Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA MØTE 04.12.2018 MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - TILBUDSBREV RIVING SOLHEIMSBARAKKÅ GTA AS Gta AS STSP 19/00042-004 2019/01/03
I TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - TILBUDSBREV RIVING AV SOLHEIMSBARAKKÅ VASSBAKK & STOL AS Vassbakk & Stol AS STSP 19/00042-005 2019/01/03
I TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - TILBUDSBREV RIVING AV SOLHEIMSBARAKKÅ O. HANSEN & SØNNER AS O.hansen & Sønner A/s STSP 19/00042-006 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/03
I TEK MINIKONKURRANSE 2 - RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN - TILBUDSBREV RIVING AV SOLHEIMSBARAKKÅ BIRKELAND MASKIN AS Birkeland Maskinentreprenør AS STSP 19/00042-007 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/03
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Prima Omsorg AS CBE02 18/01699-031 2019/01/03
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Assent AS CBE02 18/01699-032 2019/01/03
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Unicare BAB AS CBE02 18/01699-033 2019/01/03
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Human Care AS CBE02 18/01699-034 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2019/01/03
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - DATABEHANDLERAVTALE Aleris Ungplan & BOI CBE02 18/01699-035 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - INNFRIELSE AV LÅN NR. 238421 RBE08 18/05443-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/75 - ØYGARDSTUNET, MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 1 Hantera AS KIS 18/05300-002 2019/01/03
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 2 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/75 - MIDTRE EIDE. NYBYGG 4 MANNSBOLIG - BK2 - HUS 2 Hantera AS KIS 18/05301-002 2019/01/03
U TEK 69/75 - MIDTRE EIDE. NYBYGG TOMANNSBOLIG - BK2 - HUS 3 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 69/75 - MIDTRE EIDE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BK2 - HUS 3 Hantera AS KIS 18/05303-002 2019/01/03
U TEK TILLEGGSSAK 2 - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE KJTY Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - BEKREFTELSE PÅ NY FORSIKRING RBE08 18/04088-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 MFL. - VEDØY - INGEN MERKNADER FRA KULTURAVDELINGA, ROGALAND FYLKESKOMMUNE - PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen AAHO 17/04741-052 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - INNFRIELSE AV LÅN NR. 292456 - SLETTING AV PANT RBE08 18/05627-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - VORMEDAL UNGDOMSKOLE - BRANNVANNSBEREGNING Bjørn Kåre Ellingsen ABU01 17/01108-036 2019/01/03
U TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 1 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5300 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 1 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5300 Hage & Maskin AS ORO01 18/05446-003 2019/01/03
U TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 2 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5301 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 2 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5301 Hage & Maskin AS ORO01 18/05447-003 2019/01/03
U TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 3 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5303 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 3 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5303 Hage & Maskin AS ORO01 18/05448-003 2019/01/03
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS Vigdis Sommersel Lindtner EVI1 18/00002-150 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 18/01170-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 18/00979-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 18/05619-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 125/24 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 125/24 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JKV 18/01286-004 2019/01/03
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - UTSTATT FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 17/00860-032 2019/01/03
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK 13/204 - TJØSVOLL. TILBYGG TIL BOLIG, GARASJE I FASADE ØST OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/204 - TJØSVOLL. TILBYGG TIL BOLIG, GARASJE I FASADE ØST OG FASADEENDRING Evy T . og Helge Håkonsen EDH 15/05027-004 2019/01/03
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - DATABEHANDLERAVTALE Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-090 2019/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG VIKARIAT ASSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-008 25 Offl.§25 2019/01/03
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2018/2019 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 18/05613-009 25 Offl.§25 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - INSTRUKTØRTILLEGG GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/00007-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER 62,44% FAST STILLING NATT JEN05 18/04665-014 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - BEKREFTELSE VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-022 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - BEKREFTELSE VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-023 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - BEKREFTELSE VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-024 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER - BEKREFTELSE VIRKSOMHETSLEDER FOR HELSESTASJON, LEGEVAKT OG LEGESENTER SALF 18/05106-025 25 Offl §25 2019/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 18/05197-020 25 Offl §25 2019/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 18/05197-021 25 Offl §25 