Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04181-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I TEK PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN, SYKKELVEG/FORTAU/VA-ANLEGG - ENDRING PUMPESTASJON, GNR 147/3 GODKJENT 28.8.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN 21.12.17 - PLAN 5065-1 DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL OG PUMPESTASJON Rogaland Fylkeskommune YSL 17/04751-007 2017/12/27
I TEK 58/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/31 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ORO01 17/05490-001 2017/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-018 25 Offl §25 2017/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-019 25 Offl §25 2017/12/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-016 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-025 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-026 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING - SØKNAD FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING JBR04 17/05392-005 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN KOPERVIK JBR04 17/05396-003 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, TORVASTAD - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN, TORVASTAD JBR04 17/05398-005 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM JBR04 17/05399-006 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, SOMATISK AVD. AGB 17/05432-003 25 Offl §25 2017/12/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENSAVD. - SØKNAD FERIEVIKARER KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM, DEMENS AVD. AGB 17/05433-004 25 Offl §25 2017/12/27
I SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - SØKNAD OM UTSETTELSE AV KLAGEFRIST Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS CBE02 17/04411-015 2017/12/27
I TEK 102/74 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 102/74 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune Teknisk Etat ALS06 17/03923-003 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 01.01.18 T.O.M 01.01.19 Wenche Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH- DEMENSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Ruth Anna Rusnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGET AVTALE TOM 31.05.18 Annelin Mannes GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 18.12.17 T.O.M 31.12.18 Irina Hannu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP - TILBUD OM STILLING SOM PSYKOLOGSPESIALIST MSTA 17/04774-008 25 Offl.§25 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 18.12.17 T.O.M 30.06.18 Amalie Nesheim Vestre AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBHT F.O.M 18.12.17 T.O.M 30.06.18 Ida Elisabeth Vågen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-215 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 20.12.2017 Esebjør Eiendom AS MSA 15/01968-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH - 2.ETG F.O.M 14.1.17 T.O.M 31.12.18 Daria Bernadetta Kafel AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100% VIKARIAT SOM SYKEHJEMSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Daria Bernadetta Kafel AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Gina Alvestad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JAN-FEB 2018 Aski AS GKH01 16/01128-341 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - JAN-FEB 2018 Espira Karmsund Barnehage GKH01 16/01128-342 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH - DEMENSAVD F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Nasiba Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE EEH 17/05372-002 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 Espira Litlasund Barnehage GKH01 16/01128-343 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Bente Iren Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI FOR SPESIALUNDERVISNING - VÅREN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05499-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Espira Sletten Barnehage GKH01 16/01128-344 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH - DEMENSAVD F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Anne Rita Nyland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Espira Tjøsvoll Barnehage GKH01 16/01128-345 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM OVERSENDELSE AV ÅRSRAPPORT FOR SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - - 2018 Espira Veldetun Barnehage GKH01 16/01128-346 2017/12/27
I TEK 8/43 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - 8/43 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Alf David Monsen Rossland ALS06 17/05500-001 2017/12/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I TEK 8/43 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 8/43 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Alf David Monsen Rossland GBV 17/05501-001 2017/12/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Espira Østrem Barnehage GKH01 16/01128-347 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - OVERSENDELSE AV VEDTAK FRA KLAGENEMNDA I KARMØY KOMMUNE Advokatfirmaet Selmer DA MSA 17/03756-014 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Espira Århaug Barnehage GKH01 16/01128-348 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - KRAV OM REFUSJON GRUNNSKOLEOPPLÆRING HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - INNSIGELSE MOT REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - INNSIGELSE MOT REFUSJONSKRAV FOR HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - INNSIGELSE MOT REFUSJONSKRAV FOR VÅREN OG HØSTEN 2017 SWI 15/03738-018 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/27
I TEK 15/1039 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SINDRE OLSEN - 15/1039 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SINDRE OLSEN Comfort Karmøy AS ORO01 17/05493-001 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBHT F.O.M 01.01.18 T.O.M 01.12.18 Janne Alice Hauge AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE SEVLAND SKOLE F.O.M 28.11.17 T.O.M 22.06.18 Jakob Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Fladaberg Fus Barnehage AS GKH01 16/01128-349 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER -2018 Hakkebakkeskogen Barnehage GKH01 16/01128-350 2017/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 11.12.17 T.O.M 31.12.18 Håkon Persson Fosen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/02834-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage GKH01 16/01128-351 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH - DEMENSAVD F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Nasiba Habibi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Kyrkjebakken Barnehage GKH01 16/01128-352 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBHT F.O.M 18.12.17 T.O.M 30.06.18 Ida Elisabeth Vågen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 11.12.17 T.O.M 14.08.18 Christina Evita Olsen Ferkingstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ERGOTERAPEUT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN Ida Kvalevaag JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU ELEVMAPPE - KORRIGERING AV ENKELTVEDTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Læringsverkstedet Barnehage GKH01 16/01128-353 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Bente Iren Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH- DEMENSAVD. F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Ruth Anna Rusnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 17/05503-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Stiftelsen Norheim Barnehage GKH01 16/01128-354 2017/12/27
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - MELDING OM SAKSBEHANDLINGSTID EEH 18/02398-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 18.12.17 T.O.M 30.06.18 Amalie Nesheim Vestre AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH - 2.ETG F.O.M 14.1.17 T.O.M 31.12.18 Daria Bernadetta Kafel AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 60% FAST STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Rusvik Naturbarnehage GKH01 16/01128-355 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Gina Alvestad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Ryvingen Barnehage GKH01 16/01128-356 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE BYGNESTUNET F.O.M 01.01.18 T.O.M 01.01.19 Wenche Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED KOMMUNEADVOKATKONTORET Cheryl U-Ping Chew Emmerhoff GLS Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH - DEMENSAVD F.O.M 01.01.18 T.O.M 30.06.18 Anne Rita Nyland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS GKH01 16/01128-357 2017/12/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 04.12.17 T.O.M 03.12.18 Liv Torhild Føyen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Slågstemmen Barnehage SA GKH01 16/01128-358 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Steinarskogen Fus Barnehage AS GKH01 16/01128-359 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Steinhaugane Fus GKH01 16/01128-360 2017/12/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE RHO 17/05504-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2018 Kirketunet Barnehage GKH01 16/01128-361 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Åsebøen Fus Barnehage AS GKH01 16/01128-362 2017/12/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/165 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE ANDERSSON, ELIAS O. OG MARIANN I K Gabrielsen SKM 17/00008-154 2017/12/27
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - 2018 Kopervik Menighetsbarnehage AS GKH01 16/01128-363 2017/12/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/23, 238 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Procon AS SKM 17/00008-155 2017/12/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/237 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Karmsund Havn IKS SKM 17/00008-156 2017/12/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 147/703 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Block Watne AS SKM 17/00008-157 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT - 20% VED KARMØY LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 140/35/45 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE STORØY NÆRINGSPARK AS Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-158 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BYGNESTUNET Susanne Kristoffersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM VIDERE PERMISJON ETTER MAKSDATO MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Kristine Mikkelsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Helene Vik NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEH.BV/UNGDT. VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Silje Fredriksen Lindanger KKR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/27