Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 149/9 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LILLY MARIE MILJE - 149/9 - FERDIGMELDING - LILLY MARIE MILJE Bråstein & Stelander AS ALS06 17/05156-001 2017/11/29
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VERNEVERDIG HUS - MANNESHAVN Anne Marit Torland Olsen AAL 17/00116-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET: KS Konsulent CBE02 17/04515-004 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - SPØRSMÅL Stiftelsen IMTEC CBE02 17/04515-007 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - SPØRSMÅL PwC CBE02 17/04515-010 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FORESPØRSEL OM LINK Hospital IT AS CBE02 17/01156-053 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR PÅ SVAR - FORESPØRSEL OM LINK Hospital IT AS CBE02 17/01156-055 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJON I KONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR KJØP AV PASIENTSIGNALANLEGG Hospital IT AS CBE02 17/01156-057 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - SPØRSMÅL OM FREMDRIFT Sekse & Hogstad CBE02 17/04687-012 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - ETTERSENDING Madsen og Brekke CBE02 17/04687-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - ETTERSENDING Sekse & Hogstad CBE02 17/04687-019 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - ETTERSENDING Level Personal CBE02 17/04687-020 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/29
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - ETTERSENDING Mercuri Urval CBE02 17/04687-021 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/29
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - PRØVETAKING BORGAREDALEN BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG Fylkesmannen I Rogaland, Miljøvernavd. ELO 12/00680-057 2017/11/29
I TEK 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/43 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Finn Halvardsen Ferkingstad HHU 17/05149-001 2017/11/29
I TEK 128/28 - GUNNARSHAUGVEGEN, ØVRE HAUGE - TILBYGG TIL LAGER GARASJE - 128/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 17/00545-003 2017/11/29
I TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/161 OG 5/162 - MOTTATT MANGLER, KVITTERING NABOVARSEL OG PLAN FOR LEKEPLASS Opus Arkitekter AS IGR 17/04391-006 2017/11/29
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - BRANNKONSEPT OG BRANNTEGNIGNER Pds Protek AS KMY 17/01063-026 2017/11/29
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - ØNSKER OPPLYSNINGER OM MATERIALVALG MM PÅ LEKEPLASS Karmøy kommune, Teknisk etat, driftsavd. IGR 17/04733-006 2017/11/29
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - 123/163 - REKKEFØLGEKRAV ER OPPFYLT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04311-014 2017/11/29
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - OVERSENDER FDV-DOKUMENTASJON NORHEIM HANDELSPARK Vassbakk & Stol AS BTH04 16/04830-030 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 - VARSEL OM OPPSTART - PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1 Annonse AAHO 17/03866-005 2017/11/29
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 147/30 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Ivar Økland JHE 17/05154-001 2017/11/29
I TEK 123/154 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-3 - 123/154 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04158-004 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT IBR 16/02931-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I TEK 86/229 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORWEGIAN HERRING AS BYGGESAK: 17/3774 - 86/229 - DATA FOR VALGT FETTUTSKILLER Karsten Bjelland AS MHV 17/03908-003 2017/11/29
I TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - BIOMAR AS Apply Tb AS MHV 17/05131-001 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - RAMMETILLATELSE - 5/537 OG 5/543 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING Petter J. Rasmussen AS IGR 17/04927-004 2017/11/29
U TEK 1/113 - SALVØYVEGEN, VEDØY, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - TILLATELSE Samuel Nilsen EDH 17/05067-003 2017/11/29
I TEK 68/7 - INDRE EIDE - BYGGETILSYN - 68/5 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD UTVIDA BRUK Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KIS 17/05157-001 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I TEK 148/738 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM - OPPFØRING AV TILBYGG MED GARASJE - 148/738 - TEGNINGER OG KART Hereid Hus AS IGR 17/04345-003 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK 15/2171 - RINDANE, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT OG HAGESTUE - 15/2171 - FERDIGATTEST - CARPORT OG HAGESTUE Kathrine Kirkeleit JKV 17/01700-005 2017/11/29
U TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG I K Gabrielsen JKV 17/01845-011 2017/11/29
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - FV. 854 VESTRE VEAVEG VEDTAKSNUMMER V-302-59-2017 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-300 2017/11/29
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT NR. 729 MED TEKST NORHEIMSMARKA VED SPANNADALEN INDUSTRIOMRÅDE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-301 2017/11/29
I TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - MOTTATT MANGLER, BRANNKONSEPT M.V Hansen Eiendom AS IGR 17/04975-005 2017/11/29
U TEK 64/389 - OLAF SIGVELANDS VEG, UNDERBYGG BOLIG, FASADEENDING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/389 - TILLATELSE Stian-André Myrheim EDH 17/05022-002 2017/11/29
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKOTT TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING HAUSTEN 2017 Fylkesmannen i Rogaland GKH01 12/00773-190 2017/11/29
I TEK 3/348 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/348 - SVAR PÅ BYGGETILSYN Kjell Harald Aartun JHE05 17/04807-003 2017/11/29
I TEK 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT - 15/677 - ÅKRA - BRUKSENDRING TIL CAFE/RESTAURANT Eskild Kvala AS IGR 17/04506-003 2017/11/29
U TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - SVAR - 5/8 - ANG. MANGLENDE OVERSENDELSE TIL FISKERIDIREKTORATET Fiskeridirektoratet IGR 17/03492-013 2017/11/29
