Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 20885
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 57/623 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/623 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - MADSEN & ERIKSEN EIENDOM AS Roy Madsen ALS06 17/05538-001 2017/12/29
I TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 - GRUNNBOKUTSKRIFT SOM FORESPURT Vest Eiendomsforvaltning AS EDH 17/05209-007 2017/12/29
I TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE REKVIRENT Jakob Thor Einar Holmgard EDH 17/05209-006 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - NETT, ÅKRA DRIFTSAVDELING - TATT DEN 04.12.2017 - 17/4778 SLab Slab AS ETS 17/00056-103 2017/12/29
U TEK 3/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTOFFER DAVIDSEN - SVAR - 3/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTOFFER DAVIDSEN Bjelland Vvs AS ALS06 17/05288-003 2017/12/29
I TEK 19/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL LIKNES - 19/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL LIKNES S O Lund AS ORO01 17/05545-001 2017/12/29
I TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 29.12.17 PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - Statens Vegvesen Region Vest BHA02 11/02476-019 2017/12/29
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MASSEUTSKIFTNING - 115/31 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG AVKJØRSEL IFB. MASSEUTSKIFTNING Statens Vegvesen Region Vest KHM 17/05536-001 2017/12/29
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSING AV EIENDOM - GOVERT GRINDHAUG M.FL. Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-031 2017/12/29
I TEK 12/76 - SEVLAND - NYBYGG - 12/76 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM AVKJØRSEL - FV. 856 Statens Vegvesen Region Vest IGR 17/05537-001 2017/12/29
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - KLAGE PÅ GEBYR FOR DISPENSASJON Hus28 AS GTH 17/04498-008 2017/12/29
I TEK 13/741 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 32 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/613 - 13/741 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/613 Vedavågen Rør AS ALS06 17/01701-003 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4891 SLab Slab AS ETS 17/00056-101 2017/12/29
I TEK 68/14 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - FYLLING I SJØ - 68/14 - (KOPIMOTTAKER) KOMMENTAR TIL RAPPORT UTFYLLING EIDSBOTN, KARMSUND MARITIME EIDE AS BRYGGE KAI Fylkesmannen I Rogaland KMY 16/02155-019 2017/12/29
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Eskild Kvala AS IGR 17/05542-001 2017/12/29
I TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - 17/5135 - MOTSTRIDER BREV OM IKKE MØTT PART Solmøy Saltveit Vangsnes XXI 17/05135-017 2017/12/29
I TEK 149/457 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 149/457 - VEDRØRENDE KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokat Marit Wathne MSA 17/00935-006 2017/12/29
I TEK 19/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN H. H. LIKNES - 19/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN H. H. LIKNES S O Lund AS ORO01 17/05544-001 2017/12/29
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT TRYGDEBOLIG / OMSORGSBOLIG BMV 17/04434-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 43/594 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 43/594 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mh Byggtjenester AS JHE05 16/04896-010 2017/12/29
U TEK GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN 33-40, KOPERVIK A & B Andreassen Maskin AS HPE 17/05540-002 2017/12/29
I TEK 19/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD MAGNUS FERKINGSTAD/MILDRUN KRISTIN LEPSØE - 19/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD MAGNUS FERKINGSTAD/MILDRUN KRISTIN LEPSØE S O Lund AS ORO01 17/05543-001 2017/12/29
I TEK 43/25 - HØYNES - TILBYGG OG OMBYGGING BENSINSTASJON - 43/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 16/04719-008 2017/12/29
I TEK 13/741 - BYGG 32, TOSTEMBAKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/741 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00613-011 2017/12/29
I TEK PLAN 481-4 - REGULERINGSPLAN FOR UTVIK - ENDRING - 85/1 - BUSSLOMMER OG UNDERGANG - PLAN 481 - VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN I OMRÅDE A1 Petter J. Rasmussen AS YSL 16/04874-002 2017/12/29
U TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/05040-003 2017/12/29
I TEK 19/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN KRISTINE HOVDEN BAUGE - 19/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN KRISTINE HOVDEN BAUGE S O Lund AS ORO01 17/05541-001 2017/12/29
U TEK PRIVAT KLOAKK I RØYSVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK PRIVAT KLOAKK I RØYSVEGEN Anne Gurine Kolstø JTH 17/05498-001 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - HELGANESVEGEN 350 - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4892 SLab Slab AS ETS 17/00056-100 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4890 SLab Slab AS ETS 17/00056-102 2017/12/29
Se eldre saker