Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 147/30 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Ivar Økland EDH 17/04498-005 2017/12/20
U TEK 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 38/225 - TILLATELSE May Brit Jespersen EDH 17/05204-002 2017/12/20
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - MØTEREFERAT FRA REFERANSEGRUPPEN TIL "TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEI" Louise Margrethe Kvitvang JASO 17/02743-009 2017/12/20
U TEK 15/503 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ANNEKS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/503 - TILLATELSE Aud Einarsen EDH 17/05136-005 2017/12/20
U TEK 43/600 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - ERIKSEN/OTTESEN BYGGESAK: 17/4206 - 43/600 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - ERIKSEN/OTTESEN BYGGESAK: 17/4206 Aibel AS MHV 17/04488-002 2017/12/20
U TEK 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG Arnesen Rolf Ing KIS 17/04901-004 2017/12/20
U TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5467-5469 - 119/12 - TILLATELSE DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jacob Lillesund HHU 17/04271-006 2017/12/20
U TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 17/04206-007 2017/12/20
U TEK 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING BOLIG Anne Kathrine Selsvik JMJ03 17/05339-002 2017/12/20
U TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5467-5469 - 119/12 - DELINGSTILLATELSE JORDLOV TILLEGGSAREAL Borghild Salhus Lillesund HHU 17/04271-007 2017/12/20
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 (KOPIMOTTAKER) BER OM UTTALELSE FRA STAVANGER MARITIME MUSEUM Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 17/04733-009 2017/12/20
I TEK 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG OG GARASJE, - 15/537 - MOTTATT MANGLER, TEGNINGER SOM VISER TERRENGAVSLUTNING Eskild Kvala AS IGR 17/05268-003 2017/12/20
I TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE A BYGG 1-5 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3041 - 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE A BYGG 1-5 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3041 Bauge Maskin AS KHM 17/05384-001 2017/12/20
I TEK 15/2311 OG 15/2460 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RIISDAL BYGGESAK: 15/3524 - 15/2311 OG 15/2460 - FERDIGMELDING RØR Karmøy Rørteknikk AS ALS06 15/03525-005 2017/12/20
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - SKYLDDELING SOM VISER VEGRETT, GODKJENT RØRLEGGERMELDING OG TILLATLELSE TIL Å LEGGER OV-LEDNING Hus28 AS EDH 17/04498-006 2017/12/20
U TEK 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT Eskild Kvala AS IGR 17/04506-006 2017/12/20
I TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE B BYGG 1-8 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3042 - 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE B BYGG 1-8 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3042 Bauge Maskin AS ORO01 17/05406-001 2017/12/20
I TEK 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE C BYGG 1-7 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3043 - 119/118 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - REKKE C BYGG 1-7 -TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/3043 Bauge Maskin AS ORO01 17/05407-001 2017/12/20
I TEK 146/237 - BØ, - FYLLING AV TERRENG - 146/237 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/05345-003 2017/12/20
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS GER01 16/04139-014 2017/12/20
I TEK 75/84 - KVALAVÅGVEGEN, KVALAVÅG - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 75/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hus28 AS KMY 17/03755-006 2017/12/20
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - SVAR - MERKNAD FRA NILS W. KROG PÅ VEGNE AV BEBOERE I KALSTØVEGEN, BER OM UTSETTELSE AV FRIST TIL UTTALE - 13.12.17 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Nils Wergeland Krog YSL 13/04467-145 2017/12/20
I TEK 57/429 - KANALVEGEN, SKUDENESHAVN - RIVING NAUST OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/429 - OVERSIKTSKART FOR MULIG PARKERINGSLØSNING Sandve Trelast AS JMJ03 16/04914-007 2017/12/20
U TEK 22/16 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - INGAR LANGÅKER - SVAR - 22/16 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - INGAR LANGÅKER Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/05380-003 2017/12/20
U TEK 63/86 - HAUGANE, NORDSTOKKE - RIVING FRITIDSBOLIG, NYBYGG ENEBOLIG - 63/86 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 16/01769-015 2017/12/20
I TEK 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG LAGERBYGG - 142/170 - STORASUNDVEGEN, STORASUND - NYBYGG LAGERBYGG Petter J. Rasmussen AS KIS 17/05436-001 2017/12/20
U TEK 15/1388 - ÅKRA, FASADEENDRING - 15/1388 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING Linda Margaret Olsnes JKV 11/00750-006 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL ATKOMSTVEI Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/01826-016 2017/12/20
U HSE TILLEGGSSAK 1 - SVAR - OVERSENDELSE AV KLAGE OVER ADVARSEL CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/20
I TEK BIOMAR AS - 86/84 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER BRANNTEGNINGER - BIOMAR AS BIOMAR A/S - 86/84 Biomar AS TEA01 12/00822-009 2017/12/20
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - REVIDERT KART OG TEGNINGER Wilhelmsen Arkitektur IGR 17/05239-005 2017/12/20
U TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Aros Arkitekter AS KMY 16/02368-021 2017/12/20
