Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN/GULETJØDNVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN/GULETJØDNVEGEN Hage og Maskin AS KSU01 17/05116-002 2017/12/05
U TEK 11/390 - MANNES - NYBYGG BOLIG - 11/390 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOLIG I K Gabrielsen JKV 16/00351-016 2017/12/05
U TEK 123/150 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-2 - 123/150 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF01-2 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02047-013 2017/12/05
U TEK 123/154 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-3 - 123/154 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF02-3 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04158-006 2017/12/05
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - VEDRØRENDE KLOAKKERING I RØYKSUND - PÅLEGG OM UTBEDRING OG PÅKOBLING AV PRIVAT KLOAKK SMEDSVIG , ELISABETH HOLTHE Trond Smedsvig ETS 12/00024-394 2017/12/05
U TEK 123/149- SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-1 - 123/149- UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF01-1 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02045-014 2017/12/05
U TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF03-1 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02621-011 2017/12/05
U TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/153 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF02-2 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04157-013 2017/12/05
U TEK 123/155 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-4 - 123/155 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF02-4 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04159-008 2017/12/05
U TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/159 - UTVIDET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BF03-4 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-011 2017/12/05
U TEK 5/6, 5/9 , 5/25 OG 5/223 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5232-5235 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/6, 5/9 , 5/25 OG 5/223 - TILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Eskild Kvala AS EDH 17/05125-003 2017/12/05
U TEK 47/410 - DR. JENSENS VEG 24, VIK - INSTALLASJON AV LØFTEPLATTFORM - 47/410 - FERDIGATTEST Heisconsult AS JHE05 17/03069-006 2017/12/05
U TEK 128/28 - GUNNARSHAUGVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG TIL LAGER GARASJE - 128/28 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/00545-004 2017/12/05
U TEK 102/209 - AUSTREIMVEGEN, BYGNES. OPPFØRING AV NYTT NÆRINGSBYGG - 102/209 - FERDIGATTEST - NYTT NÆRINGSBYGG Omega Areal AS JKV 09/00159-031 2017/12/05
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING BMV 17/05120-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK 113/54 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG - 113/54 - FERDIGATTEST - ENEBOLIG OG GARASJE Urbanhus Haugesund AS JKV 16/00313-022 2017/12/05
U TEK 43/487 - POSTVEGEN, HØYNES - UTSKIFTELSE AV LØFTEPLATTFORM - 43/487 - FERDIGATTEST Heisconsult AS JHE05 17/03067-004 2017/12/05
U TEK 146/14 - BØNESVEGEN, BØ - NYBYGG BEHANDLINGSANLEGG - RAMMETILLATELSE - 146/14 - BØNESVEGEN, BØ - TILLATELSE NYBYGG BEHANDLINGSANLEGG OG SKJERMING Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KIS 17/04093-004 2017/12/05
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - FERDIGATTEST - BILTEMA Eskild Kvala AS JKV 16/01328-051 2017/12/05
U TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 5/161 OG 5/162 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG OPUS ARKITEKTER AS IGR 17/04391-007 2017/12/05
U TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Aros Arkitekter AS JHE05 16/02368-017 2017/12/05
U TEK 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, TILLATELSE NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL Stiftelsen Karmsund Abr-Senter KIS 17/04615-005 2017/12/05
U TEK 15/68 , 15/168 , 15/462 , 15/1034 OG 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREAL TIL OFFENTLIG VEG OPPM:17/5253-5257 - TILLATELSE - DELINGSSAK - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/04853-003 2017/12/05
U TEK 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Arne Mandius Vikingstad MSA 17/01651-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
I TEK 29/30 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, HEBNES.SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 29/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST S O Lund AS JHE05 12/01844-008 2017/12/05
I TEK 141/171 OG 142/744 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 141/171 - SAKEN TREKKES Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HAS 17/03379-002 2017/12/05
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/115 OG 15/150 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER Procon AS IGR 09/02650-035 2017/12/05
U TEK 32/147 - VAJERVEGEN, VIKRA. NYBYGG GARASJE - 32/147 - FERDIGATTEST Hege Kjersti Tømmervik JHE05 12/03443-009 2017/12/05
U TEK 87/191 - PRESTANESVEGEN, VELDE. TILBYGG TIL BOLIG - 87/191 - FERDIGATTEST Systembygg Haugesund AS JHE05 08/03689-007 2017/12/05
I TEK 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING - 5/127 OG 5/128 - KVITTERING FOR NABOVARSEL Gta AS IGR 17/05192-003 2017/12/05
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Magne Nilsen MSA 17/01547-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 82/167 OG 113 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Vidar Lande MSA 15/01586-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILATELSE Dr Ing A Aas-Jakobsen AS KMY 17/00691-033 2017/12/05
U TEK 148/978 - KLAGE EIENDOMSSKATT SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Haugaland Handelspark AS MSA 17/02652-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 5/278 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Veavågen Eiendom AS MSA 15/01861-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/165, 1680 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-599 2017/12/05
