Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00796-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 17/04037-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - REVIDERT SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS KMY 17/01063-027 2017/12/01
I TEK 43/608 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - NYBYGG ENEBOLIG - 43/608 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNAD OM ENDIRNG AV TILLATELSE Garvik Prosjekt AS KHM 16/03463-010 2017/12/01
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - RAMMETILLATELSE - 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) Hus28 AS JMJ03 17/04878-002 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 24.10.17 T.O.M 23.10.18 David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U KAVO PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV KONTRAKT, MIDLERTIDIG ANSETTELSE TKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - VARSEL OM PRISJUSTERING Rogaland Taxi CBE02 14/04065-077 2017/12/01
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM ARBEIDER I SJØ - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 14/02015-026 2017/12/01
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - ENDRING I SØKNAD, KAI UTGÅR FRA SØKNAD - REVIDERT KART OG SKISSE Eskild Kvala AS EDH 17/04042-010 2017/12/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage AS RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLAN §9A-4 SWI 17/03912-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - BEKREFTELSE VEDRØRENDE KLOAKKKAPASITET S O Lund AS HHU 16/00973-028 2017/12/01
I SKU KRETSORDNING - TREKKER SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/04697-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅR 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.07.18 Hanne Vatnem Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅR 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅR 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK FRILUFTSRÅDET VEST - OVERSENDER SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE 07.12.17 Friluftsrådet Vest PCH01 13/03941-036 2017/12/01
I TEK 42/224 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/224 - KONTROLLMÅLING HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 17/03195-009 2017/12/01
U TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - SVAR TIL TILSYNSRAPPORT - BORGAREDALEN DEPONI OG SLAMBEHANDLINGSANLEGG RAPPORTNUMMER: 2017.025.I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland ELO 12/00680-058 2017/12/01
I TEK 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING - 5/127 OG 5/128 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING Gta AS IGR 17/05192-001 2017/12/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-300 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-301 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-302 25 Offl §25 2017/12/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-303 25 Offl §25 2017/12/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-304 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-151 25 Offl §25 2017/12/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - TILBUD ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-029 25 Offl §25 2017/12/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - ARBEIDSAVTALE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-030 25 Offl §25 2017/12/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-012 25 Offl §25 2017/12/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-013 25 Offl §25 2017/12/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-005 25 Offl §25 2017/12/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-006 25 Offl §25 2017/12/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-009 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-006 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-006 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-007 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-005 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-006 25 Offl §25 2017/12/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-007 25 Offl §25 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT NÆRVÆRSUTVALGET 29.11.17 TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/8 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Hereid Hus AS GEL 17/00012-594 2017/12/01
I TEK 58/13 58/15 OG 58/17 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK - UTVIDELSE AV KAI OG PARKERING - 5/13 - SUPPLERING TIL SØKNAD, REDEGJØRELSE OG FOTO I K Gabrielsen KIS 17/03436-004 2017/12/01
I TEK 11/390 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ERIKSSON BYGGESAK 16/351 - 11/390 - FERDIGMELDING RØR Comfort Karmøy AS ALS06 16/00540-003 2017/12/01
I TEK 47/410 - DR. JENSENS VEG 24, VIK - INSTALLASJON AV LØFTEPLATTFORM - 47/410 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Heisconsult AS JHE05 17/03069-005 2017/12/01
I TEK 43/487 - POSTVEGEN, HØYNES - UTSKIFTELSE AV LØFTEPLATTFORM - 43/487 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Heisconsult AS JHE05 17/03067-003 2017/12/01
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 30.11.17 Direktoratet for mineralforvaltning BHA02 17/00332-018 2017/12/01
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - REVIDERT BUDSJETT FOR ARKEOLOGISK REGISTRERING PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ Rogaland Fylkeskommune YSL 17/01501-007 2017/12/01
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - DRIFTSAVTALE MED KOMMUNEN VEDR. TURVEG I BJØRGENE Torvastad Bygdautvalg OFL 16/00248-189 2017/12/01
