Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 20885
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 57/623 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/623 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - MADSEN & ERIKSEN EIENDOM AS Roy Madsen ALS06 17/05538-001 2017/12/29
I TEK 13/741 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 32 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/613 - 13/741 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/613 Vedavågen Rør AS ALS06 17/01701-003 2017/12/29
I TEK 43/594 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 43/594 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mh Byggtjenester AS JHE05 16/04896-010 2017/12/29
I TEK 19/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN KRISTINE HOVDEN BAUGE - 19/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN KRISTINE HOVDEN BAUGE S O Lund AS ORO01 17/05541-001 2017/12/29
I TEK 19/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD MAGNUS FERKINGSTAD/MILDRUN KRISTIN LEPSØE - 19/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD MAGNUS FERKINGSTAD/MILDRUN KRISTIN LEPSØE S O Lund AS ORO01 17/05543-001 2017/12/29
I TEK 19/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN H. H. LIKNES - 19/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN H. H. LIKNES S O Lund AS ORO01 17/05544-001 2017/12/29
I TEK 19/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL LIKNES - 19/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL LIKNES S O Lund AS ORO01 17/05545-001 2017/12/29
I TEK PLAN 481-4 - REGULERINGSPLAN FOR UTVIK - ENDRING - 85/1 - BUSSLOMMER OG UNDERGANG - PLAN 481 - VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN I OMRÅDE A1 Petter J. Rasmussen AS YSL 16/04874-002 2017/12/29
U TEK GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN 33-40, KOPERVIK A & B Andreassen Maskin AS HPE 17/05540-002 2017/12/29
I TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 29.12.17 PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - Statens Vegvesen Region Vest BHA02 11/02476-019 2017/12/29
I TEK 149/457 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 149/457 - VEDRØRENDE KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokat Marit Wathne MSA 17/00935-006 2017/12/29
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSING AV EIENDOM - GOVERT GRINDHAUG M.FL. Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-031 2017/12/29
U TEK PRIVAT KLOAKK I RØYSVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK PRIVAT KLOAKK I RØYSVEGEN Anne Gurine Kolstø JTH 17/05498-001 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - HELGANESVEGEN 350 - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4892 SLab Slab AS ETS 17/00056-100 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4891 SLab Slab AS ETS 17/00056-101 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4890 SLab Slab AS ETS 17/00056-102 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - NETT, ÅKRA DRIFTSAVDELING - TATT DEN 04.12.2017 - 17/4778 SLab Slab AS ETS 17/00056-103 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - KILDE BREKKEVANN - TATT DEN 27.11.2017 - 17/4667 SLab Slab AS ETS 17/00056-104 2017/12/29
I TEK 147/669 - SEKSJONSNR. 2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS - 147/669 - SEKSJNR. 2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS Eierseksjonssameiet Moksheimtunet EDH 17/05546-001 2017/12/29
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - MERKNAD TIL KLAGE PÅ VEDTAK Hans J Rasmussen AS GTH 17/02094-025 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - 133/185 OG 133/10 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03087-007 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 3 - 133/187 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03089-003 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 PARSELL 2 - 133/186 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03088-002 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 4 - 133/188 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03090-002 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 5 - 133/189 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03091-002 2017/12/29
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/05221-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 31/16 OG 17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVILHAUG, KEVIN - 31/16 OG 17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVILHAUG, KEVIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05551-001 26 Off.l.26 2017/12/29
I TEK 17/137 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/133-141 + 18/1829 - 17/137 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDH 17/05550-001 2017/12/29
I TEK AS KARMØY RÅDHUS - 64/1069 - TINGLYST SKJØTE - 2017/1444310/200 Statens Kartverk STNY 14/01108-012 2017/12/29
I TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 1/37 - FULLMAKTER OPPMÅLINGSFORRETNING Eldbjørg Helgesen XXI 17/04458-012 26 Offl.§26 2017/12/29
Se eldre saker