Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Merete Håstø Albertsen MSA 15/04160-022 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/28
U TEK 15/2311 OG 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG - FORELØPIG SVAR - 15/2311 OG 15/2460 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Helge Riisdal JKV 15/03524-035 2017/11/28
U TEK 58/354 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HODNE, SVEIN - 58/354 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HODNE, SVEIN Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/04939-003 2017/11/28
I TEK 43/446 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/2113 - 43/446 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/2113 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/05124-001 2017/11/28
I TEK 40/21 - KVEDNAVEGEN, NEDRE RISDAL - STØTTEMUR - 40/21 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL EROSJONSSIKRINGSTILTAK LANGS KVEDNABEKKEN Fylkesmannen i Rogaland KHM 17/04081-006 2017/11/28
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV SMÅBÅTHAVN Karmsund Havn IKS IGR 17/04733-005 2017/11/28
I TEK 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG - 58/220 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV 40 UTRIGGERE Karmsund Havn IKS KIS 17/04901-002 2017/11/28
U TEK 119/613 - MYKJE. BYGNINGSKONTROLL - 119/613 - PÅLEGG OM FJERNING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Espen Horsfjord Koch JKV 17/02314-007 2017/11/28
I TEK 11/390 - MANNES - NYBYGG BOLIG - 11/390 - REVIDERT TEGNINGER - PIPE/ILDSTED I K Gabrielsen JKV 16/00351-015 2017/11/28
I TEK 147/30 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 - 147/30 - RØRLEGGERMELDING: RIVING - TILTAKSHAVER: ØKLAND BYGGESAK 17/4497 Rørlegger Geir Sirnes AS OHA 17/05134-001 2017/11/28
I TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/03492-011 2017/11/28
I TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/309 - 108/10 OG 108/17 - UTTALE TIL DISPENSASJONSSØKNAD FOR GRENSEJUSTERING Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/04217-012 2017/11/28
I TEK 15/1739 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/1739 - SVAR PÅ BYGGETILSYN Karmøy Radioklubb v/Kjell Ivar Johannessen JKV 17/04587-002 2017/11/28
I TEK 149/282 - SPANNE - NYBYGG - 149/282 - (KOPIMOTTAKER) SVAR SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE /AVKJØRSEL- FOR OPPFØRING AV BOLIG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/05138-001 2017/11/28
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM; 17/5471 - 147/30 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON OG ERKLÆRING OM VEGRETT Hus28 AS EDH 17/04498-004 2017/11/28
I TEK 58/354 - HAVNEGATEN, KOPERVIK, SØKNAD OM FLYTTBAR SALGSBOD M/TERRASSE - 58/354 - MERKNAD TIL NABOVARSEL - KRAV TIL UTFORMING OG KVALITET I SENTRUM Havnatorget Eiendom AS EDH 17/05132-002 2017/11/28
U TEK 149/421 - SEKSJON 13 -14, SPANNALIA 9 A-B. SPANNE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 4 - 149/421 - FERDIGATTEST SEKSJON 13 -14 BYGG 4 A. Utvik A Utvik AS JHE05 10/01031-015 2017/11/28
U TEK 149/421 - SEKSJON 15-16, SPANNALIA 7 A-B. SPANNE. NYBYGG 2 - MANNS BOLIG BYGG 5. - 149/421 - FERDIGATTEST SEKSJON 15-16 BYGG 5. A Utvik AS JHE05 10/01032-015 2017/11/28
U TEK 149/421 - SEKSJON 19-20, SPANNALIA 15 A-B. SPANNE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 7 - 149/421 - FERDIGATTEST SEKSJON 19-20 BYGG 7 A. Utvik A Utvik AS JHE05 10/01036-015 2017/11/28
U TEK 149/421 - SEKSJON 21 -22, SPANNALIA 13 A-B. SPANNE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 8 - 149/421 - FERDIGATTEST SEKSJON 21 -22 BYGG 8 A. Utvik A Utvik AS JHE05 10/01037-015 2017/11/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03667-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 43/556 - HÅLANDSDALEN, HØYNES - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/556 - HÅLANDSDALEN, HØYNES - PÅBYGG ENEBOLIG Gismervik Arkitekter KHM 17/05039-002 2017/11/28
U TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG GRAVING Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03335-010 2017/11/28
U TEK 32/28 OG 32/16 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 32/28 OG 32/16 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Dagfinn Hatleskog AMJ 17/04379-003 2017/11/28
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - ROGALAND FYLKESKOMMUNE BHA02 17/00332-015 2017/11/28
U TEK 149/348 - SPANNE - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK10 - KLARLEGGING OG AREALOVERFØRING TIL VEG SEES SAMMEN MED SAK 17/5135 - 149/348 - MANGLER VED SØKNADEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAH 17/04214-002 2017/11/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE EEH SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK 123/150 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BF01-2 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK 16/2047 - 123/150 - FERDIGAMELDING RØR Vassbakk & Stol AS ALS06 16/02143-004 2017/11/28
U TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 58/131 - TILLATELSE Arild Tønnesen EDH 17/02176-011 2017/11/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-295 25 Offl §25 2017/11/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-296 25 Offl §25 2017/11/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-150 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-007 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-008 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-009 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-010 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-007 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-008 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-009 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-010 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-007 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-008 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-009 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-010 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-005 