Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 122/213 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/213 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG Pds Protek AS JMJ03 17/05110-001 2017/11/27
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Pds Protek AS KMY 17/01063-023 2017/11/27
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 - UTFYLLENDE DOKUMENTASJON, SØKNAD OM ENDRING Procon AS IGR 09/02650-033 2017/11/27
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 1-3 - 123/163 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04310-006 2017/11/27
I TEK 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER - 63/304 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/05106-001 2017/11/27
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne BHA02 17/00332-013 2017/11/27
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 2 - 90/55 - EGENERKLÆRING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/04191-001 2017/11/27
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pds Protek AS JHE05 17/01063-024 2017/11/27
I TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - SPØRSMÅL OM TILTAK, UTFYLLING I SJØ OG FLYTTING AV KAIANLEGG Fiskeridirektoratet IGR 17/03492-010 2017/11/27
I TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - TILLEGGSINFORMASJON TIL BYGGESØKNAD, SITUASJONSKART Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KHM 17/04814-004 2017/11/27
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - TEGNINGER AS BUILT Pds Protek AS KMY 17/01063-025 2017/11/27
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE I MISJONSVEGEN, STORASUND - GJELDER TRAFIKKFORHOLDENE I MISJONSVEGEN, STORASUND Storasund velforening KSU01 17/05121-001 2017/11/27
I TEK 148/527 - STENDERVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/527 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSETT Pds Protek AS KMY 15/02823-017 2017/11/27
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - SØKNAD OM DISPENSASJON Eskild Kvala AS EDH 17/04042-008 2017/11/27
I TEK 14/21 - ÅRVOLLKNAUSEN, ÅRVOLL - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 14/21 - MOTTATT MANGLER - TEGNING MED SNITT TERRENG Proby AS IGR 17/04780-003 2017/11/27
I TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1010 - BESTILLING AV UTSTIKKING Odd Hansen AS JHE 17/03041-006 2017/11/27
I TEK 4/49 - MUNKAJORD, TILSYN BRUKSENDRING - 4/49 - ØNSKER UTSATT FRIST Kurt Munkejord IGR 17/04464-002 2017/11/27
I TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT S O Lund AS IGR 17/04975-004 2017/11/27
I TEK 148/126 - HESTMYRVEGEN, NORHEIM - NYBYGG TREMANNSBOLIG OG CARPORTER - 148/126 - REVIDERTE SØKNADSTEGNINGER/SØKNAD FOR GJENNOMSYN Hantera AS IGR 17/04430-003 2017/11/27
I TEK 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG (VEST) - 147/30 - KLAGE PÅ TILKNYTNINGSAVGIFT Hus28 AS ALS06 17/04497-005 2017/11/27
I TEK 148/187 - NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/187 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Prosjekt Konsult AS IGR 17/05122-001 2017/11/27
I TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 17/2176 - UTTALE TIL RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV UTHUS Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/02176-010 2017/11/27
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Dr Ing A Aas-Jakobsen AS KMY 17/00691-032 2017/11/27
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hus28 AS KIS 16/05166-015 2017/11/27
I TEK 18/87 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 18/16 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Odd Hansen AS IGR 17/03274-002 2017/11/27
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - FRISTFORLENGELSE MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GARVIK PROSJEKT AS JKV 16/01585-015 2017/11/27
I TEK 15/2229 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: HANSEN EIENDOM AS BYGGESAK: 17/4975 - 15/2229 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: HANSEN EIENDOM AS S O Lund AS MHV 17/05123-001 2017/11/27
I TEK 42/185 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG: JON OLAV THORSEN BYGGESAK: 17/4814 - 42/185 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: JON OLAV THORSEN Førre Rør AS MHV 17/05119-001 2017/11/27
I TEK 148/947 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG LAGERBYGG MED KONTOR, SKILT OG GJERDE - 148/947 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02410-011 2017/11/27
I TEK 123/150 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF01-2 - 123/150 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/02047-011 2017/11/27
U TEK 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 68/441 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS OHA 17/04509-004 2017/11/27