I TEK 22/12 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5496 - 22/12 - KOPI : VEGERKLÆRING OVER GNR 22 BNR. 53, TILKOBLING TIL KOMMUNAL VANN OG KLOAKK Øyvind og Rebekka Lønning HHU 16/00973-027 2017/11/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-297 25 Offl §25 2017/11/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-298 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-043 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-044 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-045 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-046 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-047 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-048 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-049 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-050 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-051 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-052 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-053 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-054 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-055 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-056 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-057 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-058 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-059 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER 50% VIKARIAT AGB 17/03985-060 25 Offl §25 2017/11/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - TILBUD SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-071 25 Offl §25 2017/11/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - ARBEIDSAVTALE SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-072 25 Offl §25 2017/11/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - TRUKKET SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-073 25 Offl §25 2017/11/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK - TRUKKET SAKSBEHANDLER/RÅDGIVER - BYGGESAK HASB 17/04182-074 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-007 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-008 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-009 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-010 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-011 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-012 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-011 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-012 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-013 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04843-007 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04843-008 25 Offl §25 2017/11/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04843-009 25 Offl §25 2017/11/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/05062-002 25 Offl §25 2017/11/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-004 25 Offl §25 2017/11/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-005 25 Offl §25 2017/11/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-007 25 Offl §25 2017/11/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-003 25 Offl §25 2017/11/29
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK - SØKNAD LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. KOPERVIK BLI01 17/05151-002 25 Offl §25 2017/11/29
I TEK 4/144 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD, BRUKS- OG FASADEENDRING BOLIG - 4/144 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD, BRUKS- OG FASADEENDRING BOLIG Tommy Andre Bårdsen IGR 17/05152-001 2017/11/29
I TEK PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - 148/1035,1036,1037,1038 MFL. - GODKJENT 5 .2.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 28.11.17 PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/00147-092 2017/11/29
I TEK 15/240 - VIKAVEGEN, ÅKRA - REHABILITERING/OMBYGGING AV BOLIG - 15/240 - SUPPLERING TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING I K Gabrielsen JKV 15/03565-022 2017/11/29
I TEK 123/149- SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-1 - 123/149 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02045-013 2017/11/29
I TEK 123/153 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-2 - 123/153 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04157-012 2017/11/29
I TEK 123/155 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-4 - 123/155 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04159-007 2017/11/29
I TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02621-010 2017/11/29
I TEK 123/154 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-3 - 123/154 - SUPPLERING TIL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04158-005 2017/11/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Jan Gunnar Varne IBR 17/00132-958 2017/11/29
U TEK 15/240 - VIKAVEGEN, ÅKRA - REHABILITERING/OMBYGGING AV BOLIG - 15/240 - FERDIGATTEST - REHABILITERING/OMBYGGING AV BOLIG I K Gabrielsen JKV 15/03565-021 2017/11/29
U SEN DELTAKELSE I NETTVERK FOR NYE BYVEKSTAVTALER - NTP 2022 - 2032 - DELTAKELSE I NETTVERK FOR NYE BYVEKSTAVTALER - NTP 2022 - 2032 Haugesund Kommune JST 17/04887-004 2017/11/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I TEK 113/2 - PORTABAKKEN, DØLE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1343 - 113/2 - MOTTATT MANGLER Tveit Regnskap AS v/Johannes Alne HHU 17/04620-004 2017/11/29
U SEN 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING LANDBRUKSBYGNING - 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - ENDRING AV BRUKSTILLATELSE. MELDING OM BEFARING Jens Inge Ve EDA 17/02936-009 2017/11/29
I TEK PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE/SUNDVEGEN 561 - 74/77 M.FL. - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID PLAN 3042 - DETALJREGULERING FOR YTRALAND INDUSTRIOMRÅDE - 74/77 M.FL RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/01939-003 2017/11/29
I TEK PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - 1/48 M.FL. - VEDØY - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID PLAN 2112 - DETALJREGULERING FOR OSPØY SMÅBÅTHAVN - GNR 1/48 M.FL. - VEAVÅGEN RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/04741-005 2017/11/29
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - VEDR. KLAGESAK Advokat Halvor Urrang Simonsen AS GTH 12/01805-049 2017/11/29
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 1-3 - 123/163 - REKKEFØLGEKRAV ER OPPFYLT Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04310-007 2017/11/29
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I. K. Gabrielsen KHM 16/04496-014 2017/11/29
