Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 13/438 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN - BOLIG NR. 3 BYGGESAK 16/1266 - 13/438 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1266 Hs Entreprenør & Eiendom AS ALS06 16/01785-004 2017/12/04
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/03206-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - RAMMETILLATELSE - 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN Botakst AS KHM 17/02113-010 2017/12/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03668-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - RETTELSE PÅ STILLINGSPROSENT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - VARSEL OM OPPSTART - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 EDIT MARGOT HAAVARDSHOLM AAHO 17/03866-006 2017/12/04
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - VARSEL OM PLANOPPSTART - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Miljødirektoratet AAHO 17/03866-007 2017/12/04
U TEK 43/446 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/2113 - 43/446 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/2113 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05124-002 2017/12/04
U TEK 42/185 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG: JON OLAV THORSEN BYGGESAK: 17/4814 - 42/185 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: JON OLAV THORSEN Førre Rør AS MHV 17/05119-002 2017/12/04
U TEK PLAN 5051-1 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING TIL GATETUN - GODKJENT 28.11.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 5051-1 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET - 147/703 - ENDRING TIL GATETUN Block Watne AS YSL 17/04264-005 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KHM 17/04814-006 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.12.18 Manish Sharma AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.18 Oda Madelen Lothe Lauritzen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.06.18 Silje Therese Ingebrigtsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 66/490 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 66/490 - TILLATELSE Turid Kirsten Kristensen EDH 17/05173-002 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 15.11.17 T.O.M 31.07.18 Erland Røed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLEF.O.M 01.11.17 T.O.M 31.07.18 Milkesa Bushura BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDESNESHAVN SKOLE F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.07.18 Karianne Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.06.18 Bjørn Ove Ådland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 13.10.17 T.O.M 14.08.18 Britt Helen Skoglund BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM TURNUSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Aros Arkitekter AS JHE05 16/02368-016 2017/12/04
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JKV 16/01328-050 2017/12/04
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-007 25 Offl §25 2017/12/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-007 25 Offl §25 2017/12/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-008 25 Offl §25 2017/12/04
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/30 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS JKV 17/04878-003 2017/12/04
I TEK 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE OG BOD - 38/225 - SYREVÅGVEGEN, SYRE - NYBYGG GARASJE Eskild Kvala AS EDH 17/05204-001 2017/12/04
I TEK 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5514 - 5518, 18/709-712 - 52/21 OG 52/23 - SKITNADAL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Vest Eiendomsforvaltning AS EDH 17/05209-002 26 Off.l.26 2017/12/04
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEREFERAT FRA VA-GRUPPEMØTE I HAUGALANDET VANNOMRÅDE 13. NOVEMBER Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet ELO 12/00054-024 2017/12/04
I TEK 123/154 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-3 - 123/154 - SUPPLERING TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04158-007 2017/12/04
U TEK 4/400 - FISKEBERG, MUNKAJORD, NYBYGG ENEBOLIG - RETUR ORIGINAL BEKREFTELSE OM SPERRET KONTO DnB Bank ASA IBR 09/01935-044 2017/12/04
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, OVERSENDELSE AV NYTT REVIDERT BUDSJETT FOR ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/00895-036 2017/12/04
U TEK 57/590 - NESAVEGEN, SKUDENESHAVN. NYBYGG PARKERINGSBYGG - RETUR UTGÅTT ORIGINAL GARANTI, NR. 00935-02-1399345 DnB Bank ASA IBR 13/01912-009 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT Marthe Sevland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Tina Prestegård Larsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED KARMØYSKOLE May Anita Olsen Mydland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ØNSKER FORLENGELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN VA-ANLEGG Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-051 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Wendy Davidsen RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK GNR. 75, BNR. 14, KVALAVÅG. TILBYGG TIL BOLIG - RETUR BEKREFTELSE OM SPERRET KONTO Skudenes & Aakra Sparebank IBR 06/02214-012 2017/12/04
