Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM PERMANENT UTVIDELSE AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE, KOPERVIK Trygge Barnehager AS RHO 14/01272-016 2017/12/17
I TEK 19/24 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENRY VÅGE - 19/24 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HENRY VÅGE S O Lund AS ALS06 16/04916-003 2017/12/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Åsebøen Fus Barnehage AS ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/17
I TEK 19/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS FAGERLAND - 19/30 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS FAGERLAND S O Lund AS ALS06 17/03383-003 2017/12/17
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN TIL 2. OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERINGSPLAN 1025 - 13.12.17 DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/03414-037 2017/12/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/35 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jens Kristian Sandvik Vevatne GEL 17/00012-618 2017/12/17
I TEK 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ BRANNTILSYN OG RETTING AVVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Karmøy kommune eiendomsavdelingen JHN 12/00983-007 2017/12/17
I TEK 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS Håvikvegen 48 AS JHN 12/01448-008 2017/12/17
I TEK 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD STÅLE HEMNES - 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD STÅLE HEMNES Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05371-001 2017/12/17
I TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - SØKNAD OM REFUSJON AV UTLEGG Jan Sigvart Sjøen JTH 14/04398-208 2017/12/17
I TEK 22/264 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNSTEIN LIKNES - 22/264 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNSTEIN LIKNES S. O. Lund AS ALS06 16/01885-003 2017/12/17
I TEK 19/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHNNY ESKEVIK - 19/22 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHNNY ESKEVIK S O Lund AS ALS06 17/02236-003 2017/12/17
I TEK 120/101 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE HANSEN - 120/101 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN KÅRE HANSEN Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05370-001 2017/12/17
I TEK 120/86 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG JOHANNE SELLE - 120/86 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOLVEIG JOHANNE SELLE Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05369-001 2017/12/17
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET DATERT 15.12.17 - PLAN 5095 DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Kystverket Vest AAHO 17/03866-011 2017/12/17
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TV RAPPORT JOVIKVEGEN 70 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-066 2017/12/17
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TV RAPPORT JOVIKVEGEN 24 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-065 2017/12/17
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TV RAPPORT JOVIKVEGEN 4 Jostein Myge AS FGE02 15/04912-064 2017/12/17
I SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER 2015 - PRISJUSTERING SERVICEAVTALER 2018 Konica Minolta Business Solutions Norway AS TRS 15/01701-031 2017/12/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-005 25 Offl §25 2017/12/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-006 25 Offl §25 2017/12/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST - SØKNAD ADMINISTRASJONSKONSULENT, 50 % FAST BLI01 17/05347-002 25 Offl §25 2017/12/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-009 25 Offl §25 2017/12/17
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - MERKNAD TIL PLAN 3045 DETALJREGULERING FOR KOPERVIK - 58/219 Advokat Didrik Ferkingstad AAHO 17/04155-011 2017/12/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/175 - BESTILLING AV NABOLISTE - REGULERING Reidar Bjelland GEL 17/00012-620 2017/12/17
I SEN NY DISTRIKTSINDEKS - UTKAST TIL RAPPORT OM NY DISTRIKSINDEKS Kommunal- og Moderniserings- Departementet SEI04 17/05365-001 2017/12/17
I TEK 15/1037 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD STÅLE HEMNES - 15/1037 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - ODD STÅLE HEMNES Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05371-002 2017/12/17
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - MERKNAD FRA FISKERIDIREKTORATET TIL PLAN 1024 - 08.12.17 DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Fiskeridirektoratet YSL 16/00617-034 2017/12/17