Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 5.DESEMBER 2017 Åse Kalstad HPE 12/00684-060 2017/12/28
U TEK 120/101 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE HANSEN - 120/101 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE HANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05370-002 2017/12/28
U TEK 43/111 - HØYNESVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM, MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5513 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 43/111 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Roy Jakob Høines EDH 17/05326-003 2017/12/28
U TEK 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/2460 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Helge Riisdal JKV 17/00924-005 2017/12/28
U TEK 142/16 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE - 142/16 - FERDIGATTEST Birger Hausken KMY 12/04050-005 2017/12/28
U TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04139-015 2017/12/28
U TEK 3/645 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/645 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JHE05 16/00010-015 2017/12/28
U TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - FERDIGATTEST Procon AS JHE05 17/03604-008 2017/12/28
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - GODKJENT PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE - Telenor ASA AAHO 17/02222-036 2017/12/28
U HSE BARNEVERNTJENESTEN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BARNEVERNTILTAK - KARMØY KOMMUNE Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet JBR03 12/00994-057 2017/12/28
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5521,5522 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 68/5 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/04916-005 2017/12/28
I TEK FELLESFØRING HK17-52 - INNKJØRSEL TIL DØLEVEGEN, SKRE - SØKNAD OM FELLESFØRING HK17-52 - INNKJØRSEL TIL DØLEVEGEN, SKRE Geomatikk Haugesund HPE 17/05509-001 2017/12/28
U TEK 15/681 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/681 - FERDIGATTEST - RIVING AV BOLIG Hage & Maskin AS JKV 17/03152-006 2017/12/28
U TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Vest Eiendomsforvaltning AS EDH 17/05209-004 2017/12/28
U TEK 119/118 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS1 - REKKE A - 119/118 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BK1, REKKE A Odd Hansen AS JKV 16/03041-006 2017/12/28
I TEK 38/56 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE - RIVING, FASADEENDRING, TERRASSE, RENOVERE TAK - 38/57 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG GF.PLAN Sandve Trelast AS JHE05 16/02976-006 2017/12/28
U TEK 119/118 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS2 - REKKE B - 119/118 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BK3, REKKE B Odd Hansen AS JKV 16/03042-004 2017/12/28
U TEK 119/118 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS3 - REKKE C - 119/118 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BK2, REKKE C Odd Hansen AS JKV 16/03043-005 2017/12/28
I TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 20/39 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Trygve J Sjøen AS JKV 17/01726-011 2017/12/28
I TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - SØKNAD FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS JKV 16/01266-023 2017/12/28
I TEK 15/29 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/29 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Trygve J Sjøen AS JKV 17/04105-007 2017/12/28
I TEK 138/7- NORDRE HÅLAND - NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON - 138/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON Karmøy Kommune Teknisk Etat,VAR avd. KIS 17/05222-003 2017/12/28
I TEK 15/1204 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/1204 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TILBYGG PÅ BOLIG Fylkesmannen I Rogaland EDH 17/04122-006 2017/12/28
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - (KOPIMOTTAKER) TILBAKEMELDING VEDRØRENDE PLASSERING AV 8 NAUST Kystverket Vest KHM 16/04496-018 2017/12/28
I TEK 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - NYBYGG KÅRBOLIG - 110/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitekt Almaas AS JKV 14/04619-036 2017/12/28
I TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - MERKNADER - GJELDER GODKJENT PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - GNR. 64/899 M.FL. Randi Stangeland Brautaset AAHO 16/04732-049 2017/12/28
I TEK 86/76 - BUKKØY, AVALDSNES. FLYTEBRYGGE MED PLATTFORM FOR LANDGANG OG LEIDER - 86/76 - BUKKØY, AVALDSNES. FLYTEBRYGGE MED PLATTFORM FOR LANDGANG OG LEIDER Eskild Kvala AS KHM 17/05533-001 2017/12/28
I TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT FRA ANBUDSGJENNOMGANG - VA-DELEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN - 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Cowi AS JTH 17/00780-002 2017/12/28