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR SØKNAD OM TILRETTELEGGING Line Lundegaard Hauge RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - BILBERGING PÅ ALLE KOMMUNALE VEIER 2018 Haugaland Bilberging AS KSU01 17/00247-052 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FEDREKVOTE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 10/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RITLAND, LIV MILDRID - SVAR - 10/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RITLAND, LIV MILDRID Liv Mildrid Ritland BJP01 17/05195-002 2017/12/04
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - 01.12.17 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Fiskeridirektoratet BHA02 17/00332-019 2017/12/04
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - STATNETT SF - PÅLEGG OM Å FREMLEGGE OPPLYSNINGER UNDER KLAGEBEHANDLING Advokatfirmaet Selmer DA MSA 17/03756-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN HAUGALAND KRAFT - PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS - 14.11.17 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-019 2017/12/04
U TEK 69/76 OG 69/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KTV HUS AS - SVAR - 69/76 OG 69/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KTV HUS AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/05198-002 2017/12/04
I TEK 87/191 - PRESTANESVEGEN, VELDE. TILBYGG TIL BOLIG - 87/191 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Systembygg Haugesund AS JHE05 08/03689-006 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE DAGAVD. STORESUND F.O.M 28.11.17 T.O.M 31.12.18 Aud Bentsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE ANSETTELSESFORHOLD SALF 09/01333-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - MEDDELELSE OM VALG AV TILBUD - ANSKAFFELSE AV REKRUTTERING AV RÅDMANN Mercuri Urval A/s CBE02 17/04687-030 2017/12/04
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/05205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Karoline Wangensteen Egge AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/05207-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT GBV 17/05208-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 29/30 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, HEBNES.SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 29/30 - GAMLE SANDHÅLANDVEGEN, HEBNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE S O Lund AS BFH 12/01844-007 2017/12/04
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSDORRETNING - NAMSBOK T2016-071736 AMA 16/04537-338 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM GODKJENNING AV UTGIFTSDEKNING FOR GJESTEELEV 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 18.12.17 T.O.M 31.06.18 Lenka Kocisova AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/05193-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 83/7 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKEIE, MATS EINAR (83/7, 83/35, 83/125, 83/136, 83/179) - SVAR - 83/7 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKEIE, MATS EINAR (83/7, 83/35, 83/125, 83/136, 83/179) Tveit Regnskap AS BJP01 17/05203-002 2017/12/04
U TEK 12/162, 12/203, 12/111 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN HANSEN, HALDIS/HANSEN, ALFRED/HANSEN, TOR ARVE/FAGERLAND, ANGJERD - 12/162, 12/203, 12/111 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN HANSEN, HALDIS/HANSEN, ALFRED/HANSEN, TOR ARVE/FAGERLAND, ANGJERD Angjerd Fagerland AMJ 17/05011-002 2017/12/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/04037-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - DALABREKKÅ Aina Pedersen Oen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG/OMSORGSLEILIGHET BMV 17/03206-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER M/FAGSK. VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - DALABREKKÅ Evelyn Selsaas JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03206-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE TILSYNSSAK - TILSYNSSAK BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/04
U TEK 142/380 - SKJENSVOLLVEIEN, STORASUND. GARASJE - 142/380 - SKJENSVOLLVEIEN, STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST GARASJE Sigve Sæbø BFH 12/03433-005 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØ AVD NORHEIM F.O.M 01.09.17 T.O.M 30.11.18 Helene Vestre Alcott JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05211-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG BMV 16/04413-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN PARKERINGSTILATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/05114-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04024-033 2017/12/04
I TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 119/515 - BER OM UTSATT FRIST FOR PÅKLAGING AV VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 17/04299-008 2017/12/04
I TEK 58/327 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVARBREV - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/04895-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV INFORMASJON KHW 12/04604-208 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU OPPLEVELSEKORT BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT BARN OG UNGE ANKO 17/05212-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALAMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Guro Herland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - ANMODNING OM DRØFTING I MEDHOLD AV HTA § 5.2 Tekna TUS 17/01267-005 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/12/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYRDALVEGEN 2 F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Grethe D. Sørby JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU MEDLEMSKAP FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/05213-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - BEGJÆRING OM KOMPLETT SAKSMAPPE KHW 12/04604-209 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - E-POST MED BREV I SAKSNR. 17/4687-30 Sekse & Hogstad CBE02 17/04687-031 2017/12/04