2019/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 18/05197-022 25 Offl §25 2019/01/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG STYRER I VEA BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 18/05197-023 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-007 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-008 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-010 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - INTERVJU 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-011 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-069 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-070 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-071 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-072 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-073 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-074 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-075 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-076 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-077 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-078 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-079 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-080 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-081 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-082 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-083 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-084 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-085 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-086 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-087 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-088 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-003 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN SKUDENES JEN05 18/05563-004 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-010 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-011 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-005 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-006 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN ÅKRA JEN05 18/05565-007 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-005 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-006 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN KOPERVIK ARO07 18/05567-003 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-007 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. TORVASTAD/NORHEIM JEN05 18/05569-006 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-002 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-003 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN NORHEIM ARO07 18/05570-004 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-009 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-010 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-011 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-012 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-013 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-014 25 Offl §25 2019/01/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% - BEKREFTELSE FYSIOTERAPEUT - 2 LEDIGE DRIFTSTILSKUDD PÅ 60% MSTA 18/05376-015 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - SØKNAD FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE MSTA 18/05571-008 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-005 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-008 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-009 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESKAP JEN05 18/05572-010 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-015 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR ÅKRA BU- OG BEHANDLINGHEIM JEN05 18/05573-016 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-020 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-021 25 Offl §25 2019/01/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-022 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-008 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-009 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-013 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-014 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-014 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-015 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-016 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-017 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-011 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-006 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-007 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR PÅ STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05580-008 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-007 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-007 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-018 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-019 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-020 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-021 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-022 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-023 25 Offl §25 2019/01/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKARER DAGAVDELING FOR ELDRE JEN05 18/05687-006 25 Offl §25 2019/01/03
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - DÅRLIG VEILEDNING - KLAGE GKH01 18/04703-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK - SPESIALPEDAGOGISK HJELP ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - RETUR - SLETTET PANTEDOKUMENT RBE08 18/05627-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE - SØKNAD OM OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID VED 15/1004 MFL. STRANDATOPPEN RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/04420-095 2019/01/03
