Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 19379
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU-OG BEHANDLINGSHEIM MSTA 18/05578-009 25 Offl §25 2018/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-010 25 Offl §25 2018/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-011 25 Offl §25 2018/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER 90% - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER 90% JEN05 18/05643-012 25 Offl §25 2018/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - BEKREFTELSE 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-007 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - BEKREFTELSE 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-008 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK 100% AUTORISERT SYKEPLEIER - BEKREFTELSE 100% AUTORISERT SYKEPLEIER JEN05 18/05424-009 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-017 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-018 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-019 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-020 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-021 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-022 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-023 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-024 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-025 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-026 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-027 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-028 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER, 50 % FAST JEN05 18/05427-029 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-010 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-011 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-012 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-013 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-014 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER X 3 FAST 80-100% VEA SYKEHJEM JEN05 18/05518-015 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-023 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-024 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-025 25 Offl §25 2018/12/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% - BEKREFTELSE HELSEFAGARBEIDER X 6 FAST 50 - 80% JEN05 18/05519-026 25 Offl §25 2018/12/29
Se eldre saker