I TEK 66/430 - PAULSEN EIENDOM AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER HANDLINGSPLAN FOR BRANNSIKKERHET 66/430 - PAULSEN EIENDOM AS Multi Vedlikehold Drift AS KSA01 12/01418-011 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN - ARBEID MED OPPDRAGTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN Ingunn Karin Nøkling NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ AVD NORHEIM F.O.M 10.12.17 T.O.M 10.12.18 Thea Christine Vikse Nes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 102/209 - AUSTREIMVEGEN, BYGNES. OPPFØRING AV NYTT NÆRINGSBYGG - RETUR UTGÅTT ORIGINAL GARANTI, NR. 422797 Haugesund Sparebank IBR 09/00159-033 2017/12/04
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - GODKJENT PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. Hanne Meling Gabrielsen AAHO 16/04732-047 2017/12/04
I TEK 71/10 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIDE, JØRAN LANGÅKER - 71/10 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIDE, JØRAN LANGÅKER Jøran Langåker Eide LKS 17/05214-001 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/05215-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05216-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - HUSØYVEGEN - STENGING AV VEG Khv AS KSU01 17/00247-053 2017/12/04
U HSE TILSYNSSAK - KLAGE PÅ ENDRING - SVAR - TILSYNSSAK - KLAGE PÅ ENDRING BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/04
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV PANTEDOKUMENT AMA 16/04537-339 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - LIARFJELL - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN Glenn Haugen ALI 17/05217-001 2017/12/04
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - GODKJENT PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. Telenor ASA AAHO 16/04732-048 2017/12/04
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING Ryvingen Barnehage SA RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 17/2308 - 69/71 - 4 FØRSTE PARSELLER REG. BOLIG - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD 17/2308 Sigbjørn Stange Eiendom AS ALA04 17/03804-011 2017/12/04
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNE NÆRINGSBYGG BYGGESAK 17/1063 - 148/947 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/1063 Hs Entreprenør & Eiendom AS ALS06 17/02505-003 2017/12/04
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETTNING TIL KLAGER - REF. 14090015 3939/17-32 IBR 17/00629-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM TURNUSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - 16/98 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 Karl Einar Sivertsen MNE02 17/04168-013 2017/12/04
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETTNING TIL KLAGER - REF :14094513 3016/17-32 IBR 17/00629-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - 16/98 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 Monica Jakobsen MNE02 17/04168-014 2017/12/04
I SEN TILLEGGSSAK - SVAR PÅ INNSYNSBEGJÆRING KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 27.11.17 T.O.M 31.08.18 Sigbjørg Johanne Solvang JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-023 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE LØFTENTUNET F.O.M 27.11.17 T.O.M 31.05.18 Ingeborg Beate Hausken JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 102/209 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - CALLUNA EIENDOM AS Omega Areal AS SKM 17/00008-147 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE GRANVEGEN 27 OG RUSVIKVEGEN 3 B/C F.O.M 01.12.17 T.O.M 20.06.18 Even Olsen Stokkvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SEN LEDSAGERBEVIS - FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/05219-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - SAMTYKKE TIL TINGLYSING Advokat Vegard Nataas AMJ 17/04593-011 26 Offl.§26 2017/12/04
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - BEGJÆRING OM KOMPLETT SAKSMAPPE KHW 12/04604-210 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05168-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/05221-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Brage Sævik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 138/7- NORDRE HÅLAND - NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON - 138/7- NORDRE HÅLAND - NYBYGG AVLØPSPUMPESTASJON Karmøy Kommune Teknisk Etat,VAR avd. KIS 17/05222-001 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 01.12.17 T.O.M 01.12.18 Manish Sharma AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 17/05224-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 114/272 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE. BRUKSENDRING FRA GARASJE TIL BOLIGDEL - 114/272 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sissel Førde JKV 17/04265-004 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 18.12.17 T.O.M 31.06.18 Lenka Kocisova AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 13/548 - SANDSKEIVEGEN - TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE - 13/548 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arve Klinkenberg JKV 14/04544-003 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.06.18 Silje Therese Ingebrigtsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U SKU TILLEGGSSAK - INNKALLING TIL DRØFTINGSMØTE KHO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02655-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.18 Oda Madelen Lothe Lauritzen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WALLAND, METTE RENATE/JONASSEN, ROBERT/ANDERSEN, JOHNNY/ANDERSEN, JACK - 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WALLAND, METTE RENATE/JONASSEN, ROBERT/ANDERSEN, JOHNNY/ANDERSEN, JACK Jack Andersen BJP01 17/05223-001 26 Off.l.26 2017/12/04