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - BJERKREIMBYGGET - VEDTAKSPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Bjerkreimbygget Eiendom AS MSA 15/01903-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
I TEK 86/54 - KJØP AV DEL AV TOMT PÅ HUSØY - 86/54 - GJELDER KJØP AV DEL AV TOMT PÅ HUSØY Petter J. Rasmussen AS SKM 17/05229-001 2017/12/05
I TEK 86/226 - KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HUSØY - 86/226 - FORESPØRSEL OM KJØP AV NÆRINGSTOMT PÅ HUSØY Multi Vedlikehold Drift AS SKM 17/05231-001 2017/12/05
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - VEDTAKSPROTOKOLLO SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND 28.11.2017 Esebjør Eiendom AS MSA 15/01968-021 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - HUSØYVEGEN - STENGING AV VEG Khv AS KSU01 17/00247-054 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - TILBUD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-035 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-036 25 Offl §25 2017/12/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-022 25 Offl §25 2017/12/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-023 25 Offl §25 2017/12/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-024 25 Offl §25 2017/12/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-025 25 Offl §25 2017/12/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-026 25 Offl §25 2017/12/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - AVSLAG BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-027 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-011 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-007 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-014 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-015 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-016 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - INTERVJU AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-017 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-017 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-018 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-019 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - INTERVJU AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-020 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04963-005 25 Offl §25 2017/12/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04963-006 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-022 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-023 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-024 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-025 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-026 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-027 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-028 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-029 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-030 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-031 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-032 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-033 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-034 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-035 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-036 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-037 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-038 25 Offl §25 2017/12/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - BEKREFTELSE LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-039 25 Offl §25 2017/12/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-012 25 Offl §25 2017/12/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-013 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-009 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-010 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-011 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-012 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-013 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-009 25 Offl §25 2017/12/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-010 25 Offl §25 2017/12/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/05179-003 25 Offl §25 2017/12/05
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - ARBEIDSPLAN FOR 2018 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-055 2017/12/05
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - UTBETALING AV EKSTRATILSKUDD FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BSE02 12/03071-109 2017/12/05
I TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - FORELØPIV SVAR PÅ BREV DATERT 10.11.2017 Petter J. Rasmussen AS EDH 16/04988-012 2017/12/05
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - AVROP - PLAN FOR TILRETTELEGGING AV LANDSKAP OMKRING MIDDELALDERRUIN Multiconsult ASA MSV 12/00173-061 2017/12/05
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM MIDLER TIL ARRANGEMENT I FORBINDELSE MED BESØK AV BEDLINGTON HORNORKESTER FRELSESARMEEN Frelsesarmeen KTV 12/00098-260 2017/12/05
U TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - SVAR - 119/515 - BER OM UTSATT FRIST FOR PÅKLAGING AV VEDTAK Eskild Kvala AS JMJ03 17/04299-009 2017/12/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 59/65 OG 66/956 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-600 2017/12/05
U TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG PRODUKSJONSHALL - 86/84 - VEDTAK OM UTVIDET KONTROLL, BRANNSIKKERHET Biomar A.s. JHE05 14/03756-030 2017/12/05
I TEK 40/14 - HAVNAVÅGEN, NEDRE RISDAL, RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 40/14 - REVIDERT SITUASJONSKART MED AVKJØRSEL MED SIKTLINJER OG TEGNING MED MØNEHØYDE Sv Betong AS KHM 17/03046-008 2017/12/05
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - VEDRØRENDE DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN SYRE Helge Riisdal YSL 16/03414-035 2017/12/05
