Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PERSONALMAPPE - MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT DEN 31.08.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04710-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 38/60 M.FL. - KONSESJON - SØKER: ØYSTEIN MELHUS/INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAAKIMAINEN (38/60, 38/211, 38/256, 38/269, 38/273, 38/276) - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 38/60 M.FL. - SØKNAD OM KONSESJON - SØKER: INGE KRISTIAN MELHUS (38/60, 38/211, 38/256, 38/269, 38/273, 38/276) Tveit Regnskap AS BJP01 17/04662-002 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 141/201 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK: 17/5128 - 141/201 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK 17/5128 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05166-002 2017/12/13
U TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/05106-003 2017/12/13
U TEK PLAN 5015-3 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BESTEMMELSE FOR FELLESOMRÅDE - GODKJENT 8.12.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 5015-3 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BESTEMMELSE FOR FELLESOMRÅDE Block Watne AS YSL 17/05242-003 2017/12/13
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM VIDEREFØRING AV MIDLER/RAPPORT FRA GJENNOMFØRING Mental Helse Karmøy EIE 17/01152-024 2017/12/13
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK - BOX BIKE Karmøy Frivilligsentral IOGT EIE 17/01152-025 2017/12/13
U TEK 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hus28 AS KIS 17/05128-002 2017/12/13
U TEK 11/56 - NYBYGG GARASJE MED HOBBYROM OG FASADEENDRING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 11/56 - TILLATELSE Svein Aage Baardsen EDH 17/05271-002 2017/12/13
U TEK 3/510 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG OG MUR - TILLATELSE TIL ENDRING - 3/510 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG OG MUR Edb-Tjenester Norge Limited IGR 14/00209-008 2017/12/13
U TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 T Halleland AS MHV 17/04982-002 2017/12/13
U TEK 5/416 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 5/416 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy JHE05 15/00790-016 2017/12/13
U TEK 63/304 -RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRODE GRINDHAUG OLSEN BYGGESAK: 17/5106 - 63/304 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRODE GRINDHAUG OLSEN BYGGESAK: 17/5106 Comfort Karmøy AS MHV 17/05315-002 2017/12/13
U TEK 148/936 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HAUGALAND STORKJØKKENSENTER AS - 148/936 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HAUGALAND STORKJØKKENSENTER AS Inge Vaaga AS ALS06 17/05307-002 2017/12/13
U TEK GRAVESØKNAD - AVKJØRSEL GAMLE SANDHÅLANDVEGEN 67 - SVAR - GRAVESØKNAD - AVKJØRSEL GAMLE SANDHÅLANDVEGEN 67 Jostein Myge AS KSU01 17/05320-002 2017/12/13
U TEK 141/187 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 141/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 17/02587-008 2017/12/13
U TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen IGR 16/04826-017 2017/12/13
U TEK 149/448 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG CARPORT TIL GARASJE - 149/448 - FERDIGATTEST Jan Ekrene KMY 17/04904-004 2017/12/13
U TEK 1/70 - SØRATREVEGEN. VEDØY, TILBYGG ENEBOLIG - 1/70 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/04805-007 2017/12/13
I TEK VEGLYS OG GATELYS - DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEGLYS 2017 Statens vegvesen - Region vest HPE 12/01112-029 2017/12/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-026 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-031 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-032 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-033 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-034 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-035 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-036 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-037 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-038 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - AVSLAG ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-039 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - TRUKKET AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-009 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-003 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-004 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-009 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-006 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-007 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-008 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-009 25 Offl §25 2017/12/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER - 100% FAST AGB 17/05281-002 25 Offl §25 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Irene Østhus JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV PANTEDOKUMENT AMA 16/04537-350 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - KRAV OM FORHANDLING ETTER KAP. 4.2.4 - KOMPETANSE ERSLAND, WERNER HTV FO Karmøy TUS 17/01265-005 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJENESTEN F.O.M 02.12.17 T.O.M 31.12.18 Tina Legøy Craigen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16+17 OG AUSTBØVN F.O.M 17.11.17 T.O.M 30.11.18 Jan Vidar Matland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 15/1510/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 15/1510/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Vassbakk & Stol AS ALS06 17/05331-002 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING BOLIG - 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, FASADEENDRING BOLIG Anne Kathrine Selsvik JMJ03 17/05339-001 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 148/921 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - UTVIDELSE AV TERRASSE - 148/921 - FERDIGATTEST Kristoffer Ek Sund KMY 14/04063-004 2017/12/13
I TEK 4/66 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/393 - 4/66 - SILJEBERGVEGEN, MUNKAJORD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bent Torkellsen EDH 17/05340-001 2017/12/13
