Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-305 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-306 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-152 25 Offl §25 2017/12/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - TRUKKET SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-077 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-023 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-024 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-025 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-026 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-027 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - AVSLAG KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-028 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-070 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-071 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-072 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-073 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-074 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-075 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-076 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-077 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-078 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-079 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-080 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-081 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-082 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-083 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-084 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-085 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-086 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-087 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-088 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-089 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-090 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-091 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - AVSLAG MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-092 25 Offl §25 2017/12/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-015 25 Offl §25 2017/12/02
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-016 25 Offl §25 2017/12/02
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-025 25 Offl §25 2017/12/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-014 25 Offl §25 2017/12/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-015 25 Offl §25 2017/12/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-016 25 Offl §25 2017/12/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-017 25 Offl §25 2017/12/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-018 25 Offl §25 2017/12/02
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-019 25 Offl §25 2017/12/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-006 25 Offl §25 2017/12/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-010 25 Offl §25 2017/12/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-008 25 Offl §25 2017/12/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/05179-002 25 Offl §25 2017/12/02