Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGE VIKARIAT, PERMISJON FRA FAST STILLINGSPROSENT JUT Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 T Halleland AS MHV 17/04982-001 2017/12/11
U TEK 72/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS SKÅR HANSEN - 72/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS SKÅR HANSEN Risa AS MHV 17/05035-002 2017/12/11
U SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - INVITASJON TIL UTDELING AV KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2017 Vikanes Bungum Arkitekter AS AAL 17/04624-011 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - GJENINNTRER I FAST STILLING JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG FORLENGELSE AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE FRA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE - 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/03450-006 2017/12/11
U TEK 149/9 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LILLY MARIE MILJE - 149/9 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LILLY MARIE MILJE Bråstein & Stelander AS MHV 17/05156-003 2017/12/11
U TEK TRAFIKKFORHOLDENE I MISJONSVEGEN, STORASUND - SVAR - GJELDER TRAFIKKFORHOLDENE I MISJONSVEGEN, STORASUND Storasund velforening KSU01 17/05121-002 2017/12/11
U TEK 89/14 - ØYGARDEN EIENDOM AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 89/14 - ØYGARDEN EIENDOM AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN ØYGARDSTUNET Øygarden Eiendom AS KSA01 12/00055-038 2017/12/11
I TEK 57/64 OG 57/66 - SØRAGADÅ - SKUDENESHAVN - FASADEENDRING - UTSKIFTNING AV VINDUER - 57/64 OG 57/66 - UTTALE TIL SØKNAD OM FASADEENDRING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/04160-004 2017/12/11
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - UTTALE TIL DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRADELING AV BOLIGHUS Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/00457-011 2017/12/11
I TEK 32/143 - VIKRA, NYBYGG ENEBOLIG - 32/143 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 16/04520-008 2017/12/11
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - REVIDERT SØKNAD Hantera AS IGR 17/04430-004 2017/12/11
I TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - REVIDERT TEGNING MED KOTEHØYDE Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/05106-004 2017/12/11
I TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 17/05025-002 2017/12/11
I TEK 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIAN RØNNEVIK (ODDBJØRN DANKEL) - 72/53 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN DANKEL Risa AS ORO01 17/00021-004 2017/12/11
U TEK GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN, SKUDENESVEGEN OG STATSRÅD VINJES GATE VA-SANERING STANGELANDSVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - TORFÆUSGATEN, SKUDENESVEGEN OG STATSRÅD VINJES GATE Vassbakk & Stol AS KSU01 17/05245-003 2017/12/11
I TEK 15/1383 OG 15/2237 - NYEVEGEN, ÅKRA - LEKEJUNGEL GRINDHAUG SKOLE - 15/1383 OG 15/2237 - NYEVEGEN, ÅKRA - LEKEJUNGEL GRINDHAUG SKOLE Vassbakk & Stol AS IGR 17/05313-001 2017/12/11
I TEK 5/416 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 15/790 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stein Roger Vea JHE05 15/00790-015 2017/12/11
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 - 148/947 - SIGNERT RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER BYGGESAK 17/691 Comfort Karmøy AS MHV 17/01300-009 2017/12/11
I TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - GRUNNBOKSINFORMASJON TINGLYST VEGRETT OVER 63/53 Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/05106-005 2017/12/11
U TEK 146/140 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROY ØVREBØ - 146/140 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROY ØVREBØ Tindeland Rør AS KIS 17/05292-002 2017/12/11
I SEN 149/7 - SPANNAHØYDEN - PRINSIPPFORESPØRSEL - FORESPØRSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID PÅ SPANNAHØYDEN Block Watne AS JST 17/05304-001 2017/12/11
I TEK 20/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN - 20/22 - KOMMENTAR TIL FERDIGMELDING Vedavågen Rør AS ALS06 17/00806-004 2017/12/11
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, REGIONALPLANAVDELINGEN - 06.12.17 Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/04155-008 2017/12/11
I TEK 123/39 - SNIKVEGEN, SNIK - BILOPPSTILLINGSPLASS - 123/39 - SNIKVEGEN, SNIK - BILOPPSTILLINGSPLASS Hilde Schistad STNY 17/04510-003 2017/12/11
I TEK PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - FORSKRIFT OM BEHANDLING AV PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING ETTER PLAN- BYGNINGSLOVEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet YSL 12/05118-010 2017/12/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-014 25 Offl §25 2017/12/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-006 25 Offl §25 2017/12/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST - SØKNAD AUTORISERT FAGARBEIDER - 2 X 50% FAST JBR04 17/05280-005 25 Offl §25 2017/12/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRARESSURSER - FOREBYGGING TIDLIG INNSATS Hakkebakkeskogen Barnehage Vormedal SA ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRAASSISTENTTIMER FOR VÅREN 2018 Bygnes Vitenbarnehage ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 147/639 - SPØRSMÅL VEDR. SOMMERHAGE PÅ BALKONG - E-POSTKORRESPONDANSE Tysvær Glass Kåre Gunderstad MBJ03 17/00073-042 2017/12/11
