Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 9/6, 9/9, 9/10, 9/25 - VARNE, BYGGETILSYN - 9/6, 9/9, 9/10, 9/25 - VARSEL OM PÅLEGG I FORSØPLINGSSAK Evelyn Bårdsen KMY 17/05072-001 2017/12/21
U TEK LEIEAVTALE - HINDERAKER OG VISNES VEL - OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE - HINDERAKER OG VISNES VEL Hinderaker og Visnes Vels Barnehage STNY 17/05105-001 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 28.03.18 . TOTALT 100 % STILLING Anders Aarøy Liknes EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT PÅ NATT PÅ KBB TKS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV STILLINGSENDRING F.O.M. .08.01.18 T.O.M. 31.08.18. VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT Julie Hillesland MKA03 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV HJEMMEL SIB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET TILBUD OM LEDIG VIKARIAT I HJ.TJEN.SØR AVD.SKUDENES SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLINGSFORHØYELSE SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGS FORHØYELSE SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - OVERSENDER MERKNADER FOR PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Norconsult AS AAHO 17/04272-014 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - SYKEVIKARIAT DAGAVDELINGEN MAHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT JMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - MELDING 133/185. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03087-005 2017/12/21
I TEK 148/527 - STENDERVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/527 - SØKNAD OM ENDRING I ANSVARSETT Pds Protek AS KMY 15/02823-018 2017/12/21
U SKU SKOLEBRUKSPLAN SONE 2 KONSULENTBISTAND - KONSULENTBISTAND KNYTTET TIL UTREDNING SKOLEBRUKSPLAN SONE 2 Norconsult BNO 17/05408-001 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - FERDIGBEFARING BT 1 OG BT 3 SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Spannatoppen Utviklingsselskap AS BTH04 15/04907-033 2017/12/21
U TEK 93/106 - RETTING AV BYGNINGSTYPE - SVAR - GJELDER GODKJENNING AV UTLEIELEILIGHET ÅRHAMMERVEGEN 4 Øydvin Martin Gulliksen HSH01 17/05300-002 2017/12/21
I TEK 66/904 - ASALDALBAKKEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - 66/904 - ASALDALBAKKEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG Oppkoma AS KIS 17/05460-001 2017/12/21
U TEK 64/285 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/285 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Didrik Brun Ferkingstad BSO02 17/04581-002 2017/12/21
U TEK 148/606 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 148/606 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Kenneth Lunde BSO02 17/04616-002 2017/12/21
U TEK 64/1462 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 64/1462 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Eivind Søvik BSO02 17/04783-002 2017/12/21
I TEK 86/238 - HUSØY. NYBYGG, RUBBHALL - 86/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JHE05 17/03604-007 2017/12/21
U TEK 15/2311 OG 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 15/2311 OG 15/2460 - FERDIGATTEST - NYBYGG TOMANNSBOLIG Helge Riisdal JKV 15/03524-036 2017/12/21
I TEK 66/925 - AUSTREIM - NYBYGG BUTIKK OG LAGER - 66/925 - AUSTREIM - NYBYGG BUTIKK OG LAGER Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KIS 17/05375-002 2017/12/21
I SEN BEREDSKAP - KARMØY BRANN-OG REDNINGSVESEN - INFORMASJON OM VIRKSOMHETER Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) OVR 12/00222-009 24 Offl.§24 2017/12/21
U TEK 102/204 - BYGNESVEGEN,BYGNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1417 - 102/204 - MOTTAT UFULLSTENDIG SØKNAD Karm Holding AS EDH 17/05238-003 2017/12/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT AGB 16/01284-018 25 Offl §25 2017/12/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT AGB 16/01284-019 25 Offl §25 2017/12/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT AGB 16/01284-020 25 Offl §25 2017/12/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% FAST PÅ NATT AGB 16/01284-021 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT - TRUKKET LÆRERSTILLINGER, VIKARIAT BLI01 17/03887-042 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-028 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-029 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-030 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-031 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-032 25 Offl §25 2017/12/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-033 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-053 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-054 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-055 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-056 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-057 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-058 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-059 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-060 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-061 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-062 