Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/733 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 17/4800 - 13/733 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: MODERNE BYGG 1 AS BYGGESAK 17/4800 S O Lund AS MHV 17/04802-002 2017/12/14
U TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG Magnus Vikene IGR 17/03286-007 2017/12/14
U TEK 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Eskild Kvala AS IGR 17/04800-002 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - TEKNISK GODKJENNING 142/790 - MISJONSMARKEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/04638-007 2017/12/14
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - TEKNISK GODKJENNING 149/24,322,323 - NORDTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-020 2017/12/14
U TEK 57/64 OG 57/66 - SØRAGADÅ - SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTSKIFTNING AV VINDUER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 57/64 OG 57/66 - TILLATELSE Tommy Hernes og Anne Marie Ritland EDH 17/04160-005 2017/12/14
I TEK 5/196 - VEAMYR, VEA - OPPFØRING AV MUR - 5/196 - VEAMYR, VEA - OPPFØRING AV MUR Skude Mur AS IGR 17/05352-001 2017/12/14
I TEK 5/653 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 20- BYGG 1 - 5/579 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05051-009 2017/12/14
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-034 2017/12/14
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-024 2017/12/14
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - (KOPIMOTTAKER) OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ FYLKESUTVALGETS VEDTAK Rogaland fylkeskommune IGR 17/01469-025 2017/12/14
U TEK 58/13 58/15 OG 58/17 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK - UTVIDELSE AV KAI OG PARKERING - RAMMETILLATELSE - 58/13 58/15 OG 58/17 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK - UTVIDELSE AV KAI OG PARKERING I K Gabrielsen KIS 17/03436-005 2017/12/14
I TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Aros Arkitekter AS KMY 16/02368-019 2017/12/14
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - VILKÅR FOR BRUKSTILLATELSE ER OPPFYLT Dr Ing A Aas-Jakobsen AS KMY 17/00691-034 2017/12/14
I TEK 43/537 - SKOMARARVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5466 - 43/537 - SØKNADSKJEMA OG KRAV OM SAMMENSLÅING (IKKE ORIGINAL) Jakob Høines EDH 17/05319-003 2017/12/14
I TEK 14/21 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 14/21 - OPPDATERTE TEGNINGER OG REVIDERT DISPENSASJONSSØKNAD Proby AS IGR 17/04780-004 2017/12/14
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Pds Protek AS KMY 15/03692-015 2017/12/14
U SKU PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE BLI01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/14
I TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG ENEBOLIG - 41/5 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Älvsbyhus Norge AS JHE05 16/02166-014 2017/12/14
I TEK 73/80 - BORGAREDALEN, SUND - RIVING OG NYBYGG KONTOR- OG GARDEROBEBYGG - 73/80 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSETT Pds Protek AS KMY 15/03692-016 2017/12/14
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - ØNSKER UTSATT KLAGEFRIST - GEBYRFASTSETTELSE Advokat Bjørnnes GTH 17/00734-013 2017/12/14
I TEK 22/50 OG 22/51 - FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/50 OG 22/51 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sørcon - Interiørmesteren Emil Sørheim JHE05 14/02602-016 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Kamyar Ghajarzadeh MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 20.11.17 T.O.M 20.11.18 Anette Malmin Mølstre AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH 2.ETG F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.12.18 Ellen Karin Røthing Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Eline Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 71/3 OG 71/173 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TIL OFFENTLIG VEG OPPM:18/150 - 71/3 OG 71/173 - KARTVEDLEGG TIL DISPENSASJONSSØKNAD Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/05318-003 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE PÅ VILKÅR OG GEBYR Arbeidstilsynet JHE05 17/04927-006 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.07.18 Gro Larsen Hovden BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Bjørnar Kristoffersen Knudsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Ruth Signe Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK 43/600 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 43/600 - E-POST KORRESPONDANSE VEDRØRENDE OVERVANN Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 17/04206-006 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.03.18 Christofer Larsen HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE - 59/155 - SUPPLERING TIL SØKNAD - SOLDIAGRAM I K Gabrielsen EDH 17/02335-009 2017/12/14
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - GARASJE - 58/431 - SUPPLERING TIL SØKNAD - REVIDERT TEGNING I K Gabrielsen EDH 17/04897-004 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SONE 1 OG 2 F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Solveig Elin Landsnes BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/05144-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT Aros Arkitekter AS KMY 16/02368-020 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING - 5/127 OG 5/125 - MOTTATT MANGLER, SITUASJONSKART, FOTO OG ARBEIDSVARSLINGSPLANIGR Gta AS IGR 17/05192-007 2017/12/14
U SEN PERSONALMAPPE - REDUSERT ARBEIDSTID TIL 50 % T.O.M. 07.04.18. GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ FORESPØRSEL ANGÅENDE DISPENSAJON Statens vegvesen - Region vest IGR 17/02759-010 2017/12/14
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - UTVIDET STILLINGSSTØRRELSE FRA 01.01.18 TOM 07.04.18 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - HAUGALAND KRAFT AS OG HAUGALAND NÆRINGSPARK AS - KONSEKVENSANALYSE AV Å LØFTE HAUGALAND NÆRINGSPARK AS UT AV HAUGALAND KRAFT AS Haugaland Kraft AS PVE01 16/02671-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/14
