Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 72/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE GURINE EKORNSÆTER ANDERSEN - 72/57 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELSE GURINE EKORNSÆTER ANDERSEN Risa AS MHV 17/02496-002 2017/12/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00381-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - DELINGSTILLATELSE JORDLOVEN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ryger Advokatfirma A.S. v/Helge Ryger Advokatfirma AS HHU 16/00973-020 2017/12/12
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - DELINGSTILLATELSE FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ryger Advokatfirma A.S. v/Helge Vatland HHU 16/00973-025 2017/12/12
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 16.NOVEMBER Storesund HPE 12/00684-059 2017/12/12
U TEK 134/4 OG 134/7 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1601 - 134/4 OG 134/7 - AVSLAG, DISPENSASJON TILLEGGSAREAL, DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøyadvokatene DA HHU 17/03096-005 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 141/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK: 17/5127 - 141/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK: 17/5127 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05164-002 2017/12/12
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - NY PRIS Personalhuset Staffing Group CBE02 17/04687-027 2017/12/12
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - ETTERSENDING TDC AS CBE02 17/01158-018 2017/12/12
I TEK PLAN 5015-3 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BESTEMMELSE FOR FELLESOMRÅDE - GODKJENT 8.12.2017 - PLAN 5015-3 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNATOPPEN - ENDRING - BESTEMMELSE FOR FELLESOMRÅDE Block Watne AS YSL 17/05242-002 2017/12/12
U TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - JUSTERING AV PLANLAGT ADKOMST TIL BOLIGER VED SKREVEGEN JOHN GUNNAR NES JST 13/03162-071 2017/12/12
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - RELACOM TREKKER SEG FRA KONKURRANSEN Relacom AS CBE02 17/01156-060 2017/12/12
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL Atea CBE02 17/01156-061 2017/12/12
U SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SHELL NORHEIM Shell Sakkestad/Knapphus Retail AS EVI1 17/04197-007 2017/12/12
U TEK 13/114 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 13/114 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG I K Gabrielsen IGR 17/04884-004 2017/12/12
U TEK 84/35 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 84/35 - AVSLAG, SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Geir Erik Storesund HHU 17/02898-008 2017/12/12
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 17/04299-010 2017/12/12
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SPØRSMÅL Hospital IT AS CBE02 17/01156-063 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 141/187 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KIS 17/02587-007 2017/12/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00381-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 141/200 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/200 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hus28 AS KIS 17/05127-003 2017/12/12
I TEK 15/362 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK - NY TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG - 15/362 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK - NY TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG Haugaland Kraft AS v/J. Helgesen IGR 17/05316-001 2017/12/12
U TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - SVAR - ORIENTERING OM TILDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER GJENNOM FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG FOR 2018 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen HPE 12/04400-023 2017/12/12
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - KLAGESAK - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL Fylkesmannen i Rogaland AAHO 14/00662-057 2017/12/12
I TEK 58/173 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/173 - PRESISERING TIL KLARLEGGINGSSAK Karmsund Havn IKS ALA04 17/04769-003 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 71/3 OG 71/173 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TIL OFFENTLIG VEG OPPM:18/150 - 71/3 OG 71/173 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TIL OFFENTLIG VEG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/05318-001 2017/12/12
U HSE PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE-OG OMSORGSTJENESTENE - REKRUTTERINGSTILSKUDD KAP. 765.60 - SØKNAD OM TILSKUDD - STYRKING OG UTVIKLING AV HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Helsedirektoratet AMH04 15/03922-003 2017/12/12
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 11.12.17 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Rogaland Fylkeskommune BHA02 17/00332-020 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - TIL UNDERTEGNING - RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TV-SIGNALER GET-TDC v/Bjørn Ove Bergseteren CBE02 17/01158-022 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STANGELAND UNGDOMSSKOLE F.O.M 0.10.17 T.O.M 05.10.18 HARAM, HEIN GEORG F - TILKALLINGSVIKAR Hein Georg Ferkingstad Haram BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 01.10.17 T.O.M 15.08.18 Susanne Byre BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 05.10.17 T.O.M 14.08.18 Astrid Karin Danielsen Øverland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES UNGDOMSSKOLE F.O.M 05.10.17 T.O.M 30.06.18 Silje Maria Skaadel BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE GRINDHAUG SKOLE F.O.M 19.10.17 T.O.M 18.10.18 Christina Evita Olsen Ferkingstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 31.07.17 T.O.M 14.08.18 Amalie Stava BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE VEAVÅGEN SKOLE F.O.M 30.08.17 T.O.M 30.06.18 Georg Kaldheim Grønningen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE VEAVÅGEN SKOLE F.O.M 06.10.17 T.O.M 30.06.18 Laila