I TEK 148/921 - NORHEIMTUNET, NORHEIM - UTVIDELSE AV TERRASSE - 148/921 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kristoffer Ek Sund KMY 14/04063-003 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Karoline Wangensteen Egge AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.12.18 May Synnøve Reiersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BER OM UTVIDET FRIST FOR LUKKING AV AVVIK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS Multi Vedlikehold Drift AS TSC 12/01298-023 2017/12/04
I TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - KOPI AV ERKLÆRING VEDR BRANNSIKRING Hansen Eiendom AS IGR 17/04975-007 2017/12/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 42/185 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HÅLANDSDALEN Jon Olav Thorsen BFH 17/00007-098 2017/12/04
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE - INNHENTING AV INFORMASJON KHW 12/04604-211 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK NERGÅRD KARMØY AS - AVGJØRELSE I KLAGESAK - KLAGE FRA NERGÅRD KARMØY AS - REF 2017/6487 Miljødirektoratet PEID 16/04308-011 2017/12/04
U TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK BUHAGEN, KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-009 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U SKU SVØMMEOPPLÆRING - RAPPORTERING - TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2017 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-021 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/05135-002 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Raglamyr Handelspark As XXI 17/05135-003 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Isberg Inge XXI 17/05135-004 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Remstad Jan Cato XXI 17/05135-005 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Lund Emil XXI 17/05135-006 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Stelander Inga XXI 17/05135-007 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Skauge Eldbjørg Sofie XXI 17/05135-008 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Liv Kari Gjerdevik XXI 17/05135-009 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Ole Kristian XXI 17/05135-010 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Vangsnes Fredrik Meyer XXI 17/05135-011 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Vangsnes Solmøy Saltveit XXI 17/05135-012 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/05135-014 2017/12/04
U TEK 149/348 - KLARLEGGING AV GRENSEPUNKTER SEES SAMMEN MED SAK 17/4214 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/350 I KARMØY KOMMUNE Tvedt Karl Einar XXI 17/05135-015 2017/12/04
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - MESTERGULL MELHUS AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-033 2017/12/04
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - 70/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 Nancy Johanna Kristensen ALA04 17/03848-008 2017/12/04
I SEN SKUDEHALLEN - RESERVASJON AV SKUDEHALLEN - SKUDENES MATFESTIVAL 2018 - 28.09.-29.09.17 Skudenes Matfestival TVI 12/01376-193 2017/12/04
I TEK 58/245,378 - KOPERVIK KULTURHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/245,378 - KOPERVIK KULTURHUS Kopervik kulturhus TEA01 12/00302-006 2017/12/04
I TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON TORVASTAD - TILBUD - OMBYGGING AV PUMPESTASJON Xylem Water Solutions Norge AS AGAN 17/02615-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/04
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 22 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-068 2017/12/04
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - 70/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPART STD:17/3586 Nina Kathleen Kristensen Sandhåland ALA04 17/03848-009 2017/12/04