U TEK 148/464 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - VÅTROM I BYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - 148/464 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 17/03246-004 2017/12/20
U TEK 148/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT BROSTRUP - SVAR - 148/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT BROSTRUP Advokat Dag Midling BJP01 17/05409-002 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - TILBUD SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-076 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/VEILEDER I BARNEVERNTJ. 100% FAST OG 3 VIK. NFE 17/03071-077 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-125 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-126 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-127 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-128 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-129 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-130 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-131 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-132 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-133 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-134 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-135 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-136 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-137 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-138 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-139 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-140 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-141 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-142 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-143 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-144 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-145 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-146 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-147 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-148 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-149 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-150 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-151 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-152 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-153 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-154 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-155 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-156 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-157 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-158 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-159 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-160 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-161 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-162 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-163 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-164 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-165 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-166 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-167 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-168 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-169 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-170 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-171 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-172 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-173 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-174 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-175 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-176 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-177 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-178 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - AVSLAG KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-179 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-047 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-048 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-049 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-050 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-051 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-052 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-053 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-054 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-055 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-056 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-057 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-058 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - AVSLAG ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-059 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - TILBUD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-079 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-080 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - TILBUD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-081 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-082 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-041 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-042 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-043 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-044 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-045 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-046 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-047 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-048 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-049 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-050 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-051 