Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 21437
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK EIENDOMSSKATT FOR ESPIRA BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BARNEHAGEBYGG Espira Gruppen AS MSA 18/00583-007 2018/12/29
I TEK 15/728 - RØRLEGGERMELDING - TERJE HAALAND - 15/728 - RØRLEGGERMELDING - TERJE HAALAND S O Lund AS ORO01 18/05689-001 2018/12/28
I TEK GRAVESØKNAD - ØSTREMLIA 44 A - SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE O. Hansen & Sønner A/S KSU01 18/05525-003 2018/12/28
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 I KARMØY KOMMUNE Kyte Ove XXI 18/05086-001 2018/12/28
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 I KARMØY KOMMUNE Langåker Jorunn Marit R XXI 18/05086-002 2018/12/28
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Eli Marie Strøm XXI 18/05086-003 2018/12/28
U TEK 119/52 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2784 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/52 I KARMØY KOMMUNE Seglem Trygve XXI 18/05086-004 2018/12/28
I TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 - 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K11 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05694-001 2018/12/28
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - KLAGE PÅ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 17/04878-013 2018/12/28
I TEK 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K12 - 2/409 - SÆVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG K12 Hellvik Hus Karmøy AS IGR 18/05696-001 2018/12/28
I TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 1 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5300 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 1 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5300 Hage & Maskin AS ORO01 18/05446-002 2018/12/28
I TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 2 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5301 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 2 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5301 Hage & Maskin AS ORO01 18/05447-002 2018/12/28
I TEK 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 3 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5303 - 69/75 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK2 - HUS 3 - TILTAKSHAVER: HANTERA BYGGESAK 18/5303 Hage & Maskin AS ORO01 18/05448-002 2018/12/28
U TEK 109/80 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - 109/80 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Espen Knutsen HME 18/05693-001 2018/12/28
I TEK MINIRENSEANLEGG - OPPSTARTSRAPPORT MINIRENSEANLEGG Klaro Renseanlegg Norge AS ELO 12/01007-019 2018/12/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/299 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 58/299 TNO05 15/02003-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2018/12/28
I TEK 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K11 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5694 - 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K11 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5694 S O Lund AS IGR 18/05695-001 2018/12/28
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 50/34 - FORELØPIG SVAR - 50/34 - BER OM UTSATT ANKEFRIST TNO05 15/01955-016 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2018/12/28
I TEK 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K12 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5696 - 2/409 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG K12 - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK: 18/5696 S O Lund AS ORO01 18/05697-001 2018/12/28
I TEK 64/486 - TUSENFRYDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 64/486 - TUSENFRYDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE Mats Jone Munthe Høvring EDH 18/05699-001 2018/12/28
I TEK 68/133 - INDRE EIDE - TILBYGG - 68/133 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - FV. 47 Statens vegvesen - Region vest KIS 18/05688-001 2018/12/28
I TEK 15/2177 - RINDANE, ÅKRA - NYBYGG 4 MANNSBOLIG OG BODER - 15/2177 - SNITTEGNING MED PÅFØRT KOTEHØYDE Garvik Prosjekt AS GTH 18/01147-018 2018/12/28
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - UTTALE TIL DISPENSASJON Riksantikvaren IGR 18/03307-024 2018/12/28
I TEK 149/348 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK10 - KLARLEGGING OG AREALOVERFØRING TIL VEG SEES SAMMEN MED SAK 17/5135 - 149/348 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL VEG FOR 149/292 Statens vegvesen - Region vest MAH 17/04214-059 2018/12/28
I TEK 149/348 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK10 - KLARLEGGING OG AREALOVERFØRING TIL VEG SEES SAMMEN MED SAK 17/5135 - 149/348 - EGENERKLÆRING OM VEG 149/539 Statens vegvesen - Region vest MAH 17/04214-058 2018/12/28
I TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Arkitekt AS JKV 17/00299-028 2018/12/28
I TEK 15/2463 - ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/2463 - BER OM NY VURDERING OG EN NY GJENNOMGANG AV SAKEN Evy-Renate Heggheim Mardal JKV 17/03076-035 2018/12/28
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Eskild Kvala AS JKV 17/04299-017 2018/12/28
I TEK 142/788 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: AREKLETT BYGGESAK: 17/3066 - 142/788 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/3066 Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/04521-003 2018/12/28
I TEK 117/4 - AKSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 117/4 - KARTSKISSE - VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT Robert Anfinn Oftedal HHU 18/04349-006 2018/12/28
Se eldre saker