Olene Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYKJE SKOLE F.O.M 23.10.17 T.O.M 22.10.18 Bendik Tjøsvoll BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Grete Mæland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM KULTURSKOLEN / BASEMENT F.O.M 15.08.17 T.O.M 10.05.18 Elise Eide Arnesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES UNGDOMSSKOLE F.O.M 02.11.17 TOM 22.06.18 Olha Vasylchenko BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.11.17 TOM 23.06.17 Endre Thorvaldsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES UNGDOMSSKOLE F.O.M 31.10.17 T.O.M 22.06.18 Hans Christian Slogvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYKJE SKOLE F.O.M 02.11.17 T.O.M 30.06.18 Else Lill Johnstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 02.11.17 T.O.M 30.06.18 Anders Auestad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOLNES SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.07.18 Anna Aase BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 27.10.17 T.O.M 30.06.18 Kjetil Vatland Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Malene Svane BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.06.18 Andrea Kaland Røthe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Tone Grasdal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA BHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 15.08.19 Evelyn Kolbeinsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 07.11.17 T.O.M 06.11.18 Marita Mikkelsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE F.O.M 27.10.17 T.O.M 31.07.18 Nina Ve Sæbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.07.18 Kjetil Vatland Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNES VITENBHG F.O.M 31.10.17 T.O.M 14.08.18 Ida Andreassen Østevik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Hildgun Moen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 06.11.17 T.O.M 31.07.18 Ingrid Vestvik Nilsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD SKULE F.O.M 06.11.17 T.O.M 31.07.18 Berit Ferkingstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 06.11.17 T.O.M 05.11.18 Sara Margrethe Strand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-041 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-042 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-043 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-044 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-045 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-046 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-047 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-048 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-049 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-050 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-051 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-052 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-053 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-054 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - AVSLAG BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-055 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-039 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-040 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-041 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-042 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-043 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-044 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-045 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-046 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-047 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-048 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-049 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-011 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-012 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - TRUKKET AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-008 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-031 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-032 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-033 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-034 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-035 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-036 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-037 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-038 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-039 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - TRUKKET AUTORISERT SYKEPELEIER - 100% FAST JBR04 17/04963-007 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/05062-004 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-012 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-013 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-014 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-015 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-016 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-017 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-018 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-019 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-020 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-014 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-015 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-016 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-017 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-018 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-019 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-020 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-021 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-022 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-023 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-024 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-021 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-022 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-023 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-024 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-025 