U SEN 38/225 OG 38/321 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - JESPERSEN, MAY BRIT - MELDING 38/225. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING JESPERSEN, MAY BRIT Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/05263-002 2017/12/13
U TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-015 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 17/02042-117 2017/12/13
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM MIDLER FRA KARMØY JULEFOND MOS 12/00069-158 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - OVERSENDELSE AV KLAGE OVER PÅLEGG OM Å GI OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV KLAGE Klagenemnda i Karmøy kommune MSA 17/03756-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/13
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-159 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-160 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-161 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-162 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN LEGATER - SVAR - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-163 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Rune Johannes Medhaug HAS 17/02042-118 2017/12/13
U TEK 20/10 OG 20/26 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 18/3198, 18/3199, 183201 - 18/3203 - DELING 20/10 OG 20/26 - MAIL ANGÅENDE MÅ SENDE INN KOPI AV KJØPEKONTRAKTER FØR SAKEN KAN FERDIGSTILLES v/Magnus Havås Nereng Karmøyadvokatene DA HHU 16/03723-014 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - MELDING OM LØNNSØKNING FRA 01.01.18 GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 141/200 OG 141/201 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FAGERVOLLVEGEN Hus28 AS BFH 17/00007-101 2017/12/13
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/Hilde Pettersen HAS 17/02042-119 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON I 20 % AV STILLINGEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNADER FRA FRODE OG ELIN KVALAVÅG SØRVAAG - 13.12.17 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Frode Sørvaag YSL 13/04467-143 2017/12/13
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - 2012-2015 - HOVEDGATA V/NR. 26 KOPERVIK OPPHØYET GANGFELT Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 12/00480-069 2017/12/13
U TEK MATERIELL OG UTSTYR - TEKNISK ETAT - MATERIELL OG UTSTYR - TEKNISK ETAT BATTERIDREVET VERKTØY Egenes Brannteknikk AS RLO01 12/01879-045 2017/12/13
U TEK 66/148 - NORNESVEGEN, AUSTREIM TIL-, PÅBYGG, OG BRUKSENDRING AV BOLIG, NYBYGG GARASJE - SVAR - 66/148 - ATTN: RAFAEL VEDR UTFORMING BOLIG Hereid Hus AS KIS 17/04519-005 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - VIKAR FOR MILJØARBEIDER F.O.M. 01.01.18 T.O.M. 31.07.18 I TILLEGG TIL FAST STILLING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING - 5/127 OG 5/128 - MANGELFULL SØKNAD Gta AS IGR 17/05192-006 2017/12/13
I SEN AVALDSNES BILISTSENTER SHELL SERVERINGSBEVILLING - VANDELSVURDERING Skatt Vest EVI1 17/04187-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Tove Irene Holmgard Dale EDH 17/05209-003 2017/12/13
I TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 63/63 - AVTALE ANG. FYLLMASSE Magnus Vikene IGR 17/03286-009 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - HAUSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN Barne- og likestillingsdepartementet NOS01 16/00007-222 2017/12/13
U TEK 79/7 OG 79/18 - VISNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 79/7 OG 79/18 - OVERSENDING AV DISPENSASJONSSAK FOR UTTALE Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/04523-005 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK 122/12 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIK, JOHN HARALD (122/12, 122/109, 122/116, 122/117, 122/118, 122/119, 122/120, 122/178) - 122/12 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIK, JOHN HARALD (122/12, 122/109, 122/116, 122/117, 122/118, 122/119, 122/120, 122/178) Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05342-001 2017/12/13
U SKU TRAFIKKSIKKER SKOLE - TRAFIKKSIKKER SKOLE Francis Caridad Giraldo Hess JASO 17/02743-008 2017/12/13
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - ANL. NR. 52986 BJØRGENE - HAUG TURVEI Rogaland Fylkeskommune OFL 16/00248-192 2017/12/13
I TEK 76/5 - KALSTØVEGEN, VIKENE, PÅBYGG ENEBOLIG - 76/5 - KALSTØVEGEN, VIKENE, PÅBYGG ENEBOLIG Byggmester Anders Klæhaug AS KIS 17/05343-001 2017/12/13
U TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, MANGELFULL SØKNAD Wilhelmsen Arkitektur IGR 17/05239-003 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - 5/650 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen AMJ 17/04593-013 2017/12/13
U SEN 38/60 M.FL. - KONSESJON - SØKER: ØYSTEIN MELHUS/INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAAKIMAINEN (38/60, 38/211, 38/256, 38/269, 38/273, 38/276) - VEDRØRENDE SØKNAD OM KONSESJON - GNR/BNR. 38/60 M/FLERE - OVERSENDELSE AV VEDLEGG - MELDING OM KLAGERETT Tveit Regnskap AS TVI 17/04662-004 2017/12/13
U TEK 122/12 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIK, JOHN HARALD (122/12, 122/109, 122/116, 122/117, 122/118, 122/119, 122/120, 122/178) - SVAR - 122/12 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIK, JOHN HARALD (122/12, 122/109, 122/116, 122/117, 122/118, 122/119, 122/120, 122/178) Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05342-002 2017/12/13
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I SEN KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 - KARMØY KOMMUNE - OVERSENDING AV HENVENDELSE FRA KARMØY KOMMUNE - ORIENTERING OM VEDTAK AV KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 (KOPIMOTTAKER) Klima- og miljødepartementet HRA01 17/02344-011 2017/12/13
U TEK 138/7- NORDRE HÅLAND - NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON - 138/7- NORDRE HÅLAND - MANGELBREV NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON Karmøy Kommune Teknisk Etat,VAR avd. KIS 17/05222-002 2017/12/13
