Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 58/31 OG 58/344 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASSER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/31 OG 58/344 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASSER Procon AS KIS 17/04879-002 2017/12/22
U TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 141/186 - TILLATELSE TIL ENDRING Hus28 AS KIS 16/05166-016 2017/12/22
U TEK 146/237 - BØ, - FYLLING AV TERRENG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 146/237 - BØ, - UTFYLLING AV TERRENG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/05345-002 2017/12/22
U TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG Wilhelmsen Arkitektur IGR 17/05239-006 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER I KVINNHERAD KOMMUNE - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSKRAV FOR GJESTEELEVER - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE C BYGG 1-7 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3043 - SVAR - 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE C BYGG 1-7 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3043 Bauge Maskin AS ORO01 17/05407-002 2017/12/22
U TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE B BYGG 1-8 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3042 - SVAR - 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE B BYGG 1-8 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3042 Bauge Maskin AS ORO01 17/05406-002 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSKRAV FOR GJESTEELEVER - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSKRAV FOR GJESTEELEVER - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE A BYGG 1-5 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3041 - SVAR - 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE A BYGG 1-5 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3041 Bauge Maskin AS ORO01 17/05384-002 2017/12/22
U TEK 86/77 - KARMSUND FISKEMEL AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/77 - PELAGIA KARMSUND FISKEMEL AS - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Pelagia AS TEA01 12/00558-011 2017/12/22
U TEK 148/738 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM - OPPFØRING AV TILBYGG MED GARASJE - RAMMETILLATELSE - 148/738 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM - OPPFØRING AV TILBYGG MED GARASJE Hereid Hus AS IGR 17/04345-004 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSKRAV FOR GJESTEELEVER - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSKRAV FOR GJESTEELEVER - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSKRAV FOR GJESTEELEVER - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-064 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK 11/143 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD GUDMUND NES - 11/143 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD GUDMUND NES Bjelland Vvs AS ORO01 17/05492-001 2017/12/22
I TEK 11/143 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD GUDMUND NES - 11/143 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD GUDMUND NES Bjelland Vvs AS ALS06 17/05492-002 2017/12/22
U TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 16/01899-024 2017/12/22
U TEK 32/143 - VIKRA, NYBYGG ENEBOLIG - 32/143 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 16/04520-010 2017/12/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-027 25 Offl §25 2017/12/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-013 25 Offl §25 2017/12/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-014 25 Offl §25 2017/12/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-015 25 Offl §25 2017/12/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-016 25 Offl §25 2017/12/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-017 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/05062-005 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-016 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 2 X 90% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 2 X 90% FAST JBR04 17/05278-004 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST AGB 17/05281-005 25 Offl §25 2017/12/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-011 25 Offl §25 2017/12/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-012 25 Offl §25 2017/12/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-013 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-019 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-020 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-021 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 70% FAST ARO07 17/05478-002 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST ARO07 17/05479-002 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT - 85 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT - 85 % FAST JBR04 17/05349-004 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING - SØKNAD FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSAVDELING JBR04 17/05392-002 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER I LANGTURNUS - 86,38 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER I LANGTURNUS - 86,38 % FAST JBR04 17/05486-002 25 Offl §25 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD FERIEVIKAR NATTJENESTEN KARMØY ARO07 17/05431-002 25 Offl §25 2017/12/22
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 115/198 - MELDING AV ADRESSETILDELING VED BUHAGEN Britt Reidun Mildesæther og Øystein Ingvaldsen BFH 17/00007-103 2017/12/22
U TEK BIOMAR AS - 86/84 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BIOMAR A/S - 86/84 Biomar AS TEA01 12/00822-010 2017/12/22
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/126 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HESTMYRVEGEN Hantera AS BFH 17/00007-104 2017/12/22
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML§10 - 12.4 LEDD FOR GRANVEGEN 27, KARMØY KOMMUNE Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-261 2017/12/22
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML §10-12 4.LEDD FOR RUSVIKVEGEN 3 B/C , KARMØY KOMMUNE Fellesorganisasjonen (fo) HSB 12/00092-262 2017/12/22
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 100% STILLING SOM FYSIOTERAPEUT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK SOLTIN MARINE AS, STORØY - MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL - OVERSENDELSE AV ENDRET TILLATELSE - ENDRING 4 TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL SOLTIN AS - STORØY TANKANLEGG Fylkesmannen I Rogaland PEID 12/01688-010 2017/12/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04413-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK 61/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER JAKOB BRÅTA BYGGESAK 17/664 - 61/51 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/664 S O Lund AS ALS06 17/00764-003 2017/12/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.10.17 T.O.M 01.10.18 Karina Helen Anuglen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KOKK VED KJØKKENDRIFT SKUDENES BBH Else Marie Ellingsen GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 19.12.17 T.O.M 31.12.18 Silje Helene Dahle ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 19.12.17 T.O.M 31.01.19 Ann Elisabeth Posti Angelund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN NORD F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.08.18 Jean Niyonkuru ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG OVERSENDELSE AV RAPPORT FOR RESIPIENTUNDERSØKELSE OG REVIDERT PROSEDYRE FOR AVVIKSHÅNDTERING Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. ELO 12/00680-059 2017/12/22
