Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 115/198 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGVALDSEN BYGGESAK 17/4684 - 115/198 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGVALDSEN BYGGESAK 17/4684 Comfort Karmøy AS MHV 17/04672-002 2017/12/19
U TEK 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY - 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY S O Lund AS MHV 17/05111-002 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG ARBEIDSGIVER VEDR. RUSVIKVEGEN B/C Fagforbundet Rogaland ELH 12/00092-258 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 115/198 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 115/198 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Odd Hansen AS KHM 17/04684-005 2017/12/19
U TEK 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING Gta AS IGR 17/05192-004 2017/12/19
U TEK 86/79 M.FL. - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HUSØY - 86/79 M.FL. - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HUSØY STNY 17/05312-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/19
U TEK 15/386 - GUTENBERG PUB BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/386 - GUTENBERG PUB BRANNFOREBYGGENDE TILSYN GUTENBERG PUB CK Butikkdrift AS KSA01 12/00824-013 2017/12/19
U TEK 66/422 - HYDAL TOOLS AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 66/422 - HYDAL TOOLS AS Eto Eiendom AS TEA01 12/00922-016 2017/12/19
U TEK 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 59/155 - TILLATELSE Gunnar Wilhelm Wold EDH 17/02335-008 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGET VIKARIAT I 45% STILLING SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Elisabeth Gustavsen Sørensen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG VIKARIAT I 40% STILLING SMH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 19/30 - ØVRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5427 - 19/30 - TILLATELSE DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kari Lise Fagerland Simonsen HHU 17/03800-003 2017/12/19
U TEK 5/653 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 20- BYGG 1 - 5/579 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TOMT 20- BYGG 1 Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05051-010 2017/12/19
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 58/431 - TILLATELSE Jorunn Haaland EDH 17/04897-005 2017/12/19
U TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG ENEBOLIG - 41/5 - UTVIDA MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Älvsbyhus Norge AS JHE05 16/02166-015 2017/12/19
U TEK 90/104 - FISKÅVEGEN, FISKÅ. NYBYGG GARASJE - GNR/BNR 90/104 - FERDIGATTEST Kjetil Ådland JHE05 12/02408-005 2017/12/19
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 43/537 - SKOMARARVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5466 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 43/537 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Jakob Høines EDH 17/05319-004 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT BLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 22/50 OG 22/51 - FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/50 OG 22/51 - FERDIGATTEST Sørcon - Interiørmesteren Emil Sørheim JHE05 14/02602-017 2017/12/19
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI 15/03738-015 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/19
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 82/238 - FERDIGATTEST Morten Kvåle KMY 17/00983-006 2017/12/19
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 147/405 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 147/405 - FERDIGATTEST Christian Saltvedt Larsen KMY 13/04057-008 2017/12/19
U TEK 138/18 , 138/27 OG 138/34 - NORDRE HÅLAND - 4 LYSMASTER TIL IDRETTSANLEGG - 138/34 - FERDIGATTEST Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS KMY 15/04334-008 2017/12/19
I TEK 122/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGRID OPHAUG - 122/135 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - INGRID OPHAUG Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/05405-001 2017/12/19
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - SUPPLERING/KORREKTUR - GJELDER PLANPROGRAM PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Norconsult AS AAHO 17/04272-013 2017/12/19
I TEK 114/65 - NORDRE EIKE - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG - 114/65 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest KHM 17/05416-001 2017/12/19
U TEK 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD STÅLE HEMNES - 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD STÅLE HEMNES Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/05371-003 2017/12/19
U TEK 64/516 - SOLSKIVEVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/516 - FERDIGATTEST Svein Asbjørn Lundberg KMY 16/03981-004 2017/12/19
U TEK 63/10 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - 63/10 -IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 17/03327-004 2017/12/19
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 141/185 Hus28 AS KIS 16/05166-017 2017/12/19
U TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 Pds Protek AS KMY 15/03692-017 2017/12/19
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 33 - LYNGTUNET - DATO: 06.12.17 Cowi AS BTH04 16/00642-084 2017/12/19