I TEK 15/163 - ØYAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG, FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG, UTVIDELSE AV BRYGGE OG NYBYGG GARASJE - 15/163 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, REVIDERT SITUASJONSKART OG REVIDERTE TEGNINGER Jarl Havnen KRRE 18/05328-006 2019/01/03
I TEK 25/90 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE - 25/90 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Arild Aarskog JHE05 16/03447-005 2019/01/03
I SEN KARMØY FORLIKSRÅD - FASTE MØTEFULLMEKTIGER 2017-2020 - MØTEFULLMEKTIGER I FORLIKSRÅDET Karmøy Lensmannskontor EDA 16/04847-003 2019/01/03
I TEK HJORTEVILT 2012-2019 - OVERSENDER FELLINGSRAPPORT FOR HJORT OG RÅDYR - 2018 Vest-Karmøy grunneierlag PCH01 12/00288-140 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00035-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 148/18 - KOMMUNALE AVGIFTER - 148/18 - GJELDER VANNFORBRUK - JOMFRUVEGEN 91 Norheim Båtforening ALS06 19/00044-001 2019/01/03
I TEK TEKNISK PLAN - SOLDALEN BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - REFERAT - BYGGEMØTE 7 - DATO: 19.12.18 BERGE SAG BOLIGTOMTER BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Cowi AS BTH04 18/02711-022 2019/01/03
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 19/00037-001 24 Offl.§24 2019/01/03
I TEK GRAVESØKNAD - ÅRABROT - STONGSVINGEN 10 - LOGGBOK STONGSVINGEN 10 T Halleland AS MGR01 18/04395-003 2019/01/03
I TEK 15/43 - ÅKRA - TURVEG VED ÅKRASANDEN - 15/43 - UTTALE TIL ENDRET SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KRRE 17/04220-014 2019/01/03
I TEK GRAVESØKNAD - GRANVEGEN 34 - KOPERVIK - LOGGBOK GRANVEGEN 34 T Halleland AS MGR01 18/03802-003 2019/01/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 18/00430-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/00430-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - SVAR - KORRESPONDANSE - GJELDER FOTGJENGERFELT OVER SNIKVEGEN Espen Sørensen HPE 17/00247-133 2019/01/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 18/00430-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-5 EEH 17/05435-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - VARSEL OM UNDERSØKELSE AV PRIVAT KLOAKKLEDNING SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING Sameiet Skogvegen 1 - 3 JTH 16/04912-003 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-241 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-242 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00036-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-243 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-244 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 84/5 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG, NYBYGG DRIFTSBYGNING + GJØDSELKUM - 84/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Grude Bygg AS KMY 18/00308-009 2019/01/03
I TEK 66/956 - ØSTREMLIA, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG - SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE O.Hansen & sønnes AS MGR01 18/00554-016 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-245 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-246 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK KJØP AV NÆRINGSTOMT KTM GRUPPEN - KJØP AV NÆRINGSTOMT KTM GRUPPEN KTM gruppen SMO02 18/02692-004 2019/01/03
U TEK 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - RIVING BOD, NYBYGG MIDLERTIDIG BYGNING TIL UTEGRUPPE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 88/248 - VELDETUNVEGEN, SØNDRE VELDE - RIVING BOD, NYBYGG MIDLERTIDIG BYGNING TIL UTEGRUPPE Byggdetalj AS EDH 18/05552-003 2019/01/03
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV TOLKETJENESTER - TILSLUTNINGSBREV Sveio Kommune OEI 18/05494-007 2019/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 03.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG Hans J Rasmussen AS JMJ03 19/00039-001 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05018-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 18/03828-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLINGSUTVIDELSE FOM 01.01.19 TOM 26.03.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED KARMØY KULTURSKOLE Lina Eliassen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00008-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00006-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05037-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 19/00011-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 18/05045-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00013-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00035-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 146/218 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MOD EIENDOM AS - 146/218 - RØRLEGGERMELDING UTGÅR Comfort Karmøy AS ORO01 18/03773-003 2019/01/03
I TEK 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - OVERSENDER ERKLÆRINGER FRA EIERNE OG LYSPLAN FRA HAUGALAND KRAFT 5/393, 418 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGFELT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/04406-012 2019/01/03
U TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE ELO 15/03692-021 2019/01/03
I TEK KONTAKTMØTER - STATENS VEGVESEN, ROGALAND FYLKESKOMMUNE OG KARMØY KOMMUNE - KONTAKTMØTE MELLOM ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STATENS VEGVESEN OG KOMMUNENE I ROGALAND I 2019 Statens Vegvesen HPE 17/00846-007 2019/01/03
U TEK 86/71 - RØRLEGGERMELDING - KARMSUND PROTEIN AS - 86/71 - RØRLEGGERMELDING - KARMSUND PROTEIN AS Caverion Norge AS avd. Haugesund ALS06 19/00020-002 2019/01/03
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04469-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 19/00036-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK - SPESIALPEDAGOGISK VURDERING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER - 102/238 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG MIDLERTIDIGE RUBBHALLER Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 19/00045-001 2019/01/03
