Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR KATRINE HÅKONSEN Avaldsnes Barnehage RHO 12/00108-236 2019/01/02
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SKILT - 148/306, 834 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hille Melbye Arkitekter AS KMY 18/02956-008 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE BEGRENSNINGER I FASTLEGEORDNINGEN OG ATTESTERING AV SKOLEFRAVÆR AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 117/7 - REGIONALT MILJØTILSKUDD - 117/7 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD Jon Egil Frette LKS 19/00026-001 2019/01/02
I TEK REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/7 - SØKNAD OM REGIONALT MILJØTILSKUDD - 54/7 Nils Stava LKS 19/00019-001 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 8/43 - TANGENVEGEN, TANGEN, SØKNAD OM RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG BOLIG - 8/43 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Lt Byggservice AS JKV 17/03623-006 2019/01/02
I TEK 57/31 - KLOAKKFORURENSNING - SØRAGADÅ 73 - GJELDER DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER SAMEIET SØRAGADÅ 73 - PUMPESTASJON Jon Olav Holvik STNY 16/01904-014 2019/01/02
I TEK 110/10 - LARS OVE FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - VURDERING AV EVENTUELT DRIFTSFELLESSKAP - DRIFT F.O.M. 2019 GNR 45/1 I HJELMELAND OG 110/10 MFL. I KARMØY Hjelmeland kommune LKS 18/02310-007 2019/01/02
I TEK 48/1, 9 OG 39 - DRIFTSKONSESJON FOR HILLESLAND/SKJENET - TILTAKSHAVER: KARMØY NATURSTEIN AS - TILDELING AV DRIFTSKONSESJON ETTER MINERALLOVA FOR HILLESLAND/SKJENET I KARMØY KOMMUNE. TILTAKSHAVAR: KARMØY NATURSTEIN AS Direktoratet for mineralforvaltning GTH 18/04611-005 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE SKLO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN 2018/2019 - BESØKSHJEM - REGISTRERING IKN01 18/05618-002 25 Offl.§25 2019/01/02
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTERING CEM01 19/00002-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 43/327 - LOSVEGEN, HØYNES - PÅBYGG ENEBOLIG - 43/327 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/01643-004 2019/01/02
U TEK 52/21 - LAKSODDEN, SKITNADAL - NYBYGG NAUSTBODER - 52/21 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 18/03052-004 2019/01/02
U TEK 88/123 - KROKHAUGVEGEN, SØNDRE VELDE, ENDRING AV UTKJØRSEL, OPPSETTING AV MUR - 88/123 - FERDIGATTEST UTKJØRSEL, OPPSETTING AV MUR Mathias Stava Rasmussen JHE05 10/01882-013 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 18/05560-006 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-063 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-064 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-065 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-066 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-067 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-068 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM JEN05 18/05562-010 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-008 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKAR - BYGNESTUNET JEN05 18/05564-009 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JEN05 18/05566-004 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN AVALDSNES ARO07 18/05568-006 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER - SØKNAD UNDERVISNINGSINSPEKTØR KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER BLI01 18/05412-004 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-018 25 Offl §25 2019/01/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-019 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK ALLMENNLEGE I SPESIALISERING - ALIS - SØKNAD ALLMENNLEGE I SPESIALISERING - ALIS JEN05 18/05521-005 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT ARO07 18/05574-007 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-010 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-011 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50 % JEN05 18/05642-012 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-012 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR VEA SYKEHJEM JEN05 18/05576-013 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-010 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD FERIEVIKAR RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING JEN05 18/05621-006 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM JEN05 18/05622-006 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-015 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-016 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-017 25 Offl §25 2019/01/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR ARO07 18/05623-006 25 Offl §25 2019/01/02
I TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bjarte Helgeland HHU 19/00003-001 26 Off.l.26 2019/01/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - ANALYSERAPPORT - FILTERMASSE - 11.12.18 - 28.12.18 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-001 2019/01/02
U TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - SVAR - 148/126 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE HUSBYGGING PÅ FASTLANDSSIDA Kirsten Lande IGR 17/04430-015 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 02.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 16/221 - RØSTEVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG BOD - 16/221 - FERDIGATTEST - BOD Gunnar Himle JKV 12/04364-005 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 02.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 3/715 - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET OG GARASJE - 3/715 - OVERVANNSPLAN OG KOPI AV INNSENDT RØRLEGGERMELDING Torleif og Sigurd Ytreland AS IGR 18/05587-003 2019/01/02
I TEK 3/498 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BÅRDSEN - 3/498 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BÅRDSEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 18/04572-003 2019/01/02
I TEK 3/45 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELEN HELLESVIK - 3/45 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELEN HELLESVIK Haugaland Rørhandel AS ALS06 18/04574-003 2019/01/02
I TEK 3/446 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN - 3/446 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KRISTEN DAVIDSEN Haugaland Rørhandel AS ALS06 18/04570-003 2019/01/02
I TEK 3/40, 169 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNT HELGE FIDJELAND - 3/40, 169 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNT HELGE FIDJELAND Haugaland Rørhandel AS ALS06 18/04573-003 2019/01/02
I TEK 120/167 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, MALVIN - 120/167 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, MALVIN Malvin Eriksen BJP01 19/00004-001 26 Off.l.26 2019/01/02
I TEK 120/120 - TUASTAD - LEVEGG PÅ BRYGGE OG FLYTEBRYGGE I SJØ - 120/120 - (KOPIMOTTAKER) VEDRØRENDE UTSATT FRIST FOR FJERNING AV ULOVLIG TILTAK Karmsund Havn IKS KRRE 18/02902-008 2019/01/02
U TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - FERDIGATTEST - LAGERHALL MED KONTOR Pds Arkitekt AS JKV 17/00299-029 2019/01/02
I TEK GRAVESØKNAD - KYRKJEGARDVEGEN - OVERSENDER LOGGBOK IFB. GRAVESØKNAD Danielsen & Skogland Maskin AS MGR01 18/01988-009 2019/01/02
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - OVERSENDER MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN - GJELDER PARKERINGSPLASSER OG KAI Ernst Håkon Bergfjord BHA02 16/04060-053 2019/01/02
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM FRITAK FRA TILKOBLING ETS 12/00024-407 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00008-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00008-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00006-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I SKU ÅRSMELDINGER BARNEHAGER - ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER PR. 15.DESEMBER 2018 SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 12/00100-068 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 19/00011-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 18/05045-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 19/00013-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05639-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/05640-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 133/4, 133/7, 133/10, 133/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM CHRISTIANSEN, KNUT BENDIK - SVAR - 133/4, 133/7, 133/10, 133/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM CHRISTIANSEN, KNUT BENDIK Knut Bendik Christiansen BJP01 18/05676-002 2019/01/02
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/00005-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 5/353 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, HELENE OG JAN-ERIK - SVAR - 5/353 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 18/05647-002 2019/01/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 19/00007-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK STARTLÅN - TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING - DOKUMENTER TIL SIGNERING RBE08 18/05619-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 13/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THON KJØPESENTER VEST AS - SVAR - 13/36 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THON KJØPESENTER VEST AS Olav Thon Gruppen AS BJP01 18/05636-002 2019/01/02
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE INNVILGET PERMISJON MSE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT FOR PILOTEN 2017 Advokatfirmaet Hjort DA TNO05 17/00261-047 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2019/01/02
I TEK PLAN 2084 - DETALJREGULERING FOR HAUGEHJØRNET, ÅKRA - 15/278 MFL. - ETTERSENDER SKISSE TIL TEKNISK PLAN - PLAN 2084 Vikanes Bungum Arkitekter AS BHA02 15/01064-027 2019/01/02
U TEK STENA RECYCLING AS, FILIAL HAUGESUND, BØNESET, KARMØY KOMMUNE - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR RETURMETALLANLEGG M.V. - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE TIL STENA RECYCLING AS, AVD. TORVASTAD - BEGRENSET HØRING Fylkesmannen i Rogaland PEID 13/00315-014 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING DISPENSASJON SOM BARNEHAGELÆRER FOM 27.03.19 - 14.08.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 119/645 - MYKJE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 119/645 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 18/05386-006 2019/01/02