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 96/53 - MELDING VEDR. TILTAK - INNKLEDNING AV EKSISTERENDE STÅLSTRUKTUR Hydro Aluminium Karmøy KIS 12/00546-037 2017/12/19
I TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. ANMODNING OM REDUKSJON I GEBYR ETTER AVHOLDT OPPMÅLINGSFORRETNING Statens vegvesen - Region vest GTH 17/02042-121 2017/12/19
I TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SØKNAD OM SALUTTERING 17. MAI 2018 PÅ EIENDOM 57/157 17. mai-komiteen i Skudeneshavn TSC 12/00424-035 2017/12/19
I TEK FORSØPLING PÅ 114/310 OG 115/71 - 114/310 OG 115/71 - GJELDER PÅLEGG OM OPPRYDNING Hus28 AS PEID 17/02394-005 2017/12/19
U TEK 146/190 OG 146/235 - BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL - RAMMETILLATELSE - 146/190 OG 146/235, TILLATELSE HALL Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/01828-007 2017/12/19
U TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER Hantera AS IGR 17/04430-008 2017/12/19
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING I SKUDENESHAVN 17. mai-komiteen i Skudeneshavn GEL 17/05415-001 2017/12/19
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. - GJELDER TEKNISK GODKJENNING - OVERSENDER ERKLÆRINGER (VEGRETT) PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 M.FL. RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03942-008 2017/12/19
I TEK 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 38/225 - REVIDERT SØKNAD OG TEGNINGER Eskild Kvala AS EDH 17/05204-004 2017/12/19
I TEK FLAGG- OG FESTDAGER - SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SENTRUM OG PARKEN - 17. MAI 2018 17. mai-komiteen i Skudeneshavn HPE 12/00559-011 2017/12/19
U TEK 99/56 - VORRÅVEGEN, VORÅ, TILBYGG BOLIG - 99/56 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen JKV 16/04435-008 2017/12/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - TILBUD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-075 25 Offl §25 2017/12/19
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-076 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04843-013 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - TILBUD AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-019 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-020 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNEOVERLEGE - BEKREFTELSE KOMMUNEOVERLEGE MSTA 17/04781-006 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-023 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-024 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-025 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-026 25 Offl §25 2017/12/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-017 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/05179-005 25 Offl §25 2017/12/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/05179-006 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-009 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-012 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-013 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-017 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-018 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-019 25 Offl §25 2017/12/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-005 25 Offl §25 2017/12/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-006 25 Offl §25 2017/12/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-007 25 Offl §25 2017/12/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-008 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-013 25 Offl §25 2017/12/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-014 25 Offl §25 2017/12/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VEG - SØKNAD PROSJEKTLEDER VEG HASB 17/05296-006 25 Offl §25 2017/12/19
I TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - FYLKES- OG KOMMUNALE VEGLISTER 2017 - ROGALAND - KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/04355-017 2017/12/19
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 18.12.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2107 - REGULERINGSPLAN FOR FYLKESVEG 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/03376-004 2017/12/19
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OVERSENDER BANKGARANTI Logiwaste AB JHK 14/01402-286 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - GJELDER PERMISJONSSØKNAD UTEN LØNN - TILLEGGSOPPLYSNINGER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE - MERKNADER FRA ROGER KARLSEN - 18.12.17 PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE Roger Karlsen YSL 17/02783-006 2017/12/19
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - OVERSENDER OPPDATERT PLAN PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Edb-Tjenester Norge Limited YSL 16/01518-028 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 Espira Karmsund Barnehage RHO 17/00003-038 2017/12/19
I TEK 22/16 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - INGAR LANGÅKER - 22/16 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - INGAR LANGÅKER Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/05380-002 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 15.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Kirketunet Barnehage RHO 17/00003-039 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Espira Sletten Barnehage RHO 17/00003-040 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 17/00003-041 2017/12/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - RAMMESØKNAD SPANNATOPPEN Urbanhus Haugesund AS GEL 17/00012-622 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - INDIVIDUELL AVTALE OM ALMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNINGEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK 148/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT BROSTRUP - 148/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, KNUT BROSTRUP Knut Brostrup Hausken BJP01 17/05409-001 26 Off.l.26 2017/12/19