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - VETERINÆRVAKTA I KARMSUND - ORIENTERING OM TILBOD PÅ VETERINÆRVAKTTENESTER FRÅ 1. JANUAR 2018 Sveio kommune BJP01 12/00189-024 2017/12/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 73/18 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Thorleif Waage Gismervik GEL 17/00012-615 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - AVTALENS FORSIDE SIGNERT AV STABSSJEF OG PERSONALHUSET STAFFING GROUP Personalhuset Staffing Group CBE02 17/04687-033 2017/12/14
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - SIGNERT AVTALE FOR KJØP AV REKRUTTERING AV RÅDMANN Personalhuset Staffing Group CBE02 17/04687-034 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-228 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-229 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-230 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-231 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-232 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-233 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-234 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-235 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-236 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-237 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-238 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-239 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-240 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-241 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-242 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-243 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-244 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-245 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-246 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-247 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-248 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-249 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-250 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-251 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-252 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-253 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-254 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-255 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-256 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-257 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-258 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-259 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-260 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-261 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-262 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-263 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-264 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-265 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-266 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-267 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-268 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-269 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-270 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-271 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-272 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-273 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-274 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-275 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-276 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-277 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-278 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-279 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-280 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-281 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-282 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-283 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-284 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-285 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-286 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-287 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-288 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-289 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-290 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-291 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-292 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-293 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-294 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-295 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-296 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-297 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-298 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-299 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-300 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-301 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-302 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-303 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-304 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-305 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-306 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-307 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-308 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-309 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-310 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-311 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-312 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-313 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-314 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-315 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-316 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-317 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-318 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-319 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-320 