Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 43/600 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - ERIKSEN/OTTESEN BYGGESAK: 17/4206 - 43/600 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - ERIKSEN/OTTESEN BYGGESAK: 17/4206 Aibel AS MHV 17/04488-001 2017/12/15
U TEK 72/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR YNGVAR BENESTVEDT - 72/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR YNGVAR BENESTVEDT Risa AS MHV 17/05309-002 2017/12/15
U TEK 72/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE MØINICHEN RYGG - 72/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE MØINICHEN RYGG Risa AS MHV 17/05310-002 2017/12/15
U TEK 76/5 - KALSTØVEGEN, VIKENE, PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 76/5 - KALSTØVEGEN, VIKENE, PÅBYGG ENEBOLIG Byggmester Anders Klæhaug AS KIS 17/05343-002 2017/12/15
I TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - 2/189 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP OG KRAV OM SAMMENSLÅING Statens vegvesen - Region vest AMJ 17/04013-020 2017/12/15
I TEK 42/48 - SØRHÅLAND - TILBYGG - 42/48 - (KOPIMOTTAKER) - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - TILBYGG Statens vegvesen - Region vest KHM 17/05362-001 2017/12/15
U TEK 111/30 - HØVRINGØY,HØVRING, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 111/30 - MOTTATT, UFULLSTENDIG SØKNAD Mesterbygg Jæren AS JMJ03 17/05323-004 2017/12/15
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SØKNAD OM GODKJENNING AV BMX BANE VED FURUVEGEN Stangeland Velforening v/Veronica Sletten EDH 17/00073-043 2017/12/15
I TEK 148/464 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - VÅTROM I BYGG, PÅBYGG OG FASADEENDRING - 148/464 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 17/03246-003 2017/12/15
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - SVAR PÅ TILBAKEMELDING ETTER BYGGETILSYN Karmøyadvokatene DA JKV 17/04266-007 2017/12/15
I TEK 3/645 - VEA SJOARVEG, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 3/645 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 16/00010-014 2017/12/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - TILBUD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-052 25 Offl §25 2017/12/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - ARBEIDSAVTALE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-053 25 Offl §25 2017/12/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - TILBUD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-054 25 Offl §25 2017/12/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - ARBEIDSAVTALE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-055 25 Offl §25 2017/12/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - TILBUD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-056 25 Offl §25 2017/12/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - ARBEIDSAVTALE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-057 25 Offl §25 2017/12/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-013 25 Offl §25 2017/12/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-014 25 Offl §25 2017/12/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-002 25 Offl §25 2017/12/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-003 25 Offl §25 2017/12/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 85% FAST ARO07 17/05348-004 25 Offl §25 2017/12/15
U TEK 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRE, AUD LILLIAN ELIASSEN, REIERSEN, GRO ELIASSEN OG ARILD ELIASSEN - SVAR - 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIASSEN, ARILD, VIKRE, AUD LILLIAN E., REIERSEN, GRO ELIASSEN Aud Lillian Eliassen Vikre BJP01 17/05357-004 2017/12/15
U TEK 64/344 - RØDE KORS-HUSET I KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RØDE KORS-HUSET KOPERVIK 64/344, ÅKREHAMN 15/1510, OG SKUDENESHAVN 44/043 - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Per Olav Stange TSC 12/00413-017 2017/12/15
U TEK 142/329 - TUNVEGEN, STORASUND. REHABILITERING AV BADEROM - 142/329 - FERDIGATTEST Jostein Espeset JHE05 11/01484-005 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Siv Linda Ådland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN PARKERINGSTILATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/05114-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 08.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017 /2018 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK FORVALTNING AV NATURRESERVATER - SVAR - FORVALTNING AV NATURRESERVATER Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. PCH01 12/01250-018 2017/12/15
U TEK PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. MARIA JOHNSEN LARSEN BHA02 15/03425-030 2017/12/15
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - BYGGEMØTEREFERAT NR 2 - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-015 2017/12/15
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05354-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-352 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - TILBYGG OG OMBYGGING ENEBOLIG - 142/282 - TRONDSVEGEN, STORASUND - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG OG OMBYGGING, ENEBOLIG. Omega Areal AS BFH 13/01055-013 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE - NY SLUTTDATO JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-353 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I TEK PLAN 374-3 - REGULERINGSPLAN FOR RUSNES - ENDRING VEG - 64/28 - - AVSLUTNING AV PLANSAK - PLAN 374-3 - REGULERINGSPLAN FOR RUSNES - 64/28 - ENDRING VEG Pds Protek AS AAHO 17/00915-002 2017/12/15