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - KORRIGERING AV UTBETALING FOR STUDIEÅRET 2015/2016 - VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - STIPEND OG STUDIEAVGIFT Utdanningsdirektoratet GAU02 12/00773-194 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - INVITASJON TIL NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 148/936 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HAUGALAND STORKJØKKENSENTER AS - 148/936 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - HAUGALAND STORKJØKKENSENTER AS Inge Vaaga AS MHV 17/05307-001 2017/12/11
I TEK PLAN 2091 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIPAHAUGEN - 2/357 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER ARKEOLOGISK REGISTRERING - 07.12.17 PLAN 2091 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIPAHAUGEN - 2/357 MFL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 15/04619-006 2017/12/11
I TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 07.12.17 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00890-032 2017/12/11
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - FV. 835 TUASTADVEGEN - OPPHØYD GANGFELT MED SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-305 2017/12/11
I TEK PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 - GODKJENT 17.4.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 08.12.17 PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/02366-005 2017/12/11
U TEK 107/26 - FOSNAVEGEN, LINDØY, TILBYGG TIL HYTTE OG TERRASSE - 107/26 - FOSNAVEGEN, LINDØY. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL HYTTE OG TERRASSE Eskild Kvala AS BFH 09/01947-007 2017/12/11
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SØKNAD OM BELYSNING - LIARLUND TUROMRÅDE, KOPERVIK Sveinung Trygg PCH01 17/00795-016 2017/12/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR. FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00381-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 147/688 - MOKSHEIMTUNET, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG, CARPORT - 147/688 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Lennart og Ingun Norem Gaard EDH 17/05258-002 2017/12/11
U TEK VANNSKADE I SLETTEBØVEGEN 9. SEPTEMBER 2017 - RANDI BLIKRA MADSEN - SVAR - REGRESSVARSEL - VANNSKADE I SLETTEBØVEGEN 9. SEPTEMBER 2017 SKADENUMMER: HR67643-001-TWT If Skadeforsikring KSG 17/05295-002 2017/12/11
I TEK TEKNISK PLAN - FORTAU HOLMEN, ØYAVEGEN - HOLMAVEGEN - GJELDER TEKNISK GODKJENNING / SØKNAD OM EKSPROPRIASJON RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 16/00587-007 2017/12/11
I TEK 72/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR YNGVAR BENESTVEDT - 72/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR YNGVAR BENESTVEDT Risa AS MHV 17/05309-001 2017/12/11
I TEK 72/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE MØINICHEN RYGG - 72/63 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE MØINICHEN RYGG Risa AS MHV 17/05310-001 2017/12/11
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - PÅLEGG OM FJERNING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Endre Harald Wiken JHE05 16/04312-007 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 93/106 - RETTING AV BYGNINGSTYPE - GJELDER GODKJENNING AV UTLEIELEILIGHET ÅRHAMMERVEGEN 4 Øydvin Martin Gulliksen KHM 17/05300-001 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 58/327 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SVARBREV - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/04895-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 13/717 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORGERSEN, LINN KRISTIN HADLAND OG HAUSKEN, FRODE - 13/717 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORGERSEN, LINN KRISTIN HADLAND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05298-001 26 Off.l.26 2017/12/11
I TEK 13/717 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORGERSEN, LINN KRISTIN HADLAND OG HAUSKEN, FRODE - 13/717 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUSKEN, FRODE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05298-002 26 Off.l.26 2017/12/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 43/537 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JAKOB HØINES Jakob Høines SKM 17/00008-152 2017/12/11
U TEK 125/1 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 125/1 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Jan Olav Helgeland ALS06 17/05186-002 2017/12/11
I HSE TILLEGGSSAK - TILSYNSSAK - INNHENTING AV OPPLYSNINGER SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU TILLEGGSSAK - OPPSTART AV SAK MED FULLMAKT KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/11