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-063 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-064 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-065 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-066 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-067 25 Offl §25 2017/12/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - AVSLAG LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-068 25 Offl §25 2017/12/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-010 25 Offl §25 2017/12/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-011 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-011 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-012 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-013 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-014 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-015 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 2 X 90% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 2 X 90% FAST JBR04 17/05278-003 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/05279-002 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-023 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST AGB 17/05281-003 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST AGB 17/05281-004 25 Offl §25 2017/12/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-009 25 Offl §25 2017/12/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-010 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-018 25 Offl §25 2017/12/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT - 85 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT - 85 % FAST JBR04 17/05349-003 25 Offl §25 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 20.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 43/40 - UTTALE ETTER REVIDERTE TEGNINGER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/01785-012 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 20.12.17 T.O.M 30.12.18 Silje Tjøsvoll ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 20.12.17 T.O.M 30.12.18 Frank Roger Kallevik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STILLINGSØKNING FRA 01.01.2018 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV IOP SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 28/45 UTSIRA SERVICESENTER (SILDALOFTET) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - 28/45 UTSIRA SERVICESENTER (SILDALOFTET) Utsira Eiendom AS TEA01 12/00438-013 2017/12/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR VEDR SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Sandra Knutsen RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SIGNERT AVTALE I TO EKSEMPLARER GET-TDC v/Bjørn Ove Bergseteren CBE02 17/01158-023 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/21
U TEK 5/264 - SK VEDAVÅG KARMØY - KLUBBHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - 5/264 - SK VEDAVÅG KARMØY - KLUBBHUS Sk Vedavåg Karmøy TEA01 12/01470-011 2017/12/21
I TEK 96/78 - HYDAL AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 96/78 - HYDAL AS Hydal AS TEA01 12/01430-013 2017/12/21
I TEK 123/4 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/60-62 - 123/4 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Berge Sag Boligtomter AS EDH 17/05464-001 2017/12/21
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - OVERSENDELSE AV ET EKSEMPLAR AV SIGNERT AVTALE GET-TDC CBE02 17/01158-024 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/21
I TEK REGIONALT MILJØPROGRAM HELLE, ROLF KÅRE - DISPENSASJON SØKNADSFRIST Rolf Kåre Helle LKS 17/05451-001 2017/12/21
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER I TEKNISK ETAT Kristine Reiersen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 38/225 OG 38/321 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JESPERSEN, MAY BRIT - 38/225 OG 38/321 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - May Brit Jespersen XXI 17/05263-004 2017/12/21
U SEN PERSONALMAPPE - TILBUD OM 50 % STILLING VED JURIDISK AVDELING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 15/637 - ÅKRA - REHABILITERING EKSISTERENDE BARNEHAGE, OPPFØRING AV BRAKKER - 15/637 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER VARSEL OM AVSLAG Arbeidstilsynet IGR 17/04738-003 2017/12/21
I SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - KONTRAKT - KJØP AV APPLIKASJON FOR FORMIDLING AV KULTURMILJØ I SKUDENESHAVN Utviklerne AS AAL 17/03852-012 2017/12/21
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RAUNFJELL - TATT DEN 27.11.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-097 2017/12/21
I TEK SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE 4 NIELSEN, ØYSTEIN OG CHRISTINE - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE 4 NIELSEN, ØYSTEIN OG CHRISTINE Øystein Nielsen SKM 17/05452-001 2017/12/21