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Henny Sivertsen Haakull BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - ANMODNING OM UTBETALING AV SPILLEMIDLER TURVEI BJØRGENE-HAUGE ANLEGGSNR.52986 Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-188 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJELPEMIDDELSLAGERET FYSIO OG ERGO F.O.M 17.11.17 T.O.M 01.03.18 Ove Hebnes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 58/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOP EIENDOM AS - SVAR - 58/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOP EIENDOM AS Meglerhuset Rele AS BJP01 17/05178-002 2017/12/01
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - AVVISNING AV TILBUD - ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER Haugaland Kraft Fiber AS CBE02 17/01158-016 2017/12/01
I TEK 15/287 - SJØENVEGEN, ÅKRA, SØKNAD OM KAIANLEGG - 15/287 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM ARBEIDER I SJØ - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03626-004 2017/12/01
U TEK VEGLYS OG GATELYS - SVAR - HENVENDELSE - ØNSKER LYS PÅ LEKEPLASS Stangaland velforening ALI 12/01112-028 2017/12/01
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 -(KOPIMOTTAKER) MELDING OM POLITISK VEDTAK FRA FYLKESUTVALGET - DISPENSASJON FOR UTVIDELSE AV AREAL DETALJVAREHANDEL Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01469-024 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 24.10.17 T.O.M .10.18 Rita Cecilie Bergene BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KLOSSTEINVEGEN, BYGNES - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KLOSSTEINVEGEN, BYGNES Atle Storesund ALI 17/03297-002 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE EIDE SKOLE F.O.M 19.10.17 T.O.M 18.10.18 Katrine Helgeland Midtun BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL / ATTEST TIL TILKALLINGSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 27.09.17 T.O.M 31.07.18 Phitsamai Nordskog BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKREHAMN UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.07.18 Bjørg Hatlegjerde BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.07.18 Maryam Fotouhisara BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STANGELAND UNGDOMSSKOLE F.O.M 30.08.17 T.O.M 29.08.18 Liban Mohamud Mohamed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 9. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Roger Skulstad Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/40 - VEA - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torbjørg Dahl AMJ 17/03676-011 2017/12/01
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STANGALANDSTØLEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STANGALANDSTØLEN Bernt Olav Mjølhus ALI 17/04050-002 2017/12/01
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREFUSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05172-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA HELSESTASJON/SKOLEHELSETJ. F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.09.18 Anne Marit Kolstø MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - MERKNAD FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 01.12.17 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. Haugaland Kraft Nett AS YSL 16/00890-031 2017/12/01
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SOLVIGVEGEN - SVAR - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SOLVIGVEGEN Beathe Andreassen ALI 17/04730-002 2017/12/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05182-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KARMØY LEGEVAKT F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Askild Ekrem Tveit MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02823-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 102/130 - GASSCO BYGNES BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 102/130 - GASSCO BYGNES Gassco AS KSA01 12/00852-014 2017/12/01
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/02823-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/11 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING, GRENSEJUSTERING Jakob Høines GEL 17/00012-595 2017/12/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05183-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 16/00018-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/33 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG DRIFTSBYGNING Agnar Jarl Didriksen GEL 17/00012-596 2017/12/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/410 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - BYGGESAK Hilde C. Pettersen GEL 17/00012-597 2017/12/01
I SEN TILLEGGSSAK - PROSESSKRIV Haugaland Tingrett KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/12/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/220 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD UTRIGGERE Thorleif Waage Gismervik GEL 17/00012-598 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Mørch Aksel XXI 17/04458-004 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Mørch Tomas XXI 17/04458-005 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Blikra Solveig Magna XXI 17/04458-006 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Hauge Fridbjørg XXI 17/04458-007 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Helgesen Eldbjørg XXI 17/04458-008 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Nora Marit K XXI 17/04458-009 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Sørensen Astrid Marie XXI 17/04458-010 2017/12/01
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 1/37 I KARMØY KOMMUNE Vedø Harald Ludolf XXI 17/04458-011 2017/12/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/116 VEA - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Gunleiv Dahl AMJ 17/03676-012 2017/12/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 5/2 , 5/116 , 5/40 - VEA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 5/2 VEA - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kåre Kristoffersen AMJ 17/03676-013 2017/12/01