I TEK 12/399 - NARAVEGEN, SEVLAND. TILBYGG ENEBOLIG, UTV. BOD/CARPORT - 12/399- VEDR. SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 16/05090-007 2017/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 04.12.17 T.O.M 03.12.18 David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 12/399 - NARAVEGEN, SEVLAND. TILBYGG ENEBOLIG, UTV. BOD/CARPORT - 12/399 - REV. TEGNING GARASJE I K Gabrielsen JKV 16/05090-006 2017/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 12.12.17 T.O.M 11.12.18 Rita Cecilie Bergene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 04.12.17 T.O.M 14.08.18 Maren Sophia Straume BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA BHG F.O.M 10.11.17 T.O.M 15.08.18 Marte Floer Bårdsnes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST AGB 17/05275-003 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST AGB 17/05275-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-015 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-016 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-017 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-018 25 Offl §25 2017/12/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-017 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-027 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-028 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-029 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-030 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-031 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM AGB 17/05385-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-009 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-010 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-011 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD FERIEVIKAR FREDHEIM BUFELLESSKAP HGR 17/05386-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD - SØKNAD FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD AGB 17/05389-006 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD - SØKNAD FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD AGB 17/05389-007 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA JBR04 17/05394-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JBR04 17/05395-003 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN VEA JBR04 17/05395-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK JBR04 17/05396-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN AVALDSNES - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN AVALDSNES JBR04 17/05397-003 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, TORVASTAD - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, TORVASTAD JBR04 17/05398-006 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM JBR04 17/05399-007 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM AGB 17/05400-003 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD FERIEVIKAR NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/05431-003 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. AGB 17/05432-004 25 Offl §25 2017/12/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENSAVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENS AVD. AGB 17/05433-005 25 Offl §25 2017/12/28
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - OVERSENDER LOGGBOK - SNIKVEGEN 73 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-059 2017/12/28
I SEN PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER SOM FAST ORDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet OVR 12/05118-011 2017/12/28
I TEK 12/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN MARTON SIVERTSEN - 12/62 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN MARTON SIVERTSEN S O Lund AS ORO01 17/05527-001 2017/12/28
I TEK 57/157 - MOLO PÅ LAHAMMAR - GJELDER BYGGING AV GRILLNAUST - BYSTRANDEN PÅ LAHAMMER, SKUDENESHAVN Vigane båtklubb SKM 15/00140-013 2017/12/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 18.12.17 T.O.M 14.08.18 Vibeke Kvalvåg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 17/05504-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD. TORVASTAD 2018 Små Barnehager AS GKH01 16/01128-364 2017/12/28
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD. VIKEN 2018 Små Barnehager AS GKH01 16/01128-365 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Tahmuras Siyavoshi MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.08.18 Maria Danielsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5521,5522 - 68/5 - VEDR. DELINGSSØKNAD Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/04916-006 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 04.12.17 T.O.M 31.01.18 Anette Varne AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03231-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELESE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/03231-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Gro Børseth AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U TEK 43/111 - HØYNESVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM, MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5513 - 43/111 - VEDR. DELINGSSØKNAD Roy Jakob Høines EDH 17/05326-004 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 21.12.17 T.O.M 31.12.18 Hild Signy Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN MENY KARMSUNDGATA UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL MENY KARMSUNDGATA Helgø Meny Rogaland AS EVI1 17/05508-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 OG 52/23 - VEDR. DELINGSSØKNAD Vest Eiendomsforvaltning AS EDH 17/05209-005 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Janne Reistad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 149/479 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MARØ, ROALD OG TVEIT , ELI ANN - 149/479 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MARØ, ROALD Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05510-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Sander Aasbøe Alendal JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 149/479 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MARØ, ROALD OG TVEIT , ELI ANN - 149/479 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TVEIT , ELI ANN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05510-002 26 Off.l.26 2017/12/28