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG AARESTAD, SINDRE SNØRTELAND - SVAR - KLAGE PÅ KLASSIFISERING AV FARLIG SKOLEVEG FOR SØRLIGE DEL AV STOKKASTRAND SKOLEKRETS AARESTAD, SINDRE SNØRTELAND Kjell Tore Aarestad EEH 17/05029-002 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRENE 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/05221-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 14/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF - 14/4 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05301-001 26 Off.l.26 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVINSNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 15/2452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF OG JANNE - 15/2452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05303-001 26 Off.l.26 2017/12/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/04678-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 15/2452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, ARNULF OG JANNE - 15/2452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJERKREIM, JANNE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05303-002 26 Off.l.26 2017/12/11
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/2018 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING I FORBINDELSE MED ALDERSPENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKOLEUNDERVISNING - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3163 - PARSELL 1 - 13/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3163 - PARSELL 1 Hans J Rasmussen AS MNE02 17/04169-035 2017/12/11
U SEN KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2017 . EDA 17/04624-013 2017/12/11
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - GRUNNSKULEUNDERVISNING - HAUSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U SKU ELEVMAPPE - HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OG SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON TORVASTAD - SVAR - REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON TORVASTAD - AVROP RAMMEKONTRAKT AVLØPSPUMPESTASJONER Xylem Water Solutions Norge AS AGAN 17/02615-006 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 27.11.17 T.O.M 27.11.18 Rebecca Pedersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT I TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG BMV 16/04413-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG AARESTAD, SIRI SNØRTELAND - SVAR - KLAGE PÅ KLASSIFISERING AV FARLIG SKOLEVEG FOR SØRLIGE DEL AV STOKKASTRAND SKOLEKRETS AARESTAD, SIRI SNØRTELAND Kjell Tore Aarestad EEH 17/05030-002 2017/12/11
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SPESIALPEDAGOGISK HJELP Espira Sletten Barnehage ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04413-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER RISIKO FOR EKSPONERING - HELSESKADELIG STØV, GASS OG BRANNRØYK - TILSYN - BRANN OG REDNINGSVESENET I KARMØY - SKUDENES BRANNSTASJON OG AUSTRE KARMØYVEG 120 Arbeidstilsynet Vestlandet SME05 16/01842-007 2017/12/11
U TEK 13/117 - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3163 - PARSELL 1 - 13/117 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING NABO STD:17/3163 - PARSELL 1 Gunnleiv Simonsen Ferkingstad MNE02 17/04169-036 2017/12/11
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/619 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED AUTBØVEGEN Ottar Magne Osmundsen BFH 17/00007-100 2017/12/11
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK INNKJØP OPPMÅLINGSKONTORET - PRISTILBUD PÅ KJØP OG LEVERING AV GNNS-ROVER - LEICA GEOSYSTEMS AS Leica Geosystems AS MAH 16/04863-014 2017/12/11
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE GKH01 17/05185-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE OPPVEKST OG KULTUR F.O.M 01.09.17 T.O.M 22.06.18 Jan Magne Helgesen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK INNKJØP OPPMÅLINGSKONTORET - PRISTILBUD PÅ KJØP OG LEVERING AV GNNS-ROVER - BLINKEN AS Blinken AS MAH 16/04863-015 2017/12/11
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE GKH01 17/05184-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE GKH01 17/05183-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE GKH01 17/05182-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - TIL UNDERTEGNING - RAMMEAVTALE FOR KJØP AV TV-SIGNALER Tdc AS CBE02 17/01158-021 2017/12/11
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05182-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER U/GODKJENT UTDANNING Ørjan Hauge Hansen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I HSE LEGEVAKT / AMK-SENTRAL - REFERAT SAMHANDLINGSMØTE INTERKOMMUNAL LEGEVAKT, 01.12.17 Haugesund Kommune AIS 12/03535-050 2017/12/11
I SKU FORESPØRSEL OM INNSYN I FORDELING AV SPESIALUNDERVISNING - VEDR. FORESPØRSEL OM INNSYN I FORDELING AV SPESIALUNDERVISNING Vormedal ungdomsskole SWI 17/05308-001 2017/12/11
I SKU FORESPØRSEL OM INNSYN I FORDELING AV SPESIALUNDERVISNING - OPPFØLGING AV FORESPØRSEL VEDR. FORDELING AV SPESIALUNDERVISNING Vormedal ungdomsskole SWI 17/05308-002 2017/12/11
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05183-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - 1/173 - VEDØY - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 KLAGEBEHANDLING Leif Terje Wiik BFH 17/03964-008 2017/12/11