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2019 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-176 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK 33/12 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:18/1351 - 33/12 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 18/ Marit Sandve Risdal XXI 18/04724-005 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ VEAVÅGEN SKOLE PFA 18/05117-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/00040-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-047 2019/01/03
U TEK 106/52 - FOSNANESVEGEN, FOSNANES, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 106/52 - RETUR AV SØKNAD Peder Eriksen EDH 19/00025-002 2019/01/03
I TEK 33/55 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 33/55 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Odd Helge Bøe LKS 16/01824-006 2019/01/03
I TEK 43/632 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: WOLD BYGGESAK 19/39 - 43/632 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: WOLD BYGGESAK 19/39 S O Lund AS ORO01 19/00043-001 2019/01/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES BARNEHAGE Monica Brandtzæg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 18/02951-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05199-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK 43/632 - HØYNESVEGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/632 - BRANNPROSJEKTERING SLOKKEVANN, UAVHENGIG KONTROLL AV DETTE, BRANNKONSEPT OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JMJ03 19/00039-002 2019/01/03
I TEK 13/602 - SANDSKEIVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/602 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 15/00247-003 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLINGSØKNING FOM 01.01.19 TOM 26.03.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLINGSØKNING TIL 80% FOM 01.01.19 TOM 26.03.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG JAKOBSEN, NORMA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG JAKOBSEN, NORMA Anne Judith Jakobsen EEH 17/04504-005 2019/01/03
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - FORELØPIG SVAR TNO05 17/00261-048 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/03
I TEK GRAVESØKNAD - EIDSBAKKANE 44 - KOPERVIK - LOGGBOK EIDSBAKKANE 44 T Halleland AS MGR01 18/03798-003 2019/01/03
U TEK 119/645 - MYKJE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 119/645 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV -SEKSJONERING Odd Hansen Prosjekt AS HAS 18/05386-007 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05253-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 47/619 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ANNE THERESE HAALAND OG RUNE VELLE SJØEN Eskild Kvala AS SMO02 19/00023-001 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLINGSØKNING TIL 70% FOM 01.01.19 TOM 26.03.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING FOM 01.01.19 TOM 26.03.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2019 - 15/83, 1382 -NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HAUGES BAKERI AS Eskild Kvala AS TIB 19/00023-002 2019/01/03
U TEK 57/6 , 57/445 , 57/668 - SKUDENESHAVN. TILBYGG TIL FRYSERI - 57/6 , 57/445 , 57/668 - RETUR AV BANKGARANTI Nordea Bank Abp, Filial I Norge JKV 09/01703-031 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED TRENINGSVERKSTEDET Fredrik Taraldsøy ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 18/05260-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGELSE TOM 02.09.19 Hege Mølstre GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - BORGAREDALEN AVFALLSDEPONI - VARSEL OM TVANGSMULKT KNYTTET TIL FRISTER FOR INNSENDING AV SØKNADER Fylkesmannen i Rogaland ELO 12/00680-068 2019/01/03
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR. 140 - BESTILLING/RESERVERING AV MATRIKKELNUMMER I SAMBAND MED JORDSKIFTESAK NR. 17-051498RFA-JSTO-OSNES - GNR. 140 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 17/01888-002 2019/01/03
U TEK 15/2260 - BOKTAVEGEN, ÅKRA. NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 15/2260 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Dnb Bank ASA JKV 09/01189-021 2019/01/03
U SKU PERSONALMAPPE - OVERFØRING OG VIDEREFØRING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG JAKOBSEN, HANNA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG JAKOBSEN, HANNA Anne Judith Jakobsen EEH 18/04986-002 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PSYKOLOGSPESIALIST VED RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Margrethe Johanne Lindtner MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U TEK 148/944 - SALHUSVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG - 148/944 - RETUR AV ORIGINAL BANKGARANTI Handelsbanken JKV 07/02201-026 2019/01/03
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJENT UTD. VED KOPERVIK SKOLE Kristian Kildemand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 MSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN SØR Marie Lund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
I HSE PERSONALMAPPE - INDIVIDUELL AVTALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNINGEN FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE LEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGET AVTALE SOM HOVEDTILLITSVALGT T.O.M. 31.12.20 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 19/00040-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03
U SKU NY SKOLE/IDRETTSSHALL I SONE 3/NAVN - SVAR - STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - BER OM UTSATT KLAGEFRIST Statens kartverk OFL 18/05194-004 2019/01/03
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT TNO05 17/00261-049 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/03
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 18/01236-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/03