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - TRUKKET MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-026 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-027 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-028 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-029 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-030 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-031 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-032 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-033 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-034 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-035 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-036 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-037 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-038 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-007 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-008 25 Offl §25 2017/12/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-009 25 Offl §25 2017/12/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-014 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - INTERVJU LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-022 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - INTERVJU LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-023 25 Offl §25 2017/12/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - TRUKKET LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-024 25 Offl §25 2017/12/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-015 25 Offl §25 2017/12/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-007 25 Offl §25 2017/12/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-008 25 Offl §25 2017/12/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST - SØKNAD SAKSBEHANDLER I BARNEVERNTJENESTEN - 100% VIKARIAT + 100% FAST NFE 17/05276-002 25 Offl §25 2017/12/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-007 25 Offl §25 2017/12/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT - SØKNAD AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER - 66,67 % VÅKEN NATT - VIKARIAT JBR04 17/05277-008 25 Offl §25 2017/12/12
U TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - VEDR. DELINGSSØKNAD Ryger Advokatfirma A.S. v/Helge Vatland HHU 16/00973-030 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD - BPA F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.12.18 Hanne Kristin Hansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Pds Protek AS JHE05 17/01063-029 2017/12/12
U SEN RAMMEAVTALE - RENHOLD KARMØY RÅDHUS - RAMMEAVTALE - RENHOLD KARMØY RÅDHUS Effektivt Renhold Haugaland AS OEI 13/03238-015 2017/12/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/523 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - BYGGESAK Randi Huseby for Procon AS GEL 17/00012-612 2017/12/12
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 11.12.17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Kystverket YSL 16/00617-029 2017/12/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/173 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Jan Stødle for Omega Areal AS GEL 17/00012-613 2017/12/12
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORELØPIG BREV OM SPILLEMIDLER FOR SKOLEÅRET 2018/2019 Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge AHT01 12/01883-099 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 100/5 OG 101/9 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: HILD KIRSTEN DAMM - FORPAKTER: JØRAN LANGÅKER EIDE - VEDTAK,DELEGASJONSSAK - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: HILD KIRSTEN DAMM, FORPAKTER. JØRAN LANGÅKER EIDE GNR. 100,101 BNR. 5 OG 9 Jøran Langåker Eide LKS 17/04332-002 2017/12/12
I TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - INNSIGELSEN ANSES IMØTEKOMMET - 30.11.17 PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00147-095 2017/12/12
U TEK REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - RUNE CHRISTENSEN SKADENR.: 343404537953 - SVAR - VARSEL OM TILBAKEBETALING AV UTLEGG ETTER SKADE HOS RUNE CHRISTENSEN GJENSIDIGE REF 34732515,27 CRM:0378300410 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04764-004 2017/12/12
I SEN GRAVESØKNAD - AVKJØRSEL GAMLE SANDHÅLANDVEGEN 67 - GRAVESØKNAD - AVKJØRSEL GAMLE SANDHÅLANDVEGEN 67 Jostein Myge AS TOG 17/05320-001 2017/12/12
U TEK ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. - RESULTAT AV KONKURRANSE ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. Vassbakk & Stol AS TES02 17/04377-001 2017/12/12
I TEK 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/609 - TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tostemmen Utbygging AS EDH 17/05317-001 2017/12/12
U TEK ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. - VALG AV LEVERANDØR FOR ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. Birkeland Maskinentreprenør AS TES02 17/04377-002 2017/12/12
U TEK 13/717 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORGERSEN, LINN KRISTIN HADLAND OG HAUSKEN, FRODE - SVAR - 13/717 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, FRODE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05298-003 2017/12/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00516-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. - VALG AV LEVERANDØR O J Miljeteig AS TES02 17/04377-003 2017/12/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/38/39 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Hans Helge Havik Hansen GEL 17/00012-611 2017/12/12
U TEK 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE - 142/788 - TUNVEGEN - KLAGEBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland BFH 17/03066-012 2017/12/12
U TEK ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. - AVVISING AV TILBUD ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. Jostein Myge AS TES02 17/04377-004 2017/12/12
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. - AVVISING AV TILBUD ENTREPRENØRTJENESTER - INNLEIE AV GRAVEMASKIN MED FØRER, TRANSPORT MM. Rasmus Ytreland AS TES02 17/04377-005 2017/12/12
