Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-014 25 Offl §25 2017/12/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-015 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-022 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-003 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-004 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-005 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/05479-003 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIE - 62,44% FAST PÅ NATT - ØSTREMTUNET - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIE - 62,44% FAST PÅ NATT - ØSTREMTUNET NFE 17/05480-002 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR DAGAVDELINGENE FOR ELDRE - SØKNAD FERIEVIKAR DAGAVDELINGENE FOR ELDRE ARO07 17/05388-002 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD - SØKNAD FERIEVIKAR - HJEMMETJENESTE NORD AGB 17/05389-002 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA - SØKNAD FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARB.TJENESTEN ÅKRA JBR04 17/05394-002 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 80% FAST JBR04 17/05483-002 25 Offl §25 2017/12/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER I LANGTURNUS - 86,38 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER I LANGTURNUS - 86,38 % FAST JBR04 17/05486-003 25 Offl §25 2017/12/23