U TEK INNKJØP OPPMÅLINGSKONTORET - PRISTILBUD PÅ KJØP OG LEVERING AV GNNS-ROVER - NORGEODESI AS Norgeodesi AS MAH 16/04863-016 2017/12/11
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05184-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Karianne Haukalid AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05185-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG LAGER - 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - MELDING OM POLITISK VEDTAK -TILBYGG LAGER - KLAGEBEHANDLING Ingeniør J G Josdal AS BFH 17/03269-010 2017/12/11
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/191 ETTERSENDT TINGLYSNINGSMELDING STATENS KARTVERK STD:17/452 - PARSELL 1 Statens Kartverk v/ Elena Alvarez Nyhagen ALA04 17/04167-018 2017/12/11
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04979-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN MED HENBLIKK PÅ FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - 01.12.17 Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/04155-009 2017/12/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/05311-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 11.12.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Kystverket YSL 16/00717-044 2017/12/11
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Pds Protek AS JHE05 17/01063-028 2017/12/11
I TEK REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - RUNE CHRISTENSEN SKADENR.: 343404537953 - VARSEL OM TILBAKEBETALING AV UTLEGG ETTER SKADE HOS RUNE CHRISTENSEN GJENSIDIGE REF 34732515,27 CRM:0378300410 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04764-003 2017/12/11
U SKU TILLEGGSSAK - UNDERSKREVET PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTET 071217 KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/11
I TEK PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE - PLAN 5094 - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE Hanne Jorun Sixten YSL 17/02783-002 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - HESTMYRVEGEN, MANGELFULL SØKNAD Hantera AS IGR 17/04430-005 2017/12/11
U TEK PLAN 2071 - DETALJREGULERING FOR ÅDLAND - KOLLEKTIVHOLDEPLASSER MED TILHØRENDE ANLEGG- 18/80 M.FL. - PLAN 2071 - TILBAKEMELDING INTERNHØRING Statens Vegvesen Region Vest BHA02 14/01431-003 2017/12/11
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - SKRIFTLIG PLAN § 9A-4 SWI 17/03912-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - ANMERKNINGER TIL - PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Bernt Elias Sørbø YSL 16/00617-028 2017/12/11
I SKU TILLEGGSSAK - ARBEIDSTAKERS ANKEMÅL KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/11
U TEK PLAN 2076 - DETALJREGULERING FOR FV.47 - ÅKRA UNGDOMSSKOLE - BUSSLOMME - 15/2081 M.FL. - PLAN 2076 - TILBAKEMELDING INTERNHØRING Statens Vegvesen Region Vest BHA02 14/02490-002 2017/12/11
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU TILLEGGSSAK - ATTEST FRA REKTOR ANGÅENDE STILLING SOM LÆRER KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-170 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 119/39 OG 119/38 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 119/39 OG 119/38 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING I MATRIKKELEN Liv Hjertaker MAH 17/05265-004 2017/12/11
U TEK PLAN 2077 - DETALJREGULERING FOR FV47 - MEDHAUG - BUSSLOMMER - 16/178 M.FL - PLAN 2077 - TILBAKEMELDING INTERNHØRING Statens Vegvesen Region Vest BHA02 14/02486-002 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU TILLEGGSSAK - REFERAT FRA EPISODE 28.08.17 KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00817-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I EKSISTERENDE FASTLEGEAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I EKSISTERENDE FASTLEGEAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I TEK 63/304 -RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRODE GRINDHAUG OLSEN BYGGESAK: 17/5106 - 63/304 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: FRODE GRINDHAUG OLSEN BYGGESAK: 17/5106 Comfort Karmøy AS MHV 17/05315-001 2017/12/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/479, 480 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Geit Tveit, Urbanhus Haugesund AS GEL 17/00012-610 2017/12/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ENGTUNET Marte Lill Aanensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
I SKU UTSKRIVNING FRA GRUNNSKOLEN - HJEMMEUNDERVISNING - TILSYN FRA ETATEN - ANGÅENDE ELEV MED HJEMMEUNDERVISNING EEH 17/05314-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3579 - 68/24 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD:17/3579 Hans Henry Jansen ALA04 17/03622-004 2017/12/11
U TEK 68/24 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3579 - 68/24 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPART STD:17/3579 Helge Birger Liknes ALA04 17/03622-005 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - 100 % FAST JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 14.08.18 Tove Sissel Midtskog BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/11