Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/05040-003 2017/12/29
U TEK 3/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTOFFER DAVIDSEN - SVAR - 3/260 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTOFFER DAVIDSEN Bjelland Vvs AS ALS06 17/05288-003 2017/12/29
I TEK 43/25 - HØYNES - TILBYGG OG OMBYGGING BENSINSTASJON - 43/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sandve Trelast AS JHE05 16/04719-008 2017/12/29
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - MASSEUTSKIFTNING - 115/31 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG AVKJØRSEL IFB. MASSEUTSKIFTNING Statens Vegvesen Region Vest KHM 17/05536-001 2017/12/29
I TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE REKVIRENT Jakob Thor Einar Holmgard EDH 17/05209-006 2017/12/29
I TEK 12/76 - SEVLAND - NYBYGG - 12/76 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM AVKJØRSEL - FV. 856 Statens Vegvesen Region Vest IGR 17/05537-001 2017/12/29
I TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 - GRUNNBOKUTSKRIFT SOM FORESPURT Vest Eiendomsforvaltning AS EDH 17/05209-007 2017/12/29
I TEK 68/14 - AUSTRE KARMØYVEG, INDRE EIDE - FYLLING I SJØ - 68/14 - (KOPIMOTTAKER) KOMMENTAR TIL RAPPORT UTFYLLING EIDSBOTN, KARMSUND MARITIME EIDE AS BRYGGE KAI Fylkesmannen I Rogaland KMY 16/02155-019 2017/12/29
I TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - 17/5135 - MOTSTRIDER BREV OM IKKE MØTT PART Solmøy Saltveit Vangsnes XXI 17/05135-017 2017/12/29
I TEK 13/741 - BYGG 32, TOSTEMBAKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/741 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00613-011 2017/12/29
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Eskild Kvala AS IGR 17/05542-001 2017/12/29
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - KLAGE PÅ GEBYR FOR DISPENSASJON Hus28 AS GTH 17/04498-008 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 20.12.17 T.O.M 31.12.18 Eirik Felde Sønstabø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVDELINGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Gunn Elin Einarsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-030 25 Offl §25 2017/12/29
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - ARBEIDSAVTALE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-069 25 Offl §25 2017/12/29
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - TILBUD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-070 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-019 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-020 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-021 25 Offl §25 2017/12/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-018 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-032 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-033 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-034 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-035 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM AGB 17/05385-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-012 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-013 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-014 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-015 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP HGR 17/05386-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM HGR 17/05387-004 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR DAGAVDELINGENE FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKAR DAGAVDELINGENE FOR ELDRE ARO07 17/05388-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD - SØKNAD FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD AGB 17/05389-008 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN BARNEBOLIG - SØKNAD FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN OG EIDEVEGEN BARNEBOLIG JBR04 17/05391-003 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA JBR04 17/05394-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA JBR04 17/05394-006 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JBR04 17/05395-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK JBR04 17/05396-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK JBR04 17/05396-006 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN AVALDSNES JBR04 17/05397-004 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM JBR04 17/05399-008 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTE MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTE MIDT ARO07 17/05430-003 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTE MIDT - SØKNAD FERIEVIKAR HJEMMETJENESTE MIDT ARO07 17/05430-004 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. AGB 17/05432-005 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. AGB 17/05432-006 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. AGB 17/05432-007 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENSAVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENS AVD. AGB 17/05433-006 25 Offl §25 2017/12/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENSAVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENS AVD. AGB 17/05433-007 25 Offl §25 2017/12/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05503-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05499-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 57/623 - KOMMUNALE AVGIFTER - 57/623 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - MADSEN & ERIKSEN EIENDOM AS Roy Madsen ALS06 17/05538-001 2017/12/29