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/191 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/04167-019 2017/12/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/03308-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 141/219 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 141/219 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Rolf-Inge Amdal HAS 17/04945-007 2017/12/13
I TEK 149/362 OG 149/363 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5290,5291 - 149/362 OG 149/363 - KRAV OM SAMMENSLÅING (ORIGINAL) OPPM: 17/5290,5291 Raglamyr Handelspark AS EDH 17/04967-006 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING ANWO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - MELDING 5/579. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3798 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04593-014 2017/12/13
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - PAKKEFORLØP PSYKISK HELSE OG RUS Helsedirektoratet NOS01 16/00007-223 2017/12/13
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05333-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SEN 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 2 - MELDING 5/580. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3798 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04594-002 2017/12/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - 5/127, 128 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - TØKJEMYRVEGEN MASSEUTSKIFTNING Gta AS KSU01 17/00247-056 2017/12/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM UTLEGG / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-351 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - GJØDSELLAGER HILLESLAND, JAN MAGNUS - TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD - HILLESLAND, JAN MAGNUS (KOPIMOTTAKER) Innovasjon Norge BJP01 17/05094-002 2017/12/13
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - TIL UTTALE Fiskeridirektoratet IGR 17/04733-008 2017/12/13
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - VEDTAKSNUMMER V-302-67-2017 - MOKSHEIMTUNET, GANG- OG SYKKELVEG Statens vegvesen - Region vest KSU01 12/01271-306 2017/12/13
U TEK UTSIRA KOMMUNE - SIRAKOMPASSET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UTSIRA KOMMUNE - BRANNTILSYN 2016 - SIRAKOMPASSET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira kommune AMA02 12/00305-012 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK 146/190 OG 146/235 - BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL - 146/190 OG 146/235, REVIDERT SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/01828-006 2017/12/13
I TEK 64/344 - RØDE KORS-HUSET I KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ TILSYN 64/344 - RØDE KORS-HUSET I KOPERVIK Per Olav Stange TSC 12/00413-016 2017/12/13
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, MILJØVERNAVD. - 13.12.17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/00617-032 2017/12/13
I SEN MERKURPROGRAMMET (STØTTE TIL UTKANTSBUTIKKER) - SERVICESTØTTE TIL NÆRBUTIKKEN PÅ FEØY Merkur-programmet PVE01 15/00931-005 2017/12/13
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
I TEK 149/469 - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP AS - (REGULERT GRØNTAREAL) - 149/469 - TINGLYST SKJØTE/GRUNNBOKSUTSKRIFT - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP AS - (REGULERT GRØNTAREAL) A Utvik AS SKM 17/05344-001 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYRDALVEGEN 2 F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Grethe Sørby JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.12.18 May Synnøve Reiersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE GRANVEGEN 27 OG RUSVIKVEGEN 3 B/C F.O.M 01.12.17 T.O.M 20.06.18 Even Olsen Stokkvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.12.18 Håvard Nagell Skogland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE NAV KARMØY FLYKTNINGETJENESTEN F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.12.18 Ana Carolina Souto Dos Santos Diz JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 27.11.17 T.O.M 31.08.18 Sigbjørg Johanne Solvang JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØ AVD NORHEIM F.O.M 01.09.17 T.O.M 30.11.18 Helene Vestre Alcott JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - AVTALENS FORSIDE SIGNERT AV STABSSJEF Personalhuset Staffing Group CBE02 17/04687-032 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 27.11.17 T.O.M 31.05.18 Ingeborg Beate Hausken JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Brage Sævik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ AVD NORHEIM F.O.M 10.12.17 T.O.M 10.12.18 Thea Christine Vikse Nes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U HSE PERSONALAMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Guro Herland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/13
U TEK SIRATUN SYKESTUE/SYKEHJEM (INKL. KOMMUNEADMINISTRASJONEN) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SIRATUN SYKESTUE/SYKEHJEM (INKL. KOMMUNEADMINISTRASJONEN) - TILSYNSRAPPORT 2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira kommune AMA02 12/00304-017 2017/12/13
U TEK SIRAHALLEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SIRAHALLEN - TILSYNSRAPPORT 2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira kommune AMA02 12/00316-009 2017/12/13
U TEK DALANAUSTET UTSIRA BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - DALANAUSTET UTSIRA - TILSYNSRAPPORT 2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira kommune AMA02 12/00444-004 2017/12/13
U TEK UTSIRA UNGDOMSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UTSIRA UNGDOMSHUS - TILSYNSRAPPORT 2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira kommune AMA02 12/00317-011 2017/12/13
U TEK UTSIRA KIRKELIGE FELLESRÅD - UTSIRA KIRKE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UTSIRA KIRKELIGE FELLESRÅD - UTSIRA KIRKE - TILSYNSRAPPORT 2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira kirkelige fellesråd AMA02 12/00318-006 2017/12/13
U TEK UTSIRA MENIGHET - UTSIRA BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UTSIRA MENIGHET - UTSIRA BEDEHUS - TILSYNSRAPPORT 2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Utsira menighet AMA02 12/00321-007 2017/12/13