U TEK 14/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF - SVAR - 14/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05301-002 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 7 - DATO: 01.12.17 TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 17/01567-022 2017/12/12
U TEK 15/2452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF OG JANNE - SVAR - 15/2452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, JANNE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05303-003 2017/12/12
I TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - KLAGEAVGJØRELSE - PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN Fylkesmannen I Rogaland YSL 14/01428-081 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - BEKREFTELSE - DEKKING AV UTGIFTER SWI 17/04676-003 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/12
U HSE SAKSGANG BARNEVERN - SKOLER - SVAR - BEKRYMRING RUNDT SAKSGANG JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/12
I TEK 43/537 - SKOMARARVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5466 - 43/537 - SKOMARARVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jakob Høines EDH 17/05319-001 2017/12/12
U TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - FERDIGBEFARING REFERAT SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Norheim Handelspark AS BTH04 16/04830-031 2017/12/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3579 - 68/24 - ETTERSENDT - VIKTIG VED TILLEGSAREAL STD:17/3579 Hans Henry Jansen ALA04 17/03622-018 2017/12/12
I TEK 148/876 - SLETTING AV KJØPEKONTRAKT - 148/876 - BER OM SLETTING AV KJØPEKONTRAKT Advokat Rune Lande STNY 17/05321-001 2017/12/12
U TEK 15/362 - ÅKRA - FORELEGGING AV TILTAK - NY TRAFOKIOSK OG KABELANLEGG - 15/362 - ÅKRA - BEHOV FOR SØKNADSBEHANDLING Haugaland Kraft AS v/J. Helgesen IGR 17/05316-002 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Pbl (private Barnehagers Landsforbund) CBE02 16/01128-340 2017/12/12
U TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - ANNONSE - PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST Karmøynytt / KK-nettside BHA02 17/03593-011 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON FOR PARTNER - I FORBINDELSE MED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG LØNNSTILSKUDD BNE Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - HINDARÅKERVEGEN -MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILBYGG ENEBOLIG- KLAGEBEHANDLING Helena Krystyna Zebikowicz BFH 16/01497-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 114/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARBIJAH, NOUR - 114/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARBIJAH, NOUR Advokat Knut M Haavik BJP01 17/05322-001 26 Off.l.26 2017/12/12
I TEK 141/219 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 141/219 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/04945-006 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BELYSNING - LIARLUND TUROMRÅDE, KOPERVIK Sveinung Trygg PCH01 17/00795-017 2017/12/12
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING ANWO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON . ANKO 17/05293-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 82/40 - HINDARÅKERVEGEN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING Eva Kirstine Vikshåland BFH 16/01497-013 2017/12/12
U TEK 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4073 - 148/983 -UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4073 Oasen Næringspark AS GER01 17/04216-013 2017/12/12
U TEK 56/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 56/13 - GJELDER RENOVASJONSFRITAK PÅ FRITIDSEIENDOM Evy Andersen ALS06 17/04934-004 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I ORGANISASJON ANKO 17/05283-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Terje Edgar Egeland BFH 17/02263-012 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - RETTELSE - LØNN NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 111/30 - HØVRINGØY,HØVRING, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 111/30 - HØVRINGØY,HØVRING, NYBYGG FRITIDSBOLIG Mesterbygg Jæren AS JMJ03 17/05323-001 2017/12/12
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - NY SØKNADSRUNDE FOR KOMPENSASJON AV MERVERDIAVGIFT VED BYGGING AV IDRETTSANLEGG - 2018 Kulturdepartementet OFL 16/00248-191 2017/12/12
I TEK PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN, SYKKELVEG/FORTAU/VA-ANLEGG - ENDRING PUMPESTASJON, GNR 147/3 GODKJENT 28.8.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - GJELDER OMRÅDE TIL PUMPESTASJON - 11.12.17 PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL OG PUMPESTASJON Rogaland Fylkeskommune YSL 17/04751-003 2017/12/12
U TEK 114/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARBIJAH, NOUR - SVAR - 114/5 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARBIJAH, NOUR Advokat Knut M Haavik BJP01 17/05322-002 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD ØKE STILLINGSPROSENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK PLAN 5065-2 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - ENDRING AVKJØRSEL - GODKJENT 5.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - GJELDER ENDRING AV AVKJØRSEL - 11.12.17 Rogaland Fylkeskommune YSL 18/01638-001 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG (VEST) - SVAR - 147/30 - KLAGE PÅ TILKNYTNINGSAVGIFT Hus28 AS ALS06 17/04497-007 2017/12/12
I TEK 63/10 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - 63/10 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 17/03327-003 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 5/581 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/581 - MOLDBAKKANE, VEA - MANGELFULL SØKNAD Garvik Prosjekt AS IGR 15/03716-016 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SØKNAD OM DISPENSASJON KOMMUNALT BRØYTEUTSTYR Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 17/00247-055 2017/12/12
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - TILSYNSRAPPORT Aros Arkitekter AS KMY 16/02368-018 2017/12/12
U TEK 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4073 - 148/983 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4073 Karmøy Kommune GER01 17/04216-014 2017/12/12
