Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN 52 Trygve Hermann Helgesen FGE02 15/04912-061 2017/12/18
U TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - Kristen Christensen BHA02 17/03593-012 2017/12/18
I TEK 146/237 - BØ, - FYLLING AV TERRENG - 146/237 - BØ, - UTFYLLING AV TERRENG Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/05345-001 2017/12/18
I SEN EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND KRAFT AS - FORSLAG TIL EIERREPRESENTASJON I HAUGALAND KRAFT Haugaland Kraft AS PVE01 15/01633-027 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/18
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - OPPSIGELSE DATAAVTALE Vigilo AS BAN03 17/02129-007 2017/12/18
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD I. K. Gabrielsen KHM 16/04496-016 2017/12/18
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - OPPSIGELSE DATAAVTALE Visma Unique AS BAN03 17/02129-008 2017/12/18
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - OPPSIGELSE DATAAVTALE Acos AS BAN03 17/02129-009 2017/12/18
U SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - OPPSIGELSE DATAAVTALE Ist International Software Technology AS BAN03 17/02129-010 2017/12/18
U TEK 14/21 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 14/21 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Proby AS IGR 17/04780-005 2017/12/18
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 16/01899-023 2017/12/18
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 - 148/947 - FERDIGMELDING RØR Comfort Karmøy AS ALS06 17/01300-010 2017/12/18
I TEK 66/925 - AUSTREIM - NYBYGG BUTIKK OG LAGER - 66/925 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KIS 17/05375-001 2017/12/18
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGER TILSKUDD TIL VEILEDET TJENESTE AV ALLMENNLEGE MOHAMMED MIRAN MIAH OVER STATSBUDSJETTET 2017 KAPITTEL 783 POST 61 Helsedirektoratet BSE02 12/04073-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS GER01 17/05106-006 2017/12/18
U TEK 147/688 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 147/688 - TILLATELSE Lennart og Ingun Norem Gaard EDH 17/05258-004 2017/12/18
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Dr Ing A Aas-Jakobsen AS KMY 17/00691-035 2017/12/18
U TEK PERSONALMAPPE - FAST STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-035 2017/12/18
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-025 2017/12/18
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - DEL AV RUSVIKVEGEN ER PRIVAT VEG Karmøy kommune, driftsavdelingen IGR 17/05239-004 2017/12/18
I TEK 5/609 - SLETTAVEGEN, VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING - 5/609 - SLETTAVEGEN, VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING Firesafe AS IGR 17/05376-001 2017/12/18
U TEK PERSONALMAPPE - FAST STILLING SOM DELTIDSANSATT I BRANN- OG REDNINGSVESENET HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I TEK 15/503 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ANNEKS - 15/503 - SØKER OM Å RIVE BESTÅENDE GARASJE Aud Einarsen EDH 17/05136-006 2017/12/18
I TEK 82/238 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK: 17/983 - 82/238 - FERDIGMELDING RØR Aibel AS ALS06 15/03987-005 2017/12/18
I TEK 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT - 15/677 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT, GJENNOMFØRINGSPLAN OG BRANN NOTAT Eskild Kvala AS IGR 17/04506-005 2017/12/18
I TEK 148/25 MFL. - NORHEIM - TERRENGINNGREP IFB. OMLEGGING AV SAKKESTADBEKKEN - 148/25 - KARTLEGGING AV MULIG FORURENSET GRUNN Cowi AS IGR 17/03389-011 2017/12/18
I TEK 119/118 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS1 - REKKE A - 119/118 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03041-005 2017/12/18
I TEK 119/118 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS2 - REKKE B - 119/118 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03042-003 2017/12/18
I TEK 119/118 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS, KS3 - REKKE C - 119/118 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS JKV 16/03043-004 2017/12/18
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - REVIDERTE TEGNINGER Hantera AS IGR 17/04430-007 2017/12/18
I TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen GTH 16/04293-026 2017/12/18
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - (KOPIMOTTAKER) VEDRØRENDE DØLEVEGEN 72 Advokat Halvor Urrang Simonsen AS GTH 12/01805-051 2017/12/18
I TEK 63/86 - HAUGANE, NORDSTOKKE - RIVING FRITIDSBOLIG, NYBYGG ENEBOLIG - 63/86 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 16/01769-014 2017/12/18
I TEK 15/260 - VIKAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/260 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 16/02416-008 2017/12/18
I TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON - OPPARBEIDELSE AV VEI OG PARKERING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 17/01826-015 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER PÅ NATT 62,44% FAST AGB 17/05275-002 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-007 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-008 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-015 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-016 25 Offl §25 2017/12/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-003 25 Offl §25 2017/12/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-004 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-010 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-011 25 Offl §25 2017/12/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-012 25 Offl §25 2017/12/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 05.12.17 T.O.M 31.12.18 Houda Al-Ikabi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 13.11.17 T.O.M 31.12.18 Houda Al-Ikabi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 01.01.18 T.OM 31.01.19 Kamilla Halvorsen Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - VARSLINGSPLAN FOR STENGING AV VAHAUGVEGEN OG NOREVEGEN Risa AS KSU01 17/00247-058 2017/12/18
I TEK TEKNISK PLAN - GANG- OG SYKKELVEG OG VA-ANLEGG PÅ KARTMYR - OVERSENDER TEKNISKE PLANER FOR KARTMYR - DETALJPROSJEKTERING GANG- OG SYKKELVEG OG VA-ANLEGG Multiconsult Norge AS BTH04 17/05379-001 2017/12/18
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I TEK 22/16 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - INGAR LANGÅKER - 22/16 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - INGAR LANGÅKER Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05380-001 2017/12/18
