Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 43/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN ERIKSEN - 43/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN ERIKSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04694-002 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE PROSJEKTSTILLING TKS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PROSJEKTSTILLING TKS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - DELINGSTILLATELSE FOR GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jon Tore Storesund HHU 17/01890-011 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV HJEMMEL TKS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV STILLING Aud Eva Enstad MAES Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV STILLING Laila Våga MAES Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - 123/4 M.FL. Mykje Velforening YSL 16/00890-028 2017/11/30
U TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE Syklistenes Landsforening avd. Haugaland BHA02 11/02476-014 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV PROSJEKTSTILLING AFA02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT Anny Eide Pedersen LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS - SVAR - SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS Kristian Kårstad Nes MSTA 17/04503-004 2017/11/30
U TEK 147/30 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 - SVAR - 147/30 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 17/05134-002 2017/11/30
U TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: VANNMÅLER - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 Comfort Karmøy AS MHV 17/01300-008 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSUTVIDELSE TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ENDRING AV STILLING TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT TSK01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - 123/163 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BK3, BOLIG 4-6 Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04311-013 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - KENNETH VÅRVIK BHA02 11/02476-016 2017/11/30
U SKU REFUSJONKRAV SKOLETILBUD - REFUSJONKRAV SKOLETILBUD Rogaland Fylkeskommune SWI 17/05150-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØST 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - DISPENSASJON - 64/1332 - BESTILLING AV INNMÅLING AV HØYDER Atle Andreassen JHE 15/04838-012 2017/11/30
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT - SAKER TIL BEHANDLING 4.12.2017 Merete Håstø Albertsen MSA 15/04160-024 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/30
I TEK 123/159 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-4 - 123/159 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02624-010 2017/11/30
I TEK 123/150 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-2 - 123/150 - SUPPLERING TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02047-012 2017/11/30
I TEK 115/198 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 115/198 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, REDEGJØRELSE, AVSTANDSERKLÆRING OG TEGNING MUR Odd Hansen AS KHM 17/04684-003 2017/11/30
I TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - SITUASJONSKART MED KORRIGERT SIKTSONER Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KHM 17/04814-005 2017/11/30
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 OG 5/543 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER, VARSEL OM AVSLAG Arbeidstilsynet JHE05 17/04927-005 2017/11/30
I TEK 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3600 - 18/16 - VEDR. OPPMÅLING AV PARSELL 1 Odd Hansen AS MNE02 17/04703-001 2017/11/30
U SEN PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL - GODKJENT 31. 8.2017 - SVAR - PLAN 2060-3 - KLAGE PÅ GODKJENT PLAN GODKJENT 31. 8.2017 Magnus Tangen JST 17/02616-008 2017/11/30
I TEK 15/29 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/29 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR RIVING AV EKSISTERENDE OG OPPFØRING AV NY BOLIG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/04105-005 2017/11/30
I TEK 141/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK: 17/5127 - 141/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK: 17/5127 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05164-001 2017/11/30
I TEK 141/201 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK: 17/5128 - 141/201 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS28 BYGGESAK 17/5128 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05166-001 2017/11/30
I TEK 5/260 - VEA - RIVING KONTORLOKALE, TILBYGG NÆRINGSBYGG TIL KONTOR LAGER OG PARKERING - 5/260 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Procon AS IGR 17/05167-001 2017/11/30
I TEK 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 13/733 - MOTTATT MANGLER, SOLDIAGRAM Eskild Kvala AS IGR 17/04800-004 2017/11/30
I TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - SITUASJONSKKART MED SIKTSONER OG BILDE MED INNTEGNET HUS Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KHM 17/04814-007 2017/11/30
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN TIL MØTE I VANNOMRÅDEUTVALGET I HAUGALANDET VANNOMRÅDE 5. DESEMBER Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet ELO 12/00054-023 2017/11/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-299 25 Offl §25 2017/11/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - TRUKKET FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-223 25 Offl §25 2017/11/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - TILBUD FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-224 25 Offl §25 2017/11/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST - ARBEIDSAVTALE FØRSTESEKRETÆR - 100% FAST NFE 17/04141-225 25 Offl §25 2017/11/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-037 25 Offl §25 2017/11/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-038 25 Offl §25 2017/11/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - TILBUD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-042 25 Offl §25 2017/11/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - ARBEIDSAVTALE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-043 25 Offl §25 2017/11/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-011 25 Offl §25 2017/11/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-008 25 Offl §25 2017/11/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-005 25 Offl §25 2017/11/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-003 25 Offl §25 2017/11/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-004 25 Offl §25 2017/11/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 50 % VIKARIAT BLI01 17/05161-002 25 Offl §25 2017/11/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV OMSORGSBOLIG BMV 17/03627-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/03627-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 61/65 - BRÅTAVEGEN, SUNNANÅ - FASADEENDRING OG ENDRING AV TAKFORM PÅ GARASJE - 61/65 - BRÅTAVEGEN, SUNNANÅ - MANGLER I SØKNAD FASADEENDRING OG ENDRING AV TAKFORM PÅ GARASJE Byggmester K. Susort AS KIS 17/04926-002 2017/11/30