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REVIDERTE BEREGNINGER PÅ OVERVANN VED TJØDNAHAUGVEGEN 60, 62 OG 64 - LYNGTUNET - 24.11.17 Cowi AS BTH04 16/00642-083 2017/11/27
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 15/137, 15/313, 15/677, 15/695 OG 15/378 JK EIENDOM AS - 15/137 - GJELDER KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT JK Eiendom AS MSA 15/01968-019 2017/11/27
U TEK 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/2311 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Helge Riisdal EDH 17/05009-003 2017/11/27
I TEK 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 141/201 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hus28 AS KIS 17/05128-001 2017/11/27
I TEK 141/200 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 141/200 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hus28 AS KIS 17/05127-001 2017/11/27
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - INNVILGET SØKNAD OM STIPEND - SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN John Simon Ertvaag BSE02 17/00009-184 2017/11/27
I TEK 5/6, 5/9 , 5/25 OG 5/223 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5232-5235 - 5/6, 5/9 , 5/25 OG 5/223 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/05125-001 2017/11/27
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 OG 5/543 - MANGLENDE DOKUMENTASJON, REDEGJØRELSE OVERVANNSHÅNDTERING Petter J. Rasmussen AS IGR 17/04927-003 2017/11/27
I TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 17/05113-001 2017/11/27
I TEK PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 - GODKJENT 17.4.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 24.11.17 PLAN 312-13 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV FORTAU TIL SUNDVEGEN - 72/174 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 17/02366-003 2017/11/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/94 - BESTILLING AV NABOLISTE - TERRENGENDRING Hus28 AS GEL 17/00012-583 2017/11/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-149 25 Offl §25 2017/11/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-008 25 Offl §25 2017/11/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST - SØKNAD LÆRER 100 % FAST BLI01 17/04999-003 25 Offl §25 2017/11/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/47 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hus28 AS GEL 17/00012-584 2017/11/27
I TEK 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY - 11/429 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS VEDØY S O Lund AS MHV 17/05111-001 2017/11/27
I TEK 86/233 - TEKNISK PLAN - BIOMAR, HUSØY - GJELDER SØKNAD OM TEKNISK PLAN FOR GODKJENNING, BIOMAR HUSØY Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/04962-006 2017/11/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/317, 406 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-585 2017/11/27
I TEK 15/121 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD SJØEN NAUST - 15/121 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARILD SJØEN S O Lund AS ALS06 16/00490-003 2017/11/27
I TEK 15/599 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS IVAR GUSTAVSEN NAUST - 15/599 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS IVAR GUSTAVSEN S O Lund AS ALS06 16/00491-003 2017/11/27
I TEK 2/223 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BRIT SYNNØVE VERMUNDSEN SOLSVIK - 2/223 - FERDIGMELDING - BRIT SYNNØVE VERMUNDSEN SOLSVIK Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/03244-003 2017/11/27
I SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - KLAGE PÅ AVSLAG FOR KOMMUNALT DRIFT/TILSKUDD TIL SMÅ BARNEHAGER AS - OPPSTART AV AVDELING PÅ KVALAVÅG Små Barnehager AS CBE02 17/04411-010 2017/11/27
I TEK 15/2201 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 15/2201 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJP01 17/05101-001 26 Off.l.26 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Irene Østhus JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/02650-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 21.11.17 T.O.M 20.11.18 Erland Røed BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK REHABILITERING AV KLOAKKPUMPESTASJON TORVASTAD - SVAR - TILBUD - OMBYGGING AV PUMPESTASJON TORVASTADVEGEN 405 Xylem Water Solutions Norge AS AGAN 17/02615-004 2017/11/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02650-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING TIL UTSENDT BREV ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02650-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - VEDRØRENDE OVERSENDT KLAGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 12/01805-047 2017/11/27