I TEK 13/741 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 32 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/613 - 13/741 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/613 Vedavågen Rør AS ALS06 17/01701-003 2017/12/29
I TEK 43/594 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 43/594 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mh Byggtjenester AS JHE05 16/04896-010 2017/12/29
I TEK 19/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN KRISTINE HOVDEN BAUGE - 19/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN KRISTINE HOVDEN BAUGE S O Lund AS ORO01 17/05541-001 2017/12/29
I TEK 19/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD MAGNUS FERKINGSTAD/MILDRUN KRISTIN LEPSØE - 19/54 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD MAGNUS FERKINGSTAD/MILDRUN KRISTIN LEPSØE S O Lund AS ORO01 17/05543-001 2017/12/29
I TEK 19/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN H. H. LIKNES - 19/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN H. H. LIKNES S O Lund AS ORO01 17/05544-001 2017/12/29
I TEK 19/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL LIKNES - 19/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN EGIL LIKNES S O Lund AS ORO01 17/05545-001 2017/12/29
I SEN GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN, KOPERVIK - GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN 33-40, KOPERVIK - KRITISK FEIL PÅ JORDKABEL A & B Andreassen Maskin AS TOG 17/05540-001 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Marina Klovning JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE VEA BHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 14.08.18 Laila Karin Steinkjellå BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK PLAN 481-4 - REGULERINGSPLAN FOR UTVIK - ENDRING - 85/1 - BUSSLOMMER OG UNDERGANG - PLAN 481 - VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN I OMRÅDE A1 Petter J. Rasmussen AS YSL 16/04874-002 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.05.18 Ruth Levik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U TEK GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN, KOPERVIK - SVAR - GRAVESØKNAD - HOVEDGATEN 33-40, KOPERVIK A & B Andreassen Maskin AS HPE 17/05540-002 2017/12/29
I TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 29.12.17 PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - Statens Vegvesen Region Vest BHA02 11/02476-019 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 15.01.18 T.O.M 31.08.18 Karianne Kristoffersen Ferkingstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I HSE KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER TIL DELTAKELSE PÅ NASJONNAL VIDEREUTDANNING I BARNEVERNLEDELSE Ks JBR03 12/00434-091 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ROP AVD SØR F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Hanne Breidfjord Dahle NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I HSE KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - TIL LEDERUTVIKLING FOR LEDERGRUPPE I BARNEVERNET Ks SALF 12/00434-092 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA BHG F.O.M 27.11.17 T.O.M 26.11.18 Rita Jakobsen Wiik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - FAGBREV DAMEFRISØR OG CV BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD SKOLE F.O.M 08.12.17 T.O.M 31.07.18 Hildegunn Sævik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORTSATT DRIFTSTILSKUDD ETTER FYLTE 70 ÅR AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 149/457 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 149/457 - VEDRØRENDE KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Advokat Marit Wathne MSA 17/00935-006 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD SKOLE F.O.M 08.12.17 T.O.M 31.07.18 Alf Olav Myklebust Rossland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - INNLØSING AV EIENDOM - GOVERT GRINDHAUG M.FL. Haver Advokatfirma AS SMO02 16/04810-031 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD SKOLE F.O.M 02.01.18 T.O.M 31.06.18 Lene Ånensen Heng BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - ATTEST TIL TILKALLINGSAVTALE Lene Ånensen Heng BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U TEK PRIVAT KLOAKK I RØYSVEGEN - FORHÅNDSVARSEL OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK PRIVAT KLOAKK I RØYSVEGEN Anne Gurine Kolstø JTH 17/05498-001 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - HELGANESVEGEN 350 - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4892 SLab Slab AS ETS 17/00056-100 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4891 SLab Slab AS ETS 17/00056-101 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 11.12.2017 - 17/4890 SLab Slab AS ETS 17/00056-102 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - NETT, ÅKRA DRIFTSAVDELING - TATT DEN 04.12.2017 - 17/4778 SLab Slab AS ETS 17/00056-103 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 7. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 30.10.17 T.O.M 14.08.18 Elisabeth Eriksson BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - KILDE BREKKEVANN - TATT DEN 27.11.2017 - 17/4667 SLab Slab AS ETS 17/00056-104 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ÅKRA BBH Lenka Kocisova AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE VEDAVÅGEN SKOLE F.O.M 20.12.17 T.O.M 30.06.18 Belinda Ustad Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 147/669 - SEKSJONSNR. 2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS - 147/669 - SEKSJNR. 2-15, RØYSVEGEN, TILBYGG LAGER FOR LEILIGHETSKOMPLEKS Eierseksjonssameiet Moksheimtunet EDH 17/05546-001 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - MERKNAD TIL KLAGE PÅ VEDTAK Hans J Rasmussen AS GTH 17/02094-025 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - 133/185 OG 133/10 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03087-007 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 3 - 133/187 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03089-003 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 PARSELL 2 - 133/186 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03088-002 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 4 - 133/188 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03090-002 2017/12/29
