Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-031 25 Offl §25 2017/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-020 25 Offl §25 2017/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-016 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST AGB 17/05275-007 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST AGB 17/05275-008 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST AGB 17/05275-009 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-024 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-025 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-026 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-027 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-028 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-029 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-030 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-031 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-032 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-033 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-034 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-035 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-036 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-037 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-038 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-039 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-040 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-041 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-042 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-043 25 Offl §25 2017/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-019 25 Offl §25 2017/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-020 25 Offl §25 2017/12/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-021 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-038 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-039 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-040 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-041 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-042 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-043 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-044 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-045 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-046 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-047 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-048 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-049 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-050 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-051 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-052 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-053 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-054 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-055 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-056 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-057 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-058 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-059 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-060 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-061 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-062 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-063 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-064 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-065 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-066 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-067 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-068 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-069 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-070 25 Offl §25 2017/12/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-071 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM AGB 17/05385-006 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-016 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP HGR 17/05386-006 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP HGR 17/05386-007 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM HGR 17/05387-005 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM HGR 17/05387-006 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIE - 62,44% FAST PÅ NATT - ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIE - 62,44% FAST PÅ NATT - ØSTREMTUNET NFE 17/05480-003 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN BARNEBOLIG - SØKNAD FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN BARNEBOLIG JBR04 17/05391-004 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN BARNEBOLIG - SØKNAD FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN BARNEBOLIG JBR04 17/05391-005 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING - SØKNAD FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING JBR04 17/05392-006 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING - SØKNAD FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING JBR04 17/05392-007 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, SKUDENES JBR04 17/05393-002 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JBR04 17/05395-006 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK JBR04 17/05396-007 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK JBR04 17/05396-008 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN AVALDSNES JBR04 17/05397-005 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, TORVASTAD - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, TORVASTAD JBR04 17/05398-007 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 64% FAST NATTPARTULEN ROP - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 64% FAST NATTPARTULEN ROP NFE 17/05482-002 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM AGB 17/05400-004 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 80% FAST JBR04 17/05483-003 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD FERIEVIKAR SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM AGB 17/05401-002 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT - SØKNAD FERIEVIKAR - BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT AGB 17/05403-003 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM AGB 17/05404-004 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM AGB 17/05404-005 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD FERIEVIKAR NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/05431-004 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. AGB 17/05432-008 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENSAVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENS AVD. AGB 17/05433-008 25 Offl §25 2017/12/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - SØKNAD FERIEVIKARER BYGNESTUNET AGB 17/05434-003 25 Offl §25 2017/12/30