I SKU ELEVMAPPE - HALVÅRSRAPPORT HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Hans Olav Bråtå JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 149/480 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROALD, RICHARD SYNNES OG ØYGARDEN, IDA - 149/480 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROALD, RICHARD SYNNES Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05511-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 149/480 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ROALD, RICHARD SYNNES OG ØYGARDEN, IDA - 149/480 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØYGARDEN, IDA Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05511-002 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 12/62 - MANNESVEGEN, SEVLAND, KLARLEGGING AV GRENSE - 12/62 - MANNESVEGEN, SEVLAND, KLARLEGGING AV GRENSE Jan Marton Sivertsen AMJ 17/05512-001 2017/12/28
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 17/05528-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3B/C F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Christoffer Christiansen Jünger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 15/252 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG HAGESTUE OG MUR LANGS VEI - 15/739 - MOTTATT MANGLER, KRAV OM SAMMENSLÅING (ORIGINAL) Jan Erik Einarsen EDH 17/03043-005 26 Off.l.26 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3B/C - GRANVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Andreas Lie Tendeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN TILSYN I KOMMUNEN - INFORMASJON OM STATLEGE TILSYN MED KOMMUNANE OG FYLKESKOMMUNEN I ROGALAND I 2018 Fylkesmannen I Rogaland MWK 12/00140-206 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Lena Calder JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 21/52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLBERG, ANN KRISTIN - 21/52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SOLBERG, ANN KRISTIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05520-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 5/66 OG 5/172 - VEA, GRENSEJUSTERING - 5/66 OG 5/172 - VEA, GRENSEJUSTERING Reidar Kvilhaug AMJ 17/05519-001 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Bente Linda Medhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04181-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 6/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ZYZIK, GREGOR - 6/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ZYZIK, GREGOR Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05523-001 26 Off.l.26 2017/12/28
U TEK 108/6 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 108/6 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG Henning Thorbjørnsen BFH 14/01340-013 2017/12/28
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - TILBUD PÅ BELYSNING AV GANG- OG SYKKELVEG VED SVEIVAMYRVEGEN, KARTMYR Haugaland Kraft AS HPE 16/03040-005 2017/12/28
I TEK 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TØKJE, INGRID - 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TØKJE, INGRID Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05524-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 82/162 OG 82/273 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 82/162 OG 82/273 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Bente Langaker HAS 17/04893-002 26 Off.l.26 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Genevieve Niyonzima JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 15/1680 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSSON, ELIAS ODDVAR - 15/1680 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSSON, ELIAS ODDVAR Elias Oddvar Andersson BJP01 17/05525-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00409-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Kine Eileraas JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK SNØBRØYTING/SANDSTRØING - FEØY - GJELDER BRØYTING/STRØING AV KOMMUNAL VEG PÅ FEØY - ØNSKE OM KOMPENSASJON Feøy Velforening HPE 17/05529-001 2017/12/28
I TEK 139/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, ELI WEGNER, KNUT BROSTRUP OG JOHN - 139/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, JOHN John Hausken BJP01 17/05526-001 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 139/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, ELI WEGNER, KNUT BROSTRUP OG JOHN - 139/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT BROSTRUP Knut Brostrup Hausken BJP01 17/05526-002 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 139/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, ELI WEGNER, KNUT BROSTRUP OG JOHN - 139/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, ELI WEGNER Eli Wegner Hausken BJP01 17/05526-003 26 Off.l.26 2017/12/28
I TEK 33/52 - STORAURVEGEN, SANDVE, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG M/NAUST - 33/52 - MANGELLISTE Edb-Tjenester Norge Limited KHM 17/02256-007 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Elvar Solheim JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Agathe Meberg Kallevik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Elin Dahl JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - IGANGSETTINGSSØKNAD Hansen Eiendom AS JKV 17/04975-009 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Sabitra Puri JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - BEKREFTELSE PÅ OPPHOLD PÅ INSTITUSJON ALS06 17/05221-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Askild Ekrem Tveit MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJELPEMIDDELSLAGERET FYSIO OG ERGO F.O.M 17.11.17 T.O.M 01.03.18 Ove Hebnes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALFYSIOTERAPEUT VED FYSIO/ERGOTERAPITJENESTEN Grietje Catharina Van Polen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA HELSESTASJON/SKOLEHELSETJ. F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.09.18 Anne Marit Kolstø MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 33/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSGAVER SANDVE AS BYGGESAK 17/2256 - 33/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSGAVER SANDVE AS BYGGESAK 17/2256 Rørleggermester Olsen ORO01 17/02259-003 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Hermund Feldborg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Kamyar Ghajarzadeh MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Tahmuras Siyavoshi MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN LEDERSAGERBEVIS - NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM LEDERSAGERBEVIS TVI 17/04984-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Harald Vedø Tveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA-VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, SUNNANÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4673 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/1 I KARMØY KOMMUNE Sunnanå Knut XXI 17/04818-001 2017/12/28