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 5 - 133/189 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03091-002 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE GRINDHAUG SKOLE F.O.M 15.12.17 T.O.M 14.12.18 Ragnhild Tangen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 18.12.17 T.O.M 14.08.18 Morten Bådsvik Kristiansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.05.18 Ruth Levik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/05548-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH F.O.M 15.01.18 T.O.M 31.08.18 Karianne Kristoffersen Ferkingstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/05221-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 08.12.17 T.O.M 07.12.18 Mads Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 20.12.17 T.O.M 31.12.18 Eirik Felde Sønstabø AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 31/16 OG 17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVILHAUG, KEVIN - 31/16 OG 17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVILHAUG, KEVIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05551-001 26 Off.l.26 2017/12/29
I TEK 17/137 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/133-141 + 18/1829 - 17/137 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS EDH 17/05550-001 2017/12/29
I TEK AS KARMØY RÅDHUS - 64/1069 - TINGLYST SKJØTE - 2017/1444310/200 Statens Kartverk STNY 14/01108-012 2017/12/29
I TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 1/37 - FULLMAKTER OPPMÅLINGSFORRETNING Eldbjørg Helgesen XXI 17/04458-012 26 Offl.§26 2017/12/29
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET F.O.M 11.12.17 T.O.M 10.12.18 Kristin Berg Haakonsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 146/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RICO CAMPERS EIENDOM AS - 146/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RICO CAMPERS EIENDOM AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 17/05552-001 26 Off.l.26 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 11.12.17 T.O.M 11.12.18 Maren Skjold AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 82/66 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - HAGESTUE - 82/66 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - HAGESTUE Sissel og Olav Sveinsson BFH 17/05553-001 2017/12/29
U TEK 8/43 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 8/43 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Alf David Monsen Rossland ALS06 17/05500-002 2017/12/29
I SEN SEGVAN KEBAB GRILL AS - SERVERINGSBEVILLING (TIDLIGERE 10 MIN KEBAB GRILL) - SØKNAD OM BEVILLING - 10 MINUTT KEBAB GRILL SERVERINGSBEVILLING Mn Kurdem AS EVI1 17/02995-004 26 Off.l.26 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE STUDENT 3. STUDIEÅR SYKEPLEIEN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/05535-002 24 Offl.§24 2017/12/29
I TEK 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE MED BOD - 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE MED BOD Ole Kristian Sevland EDH 17/05477-002 2017/12/29
U TEK 57/623 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 57/623 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - MADSEN & ERIKSEN EIENDOM AS Roy Madsen ALS06 17/05538-002 2017/12/29
I TEK 17/19 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/3403,3404 - 17/19 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tveit Regnskap AS HHU 17/05555-001 2017/12/29
I TEK 22/240 OG 22/244 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD - TILBYGG ENEBOLIG - 22/240 OG 22/244 - MALTHUSVEGEN, FERKINGSTAD - TILBYGG ENEBOLIG Kjell Egil og Evy Margrethe Stokke EDH 17/05556-001 2017/12/29
I TEK 25/163 - LØKJENVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE/BOD - 25/163 - LØKJENVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG GARASJE/BOD Kenneth Einarsen EDH 17/05557-001 2017/12/29
I SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING TIPP TOPP MAT Mn Kurdem AS EVI1 17/01148-010 26 Off.l.26 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML.§ 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NAV KARMØY, OPPFØLGINGSAVDELINGEN F.O.M 27.11.17 T.O.M 27.11.18 Julie Dagsland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 5 - 5/655 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/04597-002 2017/12/29
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 B/C F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Per Espen Pedersen Nilsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 3 - 5/653, 5/579 OG 5/580 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT, MELDING OG ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/04595-003 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 11.12.17 T.O.M 11.12.18 Maren Skjold AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT TRYGDEBOLIG / OMSORGSBOLIG BMV 17/04434-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM FAST STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV PROSJEKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/29