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-052 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-053 25 Offl §25 2017/12/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - AVSLAG MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-054 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-009 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-010 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-011 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-012 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-013 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-014 25 Offl §25 2017/12/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - BEKREFTELSE LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-015 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-010 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 2 X 90% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 2 X 90% FAST JBR04 17/05278-002 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-020 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-021 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-022 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK ERGOTERAPEUT - 100 % VIKARIAT - SØKNAD ERGOTERAPEUT - 100 % VIKARIAT MSTA 17/05346-002 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-015 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-016 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-017 25 Offl §25 2017/12/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT - 85 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/MILJØTERAPEUT - 85 % FAST JBR04 17/05349-002 25 Offl §25 2017/12/20
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RESTAURERING AV GRUE I VÅNINGSHUS PÅ EKRENE Foreningen Bertha-huset AAL 17/00116-028 2017/12/20
I TEK 15/1383 OG 15/2237 - NYEVEGEN, ÅKRA - LEKEJUNGEL GRINDHAUG SKOLE - 15/1383 OG 15/2237 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Vassbakk & Stol AS IGR 17/05313-002 2017/12/20
I TEK 147/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 OG 17/4878 - 147/30 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ØKLAND Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/05437-001 2017/12/20
I TEK 123/164 - SNIK - GRUNNARBEID, MODNING AV BK4 - 123/164 - SNIK - GRUNNARBEID, MODNING AV BK4 Berge Sag og Trelast AS KRRE 17/05439-001 2017/12/20
I TEK 123/164 - SNIK - GRUNNARBEID, MODNING AV BK4 - 123/164 - SNIK - GRUNNARBEID, MODNING AV BK4 - VEDLEGG TIL SØKNAD Berge Sag og Trelast AS KRRE 17/05439-002 2017/12/20
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD Opus Arkitekter AS KHM 17/01410-010 2017/12/20
I SEN SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN I SYKKELBYEN HAUGESUND-KARMØY 06.12.17 Lorna Mannes Dyrkolbotn KTV 12/04378-038 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ØSTREMSTUNET / NATTPATRULJEN F.O.M 11.12.17 T.O.M 11.12.18 Sissel Fenstad NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - KLAGE PÅ AVVISNING - TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG Foreldregruppa CBE02 17/04411-014 2017/12/20
I TEK 28/45 UTSIRA SERVICESENTER (SILDALOFTET) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 28/45 UTSIRA SERVICESENTER (SILDALOFTET) Utsira Eiendom AS TEA01 12/00438-012 2017/12/20
I SEN T-FORBINDELSEN - GJENNOMFØRING - FV. 47 T-FORBINDELSEN - KOMMUNALT/FYLKESKOMMUNALT TILSKUDD, OMGJØRING TIL FORSKUDD (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen MOS 12/00594-021 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON SYKEPLEIER NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 17/00003-048 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Slågstemmen Barnehage SA RHO 17/00003-049 2017/12/20
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER Torvastad Bygdautvalg OFL 16/00248-194 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 17/00003-050 2017/12/20
I TEK 106/31 - FOSNANES - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 106/31 - MOTTATT MANGLER, TEGNING, KART Jan Sigurd Dommersnes EDH 16/01061-017 2017/12/20
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING I SKUDENESHAVN 17. mai-komiteen i Skudeneshavn GEL 17/05415-002 2017/12/20
U TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. - TEKNISK GODKJENNING PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03942-009 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Kyrkjebakken Barnehage RHO 17/00003-051 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 31.03.18. Svein Inge Bø Vågen ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSKORT SOM FØRER NJO 14/03396-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 15 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SEN 29/21, 110 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 - MELDING 29/110,21. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04995-002 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Vea Hans Jostein MNE02 17/03918-015 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Haugland Sven Arne Vea MNE02 17/03918-016 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Haugland Tolleiv Johan MNE02 17/03918-017 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Olsen Lena MNE02 17/03918-018 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Vea Kristian Helland MNE02 17/03918-019 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Olsen Lena MNE02 17/03918-020 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Vea Odd MNE02 17/03918-021 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Vea Odd MNE02 17/03918-022 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Brun Stian MNE02 17/03918-023 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Vea David Hansen MNE02 17/03918-024 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Østhus Helene Skeie MNE02 17/03918-025 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Østhus Lars MNE02 17/03918-026 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Ytreland Kenneth MNE02 17/03918-027 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Ytreland Siri MNE02 17/03918-028 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Haugland Ragnhild MNE02 17/03918-029 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Haugland Sven Arne Vea MNE02 17/03918-030 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Haugland Torunn MNE02 17/03918-031 2017/12/20
