Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 5064
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-031 25 Offl §25 2017/12/30
I SEN GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN 33-40, KOPERVIK - KRITISK FEIL PÅ JORDKABEL A & B Andreassen Maskin AS TOG 17/05540-001 2017/12/29
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - ARBEIDSAVTALE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-069 25 Offl §25 2017/12/29
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - TILBUD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-070 25 Offl §25 2017/12/29
I SEN SEGVAN KEBAB GRILL AS - SERVERINGSBEVILLING (TIDLIGERE 10 MIN KEBAB GRILL) - SØKNAD OM BEVILLING - 10 MINUTT KEBAB GRILL SERVERINGSBEVILLING Mn Kurdem AS EVI1 17/02995-004 26 Off.l.26 2017/12/29
I SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING TIPP TOPP MAT Mn Kurdem AS EVI1 17/01148-010 26 Off.l.26 2017/12/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-030 25 Offl §25 2017/12/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/05548-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - OPPSIGELSE AV NHN VIA KARMØY KOMMUNE Åkra Legesenter AS RAW 12/00126-105 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR - 2017/0609634-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - INNKALLING TIL FORBEREDENDE RETTSMØTE/PLANLEGGINGSMØTE I SIVIL SAK Haugaland Tingrett KMV 14/03265-042 2017/12/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00501-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00409-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 17/05528-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN MENY KARMSUNDGATA UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL MENY KARMSUNDGATA Helgø Meny Rogaland AS EVI1 17/05508-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN LEDERSAGERBEVIS - NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM LEDERSAGERBEVIS TVI 17/04984-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER SOM FAST ORDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet OVR 12/05118-011 2017/12/28
I SEN TILSYN I KOMMUNEN - INFORMASJON OM STATLEGE TILSYN MED KOMMUNANE OG FYLKESKOMMUNEN I ROGALAND I 2018 Fylkesmannen I Rogaland MWK 12/00140-206 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET - 2017/0546478-2 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV INFORMASJON KHW 12/04604-216 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/283 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-630 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR - 2017/0679344-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR BOLIG NJO 15/00088-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGET AVTALE TOM 31.05.18 Annelin Mannes GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/02834-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-215 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED KOMMUNEADVOKATKONTORET Cheryl U-Ping Chew Emmerhoff GLS Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-029 25 Offl §25 2017/12/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-028 25 Offl §25 2017/12/24
Se eldre saker