I SEN PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - - MERKNAD FRA AASE W. STIANSEN - 15.12.17 PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING - Aase Charlotte Weel Stiansen JST 16/04255-031 2017/12/18
I TEK PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 - GODKJENT 17.4.2018 - OVERSENDER PLANDOKUMENTER - DEL 1 AV 2 PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 Pds Protek AS YSL 17/02366-006 2017/12/18
I TEK PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 - GODKJENT 17.4.2018 - OVERSENDER PLANDOKUMENTER - DEL 2 AV 2 PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 Pds Protek AS YSL 17/02366-007 2017/12/18
I TEK PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE - MERKNADER FRA SOLVEIG HOLMVIK PETTERSEN - 17.12.17 Solveig Holmvik Pettersen YSL 17/02783-003 2017/12/18
I TEK 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ TILSYN - 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS Håvikvegen 48 AS JHN 12/01448-009 2017/12/18
I TEK 99/56 - VORRÅVEGEN, VORÅ, TILBYGG BOLIG - 99/56 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 16/04435-007 2017/12/18
I TEK PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE - MERKNADER FRA ARILD EVENSEN - 15.12.17 PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE Arild Evensen YSL 17/02783-004 2017/12/18
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2018 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2017 Torvastad idrettslag OFL 12/00070-023 2017/12/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03176-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03176-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03176-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2018 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2017 Kopervik Idrettslag OFL 12/00070-024 2017/12/18
I SKU STØYKLAGE - BUSS PÅ TOMGANG - KLAGE PÅ STØY - BUSS PÅ TOMGANG EEH 16/02938-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - MANGLER SØKNAD- NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 17/05113-002 2017/12/18
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM AUTOMATIKER HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U SEN PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 SWI 17/03912-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK 139/29 - TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS - 139/29 - TORVASTADVEGEN, HAUSKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS Sevland Bunyan Arkitekter AS BFH 12/00694-030 2017/12/18
U TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - Vegard Remø BHA02 17/03593-014 2017/12/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/03231-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03231-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03231-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SEN KJØP AV KONVOLUTTER MED TRYKK - PRISJUSTERING - HAUGALAND KONVOLUTT Norengros AS OEI 15/01350-019 2017/12/18
U TEK RAMMEAVTALE - RÅDGIVERTJENESTE FOR BYGGING I MASSIVTRE - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE Degree Of Freedom AS TES02 15/03574-009 2017/12/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ. NYBYGG DRIFTSBYGNING OG REDSKAPSBOD - 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG DRIFTSBYGNING OG REDSKAPSBOD. Ynskje Christina Wolters Kaldheim BFH 14/04555-004 2017/12/18
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML § 10.12 4. LEDD MELLOM FAGFORBUNDET OG ARBEIDSGIVER VEDR. VEA SYKEHJEM Fagforbundet Rogaland AKO 12/00092-259 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SEN KJØP AV MØBLER OG SENGER TIL INSTITUSJON - PRISJUSTERING - SENGER TIL INSTITUSJON Norengros AS OEI 16/01710-021 2017/12/18
I TEK 20/8 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON - SALDO/UTBETALINGSKORT - INNVILGET KR. 24.000,- INNVILGET DATO: 07.11.2017 20/8 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - Fagerhaug Samdrift DA LKS 17/04775-003 2017/12/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - VIDEREUTDANNING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - MØTEREFERAT Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-032 2017/12/18
I TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - INVITASJON TIL MØTE / "ÅPENT KONTOR" MED REPRESENTANTER FRA STATENS VEGVESEN PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - Statens vegvesen - Region vest BHA02 11/02476-018 2017/12/18
I TEK PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - KLAGEAVGJØRELSE PLAN 1017 - DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SKUDE FRYSERI - DEL AV 57/26,654 - GODKJENT 19.12.2016 Fylkesmannen i Rogaland YSL 15/02448-087 2017/12/18
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGER TILSKUDD TIL VEILEDET TJENESTE AV ALLMENNLEGE MOHAMMED MIRAN MIAH Helsedirektoratet MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI 17/04676-004 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-113 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGELSE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05381-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05382-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - SVAR - VEDRØRENDE KLAGE FRA FORELDRE PÅ VEDTAK I KOMMUNESTYRET - KVALAVÅG BARNEHAGE Fylkesmannen I Rogaland CBE02 17/04411-013 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI 17/05383-001 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/18
U TEK 127/5 OG 127/9 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KRAV OM RETTING I MATRIKKEL OPPM:18/2606 - 127/5 OG 127/9 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Randi Stenby HAS 17/05360-002 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - SØKNAD OM 3 STK. GJERDEKLYVERE OG 1 STK. HUNDEGRIND Knut Sandve LKS 12/01708-082 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GJESTEELEV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK TEKNISK PLAN - FORTAU HOLMEN, ØYAVEGEN - HOLMAVEGEN - SVAR - FORTAU HOLMEN, ØYAVEGEN - HOLMAVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/00587-008 2017/12/18
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Anne Louise Boge SALF 17/00009-185 2017/12/18
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - 98/8 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Elin Tyse Hansen HAS 17/04201-026 2017/12/18
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - NYTT ARBEIDSSTED JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/18