U TEK 5/3 , 5/271 , 5/161 OG 5/162 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3724 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING-4 PARSELLER VEGFORMÅL I KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala As v/Olav Liknes MNE02 17/03918-032 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Læringsverkstedet Barnehage RHO 17/00003-052 2017/12/20
U SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOOK FOOD & DRINKS - OVERDRAGELSE FRA FISKARBONDEN SPI Akcan AS EDA 17/04397-009 2017/12/20
I TEK PLAN 5097 - DETALJREGULERING FOR JOMFRUSTRANDA - 148/77 M.FL. - OVERSENDER FORSLAG TIL PLANPROGRAM - JOMFRUSTRANDA Opus Arkitekter AS YSL 17/05068-004 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Espira Østrem Barnehage RHO 17/00003-053 2017/12/20
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - FORELØPIG SVAR, SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JKV 16/04496-017 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT F.O.M. 21.02.18 T.O.M. 31.07.18 Ingrid Lindeflaten Nilsen ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Rusvik Naturbarnehage RHO 17/00003-054 2017/12/20
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 23 -REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-069 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT 14,33 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN KOPERVIK F.O.M 01.01.18 T.O.M 08.01.19 Anine Færaas ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 14.08.18 Silje Borgenvik ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 15/1510 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK, NYBYGG TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG - 15/1510 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK, NYBYGG TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG Haugaland Kraft AS V/J. Helgensen IGR 17/05441-001 2017/12/20
I TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 20.12.17 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. Statens vegvesen - Region vest YSL 16/00890-033 2017/12/20
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Steinhaugane Fus RHO 17/00003-055 2017/12/20
I TEK VANNRUTSJEBANE, KARMØYHALLEN - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT DOKUMENTASJON OG AVSLUTTET TILSYN Statens Jernbanetilsyn TMS01 12/00129-009 2017/12/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/1,2,37 M.FL. - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - OPPSTART AV REGULERING Kristoffer Ånensen for RH Oppmåling GEL 17/00012-624 2017/12/20
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE - 5/393 - SØKNAD OM DISPENSASJON Hans J Rasmussen AS IGR 17/01598-006 2017/12/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 74/3, 8 M.FL. - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - OPPSTART AV REGULERING Kristoffer Ånensen for RH Oppmåling GEL 17/00012-625 2017/12/20
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - MEDLEMSKONTINGENT 2018 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-038 2017/12/20
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ENGASJEMENT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SYKEPENGER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SYKEPENGER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 70/17 - SNR.1 OG 2, RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/04085-022 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJENESTEN NORD F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.08.18 Jean Niyonkuru ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 15 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU ELEVMAPPE - HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OG SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING - SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO - SYKEPENGER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRAASSISTENTTIMER FOR VÅREN 2018 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ØYGARDHAUGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Linda Høines Nornes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO - SYKEPENGER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO - SYKEPENGER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYR F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Margrethe Tangen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/609 - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSØKNAD Tostemmen Utbygging AS EDH 17/05317-003 2017/12/20
U SKU PESONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSENDRING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG/MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 082.17 T.O.M 3.12.18 June Iren Stava JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - VÅRHALVÅRET 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1 TILKALLINGSAVTALE BOLIG- OG MILJØARB.TJ. NORHEIM F.O.M 15.12.17.T.O.M 15.12.18 Krister Ånensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - OPPFØLGING AV HENVENDELSE - AKTIVITETSPLAN § 9A-5 EEH 18/01685-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - BYGGEMØTEREFERAT NR. 3 - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-016 2017/12/20