I TEK 3/54 OG 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, ANNBJØRG VEASTAD - 3/54 OG 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, ANNBJØRG VEASTAD Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/00009-001 26 Off.l.26 2019/01/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDR. OVERSENDELSE AV SAK FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02835-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 17/121 - MELDING AV ADRESSETILDELING VED SANDVOLLVEGEN Rolf Andre Breivik BFH 19/00010-001 2019/01/02
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - REGULERING TIMERATER - RAMMEAVTALE Multiconsult Norge AS ELO 15/02296-036 2019/01/02
U TEK 64/690 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND, OPPARBEIDELSE AV PRIVAT VEI OG NY ADKOMST - 64/690 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 18/00828-004 2019/01/02
U TEK RAMMEAVTALE - GLASSMESTERTJENESTER - UTLØP AV AVTALE Glass & Låsservice Haugesund AS TES02 16/03131-004 2019/01/02
I SEN MARIN ENERGI TESTSENTER AS - OVERFØRING AV ANLEGGSKONSESJON FOR HYWIND DEMONSTRASJONSANLEGG FOR OFFSHORE VINDKRAFT FRA STATOILHYDRO ASA (NÅ EQUINOR AS) Norges vassdrags- og energidirektorat PVE01 12/00506-037 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLINGSUTVIDELSE F.O.M. 01.01.19 T.O.M. 26.03.19 ETH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 47/189 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Gurie Holmgard PEID 14/03191-060 2019/01/02
U TEK 42/163 OG 42/184 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORAMYR 17 AS OG SUNDFØR EIENDOM AS - SVAR - 42/163 OG 42/184 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORAMYR 17 AS OG SUNDFØR EIENDOM AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 18/05641-002 2019/01/02
U TEK RAMMEAVTALE - RØRLEGGER - RAMMEAVTALE - RØRLEGGER - MIDLERTIDIG FORLENGELSE Rørlegger Geir Sirnes AS TES02 14/03472-012 2019/01/02
I SEN POTETBAKERIET - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE OM BEVILLINGSSØKER - SERVERINGSBEVILLING POTETBAKERIET Sør-Vest Politidistrikt EVI1 18/05421-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 66/237 - NORDALVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BOLIG, UTHUS OG GARASJE - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 66/237 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 18/02528-010 2019/01/02
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 18/00687-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I SKU HØRINGER - 2019 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ORGANISERING AV SKOLEÅRET I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-001 2019/01/02
U TEK 3/54 OG 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, ANNBJØRG VEASTAD - SVAR - 3/54 OG 3/55 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RASMUSSEN, ANNBJØRG VEASTAD Annbjørg Veastad Rasmussen BJP01 19/00009-002 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 86/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY EIENDOM KARMØY AS - 86/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY EIENDOM KARMØY AS Husøy Eiendom Karmøy AS BJP01 19/00015-001 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK STARTLÅN - RETUR AV SLETTET DOKUMENT - 1735138 RBE08 18/05627-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02604-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KOKK VED KJØKKENDRIFT. Emily Blom Lillebotn GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRINGER I PERMISJONSTIDSPUNKT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/05629-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I PERMISJONSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 59/57 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK, TILBYGG PÅBYGG ENEBOLIG, ENDRE ADKOMSTVEG - 59/57 - SUPPLERING/PRESSISERING TIL SØKNAD - SNITT-TEGNING OG KART I K Gabrielsen KIS 18/05678-002 2019/01/02
I SEN SØKNAD OM FRITAK - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - SØKNAD OM FRITAK FRA FOLKEVALGT VERV Simon Næsse LYK 17/01224-010 2019/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03668-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2018 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - JULEBORD I KRAMBUÅ - 02.02.19 Syre velforening EVI1 18/00002-151 2019/01/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 19/00017-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 57/93 MFL. - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 57/93 MFL. - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSE Karmøyadvokatene DA v/Didrik Ferkingstad HAS 18/05402-004 2019/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 17/02485-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02485-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/02485-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 86/71 - RØRLEGGERMELDING - KARMSUND PROTEIN AS - 86/71 - RØRLEGGERMELDING - KARMSUND PROTEIN AS Caverion Norge AS avd. Haugesund ORO01 19/00020-001 2019/01/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - VEDR: KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/05190-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 02.01.19 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - DÅRLIG VEILEDNING - KLAGE GKH01 18/04703-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - OVERSENDELSE: LENKE TIL RAPPORT OG DATAPAKKER FRA DIGITAL DOKUMENTASJON AV RUINEN PÅ AVALDSNES Stiftelsen Norsk Institutt For Kulturminneforskning JAH 12/00173-077 2019/01/02
U TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - SVAR PÅ HENVENDELSE VEDR. NAUST UNDER OPPFØRING PÅ ÅKRA Evy-Renate Heggheim Mardal JKV 17/03076-036 2019/01/02
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2019 - KORRESPONDANSE - GJELDER FOTGJENGERFELT OVER SNIKVEGEN Espen Sørensen HPE 17/00247-132 2019/01/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM UNDERVISNINGSINPEKTØR VED SEVLAND SKOLE Elisabeth Leranger Vevang BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE I KARMØY KOMMUNE Iselin Hansen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 106/52 - FOSNANESVEGEN, FOSNANES, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 106/52 - FOSNANESVEGEN, FOSNANES, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Peder Eriksen EDH 19/00025-001 2019/01/02
U TEK 86/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY EIENDOM KARMØY AS - SVAR - 86/247 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY EIENDOM KARMØY AS Meglerhuset Rele AS BJP01 19/00015-002 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ANVO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2019 - 66/237 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØSTREMBRUVEGEN Arne og Gro Hellen Austreid BFH 19/00010-002 2019/01/02
U TEK 120/167 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, MALVIN - SVAR - 120/167 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ERIKSEN, MALVIN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 19/00004-002 2019/01/02
U TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05694-002 2019/01/02
U TEK 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 142/584 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG Bilel Ferchichi EDH 18/05558-002 2019/01/02
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN - KURSBEVIS - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER Sigbjørn Liknes HHU 12/00916-121 26 Off.l.26 2019/01/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2019 - 64/435 - BESTILLING AV NABOLISTE - IVARETA "RETTKOMMEN INTERESSE" Kjell Reidar Erland GEL 19/00021-001 2019/01/02
I TEK SALG AV EIENDOM I KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - SALG AV EIENDOM I KANALVEGEN, SKUDENESHAVN Skudeneshavn Næringsforening STNY 19/00031-001 2019/01/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2018 - 142/359 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Kenneth Johansen GEL 18/00007-679 2019/01/02
I TEK 130/1 - VIKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 130/1 - GJENPART AV NABOVARSEL Bjarte Helgeland HHU 19/00003-003 2019/01/02
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 840 TORVASTADVEGEN - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT OG VEGOPPMERKING VEDTAKSNUMMER V-302-59-2018 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01271-369 2019/01/02
I HSE PERSONALMAPPE - UTSTEDELSE AV DOKUMENTASJON - PRØVE BESTÅTT NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
I TEK 63/10 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING - 63/10 - NORDSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING Osvald Amland HHU 19/00033-001 2019/01/02
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2019 - KLAGE BMV 19/00032-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04829-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K12 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K12 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05696-002 2019/01/02
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SVAR - SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING Åkrehamn vidaregåande skole KANE1 13/03926-006 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV REKTORSTILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U SKU PERSONALMAPPER - VIDEREFØRING AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2019/01/02
U TEK 66/165 OG 66/956 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 OG 66/956 GRENSEJUSTERING 66/165 I KARMØY KOMMUNE Fredriksen Kjartan ALA04 18/05474-003 2019/01/02
U TEK 66/165 OG 66/956 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 OG 66/956 GRENSEJUSTERING 66/165 I KARMØY KOMMUNE Saur Karoline Romestrand ALA04 18/05474-004 2019/01/02
U TEK 66/165 OG 66/956 - AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING, GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/165 OG 66/956 GRENSEJUSTERING 66/165 I KARMØY KOMMUNE Høvring Torleif ALA04 18/05474-005 2019/01/02