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI 15/03738-016 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/19
I TEK 38/225 OG 38/321 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JESPERSEN, MAY BRIT - 38/225 OG 38/321 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - 2017/1402550/200 JESPERSEN, MAY BRIT Statens Kartverk XXI 17/05263-003 2017/12/19
I TEK PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE - PLAN 5094 - VEDRØRENDE DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE Njål Arne Nornes YSL 17/02783-005 2017/12/19
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 2 - 90/192 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING OG ERKLÆING Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/04191-003 2017/12/19
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 2 - 5/651 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - MELDING Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/04594-003 2017/12/19
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/05410-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Ryvingen Barnehage RHO 17/00003-042 2017/12/19
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV GRUNNSKOLEUNDERVISNING HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK 142/343 - STORASUND. TERRASSE - 142/343 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Basem Takla KMY 12/01807-004 2017/12/19
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 19/30 - ØVRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5427 - 19/30 - VEDR. DELINGSSØKNAD Kari Lise Fagerland Simonsen HHU 17/03800-004 2017/12/19
I TEK 127/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REINERTSEN, ELI OG HOLE, ØYSTEIN - 127/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REINERTSEN, ELI Eli Johnsrud Reinertsen BJP01 17/05412-001 26 Off.l.26 2017/12/19
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET BK4 - REVIDERT TEKNISK PLAN Cowi AS BTH04 16/00642-085 2017/12/19
I TEK 127/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REINERTSEN, ELI OG HOLE, ØYSTEIN - 127/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOLE, ØYSTEIN Øystein Hole BJP01 17/05412-002 26 Off.l.26 2017/12/19
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - FORELØPIG SVAR - KLAGE VEDRØRENDE - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - Garvik Tomteutvikling AS YSL 15/03655-086 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK 5/17 OG 5/22 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 5/17 OG 5/22 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Jostein Rasmussen AMJ 17/05413-001 2017/12/19
I TEK STARTLÅN - ENDRING AV LØPETID PÅ STARTLÅN - NY AVTALE RBE08 17/03753-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 15/173 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 15/173 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Ståle Oldeide MNE02 17/04047-011 2017/12/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 11/437 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK VEDØY, LARS Lars Vedøy GEL 17/00012-621 2017/12/19
U TEK 43/537 - SKOMARARVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5466 - 43/537 - VEDR. DELINGSSØKNAD Jakob Høines EDH 17/05319-005 2017/12/19
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - ANNONSE - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE - Karmøynytt / KK-nettside AAHO 17/02222-034 2017/12/19
I TEK 40/21 - KVEDNAVEGEN, NEDRE RISDAL - STØTTEMUR - 40/21 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SNITTEGNING OG UTTALER FRA NVE OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE Skude Mur AS KHM 17/04081-007 2017/12/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I FORBINDELSE MED OVERGANGSORDNING - PASSASJER NJO 17/00234-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG ELIASSEN, OLE - SVAR - SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS PÅ GRUNN AV SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI Espen Eliassen EEH 17/05117-002 2017/12/19
I TEK 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING - NY BRUKSENHET - 57/259 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING - NY BRUKSENHET Gunnar Stave Mose JMJ03 17/05414-001 2017/12/19
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - EVENT. OPPHEVELSE OG NY VURDERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG Gassco AS MSA 15/02054-133 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/19
U TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - SVAR - 148/25 MFL. - NORHEIM - ANGÅENDE VURDERING AV PLAN FOR PRØVETAKING Cowi AS IGR 17/03389-012 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 PARSELL 2 - MELDING 133/186. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03088-001 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SPESIALSYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Oddbjørg Fjeld HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 3 - MELDING 133/187. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03089-002 2017/12/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE I FORBINDELSE MED OVERGANGSORDNING - PASSASJER NJO 13/03563-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 4 - MELDING 133/188. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 - PARSELL 4 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03090-001 2017/12/19