I TEK AVFALLSHÅNDTERING - HAVNER - VEDTAK OM GODKJENNING AV FELLES AVFALLSPLAN FOR SMÅBÅTHAVNER I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland MHV 14/02320-034 2017/11/29
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JKV 16/04496-015 2017/11/29
U SEN PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. MELDING OM BEFARING ODD HANSEN PROSJEKT AS EDA 15/02580-032 2017/11/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Ali Kemal Øzel IBR 17/00132-959 2017/11/29
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/05112-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN 54 Kåre Malvin Thomassen FGE02 15/04912-062 2017/11/29
U SEN PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. GODKJENT 19.3.2018 - PLAN 2088 - DETALJREGULERING FOR TANGEN - 8/2 M.FL. MELDING OM BEFARING Eskild Kvala AS EDA 15/03425-028 2017/11/29
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN 66 Tonny Olena Holgersen FGE02 15/04912-063 2017/11/29
I TEK INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - GJELDER REKLAMEINNTEKTER - HÅVIKHALLEN Avaldsnes Idrettslag IBR 12/04125-040 2017/11/29
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Statnett SF MSA 17/03756-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/29
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - HENVENDELSE - GJELDER UTBETALING AV TIPPEMIDLER - KRAV FRA GRUNNEIERE OM VINTERSKYSS Torvastad Bygdautvalg OFL 16/00248-183 2017/11/29
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04979-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN MRH01 12/01318-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 30.10.17 T.O.M 22.06.18 Liban Mohamud Mohamed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 16.10.17 T.O.M 22.6.18 Jakob Rasmussen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGELSE 80 % STILLING TOM 31.01.18 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - BEKREFTELSE Lurane Gunnar BJP01 12/01731-083 2017/11/29
I TEK 5/590 - SLETTATUNET, VEA, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 5/590 - SLETTATUNET, VEA, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/05155-001 2017/11/29
U TEK 86/233 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - BIOMAR AS BYGGESAK 17/2873 - 86/233 - RØRLEGGERMELDING - BRAKKERIGG - BIOMAR AS Apply Tb AS MHV 17/05131-002 2017/11/29
I TEK 15/234 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/234 - VEDR. RAPPORT ETTER BYGGETILSYN Karmøyadvokatene DA JKV 17/04266-006 2017/11/29
I HSE TILSKUDD TIL LADEPUNKTER - 6 LADEPUNKTER I KARMØY KOMMUNE - UTBETALING JF. TIDLIGERE TILSAGNSBREV Miljødirektoratet SGJ 17/02983-002 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE VEDR. FAGBREV IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE VEDR. FAGBREV IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I TEK 63/279/0/24 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 63/279/0/24 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Anders Svendsen Sund GBV 17/05158-001 2017/11/29
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 29.11.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/00717-040 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER. BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/214 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-593 2017/11/29
I SKU RUSFOREBYGGENDE TILTAK - SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRITT UNGDOMSARRANGEMENT Kopervik menighet JAH 12/01242-021 2017/11/29
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - (KOPIMOTTAKER) KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet GTH 16/02267-032 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - ENDRING AV ARBEIDSSTED BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/690 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Helge Helgesen GEL 17/00012-592 2017/11/29
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - (KOPIMOTTAKER) KLAGE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNIDERTINDDEPARTEMENT GTH 16/02459-037 2017/11/29
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - ENDRING AV ARBEIDSSTED BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I TEK 66/88 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS - 66/88 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/05159-001 2017/11/29
I TEK 17/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, HELGA ODDNY ÅDLAND - 17/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, HELGA ODDNY ÅDLAND Helga Oddny Ådland Gabrielsen BJP01 17/05160-001 26 Off.l.26 2017/11/29
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
I TEK 43/34 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVID NALEY - 43/34 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVID NALEY Vedavågen Rør AS ORO01 13/04412-005 2017/11/29
U TEK 66/88 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS - SVAR - 66/88 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RETT BOLIG AS Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/05159-002 2017/11/29
I TEK 149/448 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG CARPORT TIL GARASJE - 149/448 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Ekrene KMY 17/04904-003 2017/11/29
U TEK 17/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, HELGA ODDNY ÅDLAND - SVAR - 17/71 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GABRIELSEN, HELGA ODDNY ÅDLAND Helga Oddny Ådland Gabrielsen BJP01 17/05160-002 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON VEDRØRENDE UTLEGG VED NY KLOAKKLEDNING Harald Einar Kjetland ETS 12/00024-393 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV ARBEIDSPLASSER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL REHABILITERING - SØRAGADÅ 42 Svein Arthur Kallevik AAL 17/00116-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON I 30 % AV STILLINGEN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE GRINDHAUG SKOLE F.O.M 19.10.17 T.O.M 30.06.18 Lene Liknes Bergtun BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING TDC AS CBE02 17/01158-015 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BARNEHAGE F.O.M 20.10.17 T.O.M 14.08.18 Mariann Eriksen Romstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 17.10.17 T.O.M 14.08.18 May Helen Fjell BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE GRINDHAUG SKOLE F.O.M 20.10.17 T.O.M 19.10.18 Heidi Stonghaugen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/29