Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 10388
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-052 25 Offl §25 2018/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-015 25 Offl §25 2018/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-053 25 Offl §25 2018/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-049 25 Offl §25 2018/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEKTOR M/TILLEGGSUTD. VED MYKJE SKOLE Halvor Hansen Høvring BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Gro Larsen Hovden BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-013 25 Offl §25 2018/12/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-240 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEDER VED VEA BARNEHAGE Maria Nordstrand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-047 25 Offl §25 2018/12/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-239 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-238 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-048 25 Offl §25 2018/12/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER PÅ NORHEIM KULTURHUS - TAR IKKE IMOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER KHO 18/05031-027 25 Offl.§25 2018/12/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-012 25 Offl §25 2018/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-044 25 Offl §25 2018/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-045 25 Offl §25 2018/12/27
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV KUNST PÅ ÅKRASANDEN Friluftsrådet Vest JAH 12/00023-143 2018/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT 80 % FAST BLI01 18/05411-046 25 Offl §25 2018/12/27
I SKU KOMMUNAL GARANTI - NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, FOTBALLGARDEROBER OG LAGERBYGG ÅKRA IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Åkra Idrettslag OFL 18/05670-001 2018/12/27
I SKU FORVALTNINGSPLAN FOR BUKKØY - MERKNADER/GODKJENNING AV FORVALTNINGSPLAN - STATLIG SIKRA FRILUFTSLIVSOMRÅDE BUKKØY Fylkesmannen i Rogaland GTO 18/05495-002 2018/12/27
I SKU SKOLESKYSS - SKOLESKYSS - INNMELDING AV ØNSKE OM RUTEENDRINGER - SKOLEÅRET 2019/2020 Kolumbus AS EEH 16/04034-007 2018/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - 75/51 - STRAKSTILTAK, UTBETALING AV TILSKUDD - ELLEN KIRSTEN KALLEVIK (KOPIMOTTAKER) Rogaland fylkeskommune AAL 17/00116-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SKU TILSYN I KOMMUNEN - INFORMASJON OM STATLEGE TILSYN MED KOMMUNANE OG FYLKESKOMMUNEN I ROGALAND I 2019 Fylkesmannen i Rogaland BAN03 12/00140-217 2018/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT - SØKNAD BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER, 100 % VIKARIAT BLI01 18/05488-011 25 Offl §25 2018/12/27
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2018 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
Se eldre saker