U TEK 15/433 - ÅKRA. RIVING AV TAK, PUMPER OG SHELL MAST - 15/433 - ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING AV TAK, PUMPER OG SHELL MAST Siv.ing. Erling Bjartnes AS BFH 08/00719-016 2017/12/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/00951-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 5 - MELDING 133/189. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 - PARSELL 5 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03091-001 2017/12/19
I TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5521,5522 - 68/5 - MOTTATT MANGLER, ERKLÆRINGER Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/04916-004 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - RETTELSE AV ANS.DATO OG LØNN NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01887-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK REGULERINGSPLANER - GENERELT - SVAR - SPØRSMÅL OM TILTAK I SJØ VED EIENDOM 15/120, 287 OG 402, ÅKREHAMN SAMT OM DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, PLAN 2099 Fiskeridirektoratet YSL 14/03700-014 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2 HALVÅR Espira Veldetun Barnehage RHO 17/00003-043 2017/12/19
I TEK 147/704 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/704 - GENERALFULLMAKT Block Watne AS HAS 17/05052-003 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 19.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 139/33 -TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING AV UTHUS OG NYBYGG, GARASJE MED UTHUS - 139/33 -TORVASTADVEGEN, HAUSKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING AV UTHUS OG NYBYGG, GARASJE MED UTHUS Ingeniørfirmaet Jone Lothe AS BFH 05/02919-011 2017/12/19
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - 66/4 - BREV TIL REKVIRENT/IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 Karmøyadvokatene DA ALA04 17/04737-018 2017/12/19
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12.4 - MELLOM FAGFORBUNDET OG ARBEIDSGIVER VED GRANVEGEN 27 - 14/2954 ELH 12/00092-260 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/160 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 133/10. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD 16/160 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03087-006 2017/12/19
U TEK 127/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REINERTSEN, ELI OG HOLE, ØYSTEIN - SVAR - 127/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HOLE, ØYSTEIN Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/05412-003 2017/12/19
U TEK 5/196 - VEAMYR, VEA - OPPFØRING AV MUR - 5/196 - RETUR AV SØKNAD Skude Mur AS IGR 17/05352-002 2017/12/19
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - MØTEREFERAT S4 2017 - HAUGALANDSPAKKEN Statens vegvesen - Region vest KTV 14/01990-031 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TOMASVEIEN 17 Vilde Karina Olsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER I VIKARIAT VED HJEMMETJENESTEN NORD IHB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU KLAGE - FORELØPIG SVAR PÅ KLAGE BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN MIRA PIZZERIA SERVERINGSBEVILLING - VANDELSVURDERING Skatt Vest EVI1 17/05148-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KOORDINATOR STØTTEKONTAKT OG FAMILIEAVLASTNING VED AKTIVITET OG AVLASTNING Synnøve Klovning JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD VIKINGSTAD, ENDRE - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA SØKNADSFRISTEN FOR PRODUKSJONSTILSKUDD FOR DEL 2 2017 VIKINGSTAD, ENDRE Fylkesmannen i Rogaland LKS 17/05004-003 2017/12/19
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - 5/579 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen AMJ 17/04593-015 2017/12/19
I SEN AVALDSNES BILISTSENTER SHELL SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE I FORBINDELSE MED ENDRING AV STYRER - AVALDSNES BILISTSENTER SHELL Sør-Vest Politidistrikt EVI1 17/04187-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT- HONORAR - 2017/0638816-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 Sør-Vest Politidistrikt EVI1 17/04197-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR - 2017/0638854-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK 15/1388 - ÅKRA, FASADEENDRING - 15/1388 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Linda Margaret Olsnes JKV 11/00750-005 2017/12/19
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/04678-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD UTPRØVING 81,7 % STILLING VERNEPLEIER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED AVALDSNES BARNEHAGE Bente Heldal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET BK4 - REVIDERT TEKNISK PLAN Cowi AS BTH04 16/00642-086 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 17/00003-044 2017/12/19