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-321 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-322 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-323 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-324 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-325 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-326 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-327 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-328 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-329 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - AVSLAG FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-330 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-013 25 Offl §25 2017/12/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-014 25 Offl §25 2017/12/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOMMUNEOVERLEGE - SØKNAD KOMMUNEOVERLEGE MSTA 17/04781-005 25 Offl §25 2017/12/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-015 25 Offl §25 2017/12/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-010 25 Offl §25 2017/12/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-011 25 Offl §25 2017/12/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-010 25 Offl §25 2017/12/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-011 25 Offl §25 2017/12/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-012 25 Offl §25 2017/12/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VEG - SØKNAD PROSJEKTLEDER VEG HASB 17/05296-002 25 Offl §25 2017/12/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VEG - SØKNAD PROSJEKTLEDER VEG HASB 17/05296-003 25 Offl §25 2017/12/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VEG - SØKNAD PROSJEKTLEDER VEG HASB 17/05296-004 25 Offl §25 2017/12/14
I TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - MERKNADER FRA PETTER J. RASMUSSEN AS - 13.12.17 PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Petter J. Rasmussen AS YSL 16/00147-098 2017/12/14
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNAD FRA NILS W. KROG PÅ VEGNE AV BEBOERE I KALSTØVEGEN, BER OM UTSETTELSE AV FRIST TIL UTTALE - 13.12.17 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Nils Wergeland Krog YSL 13/04467-144 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I LÆREFORHOLD NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - EKSTRA BEVILGNING AV TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG FOR 2017 Husbanken MEM01 17/00131-015 2017/12/14
U SKU PERSONALMAPPE - ORIENTERING OM SYKEPENGER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 01.01.2018 T.O.M. 31.07.2018 GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 01.01.2018 T.O.M. 30.06.2018 GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - OVERSENDELSE AV UTKAST PLANPROGRAM TIL POLITISK BEHANDLING - PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Norconsult AS, Haugesund AAHO 17/04272-011 2017/12/14
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - 5/127, 128 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TØKJEMYRVEGEN MASSEUTSKIFTNING Gta AS KSU01 17/00247-057 2017/12/14
I SEN TILLEGGSSAK - ANG. HENVENDELSE OM INNSYN - OVERSENDER NOTATER KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK 13/596 - TJØSVOLL - BYGGETILSYN - 13/596 - TJØSVOLLVEGEN 123A - BYGGETILSYN Laila Karin Simonsen JKV 17/05351-001 2017/12/14
U TEK UTILSIKTA OG PLANLAGDE AVVIK - UTSLEPP AV SPILLVATN - UTILSIKTA AVVIK - SÆVIKEVIK Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. ELO 12/01789-016 2017/12/14
I TEK PLAN 219-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEINARSKOGEN - ENDRING - G/S-VEG - 3/672 - - AVSLUTNING AV PLANSAK - PLAN 219-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEINARSKOGEN - ENDRING VEDR. G/S-VEG 3/672 Hereid Hus AS AAHO 14/01968-007 2017/12/14
I TEK VANNSKADE 2. OKTOBER I KVEITEVIKVEGEN 21 - ANDRZEJ JOZEF LOWISZ HR71078-001-RTH - IF FORSIKRING - PÅMINNELSE - GJELDER VANNSKADE HOS ANDRZEJ JOZEF LOWISZ HR71078-001-RTH - IF FORSIKRING If Skadeforsikring KSG 17/04213-003 2017/12/14
I TEK 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT DATERT 26.10.17 15/1511 - ÅKRA BILIMPORT AS - KAROSSERIVERKSTED Åkra Bilimport AS JHN 12/01394-011 2017/12/14
I TEK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT DATERT 13.10.17 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S Åkra Bilimport AS JHN 12/01494-013 2017/12/14
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, REGIONALPLANAVDELINGEN - 06.12.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2107 - REGULERINGSPLAN FOR FYLKESVEG 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Rogaland Fylkeskommune JST 17/03376-003 2017/12/14
I TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, REGIONALPLANAVDELINGEN - 13.12.17 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/03866-010 2017/12/14
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 15 - DATO: 30.11.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-031 2017/12/14
U SEN 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 70/17. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04085-021 2017/12/14
I TEK 147/688 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - 147/688 - MOTTATT MANGLER, TEGNING Lennart og Ingun Norem Gaard EDH 17/05258-003 2017/12/14
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 17/00406-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERTE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK PERSONALMAPPE - OPPLYSNINGER OM NY LØNN FØR UTTAK AV PENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE RYVINGEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - VEDR. FORELØPIG SVAR - TILSYN - EGENMELDINGSSKJEMA - MILJØRETTET HELSEVERN Ryvingen barnehage SA MMM 14/04637-005 2017/12/14
