Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 5064
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-027 25 Offl §25 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET ARBEIDSAVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET ARBEIDSAVTALE TOM 31.12.18 - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-367 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-368 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00088-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - TILBUD OM 50 % STILLING VED JURIDISK AVDELING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-068 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-067 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-066 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-065 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-064 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-063 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-061 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-060 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - MELDING 133/185. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03087-005 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-053 25 Offl §25 2017/12/21
I SEN BEREDSKAP - KARMØY BRANN-OG REDNINGSVESEN - INFORMASJON OM VIRKSOMHETER Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) OVR 12/00222-009 24 Offl.§24 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-054 25 Offl §25 2017/12/21
Se nyere saker Se eldre saker