I TEK 130/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANNESSEN, KARI MERETHE OG EIDE, HILMAR MARTIN - 130/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANNESSEN, KARI MERETHE Kari Merethe Johannesen BJP01 17/05487-001 26 Off.l.26 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN KOPERVIK F.O.M 01.01.18 T.O.M 08.01.19 Anine Færaas ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ØYGARDHAUGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Linda Høines Nornes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP - SØKNAD OG CV MSTA 17/04774-006 25 Offl.§25 2017/12/22
I TEK 130/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JOHANNESSEN, KARI MERETHE OG EIDE, HILMAR MARTIN - 130/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EIDE, HILMAR MARTIN Hilmar Martin Eide BJP01 17/05487-002 26 Off.l.26 2017/12/22
I TEK ARBEIDSTIDER GENERELT - UNDERTEGNET PROTOKOLL - OVERTIDSBRUK 2017/18 - DRIFTSAVDELINGEN - TEKNISK ETAT Karmøy Kommune Teknisk Etat MGR01 12/05333-009 2017/12/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP - REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP MSTA 17/04774-007 25 Offl.§25 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON/ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET ARBEIDSAVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING AV ANSVARSRETT Hus28 AS KMY 16/05166-018 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET ARBEIDSAVTALE TOM 31.12.18 - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KARMØY KOMMUNE Robert Varne BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN Linn Kristin Johannessen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - NABOERKLÆRING Atle Andreassen IGR 17/05239-007 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ARBEIDSAVTALE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - VIDERFØRING AV 100% STILLING F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 28.02.18 KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - NY STILLINGSKODE OG LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT, 53,3% F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 28.02.18. Irish Sugabo Kristiansen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV STILLINGSØKNING TIL 100% STILLING F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 14.08.18 Solveig Olsen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-367 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING - STILLINGSSTØRRELSE 86,6% F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 28.02.18 Milena Gancheva Tasheva KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD ENGASJEMENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-368 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRITT UNGDOMSARRANGEMENT Kopervik menighet JAH 12/01242-022 2017/12/22
I TEK 20/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGMAR JOHANNE LARSEN - 20/84 - FERDIGMELDING Ferkingstad Entreprenør ALS06 17/00900-003 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING - TOTALT 100% VIKARIAT F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 28.02.18 Edyta Maria Wolak KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK 20/80 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG KÅRE LARSEN OG CARITA RANTANIITTY LARSEN - 20/80 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAG KÅRE LARSEN OG CARITA RANTANIITTY LARSEN Ferkingstad Entreprenør ALS06 17/00897-003 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK 20/51 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS EGIL LIKNES - 20/51 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS EGIL LIKNES Ferkingstad Entreprenør ALS06 17/00903-003 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - FORLENGET AVTALE - VTO GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE GRUNNER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - UTBETALING AV TILSKUDD KRIK-TREFF KARMØY Vedavågen Sokn JAH 12/01242-023 2017/12/22
I TEK 57/152 - EIENDOMSSKATT - 57/152 - EIENDOMSSKATT PÅ PRIMÆRBOLIG MSA 17/05494-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00088-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2015 - UTBETALING AV TILSKUD KJP-Freelance JAH 15/01144-007 2017/12/22
I TEK 5/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, HENRIK - 5/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SJØEN, HENRIK Henrik Mesøy Sjøen BJP01 17/05495-001 26 Off.l.26 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING TIL 80% F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 14.08.18 Oddny Eidem KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - INNSYN I PERSONALMAPPE AGO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TURNUSLEGE VED KOPERVIK LEGESENTER Therese Tveit Skaug MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TURNUSLEGE VED ÅKRA LEGESENTER Hans Kristian Skaug MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - EKSTRA , SPYLING KUM 46942 - FOSNAVEGEN SLab Slab AS ETS 17/00056-098 2017/12/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - ENGVEGEN 2 , ÅKREHAMN TATT DEN 06.11.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-099 2017/12/22
I TEK KARMØY VANNVERK - KARMØY VANNVERK - MELDING OM REVISJON Mattilsynet KLE 12/02930-009 2017/12/22
I TEK KARMØY VANNVERK - KARMØY VANNVERK - TILSYNSRAPPORT Mattilsynet HDO 12/02930-010 2017/12/22
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AUTOMATIKER VED VAR-AVDELINGEN Thomas Haugeberg HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U SEN PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/22
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4474 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL 66/32 66/32 I KARMØY KOMMUNE Eike Geir Ingvar ALA04 17/04756-002 2017/12/22
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4474 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL 66/32 66/32 I KARMØY KOMMUNE Eike Geir Ingvar ALA04 17/04756-003 2017/12/22
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4474 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL 66/32 66/32 I KARMØY KOMMUNE Risvik Per Arild ALA04 17/04756-004 2017/12/22
U TEK 66/32 - AUSTREIM, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4474 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING TILLEGSAREAL 66/32 66/32 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/ Ingunn Hauge ALA04 17/04756-005 2017/12/22
U TEK 5/17 OG 5/22 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER RASMUSSEN, JOSTEIN - 5/17 OG 5/22 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING RASMUSSEN, JOSTEIN Jostein Rasmussen ALA04 17/05368-003 2017/12/22