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN UTLEID - AKITIVITETER/TRENINGER UTGÅR Karmøy Badmintonklubb TVI 17/00209-049 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-354 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 15/362 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK - NY TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG - 15/362 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK - NY TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG Haugaland Kraft AS v/J. Helgesen IGR 17/05316-004 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-355 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/05193-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-356 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-357 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - NYBYGG KÅRBOLIG - 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, KÅRHUS Kurt Einar Gullhav BFH 14/04619-035 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-358 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-359 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 15/403 - VESTRE KARMØYVEG- ÅKRA - NYBYGG GARASJE 1 - 15/403 - VESTRE KARMØYVEG- ÅKRA - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG 2 STK GARASJER Kjell Elias og Bente K Håkonsen BFH 14/03587-007 2017/12/15
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/05363-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 5/582 - VEA. NYBYGG, BOLIG M/ GARASJE PARSELL 5 - 5/582, VEA. NYBYGG. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST BOLIG M/GARASJE PARSELL 5 Snekker-Eriksen AS BFH 11/01830-013 2017/12/15
U TEK 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG OG GARASJE, - 15/537 - VESTRE KARMØYVEG, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG OG GARASJE, Eskild Kvala AS IGR 17/05268-002 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-360 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-361 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-362 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-363 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT. Benedikte Kolstø REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-364 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-365 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT. Hild Merete Hemnes Simonsen REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - UFØREPENSJON STANSET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/05364-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - NATTJENESTE Ragnhild Aanensen REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT. Tordis Elen Lilleaas Bauge REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I SEN TILLEGGSSAK - OPPNEVNING OG INNKALLING AV FAGKYNDIGE MEDDOMMERE TIL HOVEDFORHANDLING I KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.06.18 Laura Helene Tangen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Hereid Hus AS YSL 16/04785-034 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 13.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I SEN TILLEGGSSAK - OPPNEVNING OG INNKALLING AV FAGKYNDIGE MEDDOMMERE TIL HOVEDFORHANDLING I KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 07.12.17 T.O.M 31.12.18 Liban Tekie Andemichael ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - CV OG JOBBSØKNAD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT. Anne Louise Boge REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 13/702 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE - TJØSVOLLVEGEN Silje Eriksen BFH 17/00007-102 2017/12/15
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE OVER PÅLEGG OM OPPLYSNINGER Jorunn Håkonsen Hillestad MSA 17/03756-012 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN MIDT - NATTJENESTE Stine Marie Grindhaug Schnabel REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETTNING OM OVERSENDELSE TIL MULIG MEKLING - 14163828 3476/17-206 Sør-Vest Politidistrikt MEM01 17/00629-074 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 13.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I TEK 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOKNEBERG, GERD - 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BOKNEBERG, GERD Gerd Bokneberg BJP01 17/05367-001 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 14.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
U TEK 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOKNEBERG, GERD - SVAR - 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BOKNEBERG, GERD Gerd Bokneberg BJP01 17/05367-002 2017/12/15
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Stretch Leadership AS CBE02 17/04515-026 2017/12/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 61/65 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK SUSORT, KENNETH Kenneth Susort GEL 17/00012-619 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED EIDEVEGEN 13 JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - VED NAV KARMØY Nina Moi JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/15
I TEK 3/645 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ØSTHUS BYGGESAK 16/10 - 3/645 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/10 S. O. Lund AS ALS06 16/00011-003 2017/12/15
I TEK 5/17 OG 5/22 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER RASMUSSEN, JOSTEIN - 5/17 OG 5/22 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - RASMUSSEN, JOSTEIN Jostein Rasmussen AMJ 17/05368-001 26 Off.l.26 2017/12/15