL SOM PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPUET VED BYGNES FYSIOTERAPI MSTA 18/04235-039 25 Offl.§25 2019/01/04
U TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - SVAR - SAK 18-031358REN-JSTO SÆVIK, GNR. 2 - VEDLIKEHOLD AV SMEVEGEN 2/24 Haugalandet og Sunnhordaland HPE 18/01316-006 2019/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - OPPRETTHOLDELSE AV INNSIGELSE TIL PLAN 675 - PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Kystverket JST 16/04098-060 2019/01/04
I SEN PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 04.01.19 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN Rogaland Fylkeskommune JST 16/04098-059 2019/01/04
I SEN PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 04.01.19 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN Rogaland Fylkeskommune JST 16/04097-064 2019/01/04
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 04.01.19 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK Rogaland Fylkeskommune JST 16/04096-060 2019/01/04
U TEK TEKNISK PLAN FOR TORVASTAD BOLIGPROSJEKT - ODD HANSEN AS - OVERSENDER REVIDERTE PLANER FOR BYGGEMODNING AV BOLIGFELT FOR ODD HANSEN PROSJEKT AS PÅ TORVASTAD Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 18/00625-015 2019/01/04
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV PED.LEDER TILLEGG BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04
U TEK 3/189, 269 - RETTING I MATRIKKELEN OG SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - 3/189, 269 OG 217 - VARSEL OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Evy Johannesen ALA04 18/05502-002 2019/01/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE AV DRIFTSHJEMMEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/04