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-006 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-009 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-010 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-011 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-012 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-013 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-010 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-011 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-012 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-013 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-014 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-015 25 Offl §25 2017/11/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-016 25 Offl §25 2017/11/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-009 25 Offl §25 2017/11/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-010 25 Offl §25 2017/11/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-006 25 Offl §25 2017/11/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-004 25 Offl §25 2017/11/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-005 25 Offl §25 2017/11/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/549 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Trygve J. Sjøen AS GEL 17/00012-587 2017/11/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2176 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Trygve J. Sjøen AS GEL 17/00012-588 2017/11/28
U TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/2459 - UTSATT FRIST FOR FERDIGATTEST GARVIK PROSJEKT AS JKV 16/01585-016 2017/11/28
U TEK VANNSKADE 1. OKTOBER - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR72118-001-RTH - VANNSKADE 1. OKTOBER - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR72118-001-RTH Waco forsikringsmegling HPE 17/04671-003 2017/11/28
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, INGEN SÆRSKILTE MERKNADER - 27.11.17 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Fylkesmannen i Rogaland BHA02 17/00332-016 2017/11/28
I TEK PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG - GODKJENT 4.1.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, INGEN MERKNADER - 27.11.17 PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - Fylkesmannen i Rogaland AAHO 17/04882-009 2017/11/28
I TEK 5/407 - SLETTAVEGEN,VEA, SØKNAD OM Å FLYTTE UTKJØRSEL - 5/407 - SLETTAVEGEN,VEA, SØKNAD OM Å FLYTTE UTKJØRSEL Odd Karl Nyrud EDH 17/05130-001 2017/11/28
I TEK 86/233 - TEKNISK PLAN - BIOMAR, HUSØY - GJELDER SØKNAD OM TEKNISK PLAN FOR GODKJENNING, BIOMAR HUSØY NY BRANNKUM OG VL280 Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/04962-007 2017/11/28
I SEN LEGATER - SØKNAD OM MIDLER FRA KARMØY JULEFOND MOS 12/00069-148 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/2224 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-589 2017/11/28
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 68/14 - INDRE EIDE - ETABLERING AV UTRIGGERE - 68/14 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/04989-005 2017/11/28
U TEK 147/631 - SKUGGABERG, MOKSHEIM - TILBYGG TERRASSETAK - 147/631 - FERDIGATTEST Asbjørn Larsen KMY 17/03009-006 2017/11/28
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - KLAGE VEDRØRENDE - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 23.10.2017 Runar Stava YSL 15/03655-085 2017/11/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - DALABREKKÅ Randi Hjelmaas Matland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SEN PERSONALMAPPE - KORR-P2 - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 03.05. T.O.M. 31.08.18 Hege Mølstre GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN JUSTERINGSAVTALE - BOLIGFELT GRIMSBY, ÅKREHAMN - TRYGVE J. SJØEN AS - UNDERTEGNET JUSTERINGSAVTALE - BOLIGFELT GRIMSBY, ÅKREHAMN - TRYGVE J. SJØEN AS Trygve J Sjøen AS AMA 17/04778-004 2017/11/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED ÅKRA BBH Solveig Marie Klæhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 149/90 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG GARASJE - 149/90 - RAPPORT TIL KARMØY BYGNINGSKONTROLL TIL SIGNERING Duco AS GER01 17/03097-010 2017/11/28
I TEK 38/213 - SYRE - UTVIDELSE OG OPPGRADERING AV KAI/BRYGGE - 38/213 - MOTTATT MANGLER Jon Tomas Danielsen EDH 17/04147-005 2017/11/28
I TEK 22/80 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ASLE FERKINGSTAD - 22/80 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ASLE FERKINGSTAD Comfort Karmøy AS MHV 17/05137-001 2017/11/28
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM OG FØDSEL LKS 12/00483-168 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 4/49 - MUNKAJORD, TILSYN BRUKSENDRING - SVAR - 4/49 - UTSATT FRIST Kurt Munkejord IGR 17/04464-003 2017/11/28
I SEN DROSJELØYVER - FASTSETTELSE AV ANTALL DROSJELØYVER 2018 - VEDTAK Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 12/02406-024 2017/11/28
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: VANNMÅLER - TILTAKSHAVER: SPANNADALEN 2 AS BYGGESAK 17/691 Comfort Karmøy AS MHV 17/01300-007 2017/11/28
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK - BOX BIKE Karmøy Frivilligsentral IOGT EIE 17/01152-021 2017/11/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05133-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK 58/354 - HAVNEGATEN, KOPERVIK, SØKNAD OM FLYTTBAR SALGSBOD M/TERRASSE - 58/354 - HAVNEGATEN, KOPERVIK, SØKNAD OM FLYTTBAR SALGSBOD M/TERRASSE Svein ogTassanee Hodne EDH 17/05132-001 2017/11/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05133-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING HJ.TJ ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 65/1 - AUSTREIMNESET, NYBYGG ENEBOLIG - 65/1 - FERDIGATTEST Procon AS KMY 16/01169-014 2017/11/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 11.10.17 T.O.M 11.10.18 Hanne Lindøe Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK 15/503 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ANNEKS - 15/503 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ANNEKS Aud Einarsen EDH 17/05136-001 2017/11/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/62 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-590 2017/11/28