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - E-POSTKORRESPONDANSE - GJELDER KLAGE - PLAN 2041-1 Advokat Knut M Haavik BHA02 16/04060-037 2017/12/05
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 05.12.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/04272-010 2017/12/05
U TEK 149/36 OG 149/48 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 149/36 -OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SAK 17/4834 Frode Stølås XXI 17/04834-002 2017/12/05
I TEK 66/364 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR HEGGELUND - 66/364 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR HEGGELUND Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 16/04155-003 2017/12/05
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK 60/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVEV AV FAST EIENDOM LINDTNER, PER SUND OG VIGDIS - SVAR - 60/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LINDTNER, VIGDIS Per Sund Lindtner BJP01 17/05226-003 2017/12/05
I SKU PERSONALMAPPE - VEDR. PENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK 25/57 - 27/58 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING - 25/57 - 58 - OVERSENDELSE SEFRAK BYGG TIL UTTALE, BYGGET ER REVET OG GJENOPPBYGGET GNR/BNR 25/57 - JEREVEGEN 28. Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/05059-003 2017/12/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03083-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U SEN TILLEGGSSAK - KLAGE PÅ SVAR PÅ INNSYNSBEGJÆRING KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS MNE02 17/03722-011 2017/12/05
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/565 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-601 2017/12/05
I TEK 64/460 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKANCKE, TROND OG DANA FALNES - 64/460 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKANCKE, TROND Dnb Eiendom AS BJP01 17/05230-001 26 Off.l.26 2017/12/05
U TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING David Hansen Vea MNE02 17/03722-012 2017/12/05
I TEK 64/460 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKANCKE, TROND OG DANA FALNES - 64/460 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKANCKE, DANA FALNES Dnb Eiendom AS BJP01 17/05230-002 26 Off.l.26 2017/12/05
U TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Lena Olsen MNE02 17/03722-013 2017/12/05
U TEK 33/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OPHEIM, FRANK - SVAR - 33/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - OPHEIM, FRANK Frank Opheim BJP01 17/05228-002 2017/12/05
U TEK 58/245,378 - KOPERVIK KULTURHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - RAPPORT ETTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/245,378 - KOPERVIK KULTURHUS Kopervik kulturhus TEA01 12/00302-007 2017/12/05
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - RESERVASJON AV SKUDEHALLEN - SKUDENES MATFESTIVAL 2018 - 28.09.-29.09.17 Skudenes Matfestival TVI 12/01376-194 2017/12/05
U TEK 5/3 OG 5/503 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/3 OG 5/503 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ann Karin Borch Vea MNE02 17/03722-014 2017/12/05
U TEK 5/6, 5/9 , 5/25 OG 5/223 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5232-5235 - 5/6, 5/9 , 5/25 OG 5/223 - VEDR. DELINGSSØKNAD Eskild Kvala AS EDH 17/05125-004 2017/12/05
U SEN 147/704 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - SEKSJONERING 147/704. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/05052-002 2017/12/05
I TEK 15/1235 - ÅRABROTSHOLMEN, ÅKRA. NYBYGG, GARASJE. - 15/1235 - VEI ER PROSJEKTERT, OPPARBEIDET OG ASFALTERT IHT. KRAV Einar Andreas Ånensen JKV 16/03864-012 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEHJEMSLEGE VED HELSE OG OMSORGSETATEN KARMØY KOMMUNE Julie Reinertsen Thomsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 90/56 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: STRZELEC UTSLIPPSSAK 16/3434 - 90/56 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 16/03435-004 2017/12/05
U TEK 64/460 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKANCKE, TROND OG DANA FALNES - SVAR - 64/460 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKANCKE, DANA FALNES Dnb Eiendom AS BJP01 17/05230-003 2017/12/05
I TEK 149/9 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LILLY MARIE MILJE - 149/9 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LILLY MARIE MILJE Bråstein & Stelander AS MHV 17/05156-002 2017/12/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE MIDLERTIDIG STILLING MED LØNNSTILSKUDD FRA NAV BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 32/143 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER ALEXANDRU FODOR BYGGESAK 16/4520 - 32/143 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 16/04523-005 2017/12/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSKORT NJO 14/03396-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK 15/68 , 15/168 , 15/462 , 15/1034 OG 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREAL TIL OFFENTLIG VEG OPPM:17/5253-5257 - 15/68 , 15/168 , 15/462 , 15/1034 OG 15/1400 - VEDR. DELINGSSØKNAD Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/04853-004 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Tharida Vikshaaland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 148/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGELAND, JOHN GILBERT - 148/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGELAND, JOHN GILBERT John Gilbert Helgeland BJP01 17/05236-001 26 Off.l.26 2017/12/05
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - KARMØY KOMMUNES ØNSKER FOR ARBEIDSPLAN FOR 2018 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS MBB 12/03966-056 2017/12/05