I TEK 94/155 , 96/72 OG 99/112 - KRAV OM RETTING AV FEIL OG MANGLER I MATRIKKELEN - 94/155 , 96/72 OG 99/112 - KRAV OM RETTING AV FEIL OG MANGLER I MATRIKKELEN - SAKSNR. :17/212353 -1 Statens Vegvesen ALA04 17/05225-001 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3 A F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.12.18 Håvard Nagell Skogland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE NAV KARMØY FLYKTNINGETJENESTEN F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.12.18 Ana Carolina Souto Dos Santos Diz JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U SEN SPAR FRAKKAGJERD UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - SPAR FRAKKAGJERD - OPPHØR AV UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL Petter Mortveit AS EVI1 17/01338-006 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE PENSJONSGRUNNLAGET - ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WALLAND, METTE RENATE/JONASSEN, ROBERT/ANDERSEN, JOHNNY/ANDERSEN, JACK - SVAR - 4/283 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM WALLAND, METTE RENATE/JONASSEN, ROBERT/ANDERSEN, JOHNNY/ANDERSEN, JACK Mette Renate Walland BJP01 17/05223-002 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT Marthe Sevland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - 142/790 RETUR AV TINGLYST SKJØTE OG KJØPEKONTRAKT - DOKUMENTNUMMER 2017/1341598/200 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Statens Kartverk SKM 17/01907-012 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE DAGAVD. STORESUND F.O.M 28.11.17 T.O.M 31.12.18 Aud Bentsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Tina Prestegård Larsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK GRAVESØKNAD - MOSBRONVEGEN 72 BRUDD PÅ KLOAKKLEDNING - LOGGBOK - MOSBRONVEGEN 72 Hage og Maskin AS KSU01 17/04749-003 2017/12/04
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - SVAR - VARSEL OM PRISJUSTERING Rogaland Taxi CBE02 14/04065-078 2017/12/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03083-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01954-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 5/128 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Geir Tangjerd SKM 17/00008-148 2017/12/04
I TEK 60/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVEV AV FAST EIENDOM LINDTNER, PER SUND OG VIGDIS - 60/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVEV AV FAST EIENDOM LINDTNER, PER SUND Per Sund Lindtner BJP01 17/05226-001 26 Off.l.26 2017/12/04
I TEK 60/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVEV AV FAST EIENDOM LINDTNER, PER SUND OG VIGDIS - 60/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVEV AV FAST EIENDOM LINDTNER, VIGDIS Vigdis Sommersel Lindtner BJP01 17/05226-002 26 Off.l.26 2017/12/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Åse Elin Jensen SANI Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Karmøyadvokatene DA ALA04 17/04737-002 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Ivan ALA04 17/04737-003 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Kathrine ALA04 17/04737-004 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Bjelland Roy ALA04 17/04737-005 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Brekke Berit ALA04 17/04737-006 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Brekke Kjell Gunnar ALA04 17/04737-007 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Brekke Lars Magne ALA04 17/04737-008 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Brekke Torbjørn ALA04 17/04737-009 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Flakke Turid ALA04 17/04737-010 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Liv Mona Tveit ALA04 17/04737-011 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Venche Lillian ALA04 17/04737-012 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Ingunn ALA04 17/04737-013 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Trygg Per Tore ALA04 17/04737-014 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Trygg Sveinung ALA04 17/04737-015 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Olsen Steinar Eiendom As ALA04 17/04737-016 2017/12/04
U TEK 66/4 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3228 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING VED FINA 66/4 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/04737-017 2017/12/04
I TEK 149/469 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - 149/469 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE A Utvik AS BJP01 17/05227-001 2017/12/04
I TEK 33/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OPHEIM, FRANK - 33/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - OPHEIM, FRANK Frank Opheim BJP01 17/05228-001 26 Off.l.26 2017/12/04
I TEK 66/389 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE ROALD JOHANSEN - 66/389 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE ROALD JOHANSEN Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 16/04099-003 2017/12/04
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE ROALD JOHANSEN M/FL. - NYTT FELLESANLEGG 66/364, 66/346, 66/389, 66/390 - 66/389 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE ROALD JOHANSEN M/FL. - NYTT FELLESANLEGG 66/364, 66/346, 66/389, 66/390 Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 16/04100-003 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE I FORBINDELSE MED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I TEK 66/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN KÅRE HANSEN - 66/346 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN KÅRE HANSEN Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 16/04151-003 2017/12/04
I TEK 66/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORSTEIN FLATEBØ - 66/391 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORSTEIN FLATEBØ Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 17/01409-002 2017/12/04
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRET STILLLING - HELSEFAGARBEIDER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING OG REFUSJONGARANTI SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNING Kopervik menighetsbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/04