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT TOM 07.02.2018 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05381-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 47/129 - NESAVEGEN, VIK - ERSTATNINGSBYGG FOR GARASJE, UTVENDIG BOD - 47/129 - SUPPLERING TIL SØKNAS, GJENPART AV NABOVARSEL, AVSTANDSERKLÆRING, TEGNING OG SITUASJONSKART I K Gabrielsen KHM 16/04154-005 2017/12/20
I TEK PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN, SYKKELVEG/FORTAU/VA-ANLEGG - ENDRING PUMPESTASJON, GNR 147/3 GODKJENT 28.8.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN, GJELDER PUMPESTASJON - 20.12.17 PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL OG PUMPESTASJON Statens vegvesen - Region vest YSL 17/04751-005 2017/12/20
I TEK PLAN 5065-2 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL - GODKJENT 5.6.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN, GJELDER ENDRING AV AVKJØRSEL - 20.12.17 Statens vegvesen - Region vest YSL 18/01638-002 2017/12/20
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY - UTTALELSE FRA KYSTVERKET - 20.12.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - GNR 1/48 M.FL. - VEAVÅGEN Kystverket Vest AAHO 17/04741-006 2017/12/20
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL RESTAURERING AV GRUE I VÅNINGSHUS PÅ EKRENE Foreningen Bertha-huset AAL 17/00116-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05382-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR ANSETTELSESFORHOLD SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 94/155 , 96/72 OG 99/112 - KRAV OM RETTING AV FEIL OG MANGLER I MATRIKKELEN - ETTERSENDELSE AV KART - KRAV OM RETTING FV. 47 - 94/155 M.FL. Statens vegvesen - Region vest ALA04 17/05225-003 2017/12/20
U TEK 15/173 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 15/173 - INNKOMMET KLAGE Hans Petter Hansen MNE02 17/04047-012 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ NORHEIM F.O.M 12.12.17 T.O.M 12.12.18 Astrid Nordli JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SEN TILLEGGSSAK - PROSESSKRIV KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/20
U TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 33/6 TILDELING AV GJERDEKLYV OG HUNDEGRIND Knut Sandve LKS 12/01708-083 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK PERSONALMAPPE - TILBAKEBETALING AV FOR MYE UTBETALT LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 119/613 - MYKJE. BYGNINGSKONTROLL - 119/613 - SVAR OG DOKUMENTASJON TIL BYGNINGSKONTROLL Espen Horsfjord Koch JKV 17/02314-008 2017/12/20
U TEK 15/260 - VIKAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/260 - FERDIGATTEST - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG I. K. Gabrielsen JKV 16/02416-009 2017/12/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU PERSONALMAPPE - INNSYN I PERSONALMAPPE AGO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 119/80, 119/82, 119/84 - MYKJE, GRENSEJUSTERING - 119/80 OG 119/82, - MYKJE, GRENSEJUSTERING Øystein Hettervik MAH 17/05289-002 26 Off.l.26 2017/12/20
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/05440-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - VEDR. DELINGSSØKNAD Ivar Økland EDH 17/04498-007 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Claudine Emilienne Nikiza JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT AKSEPT AV BUDSJETT PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune PCH01 17/00895-038 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 01.03.18 Astrid Vela Bårdsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU ELEVMAPPE - HENSTILLING OM NYTT ENKELTVEDTAK OG SØKNAD OM UTGIFTSEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK 5/264 - SK VEDAVÅG KARMØY - KLUBBHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - FREMDRIFTSPLAN ETTER BRANNVERNKONTROLL 5/264 - SK VEDAVÅG KARMØY - KLUBBHUS Sk Vedavåg Karmøy TEA01 12/01470-010 2017/12/20
I TEK 15/975 - KOMMUNALE AVGIFTER - 15/975 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON Åkrabua ALS06 17/05445-001 2017/12/20
I SKU KRETSORDNING - SVAR ANG. SØKNAD OM Å FÅ FULLFØRE SKOLEÅRET PÅ VORMEDAL UNGDOMSSKOLE SWI 17/05442-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - FAGBREV- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU KRETSORDNING - SVAR ANG. SØKNAD OM Å FÅ FULLFØRE SKOLEÅRET PÅ NORHEIM SKOLE SWI 17/05443-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16-17 OG AUSTBØVEGEN F.O.M 06.12.17 T.O.M 31.08.18 Monika Rudi Reffhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV IOP SWI 15/03738-017 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/20
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - 20/27 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 Tomas Liknes MNE02 17/04559-019 2017/12/20
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-214 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
I TEK FORURENSING FRA INDUSTRI - AKUTT FORURENSING SOM FØLGE AV UTSLIPP VED HYDRO ALUMINIUM KARMØY METALLVERK (KOPIMOTTAKER) Kystverket, beredskapssenteret PEID 12/00251-023 2017/12/20
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/20
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - 20/27 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 Jan Arnstein Liknes MNE02 17/04559-020 2017/12/20
U TEK 15/975 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 15/975 - OPPSIGELSE AV RENOVASJON Åkrabua ALS06 17/05445-002 2017/12/20
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - PRISREGULERING Rogaland Taxi AS CBE02 14/04065-079 2017/12/20