U SEN 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 5 - MELDING 5/655. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3798 - PARSELL 5 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04597-001 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD Synne Utseth REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 15/681 - RØRLEGGERMELDING : RIVING AV BOLIG - TILTAKSHAVER : KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/3152 - 15/681 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 17/03161-004 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN MIDT Gro-Helen Selliken REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 58/130 - HENRIK KLAUSENS GATE 2, 4250 KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING - GJELDER KONTROLL AV BRANNALARM- OG SPRINKLERANLEGG 58/130 - BRANNTILSYN Alf Magne Helgesen, Norgesgulv AS JHN 16/02728-013 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 15.12.17 T.O.M 30.04.18 Sissel Tendeland Bårdsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - SVAR PÅ TILSYN Læringsverkstedet Åkrasanden Barnehage MMM 14/04698-004 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG- OG MILJØARB.TJ F.O.M 11.12.17 T.O.M 31.08.18 Berit Hartwedt JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SEN 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 4 - MELDING 5/654. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3798 - PARSELL 4 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04596-001 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG- OG MILJØARB.TJ SKUDENES F.O.M 15.11.17 T.O.M 31.12.18 Aina Jakobsen Breitve JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SEN 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 3 - MELDING 5/653. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3798 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04595-001 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SEN GATSOFT - UNDERTEGNET AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP - GATSOFT Visma Unique AS SHJ 13/02825-006 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 20.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SIER OPP DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK REGIONALT MILJØPROGRAM HELLE, ROLF KÅRE - DISPENSASJON FRA SØKNADSFRISTEN NÅR DET GJELDER SØKNAD OM REGIONALT MILJØPROGRAM-RMP-ROLF KÅRE HELLE HELLE, ROLF KÅRE Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/05451-002 2017/12/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/03308-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 147/30 - MELDING OM AT SAKEN TREKKES. Hus28 AS JHE 17/05154-002 2017/12/21
I TEK 64/616 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, FREDRIK ANDRE - 64/616 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, FREDRIK ANDRE Eiendomsmegler Vest AS BJP01 17/05457-001 26 Off.l.26 2017/12/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03308-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 149/484 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SBE BOLIG AS - 149/484 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SBE BOLIG AS Kluge Advokatfirma AS BJP01 17/05458-001 2017/12/21
I TEK 122/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRØMSVOLD, WILLY - 122/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRØMSVOLD, WILLY Willy Strømsvold BJP01 17/05459-001 26 Off.l.26 2017/12/21
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - INFORMASJONSSKRIV - ØKONOMI I DKS VED OPPHØR AV SKOLEKONSERTORDNINGEN Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge AHT01 12/01883-100 2017/12/21
U SEN GATSOFT - OVERSENDER UNDERTEGNET AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP - GATSOFT Visma Unique AS SHJ 13/02825-007 2017/12/21
U SEN 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 3 - ERKLÆRING 5/653 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3798 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04595-002 2017/12/21
U TEK 96/78 - HYDAL AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - 96/78 - HYDAL AS Hydal AS TEA01 12/01430-014 2017/12/21
I SKU OPPFØLGING I SKOLEN - MOBBING - OPPFØLGING AV SKOLER MED HØYE MOBBETALL Fylkesmannen I Rogaland EEH 17/04953-002 2017/12/21
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02150-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG- OG MILJØARB.TJ NORHEIM F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.12.18 Gro Marvel Langbakke JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 43/608 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/608 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE OVERVANN, SITUASONSKART, BILDER OG ERKLÆRING Garvik Prosjekt AS KHM 16/03463-013 2017/12/21
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 18.12.17 T.O.M 01.07.18 Maria Haaland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 64/616 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, FREDRIK ANDRE - SVAR - 64/616 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYGE, FREDRIK ANDRE Eiendomsmegler Vest AS BJP01 17/05457-002 2017/12/21
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 18.12.17 T.O.M 01.07.18 Erlend Osland Kjærgård BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 128/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY INDUSTRI TRADING AS - 128/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY INDUSTRI TRADING AS Husøy Industri Trading AS BJP01 17/05462-001 2017/12/21