I TEK PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG - GODKJENT 4.1.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 28.11.17 PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 17/04882-010 2017/11/28
U TEK 64/38 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 64/38 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Hans Helge Havik Hansen ALS06 17/05114-002 2017/11/28
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT Gerd Elisabeth Simonsen BLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 146/190, 237 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-591 2017/11/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - STOPP I FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-335 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - MOTTATT MANGLER Per Johannes Pedersen EDH 17/04042-009 2017/11/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK 15/2312 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MANGOR LUND - 15/2312 - FERDIGMELDING - MANGOR LUND S.O. Lund ALS06 17/04262-003 2017/11/28
I TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG - 38/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kari Johanne Thorshaug JHE05 17/04480-005 2017/11/28
I TEK 15/2171 - RINDANE, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT OG HAGESTUE - 15/2171 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kathrine Kirkeleit JKV 17/01700-004 2017/11/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FUNKSJONSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE ETTER KLAGE PÅ AVSLAG - SOM FØRER NJO 17/04032-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 17/03492-012 2017/11/28
U TEK 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - TILBYGG BOLIG - 119/206 - SNIKVEGEN, MYKJE - MANGELFULL SØKNAD Matland og Ambjørndalen Bygg AS KHM 17/05006-003 2017/11/28
U TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - TILBYGG NAUST, GJERDE OG LEVEGG - 38/18 - FERDIGATTEST Kari Johanne Thorshaug JHE05 17/04480-006 2017/11/28
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT TOM 30.04.2017 Piotr Fornal BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 22/80 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ASLE FERKINGSTAD - 22/80 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - ASLE FERKINGSTAD Comfort Karmøy AS ALS06 17/05137-002 2017/11/28
I TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 1/37 - MOTTATT MANGLER Aksel Mørch XXI 17/04458-003 2017/11/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/05057-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 17/01845-010 2017/11/28
U SKU KRETSORDNING - SVAR - KRETSORDNING GKH01 17/04983-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER. BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR SOLRUN ERIKSEN Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00108-210 2017/11/28
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05139-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED EIENDOMSAVDELINGEN Christoffer Solås HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - BILBERGING PÅ ALLE KOMMUNALE VEIER 2018 Haugaland Bilberging AS KSU01 17/00247-049 2017/11/28
U TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - 123/3 M.FL. AINA SYNNØVE HALVORSEN YSL 16/00890-030 2017/11/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-206 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/04181-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD FØDSELSVIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04181-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-207 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SEN TILLEGGSSAK - INNSYNSBEGJÆRING KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK PERSONALMAPPE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05139-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-149 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U TEK 15/850 - 15/1980 - OMREGULERING - ÅKRA ØST - 15/850 - 15/1980 - OMREGULERING - ÅKRA ØST Bjørn Ivar og Nina Iversen SKM 15/04280-003 2017/11/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGGSFORRETNING CEM01 16/04537-336 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILSKUDD FRA KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-150 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON - OVERTATT FEDREKVOTEN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SEN TILLEGGSSAK - INNSYNSBEGJÆRING KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT F.O.M.:01.11.17 T.O.M. 31.12.17 Svein Inge Bø Vågen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/05144-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/28
I SEN MIRA PIZZERIA SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING MIRA PIZZERIA Mira Pizzeria Abbas Baker Shoker EVI1 17/05148-001 26 Off.l.26 2017/11/28
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Bjørn Oddvar Madsen MSA 15/04160-023 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Bjørn ALA04 17/04565-002 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Leif Otto ALA04 17/04565-003 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Magnar ALA04 17/04565-004 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Odd Birger ALA04 17/04565-005 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Edel ALA04 17/04565-006 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Reiersen Olaf ALA04 17/04565-007 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Eintveit Kjersti Elise K ALA04 17/04565-008 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Eintveit Ole Willy ALA04 17/04565-009 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Fjellheim Harald ALA04 17/04565-010 2017/11/28
U TEK 63/12 - NORDSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4083 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING AV TILLEGG TIL 63/37 63/12 I KARMØY KOMMUNE Solveig Kristine Bratthammer ALA04 17/04565-011 2017/11/28