I TEK 1/70 - SØRATREVEGEN. VEDØY, TILBYGG ENEBOLIG - 1/70 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/04805-006 2017/12/12
U TEK 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT - 15/677 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Eskild Kvala AS IGR 17/04506-004 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 11.10.17 T.O.M 10.10.18 Line Vea Edvardsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE FIRKLØVEREN F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.08.18 Ina Anita Kvilhaugsvik Hansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 31.10.17 T.O.M 14.08.18 May Kristin Ytreland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 43/111 - HØYNESVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM, MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5513 - 43/111 - HØYNESVEGEN, HØYNES, DELING AV GRUNNEIENDOM, MED OPPMÅLINGSFORRETNING Roy Jakob Høines EDH 17/05326-001 2017/12/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/05311-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/05205-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/05118-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNES VITENBHG F.O.M 20.10.17 T.O.M 14.08.18 Tammy Tehmina Latif BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/05115-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 2/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ELLEN TORMODSÆTER OG RUNE - 2/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ELLEN THORMODSÆTER Ellen Thormodsæter Sørensen BJP01 17/05328-001 26 Off.l.26 2017/12/12
I TEK 2/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ELLEN TORMODSÆTER OG RUNE - 2/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, RUNE Rune Sørensen BJP01 17/05328-002 26 Off.l.26 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 15/1510/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 15/1510/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Vassbakk & Stol AS MHV 17/05331-001 2017/12/12
U SEN BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 . EDA 17/04950-004 2017/12/12
I TEK 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, GRENSEJUSTERING - 43/42, 43/111, 43/190, 43/572 - HØYNES, GRENSEJUSTERING Roy Jakob Høines XXI 17/05330-001 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYKJE SKOLE F.O.M 28.11.17 T.O.M 14.08.18 Saado Mattias Matay BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SEN BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 - KOMMUNALT TILSKUDD 2018 - UTBETALING Karmøy kirkelig fellesråd MOS 17/04950-005 2017/12/12
U TEK 2/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, ELLEN TORMODSÆTER OG RUNE - SVAR - 2/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRENSEN, RUNE Ellen Thormodsæter Sørensen BJP01 17/05328-003 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - 120/11 - OPPMÅLINGSFORRETTNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Randi Oftedal Todnem JHE 17/03039-021 2017/12/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 01.01.18 T.OM 31.01.19 Kamilla Halvorsen Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLINGSØKNING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00501-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM STD 16/2147 - 120/11 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Randi Oftedal Todnem JHE 17/03039-022 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 04.12.17 T.O.M 04.12.18 Jane Fikstveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I TEK 61/11 - MELSTOKKESTIEN, MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1953 - 61/11 - KRAV OM SAMMENSLÅING Anfinn Båsnes HHU 16/04944-012 26 Off.l.26 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.1.17 T.O.M 30.07.18 Linn Turid Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM ØKNING AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD SKULE F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.07.18 Hildegunn Sævik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - 63/12 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 Odd Birger Johannessen ALA04 17/04565-012 2017/12/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER F.O.M 05.12.17 T.O.M 31.12.17 Veslemøy Waage BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/1561 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Tonny Julius Johansen GEL 17/00012-614 2017/12/12
I TEK 64/1562 - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 64/1562 - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Matricula AS HAS 17/05332-001 2017/12/12
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05333-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE 17/02387-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE AKTIVITETSHUSET EIDE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Gréta Berg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE AUSTBØVN. F.O.M 01.09.17 T.O.M 30.07.18 Julie Tellefsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16+17 OG AUSTBØVEGEN F.O.M 30.10.17 T.O.M 31.08.18 Marita Lundegaard JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 20.10.17 T.O.M 20.05.18 Oda Clausen Jøsang JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM AKTIVITETSENTER F.O.M 06.11.17 T.O.M 30.11.18 Renate Bennett Saga JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Randi Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON I DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV NY STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 50 % STILLING JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Kirsten Vedø Tveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Ian Patrick Gilmore JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Charlotte Vea JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Jan-Frode Skeie JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.12.18 Eskild Larsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG / MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 14.11.17 T.O.M 13.11.18 Annica Christensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/12