U SKU TILLEGGSSAK - PERMISJON MED LØNN KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG BMV 17/03308-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 18.12.17 T.O.M 01.07.18 Andreas Nes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 30/1 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING ROBERTSEN, ARNE Arne Robertsen GEL 17/00012-626 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 18.12.17 T.O.M 01.07.18 Elise Djuve BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 149/484 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SBE BOLIG AS - SVAR - 149/484 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SBE BOLIG AS Kluge Advokatfirma AS BJP01 17/05458-002 2017/12/21
U TEK 122/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRØMSVOLD, WILLY - SVAR - 122/108 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRØMSVOLD, WILLY Willy Strømsvold BJP01 17/05459-002 2017/12/21
U TEK 128/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY INDUSTRI TRADING AS - SVAR - 128/29 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUSØY INDUSTRI TRADING AS Husøy Industri Trading AS BJP01 17/05462-002 2017/12/21
U TEK 94/155 , 96/72 OG 99/112 - KRAV OM RETTING AV FEIL OG MANGLER I MATRIKKELEN - SVAR - ETTERSENDELSE AV KART - KRAV OM RETTING FV. 47 - 94/155 M.FL. Statens vegvesen - Region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/05225-004 2017/12/21
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR - 2017/0627538-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 126680 REHABILITERING AV SLETTEN KUNSTGRESSBANE Sk Vedavåg Karmøy OFL 16/00248-195 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I FEL PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01849-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLIGSFORRETNING OPPM:18/306 - 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLIGSFORRETNING Hereid Eiendom AS EDH 17/05473-001 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.10.17 T.O.M 01.10.18 Karina Helen Anuglen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - RAPPORT OM UTSTIKKING AV HUS Hellvik Hus Karmøy AS GER01 17/05106-009 2017/12/21
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - OVERSENDER ENDELIG UTKAST TIL PLANPROGRAM PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Norconsult AS AAHO 17/04272-015 2017/12/21
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 14,33 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U FEL PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 13/01849-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04581-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 19.12.17 T.O.M 31.01.19 Ann Elisabeth Posti Angelund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II MYHRE, GUNVOR OG KJELL - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II/TOMT 36 MYHRE, GUNVOR OG KJELL Gunvor Myhre SKM 17/05470-001 2017/12/21
U SEN KJØP AV KONVOLUTTER MED TRYKK - SVAR - PRISJUSTERING - HAUGALAND KONVOLUTT Norengros AS OEI 15/01350-020 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - ØNSKER Å GÅ I REDUSERT STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 19.12.17 T.O.M 31.12.18 Silje Helene Dahle ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV VELFERDSGRUNNER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK FORSØPLING - - FORSØPLING - Haugesund politistasjon STNY 12/00497-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - SVAR - PRISJUSTERING - SENGER TIL INSTITUSJON Norengros AS OEI 16/01710-022 2017/12/21
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Ann Helen Drønen Sverdrupsen RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA SYKEHJEM F.O.M 18.12.17 T.O.M 31.12.18 Irina Hannu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON HJELPEPLEIER OG VITNEMÅL Irina Hannu AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/54, 55 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-629 2017/12/21
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - 149/348 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/5135 Solmøy Saltveit Vangsnes XXI 17/05135-016 2017/12/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/258 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK LT Byggservice AS ved Ronny Tangen GEL 17/00012-627 2017/12/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/939 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK LT Byggservice AS ved Ronny Tangen GEL 17/00012-628 2017/12/21
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - 69/71 - 4 SISTE PARSELLER - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD 17/2308 Sigbjørn Stange Eiendom AS ALA04 17/03804-012 2017/12/21