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. - E-POSTKORRESPONDANSE - GJELDER AVKJØRSEL PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Dag Lothe YSL 16/01518-029 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Espira Litlasund Barnehage RHO 17/00003-045 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - TILBUD - ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG Everycare AS CBE02 17/01156-069 2017/12/19
I SKU MIDLERTIDIG UTSKRIVNING - MELDING OM MIDLERTIDIG UTSKRIVNING EEH 17/05422-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 2 - 5/580 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen AMJ 17/04594-004 2017/12/19
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - TILBUD - ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG Hospital It AS CBE02 17/01156-070 2017/12/19
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - TILBUD - ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG Atea AS CBE02 17/01156-071 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSREDUKSJON DETTE SKOLEÅRET KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I TEK 142/16 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE - 142/16 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birger Hausken KMY 12/04050-004 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 17/00003-046 2017/12/19
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE - RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE Gk Inneklima AS TES02 17/04836-001 2017/12/19
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE - RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE Dagsland Miljø AS TES02 17/04836-002 2017/12/19
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - FELLINGSRAPPORT 2017 - VALD NR. 7 Torvastad grunneierlag PCH01 12/00288-128 2017/12/19
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE - RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE Aibel AS TES02 17/04836-003 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SKU SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - SØSKENMODERASJON I BARNEHAGENE I KARMØY - 2017 - 2. HALVÅR Små Barnehager AS RHO 17/00003-047 2017/12/19
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE - RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS TES02 17/04836-004 2017/12/19
U TEK RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE - RAMMEAVTALE - VENTILASJONSARBEID - NY KONKURRANSE Klimaservice AS TES02 17/04836-005 2017/12/19
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 M.FL. - PLAN 2109 - VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA Asplan Viak AS BHA02 17/04178-004 2017/12/19
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRES TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 07.12.17 T.O.M 31.12.18 Liban Tekie Andemichael ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN INTERKOMMUNAL LEGEVAKT - P52600 - FORESPØRSEL OM KOMPENSASJONSRETT OG FRADRAGSRETT FOR INNGÅENDE MVA. VEDR. OPPFØRING AV NYTT BYGG SOM BL. A. SKAL BRUKES I SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER Skatt Vest CEL 17/03118-001 2017/12/19
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISINIG - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER MOS 12/00069-164 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER - O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-165 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-166 26 Off.l.26 2017/12/19
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD OM LEGATMIDLER FRA O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-167 26 Off.l.26 2017/12/19
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-168 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN TILLEGGSSAK - KLAGE - AVSLAG PÅ INNSYN KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/19
I SEN TILLEGGSSAK - PROSESSKRIV KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED AVALDSNES SKOLE Pål Kaldheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Kristine Bjoland RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SKU ELEVMAPPE - SVAR PÅ REFUSJONSKRAV - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/110 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK OG RESEKSJONERING Frode Vorraa GEL 17/00012-623 2017/12/19
U SKU STØTTE TIL GEITUNGEN FYR - SØKNAD OM STØTTE TIL GEITUNGEN FYR Haugesund Turistforening OFL 17/05274-004 2017/12/19
I TEK 120/117 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - METTE AUSTGULEN HELGESEN - 120/117 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - METTE AUSTGULEN HELGESEN Bråstein & Stelander AS ORO01 17/05428-001 2017/12/19
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/9 OG 90/55 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD:17/452 - PARSELL 1 Astrid Marie Sevland ALA04 17/04167-020 2017/12/19
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/9 OG 90/55 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL STATENS VEGVESEN STD:17/452 - PARSELL 1 Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/04167-021 2017/12/19
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/9 OG 90/55 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 Odd Arne Saltnes ALA04 17/04167-022 2017/12/19
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/9, 90/55, 90/92 M.FL - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 Tommy Habbestad ALA04 17/04167-023 2017/12/19
U HSE OPPFØLGING AV TILSYN MED KARMØY KOMMUNE I IDA-SAKEN - OPPFØLGING AV TILSYN MED KARMØY KOMMUNE I IDA-SAKEN Fylkesmannen i Rogaland JBR03 17/04358-003 2017/12/19