I TEK 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/2460 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Helge Riisdal JKV 17/00924-004 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED KOPERVIK BBH Jenny Cecilie Henriksen Heggheim AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FORLENGELSE VIKARIAT TOM 31.08.18 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Therese Stol Hognestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Hege Olene Fjellheim Lund AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV INFORMASJON KHW 12/04604-212 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/2311 - SØKNAD OM DISPENSASJON Helge Riisdal EDH 17/05009-004 2017/12/05
I TEK 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/2460 - SØKNAD OM DISPENSASJON Helge Riisdal EDH 17/05007-004 2017/12/05
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - ETTERSPØR SVAR PÅ HENVENDELSE FRA 10. NOVEMBER Gassco AS MBM 15/02054-131 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - 90/9 OG 90/55 - BREV TIL IKKE MØTT PART (VEGVESENET) ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 Statens Vegvesen Reg. Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/04167-015 2017/12/05
I TEK 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG OG BRYGGE - 1/203 - MOTTATT MANGLER, REDEGJØRELSE, SITUASJONSKART OG REVIDERTE TEGNINGER Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04986-003 2017/12/05
U TEK 148/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGELAND, JOHN GILBERT - SVAR - 148/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGELAND, JOHN GILBERT John Gilbert Helgeland BJP01 17/05236-002 2017/12/05
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING MEM01 17/05207-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 148/1013 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAUGALAND ENGROS AS BYGGESAK 16/2368 - 148/1013 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2368 Geir Tangjerd ALS06 16/04714-008 2017/12/05
U SKU IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM UTPRØVING AV ITS LEARNING I KARMØY KOMMUNE Itslearning AS BNO 12/00126-103 2017/12/05
I TEK 63/81 - ÅSAVIKVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - 63/81 - SØKNAD OM DERDIGATTEST Lynn Leavy JKV 17/00441-005 2017/12/05
U TEK BRUKSRETT TIL KOMMUNALT AREAL - SK VEDAVÅG KARMØY - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV DISPOSISJONSRETT Sk Vedavåg Karmøy SKM 17/04746-002 2017/12/05
I TEK 102/204 - BYGNESVEGEN,BYGNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1417 - 102/204 - BYGNESVEGEN,BYGNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karm Holding AS EDH 17/05238-001 2017/12/05
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 M.FL. - UNDERTEGNET AVTALE OM RÅDGIVNINGSOPPDRAG MED ASPLAN VIAK AS Asplan Viak AS BHA02 17/04178-002 2017/12/05
U TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN, ÅKRA - 13/649 M.FL. - UNDERSKRIVEN KONTRAKT BYGGEPLAN FOR TOSTEMVEGEN, ÅKREHAMN Asplan Viak v/ Martin Mitchell EKA 17/04178-003 2017/12/05
I TEK 15/1383 OG 15/2237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE - 15/1383 OG 15/2237 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MNE02 17/05237-001 2017/12/05
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE PÅ SUPPLERINGSKJØP TIL GJELDENDE VEDLIKEHOLDSAVTALE FOR VISMA FAMILIA Visma Unique AS RAW 12/00126-104 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON FOR PARTNER - I FORBINDELSE MED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG Wilhelmsen Arkitektur IGR 17/05239-001 2017/12/05
I TEK 38/60 M.FL. - KONSESJON - SØKER: ØYSTEIN MELHUS/INGE KRISTIAN MELHUS - OVERDRAGER: GUNNAR JAAKIMAINEN (38/60, 38/211, 38/256, 38/269, 38/273, 38/276) - ENDRING KONSESJONSSØKNAD 38/60, 38/211, 38/256, 38/269, 38/273 OG 38/276 - MELHUS, INGE KRISTIAN Tveit Regnskap AS BJP01 17/04662-003 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON FOR DEL AV STILLING - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - SLUTTUTBETALING, STATSBUDSJETTET 2017, KAP. 1429 POST 70, KONGSGÅRDPROSJEKTET Riksantikvaren JAH 12/00173-062 2017/12/05
I TEK NÆRINGSTOMT - BYGNES INDUSTRIOMRÅDE - GJELDER FORESPØRSEL OM NÆRINGSTOMT - BYGNES INDUSTRIOMRÅDE Norgeshus Karmøy SKM 17/04656-002 2017/12/05
U TEK 15/1197, 16/81, 16/101 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 15/1197, 16/81, 16/101 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Krister Dahl MNE02 17/05005-005 26 Off.l.26 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - 5/2 - FULLMAKT STD:17/3576 Øyvind Sandve JHE 17/03836-017 26 Off.l.26 2017/12/05
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/05240-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE Judith Seeland NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 66/925 - SUNDVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 66/925 - (KOPIMOTTAKER) VARSEL OM AVSLAG PÅ SØKNAD Arbeidstilsynet KIS 17/05241-001 2017/12/05
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - FORELØPIG SVAR -EVENT. OPPHEVELSE OG NY VURDERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG Gassco AS MSA 15/02054-132 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/05
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT SOM FEIER TOM 31.05.18 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 - 71/6 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 Pål Salvador Conesa GER01 17/03050-048 2017/12/05
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05243-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05
I TEK 22/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGEN, GUNNAR - 22/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TANGEN, GUNNAR Gunnar Tangen BJP01 17/05244-001 26 Off.l.26 2017/12/05
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 - 71/6 - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 Laila Ruth Becker GER01 17/03050-049 2017/12/05
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 - 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/1132 Silje Tangen Nordhus GER01 17/03050-050 2017/12/05
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE Fagforbundet TUS 17/01265-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/05