I TEK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER LAGRING AV DEKK I HØYDEN 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S Åkra Bilimport AS JHN 12/01494-012 2017/12/01
I TEK PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 30.11.17 PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 17/04060-006 2017/12/01
I TEK 125/1 - KOMMUNALE AVGIFTER - 125/1 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Jan Olav Helgeland GBV 17/05186-001 2017/12/01
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS 02/02458-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 15/1204 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/1204 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/04122-005 2017/12/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05184-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FORHANDLING ETTER AML § 17.3 SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ KOPERVIK SKOLE GKH01 17/05185-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Elmar Eliassen GER01 17/03173-028 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 43/608 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LEIF HARALD NALEY Garvik Prosjekt AS SKM 17/00008-145 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 102/209 - AUSTREIMVEGEN, BYGNES. OPPFØRING AV NYTT NÆRINGSBYGG - 102/209 - REVIDERTE TEGNINGER Omega Areal AS JKV 09/00159-032 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 OG 2018/19 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U TEK 58/192 - KARMSUNDSGATA, KOPERVIK - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/192 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MAGNUS LEONARD BREKKE GER01 17/03173-029 2017/12/01
I TEK 113/54 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG ENEBOLIG - 113/54 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Urbanhus Haugesund AS JKV 16/00313-021 2017/12/01
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ØNSKER FORLENGELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN - SNIKVEGEN VA-ANLEGG Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-050 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 13/742 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJELLAND, REIDAR - 13/742 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJELLAND, REIDAR Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/05191-001 26 Off.l.26 2017/12/01
U SEN TIDENS MINDE/ANKERSKÅLEN AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GRUPPE 3 - (HJELPEMAPPE) - MELDING OM POLITISK VEDTAK - TIDENS MINDE / ANKERSKÅLEN AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GR. 3 (BRENNEVIN) Ankerskålen AS - Tidens Minde EVI1 17/04942-003 2017/12/01
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 25.11.17 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-083 2017/12/01
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 25.11.17 KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-034 2017/12/01
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 25.11.17 CAFE MM KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-021 2017/12/01
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 25.11.17 CAFE NELLY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/01079-011 2017/12/01
I SEN HOOK FOOD & DRINKS - AKCAN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 25.11.17 HOOK FOOD & DRINKS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/04397-007 2017/12/01
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 26.11.17 JULEBORD PÅ VERKSTEDET, SKUDENESHAVN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/05163-154 2017/12/01
I SEN SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 25.11.17 SMIÅ BISTRO OG PIANOBAR NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00010-061 2017/12/01
U TEK 13/742 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJELLAND, REIDAR - SVAR - 13/742 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJELLAND, REIDAR Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/05191-002 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR VEDR KRAV KOMPENSASJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK LEKEJUNGEL - GRINDHAUG SKOLE - TILBUD - STÅLARBEIDER LEKEJUNGEL - GRINDHAUG SKOLE Karmsund Sveis og Påbygg AS TIB 17/05194-001 2017/12/01
I TEK LEKEJUNGEL - GRINDHAUG SKOLE - TILBUD - GRUNNARBEID LEKEJUNGEL - GRINDHAUG SKOLE Vassbakk & Stol AS TIB 17/05194-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/12/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Espira Litlasund Barnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KORMT BRYGGHUS AS - SØKNAD OM SERVERINGS-, SKJENKE- OG TILVIRKNINGSBEVILLING Kormt Brygghus AS EVI1 17/04054-012 2017/12/01
U TEK 47/652 - SOLBERGVEGEN, VIK. NYBYGG, GARASJE - 47/652 - SOLBERGVEGEN, VIK. VEDR. MANGLENDE FERDGIATTEST NYBYGG, GARASJE Knut Olav Olsen BFH 07/00664-006 2017/12/01
U SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD FRA POST 70 - MIDDELALDERRUIN AVALDSNES Riksantikvaren JAH 12/00173-060 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON AV TIMER TIL SPESIALUNDERVISNING 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - DALABREKKÅ Anne Gro Arnøy Jordbrekk JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV FOR HAUSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES. UTD. VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - LITLABJØRGVEGEN Jorun Kvithyll JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 12/62 - KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JAN MARTON SIVERTSEN Inge Kenneth Gabrielsen SKM 17/00008-146 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV FOR HAUSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - DALABREKKÅ Karl Anders Furdal JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM ENKELTVEDTAK - RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/18 SWI 17/04676-002 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - DALABREKKÅ Linda Tjøsvoll Jansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02417-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-154 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 1-3 - 123/163 - REVIDERTE TEGNINGER TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04310-009 2017/12/01
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 01.12.17 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 17/04272-009 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON I 20 % AV STILLINGEN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 - GODKJENT 17.4.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 30.11.17 PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/02366-004 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING LØNN - KRAV KOMPENSASJON VAKT AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-155 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 10/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RITLAND, LIV MILDRID - 10/85 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RITLAND, LIV MILDRID Liv Mildrid Ritland BJP01 17/05195-001 26 Off.l.26 2017/12/01
I TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 01.12.17 PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - Haugaland Kraft Nett AS BHA02 11/02476-017 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Amy Tinkler ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SKU KOPERVIK SKOLE - SPESIALAVDELINGEN VED KOPERVIK SKOLE Kopervik skole GAU02 17/05197-001 2017/12/01
I TEK 141/219 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 141/219 - SUPPLERING TIL BEGJÆRING OM SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 17/04945-003 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 27.11.17 T.O.M 27.11.18 Randi Skjelde ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Laura Bakke Valhammer ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - VEDRØRENDE UGYLDIG OMGJØRINGSVEDTAK Bjørg Østervold Solberg HHU 16/02406-033 2017/12/01
I HSE STØYPROBLEMER - HUSØY - TILBAKEMELDING - GJELDER STØYPROBLEMER HUSØY MMM 17/04877-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 69/76 OG 69/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KTV HUS AS - 69/76 OG 69/77 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KTV HUS AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/05198-001 2017/12/01
I TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - 70/90 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT, MELDING OG ERKLÆRING STD:17/3586 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/03848-007 2017/12/01
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - VARSEL OM AVVIK Dommersnes og Larsen AS IGR 12/05427-026 2017/12/01
U TEK 3/512 - ØSTHUSMARKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - RETUR ORIGINAL UTGÅTT GARANTI, NR. 414694 Skudenes & Aakra Sparebank IBR 09/01973-025 2017/12/01
U TEK 142/329 - TUNVEGEN, STORASUND. REHABILITERING AV BADEROM - 142/329 - TUNVEGEN, STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. REHABILITERING AV BADEROM. Jostein Espeset BFH 11/01484-003 2017/12/01
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokatfirma Trond Hjelde AS GTH 17/02094-024 2017/12/01
U TEK GNR/BNR 5/44, VEA. NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - RETUR ORIGINAL BEKREFTELSE OM SPERRET KONTO Skudenes & Aakra Sparebank IBR 10/02162-019 2017/12/01
U TEK 142/343 - STORASUND. TERRASSE - 142/343 - STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TERRASSE. Basem Takla BFH 12/01807-003 2017/12/01
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03590-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 4/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUG BYGGESAK 16/1899 - 4/478 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/1899 Danielsen & Skogland Maskin AS ALS06 17/00523-004 2017/12/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - VEDR. FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00381-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG/TRYGDELEILIGHET BMV 16/02650-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - VISEKVELD PÅ RÅSEGLARHUSET 17.11.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-155 2017/12/01
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03590-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02650-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTELSE - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00796-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00796-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK 83/7 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKEIE, MATS EINAR (83/7, 83/35, 83/125, 83/136, 83/179) - 83/7 M.FL. - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKEIE, MATS EINAR (83/7, 83/35, 83/125, 83/136, 83/179) Tveit Regnskap AS BJP01 17/05203-001 2017/12/01
U TEK 142/349 - STORASUND, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 142/349 - STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG, BOLIG, HAGESTUE Vegard Ørke BFH 12/04608-005 2017/12/01
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV LÆREPLASS KHO 14/01275-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 2017/1321807/200 - RBE08 17/04804-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/12/01