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, SUNNANÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4673 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/1 I KARMØY KOMMUNE Våge Leiv Arnulf XXI 17/04818-002 2017/12/28
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, SUNNANÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4673 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/1 I KARMØY KOMMUNE Våge Cecilie XXI 17/04818-003 2017/12/28
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, SUNNANÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4673 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 61/1 I KARMØY KOMMUNE Trygve J Sjøen Prosjekt As XXI 17/04818-004 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Anine Færaas JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - AVSLUTNING AV EGENVURDERING AV BARNEVERNTJENESTEN I KARMØY KOMMUNE SITT ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDINGER Fylkesmannen I Rogaland JBR03 12/00994-058 2017/12/28
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - OPPSIGELSE AV NHN VIA KARMØY KOMMUNE Åkra Legesenter AS RAW 12/00126-105 2017/12/28
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - NYTT NABOVARSEL VEDR. FASADEENDRING Tor Arthur Halvorsen IGR 15/02335-043 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE KARMØY TRENINGSVERKSTED F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Astrid Ljøen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR - 2017/0609634-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ÅKRA BBH Ruth Heidi Smelvær AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK PARKERINGSPLASS/SNUPLASS - GJELDER BRUK AV PARKERINGSPLASS/SNUPLASS STNY 17/05530-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ TORVASTAD F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Line Vea Edvardsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR BOLIG NJO 15/00088-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - VIKARIAT Karen Aarebrodt HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSESØSTER VED HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Jeanette Erland Ellefsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3B/C - GRANVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Hanne Kristin Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - KOPIMOTTAKER OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Det kongelige kommunal og moderniseringsdep. GTH 16/04903-025 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BESTILLERKONTORET Renate Langaker JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 71/33 - REVURVEGEGN, BREKKE, TILBYGG ENEBOLIG - 71/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ingvard Birger Rasmussen KMY 11/02584-006 2017/12/28
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJONSSØKNAD - ØYGARDSHAUGEN OMSORGSBOLIG FO Rogaland VID 12/00092-263 2017/12/28
U HSE TILLEGGSSAK - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL TIDLIGERE OVERSENDT BEKYMRINGSMELDING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/283 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-630 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR - 2017/0679344-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - INNKALLING TIL FORBEREDENDE RETTSMØTE/PLANLEGGINGSMØTE I SIVIL SAK Haugaland Tingrett KMV 14/03265-042 2017/12/28
I TEK 142/323 - TVERRVEGEN, STORASUND, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE/HAGESTUE FASADEENDRING - 142/323 - TVERRVEGEN, STORASUND, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE/HAGESTUE FASADEENDRING Thor Olaf Friestad EDH 17/05532-001 2017/12/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV INFORMASJON KHW 12/04604-216 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - TØKJEMYR 24-26 Ruth Bente Johannessen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Elisabeth Langåker JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00501-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET - 2017/0546478-2 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 02.12.17 T.O.M 01.07.18 Ann Edith Margrethe Bråtun JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT GBV 17/05534-001 24 Offl.§24 2017/12/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE AVLASTNINGSTJENESTEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Marianne Selle JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/05535-001 24 Offl.§24 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 21.12.17 T.O.M 31.12.18 Hild Signy Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Gro Børseth AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.08.18 Maria Danielsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
I TEK 12/62 - SEVLAND - REHABILITERING AV BOLIG - 12/62 - SEVLAND - PÅBYGG OG REHABILITERING AV BOLIG I. K. Gabrielsen KRRE 16/03416-002 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 04.12.17 T.O.M 31.01.18 Anette Varne AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBHT F.O.M 01.01.18 T.O.M 01.12.18 Janne Alice Hauge AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/28