I TEK 58/241 - KOPERVIK - RØRLEGGERMELDING NYBYGG - LI ZHI HENG BYGGESAK 14/3805 - 58/241 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/3805 Rørlegger Bård M. Velde ALS06 14/03807-003 2017/11/30
U TEK 15/503 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ANNEKS - 15/503 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Aud Einarsen EDH 17/05136-003 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/00860-018 2017/11/30
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL VIDEREUTDANNING I BARNEVERNLEDELSE Fylkesmannen i Rogaland JBR03 12/00929-131 2017/11/30
I TEK 66/88 - AUSTREIM, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 66/88 - AUSTREIM, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Rett Bolig AS ALA04 17/05162-001 2017/11/30
I TEK 13/114 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG - 13/114 - SUPPLERING TIL SØKNAD, REVIDERT SØKNAD MED ANSVARSRETTER OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN I K Gabrielsen IGR 17/04884-003 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS Karmøy Kommune Helse- og Omsorgsetaten MSTA 17/04503-005 2017/11/30
I SEN LEGATER - SØKNAD OM LEGATMIDLER FRA O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-151 26 Off.l.26 2017/11/30
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 30.11.17 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Haugaland Kraft Nett AS BHA02 17/00332-017 2017/11/30
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 29.11.17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00617-027 2017/11/30
I TEK 32/147 - VAJERVEGEN, VIKRA. NYBYGG GARASJE - 32/147 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hege Kjersti Tømmervik JHE05 12/03443-008 2017/11/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/05163-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK VANNSKADE 1. OKTOBER - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR72118-001-RTH - BEKREFTER HERVED AT SKADEN ER REGISTRERT MED SKADENUMMER: 400814 Protector Forsikring ASA HPE 17/04671-004 2017/11/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05165-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 15/30 - ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/30 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Geir Morten Håstø EDH 17/04578-004 2017/11/30
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 15/04024-032 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SEN TILLEGGSSAK - OVERSENDING AV PROSSESKRIV MED FRIST KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Sucher Erich Ingolf HAS 17/04201-005 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Hansen Odd Arvid HAS 17/04201-006 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Ellen Pauline HAS 17/04201-007 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Staldvik Berit Henny HAS 17/04201-008 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Ellen Pauline HAS 17/04201-009 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Ellen Pauline HAS 17/04201-010 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Hansen Odd Arvid HAS 17/04201-011 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Hansen Odd Arvid HAS 17/04201-012 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Klæhaug Birgitte Tyse HAS 17/04201-013 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Klæhaug Anders HAS 17/04201-014 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Hansen Elin Tyse HAS 17/04201-015 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Hansen Arnstein Tyse HAS 17/04201-016 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Staldvik Berit Henny HAS 17/04201-017 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Staldvik Berit Henny HAS 17/04201-018 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Statoil Asa HAS 17/04201-019 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Statoil Asa HAS 17/04201-020 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Karmsund Maritime Investment As HAS 17/04201-021 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Klæhaug Anders HAS 17/04201-022 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Klæhaug Birgitte Tyse HAS 17/04201-023 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Liknes Geir Arild HAS 17/04201-024 2017/11/30
U TEK 98/8 , 98/53 , 98/100 , 98/110 - AUSTEVIK. OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/8 I KARMØY KOMMUNE Liknes Tatiana Maia Pinto HAS 17/04201-025 2017/11/30
I TEK 102/209 - AUSTREIMVEGEN, BYGNES. OPPFØRING AV NYTT NÆRINGSBYGG - 102/209 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Omega Areal AS JKV 09/00159-030 2017/11/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05168-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/02410-013 2017/11/30
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - UTTALELSE FRA KYSTVERKET VEST - 30.11.17 PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR KOPERVIK, 58/219 Kystverket AAHO 17/04155-006 2017/11/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/02684-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 58/241 - SKOLEGATEN - KOPERVIK, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 58/241 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 14/03805-017 2017/11/30
U TEK 142/343 - STORASUND. TILBYGG BOLIG - 142/343 - FERDIGATTEST Basem Takla KMY 17/00803-004 2017/11/30
U TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02410-012 2017/11/30
U HSE KLAGE PÅ LEGESENTER - VEDAVÅG LEGESENTER - SVAR - KLAGE PÅ TILGJENGELIGHET VED VEDAVÅG LEGESENTER MMM 17/04988-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SEN KJØP - TELESLYNGE - UNDERTEGNET KONTRAKT - KJØP AV TELESLYNGE Atea AS OEI 17/04365-005 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/30
U TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - VEDR. DELINGSSØKNAD Jon Tore Storesund HHU 17/01890-013 2017/11/30
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK MED BRUK AV FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 29.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3613, 5264 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 22/13 OG 22/35 - ENDRINGSVEDTAK DELING OPPM:17/3613 Gunnar Tangen EDH 17/02500-009 2017/11/30
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN MED HENBLIKK PÅ FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - 29.11.17 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/04272-007 2017/11/30
I TEK PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN (SEKSJON FOR KULTURARV) MED HENBLIKK PÅ FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - 29.11.17 PLAN 3044 - DETALJREGULERING FOR TRESVIK - NORDSTOKKE - 63/2 M.FL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 17/04060-005 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN, SYKKELVEG/FORTAU/VA-ANLEGG - ENDRING PUMPESTASJON, GNR 147/3 GODKJENT 28.8.2018 - VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID - 30.11.17 PLAN 5065-1 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - PUMPESTASJON Cowi AS SKM 17/04751-002 2017/11/30
I TEK 56/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - 56/13 - GJELDER RENOVASJONSFRITAK PÅ FRITIDSEIENDOM Evy Andersen ALS06 17/04934-003 2017/11/30
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - PLAN FOR DRIFT LEKEJUNGEL GRINDHAUG SKOLE Rogaland fylkeskommune OFL 16/00248-186 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 27.11.17 T.O.M 27.11.18 Randi Skjelde ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Laura Bakke Valhammer ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TØKJEMYRVEGEN 24-26 Marie Kristine Rød JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MUSIKK/KULT.SKOLE LÆRER VED KARMØY KULTURSKOLE Marte Selliken Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, INGEN VESENTLIGE MERKNADER - 30.11.17 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/00895-035 2017/11/30
I TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, INGEN VESENTLIGE MERKNADER - 30.11.17 PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 Fylkesmannen i Rogaland YSL 15/03639-038 2017/11/30
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 125673 NÆRMILJØJUNGEL, GRINDHAUG SKOLE Karmøy kommune OFL 16/00248-187 2017/11/30
I SEN PLAN 671 - KOMMUNEDELPLAN FOR FV47 VEAKROSSEN - KRYSS MED E134 HELGANESVEGEN - - MERKNADER - "VERN LIVET PÅ ØVRE EIDE" Jøran Langåker Eide JST 15/03595-022 2017/11/30
I SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Therese Stol Hognestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-337 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREFUSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05172-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 29.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREFUSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05172-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 66/490 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 66/490 - NORDALSVEGEN, AUSTREIM, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Turid Kirsten Kristensen EDH 17/05173-001 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 69/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ULVEDAL, KRISTOFFER - 69/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ULVEDAL, KRISTOFFER Kristoffer Ulvedal BJP01 17/05174-001 26 Off.l.26 2017/11/30
U TEK PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. - GODKJENT 20.11.2017 - ANNONSE - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL. Karmøynytt / KK-nettside AAHO 16/04732-045 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SENIORRÅDGIVER VED OPPVEKST OG KULTURETATEN KARMØY KOMMUNE Geir Sigbjørn Toskedal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED KOPERVIK BBH Silje Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 20/27 I KARMØY KOMMUNE Liknes Henning MNE02 17/04559-007 2017/11/30
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 20/27 I KARMØY KOMMUNE Liknes Tomas MNE02 17/04559-008 2017/11/30
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 20/27 I KARMØY KOMMUNE Liknes Sigbjørn MNE02 17/04559-009 2017/11/30
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 20/27 I KARMØY KOMMUNE Liknes Sigbjørn MNE02 17/04559-010 2017/11/30
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 20/27 I KARMØY KOMMUNE Jan Arnstein Liknes MNE02 17/04559-011 2017/11/30
U TEK 20/27 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2508 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 20/27 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest MNE02 17/04559-012 2017/11/30
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - UTTALELSE FRA KYSTVERKET - 30.11.17 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Kystverket AAHO 17/04272-008 2017/11/30
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILSKUDD OM LEGATMIDLER FRA O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-152 26 Off.l.26 2017/11/30
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-153 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
U TEK 69/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ULVEDAL, KRISTOFFER - SVAR - 69/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ULVEDAL, KRISTOFFER Kristoffer Ulvedal BJP01 17/05174-002 2017/11/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED SKUDENESHAVN SKOLE Synnøve Aarsvold BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/30
I TEK 58/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOP EIENDOM AS - 58/441 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOP EIENDOM AS Meglerhuset Rele AS BJP01 17/05178-001 2017/11/30