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - PLAN 1024 - MERKNAD TIL PLAN - NESET. Kjell Ingvar Nymark YSL 16/00617-033 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONTAKTPERSON VED KARMØY BARNEVERNSTJENESTE Bjørg Elise Knutsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEDR. LEVERING AV HEISANLEGG Reber-Schindler Heis A/s JHK 14/01402-284 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING TIL FASTLEGEREGISTERET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET PENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK PERSONALMAPPE - ENDREDE LØNNSOPPLYSNINGER FØR UTTAK AV PENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - VEDRØRENDE EIENDOMSFORHOLD KARMØY SENTRALSKYTTERANLEGG Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-193 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING - AFP FORTSETTER SOM FØR JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET I KK LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR - ANSETTELSESFORHOLD - JF. DERES REF 17/8994 SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - NY BEREGNING AV AFP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASS.STYRER VED BYGNES BARNEHAGE Aslaug Gjerdevik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKE VANN, BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 16.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-094 2017/12/14
U TEK 94/155 , 96/72 OG 99/112 - KRAV OM RETTING AV FEIL OG MANGLER I MATRIKKELEN - SVAR - 94/155 M.FL KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN - VEGVESEN-SAKSNR. :17/212353 -1 Statens Vegvesen Reg. Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/05225-002 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - VEDRØRENDE FORHOLD TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR KOPERVIK, 58/219 Edb-Tjenester Norge Limited AAHO 17/04155-010 2017/12/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, FOSNAVEGEN KUM 46396 SLab Slab AS ETS 17/00056-095 2017/12/14
U HSE NORHEIM BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING Norheim Barnehage MMM 14/04639-005 2017/12/14
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN, STAVAVEGEN 55 SLab Slab AS ETS 17/00056-096 2017/12/14
I TEK 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG - 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG Arnesen Rolf Ing KIS 17/04901-003 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRERVIKAR VED STANGELAND UNGDOMSSKOLE Charlotte Marie Kristiansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - VEDTAK OM TILSKUDD TIL KOMMUNAL VETERINÆRVAKT FOR 2018 Landbruksdirektoratet BJP01 12/00189-025 2017/12/14
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - OVERSENDER TINGLYST ERKLÆRING - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP AS Block Watne AS BTH04 15/04907-032 2017/12/14
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VÅNINGSHUS PÅ EKRENE Foreningen Bertha-huset AAL 17/00116-027 2017/12/14
I TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 12.12.17 PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Kystverket Vest YSL 15/03639-041 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BADEBETJENT VED KARMØYHALLEN Daniel Jansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SEN MIRA PIZZERIA SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - SERVERINGSBEVILLING MIRA PIZZARIA, AUSTBØVEGEN 2, KARMSUND Politiet, Kemneren, Skatt Vest EVI1 17/05148-002 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED STANGELAND UNGDOMSSKOLE Kennet Kvilhaugsvik Tangen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SEN RAMMEAVTALE - MULTIFUNKSJONSMASKINER 2015 - SVAR - PRISJUSTERING PÅ SERVICEAVTALER 2018 Konica Minolta Business Solutions TRS 15/01701-030 2017/12/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING LANDBRUKSBYGNING - 16/5 - MEDHAUGVEGEN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING AV BRUKSTILLATELSE - KLAGEBEHANDLING Jens Inge Ve BFH 17/02936-011 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - ANSIENNITETSBEREGNING MED DOKUMENTASJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05354-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 04.12.17 T.O.M 03.12.18 Heidi Marit Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - VEDR. LEVERING AV HEISANLEGG TIL VEA SYKEHJEM II GARANTIFORPLIKTELSE Reber-Schindler Heis A/s JHK 14/01402-285 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDESKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 04.12.17 T.O.M 03.12.18 Irene Kvåle Landenes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK 15/1388 - ÅKRA, FASADEENDRING - 15/ 1388 - ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING/TAKVINDUER Linda Margaret Olsnes BFH 11/00750-004 2017/12/14
I TEK 142/329 - TUNVEGEN, STORASUND. REHABILITERING AV BADEROM - 142/329 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jostein Espeset JHE05 11/01484-004 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 04.12.17 T.O.M 03.12.18 Jeanette Ekholdt Helgesen-Gilje BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 5/579 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 20 - BYGG 1 - BYGGESAK 15/5051 - 5/579 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 15/05052-003 2017/12/14
I TEK 148/548 - LEGEVEGEN 8B, NORHIEM - INSTALLERING AV PIPE - 148/548 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Borgny og Jens Herman Sørensen KMY 17/03955-003 2017/12/14
U TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - VIDERE SAMARBEID I OG RUNDT ÅKRA IDRETTSPARK P51300 Åkra Idrettslag JAS03 17/02184-008 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Siv Linda Ådland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - SVAR - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE PCH01 17/00895-037 2017/12/14
I TEK GRAVESØKNAD - STANGELANDSVÅGEN/SEVERIN LARSENS VEG - LOGGBØKER - SANERING OG REPARASJON AV VA-ANLEGG OG KAI I KOPERVIK Vassbakk & Stol AS KSU01 16/04972-003 2017/12/14
U TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - MELDING OM POLITISK VEDTAK Tove Broen Jakobsen SMO02 17/04067-012 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - VEDRØRENDE KLAGE FRA FORELDRE PÅ VEDTAK I KOMMUNESTYRET - KVALAVÅG BARNEHAGE Fylkesmannen I Rogaland CBE02 17/04411-012 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 20.11.17 T.O.M 20.11.18 Anette Malmin Mølstre AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KLOSSTEINVEGEN, BYGNES - 102/23 - VEDRØRENDE FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KLOSSTEINVEGEN, BYGNES Atle Storesund ALI 17/03297-003 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 01.09.17 T.O.M 01.09.18 Eline Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM UENDRET AFP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BBH 2.ETG F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.12.18 Ellen Karin Røthing Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN MED HENBLIKK PÅ FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER (PLAN 3045) - 01.12.17 (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune JST 16/04096-020 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA 01.01.2018 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U SEN PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - VEDRØRENDE FORHOLD TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK - PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR KOPERVIK, 58/219 Edb-Tjenester Norge Limited JST 16/04096-021 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV VIKARIAT SOM KOMMUNEOVERLEGE OG LEGE VED KARMØY LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - FORSIKRINGSBEVIS 2018: AVT. SP665950 - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - B-01 GRUNN BETONG- OG STÅLARBEIDER Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS BKE 17/00512-094 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - VIDEREUTDANNING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/244 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Kenneth Rott, Bertelsen & Garpestad AS GEL 17/00012-616 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅRS STUD.HELSE VED HJEMMETJENESTEN NORD Jahnes Pearl Guasa Bua LAV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON - TORVASTAD KIRKE - REHABILITERING VINDUER Husbanken MOS 16/04194-003 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 82/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Kvåle KMY 17/00983-005 2017/12/14
I TEK 90/104 - FISKÅVEGEN, FISKÅ. NYBYGG GARASJE - 90/104 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjetil Aadland JHE05 12/02408-004 2017/12/14
I TEK 15/503 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ANNEKS - 15/503 - MOTTATT MANGLER. TEGNINGER Aud Einarsen EDH 17/05136-004 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKER OG KIRKEBYGG - ÅKRA KIRKE - REHABILITERING MURVEGG Husbanken MOS 16/04194-004 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKER OG KIRKEBYGG - FERKINGSTAD KIRKE - REHABILITERING Husbanken MOS 16/04194-005 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKER OG KIRKEBYGG - NORHEIM KIRKE - REHABILITERING FASADER Husbanken MOS 16/04194-006 2017/12/14
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - RENTEKOMPENSASJON TIL KIRKER OG KIRKEBYGG Husbanken MOS 16/04194-007 2017/12/14
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I TEK 64/1536 - STANGALAND, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 64/1536 - STANGALAND, BEGJÆRING OM SEKSJONERING Grønn Bolig AS GER01 17/05358-001 2017/12/14
I TEK 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRE, AUD LILLIAN ELIASSEN, REIERSEN, GRO ELIASSEN OG ARILD ELIASSEN - 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRE, AUD LILLIAN ELIASSEN Aud Lillian Eliassen Vikre BJP01 17/05357-001 26 Off.l.26 2017/12/14
I TEK 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRE, AUD LILLIAN ELIASSEN, REIERSEN, GRO ELIASSEN OG ARILD ELIASSEN - 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REIERSEN, GRO ELIASSEN Gro Eliassen Reiersen BJP01 17/05357-002 26 Off.l.26 2017/12/14
I TEK 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRE, AUD LILLIAN ELIASSEN, REIERSEN, GRO ELIASSEN OG ARILD ELIASSEN - 42/15 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIASSEN, ARILD Arild Eliassen BJP01 17/05357-003 26 Off.l.26 2017/12/14
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS. OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONRAR - 2017/0501496-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK VED BRUK AV FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT NÆRVÆRSUTVALG FRAVÆRSOPPFØLGING LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02834-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - OPPHØYD GANGFELT MED SKILT NR. 516 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-070 2017/12/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED MOSBRONVEGEN BOFELLESSKAP Mats Schønning JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - RESTEN AV BARNEHAGEÅRET 2017/18 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISK HJELP - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/14
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - OPPHØYD GANGFELT MED SKILT MYKLANDVEGEN Sør-Vest politidistrikt KSU01 12/00480-071 2017/12/14
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 5/260 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Procon AS SKM 17/00008-153 2017/12/14
I TEK 19/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GLENN GABRIELSEN - 19/33 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GLENN GABRIELSEN S. O. Lund AS ALS06 16/04205-003 2017/12/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/703 - BESTILLING AV EIERLISTE - BYGGESAK Ann Elisabeth Jensen, Block Watne AS GEL 17/00012-617 2017/12/14
I TEK 127/5 OG 127/9 - NEDRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KRAV OM RETTING I MATRIKKEL OPPM:18/2606 - 127/5 OG 127/9 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG KRAV OM RETTING I MATRIKKEL Asbjørn Hiksdal HHU 17/05360-001 2017/12/14
U TEK UTILSIKTA OG PLANLAGDE AVVIK - UTSLEPP AV SPILLVATN - LUKKING AV UTILSIKTA AVVIK - SÆVIKEVIK Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd. ELO 12/01789-017 2017/12/14
I TEK 32/143 - VIKRA, NYBYGG ENEBOLIG - 32/143 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 16/04520-009 2017/12/14
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR OM AT SPØRSMÅLET IKKE BLIR BESVART Hospital IT AS CBE02 17/01156-066 2017/12/14