I SEN STORTINGSVALGET 2017 - KOMPENSASJON AV MERKOSTNADER FOR PÅLAGT MANUELL OPPTELLING UNDER STORTINGSVALGET Kommunal- og moderniseringsdepartementet KTV 16/01669-021 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3995 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 6+2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Handelspark As MAH 17/04665-001 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3995 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 6+2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 17/04665-002 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3995 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 6+2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Sokn MAH 17/04665-003 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3995 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 6+2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MAH 17/04665-004 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3995 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 6+2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Eilerås Liv Solvår MAH 17/04665-005 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3995 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 6+2 PARSELLER 148/947 I KARMØY KOMMUNE Lande Bernt Karl MAH 17/04665-006 2017/12/21
U SEN TILLEGGSSAK - OVERSENDELSE AV ETTERSPURTE DOKUMENTER KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE STØYPROBLEMER - HUSØY - UTTALELSE VEDRØRENDE STØYPROBLEMER - HUSØY MMM 17/04877-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN Anita Jørgensen Langaker JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA OG RØSTENSKAR, HELLEN - 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA Rita Svendsen LKS 17/05474-001 26 Off.l.26 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 20.12.17 T.O.M 30.12.18 Silje Tjøsvoll ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Handelspark As TBR 17/04700-004 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Haugaland Engros As TBR 17/04700-005 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Handelspark As TBR 17/04700-006 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Invest As TBR 17/04700-007 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Sakkestad Invest As TBR 17/04700-008 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Ok Minilager As TBR 17/04700-009 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Vahaugvegen 18 As TBR 17/04700-010 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Norheim Invest As TBR 17/04700-011 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Sakkestad Invest As TBR 17/04700-012 2017/12/21
I TEK 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA OG RØSTENSKAR, HELLEN - 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RØSTENSKAR, HELLEN Hellen Røstenskar LKS 17/05474-002 26 Off.l.26 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - 148/947 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Sakkestad Næringspark Eiendom AS MAH 17/04700-013 2017/12/21
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4412 - 148/947 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/4700+17/4424 148/947 I KARMØY KOMMUNE Bmk Eiendom AS MAH 17/04700-014 2017/12/21
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - 69/2, 69/71 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 Åsta Åse ALA04 17/03804-013 2017/12/21
I SEN LEDERSAGERBEVIS - NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KLAGE PÅ AVSLAG OM LEDERSAGERBEVIS TVI 17/04984-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA OG RØSTENSKAR, HELLEN - 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA OG RØSTENSKAR, HELLEN Hellen Røstenskar LKS 17/05474-003 2017/12/21
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - 69/71 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPART STD 17/2308 Hans Olaf Bendiksen ALA04 17/03804-014 2017/12/21
U TEK 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA OG RØSTENSKAR, HELLEN - 52/11 OG 12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SVENDSEN, RITA Rita Svendsen LKS 17/05474-004 2017/12/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSESØSTER VED HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Marianne Røksund Thorsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE TILLEGGSSAK 1 - REFERAT FRA MØTE 21.12.2017 AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U HSE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS - LOKASJON FOR NYTT FYSIKALSK INSTITUTT Kristian Kårstad Nes AIS 17/04503-006 2017/12/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
I TEK 15/30 - ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/30 - SITUASJONSKART Geir Morten Håstø EDH 17/04578-005 2017/12/21
I TEK 16/198 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE MED BOD - 16/198 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Lorentz Jakobsen og Annette Håkonsen EDH 17/05477-001 2017/12/21
I TEK 134/4 OG 134/7 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1601 - 134/4 OG 134/7 - KLAGE PÅ VEDTAK Karmøyadvokatene DA HHU 17/03096-006 2017/12/21
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen I Aust- og Vest-Agder IGR 16/02267-033 2017/12/21
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen I Aust- og Vest-Agder GTH 16/02459-038 2017/12/21
U SEN TILLEGGSSAK - OVESENDELSE AV YTTERLIGERE DOKUMENTER - ADVOKAT KVERNBERG KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/21
U TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - REFERAT FERDIGBEFARING FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN Vassbakk og Stol AS v/Eirik Styve EKA 17/03412-012 2017/12/21