Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 4997
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN RAMMEAVTALE - KJØP AV TOLKETJENESTER - TILSLUTNINGSBREV Suldal Kommune OEI 18/05494-006 2018/12/28
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - 31.03.19 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-261 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2018 - 4/128 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK I K Gabrielsen GEL 18/00007-678 2018/12/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-063 25 Offl §25 2018/12/28
I SEN GRAVESØKNAD - NESAVEGEN 65, SKUDENESHAVN - GRAVESØKNAD - NESAVEGEN 65, SKUDENESHAVN Vea Energi AS JBE01 18/05690-001 2018/12/28
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-260 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE MELDING OM DØDSFALL TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-062 25 Offl §25 2018/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN JUSTERINGSAVTALE - MELSTOKKE - TRYGVE J. SJØEN AS - SIGNERT AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIGAVGIFT. Trygve J. Sjøen Prosjekt AS AMA 18/05433-003 2018/12/27
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 18/05671-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2018 - 15/466 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Odd V. Sevland GEL 18/00007-676 2018/12/27
U SEN KJØP AV KONVOLUTTER MED TRYKK - SVAR - PRISJUSTERING - HAUGALAND KONVOLUTT Norengros AS OEI 15/01350-023 2018/12/27
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - SVAR - PRISJUSTERING - SENGER TIL INSTITUSJON Norengros AS OEI 16/01710-028 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 18/05680-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 18/05686-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - SVAR - PRISJUSTERING KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Norengros AS OEI 16/04905-008 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING Åkrehamn vidaregåande skole KANE1 13/03926-005 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2018 - 86/23 - BESTILLING AV NABOLISTE - OPPSETTING AV SKILT Karmsund Havn IKS GEL 18/00007-677 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2018/12/27
I SEN BELASTNINGSFULLMAKT - BELASTNINGSFULLMAKT Nordea Bank Abp, Filial I Norge CEL 18/05684-001 2018/12/27
Se eldre saker