I SKU BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - PREKVALIFISERING KUNNGJORT - BSAS - BARNEHAGE OG SKOLEFAGLIG ADMINISTRATIVT SYSTEM Innkjøpskontoret AS AIJ 17/02129-003 2017/11/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 21.11.17 T.O.M 20.11.18 Rita Hinderaker BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/1010 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NORHEIMSTØLEN Odd Hansen Prosjekt AS BFH 17/00007-096 2017/11/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BARNEHAGE F.O.M 21.09.17 T.O.M 20.09.18 Olha Vasylchenko BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORHØYET UFØREPENSJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SKU PERSONALMAPPE - GENERELL GODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING BLI01 17/04017-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE PASSASJER NJO 12/00331-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK 15/2201 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 15/2201 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ELIUSSEN, OLE JOHAN Ole Johan Eliussen BJP01 17/05101-002 2017/11/27
I TEK 15/2265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKRA SJØMAT AS - 15/2265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKRA SJØMAT AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05107-001 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Stretch Leadership AS CBE02 17/04515-015 2017/11/27
I TEK 127/6 - EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ARNØY, BRITT - 127/6 - EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ARNØY, BRITT Britt Arnøy BJP01 17/05109-001 26 Off.l.26 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16+17 OG AUSTBØVN F.O.M 17.11.17 T.O.M 30.11.18 Jan Vidar Matland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK 13/437 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THOMASSEN, SIMON - SVAR - 13/437 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THOMASSEN, SIMON Simon Simonsen Thomassen BJP01 17/05103-002 2017/11/27
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - SVAR VEDR. KLAGEBEHANDLING Advokat Halvor Urrang Simonsen AS KMY 12/01805-048 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Grow AS CBE02 17/04515-016 2017/11/27
U TEK 112/7 - SNR. 2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALSTAD, CHRISTINE KVILEKVAL/ANDERSEN, ANJA - SVAR - 112/7 - SNR. 2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALSTAD, CHRISTINE KVILEKVAL/ANDERSEN, ANJA Dnb Eiendom AS BJP01 17/05100-002 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Lederskap AS CBE02 17/04515-017 2017/11/27
U TEK 15/2265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKRA SJØMAT AS - SVAR - 15/2265 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKRA SJØMAT AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/05107-002 2017/11/27
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/159 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - PER SIMON SIMONSEN Risa AS ABU01 15/01750-109 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Wsp Norge AS CBE02 17/04515-018 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJENESTEN F.O.M 02.12.17 T.O.M 31.12.18 Tina Legøy Craigen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING1 Flowit AS CBE02 17/04515-019 2017/11/27
I TEK 64/38 - KOMMUNALE AVGIFTER - 64/38 - SØKNAD OM PLOMBERING AV VANNINNTAK Hans Helge Havik Hansen ALS06 17/05114-001 2017/11/27
U TEK 127/6 - EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ARNØY, BRITT - SVAR - 127/6 - EGENEERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ARNØY, BRITT Britt Arnøy BJP01 17/05109-002 2017/11/27
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT ANKO 17/05112-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Humaneffect AS CBE02 17/04515-020 2017/11/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/4 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Berge Sag Boligtomter AS GEL 17/00012-586 2017/11/27
I TEK KVEITEVIKA KAI - REPARASJON - OVERSENDER FORSIKRINGSBEVIS OG SKATTEATTEST FOR TRANSVIK AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma EKA 17/05061-003 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Stiftelsen Imtec CBE02 17/04515-021 2017/11/27
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - KONTROLL AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG Rune Heimtun LKS 13/03161-056 2017/11/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00387-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - KONTROLLER - KONTROLL AV SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG Kristian Kolstø LKS 13/03161-057 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Pricewaterhousecoopers AS CBE02 17/04515-022 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBHF.O.M 25.09.17 T.O.M 26.02.18 Rattanaporn Sahat AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD PÅ PARKERINGSTILLATELSE - OMGJORT ETTER KLAGE PÅ AVSLAG NJO 14/01253-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 06.01.18 T.O.M 24.06.18 Helene Nes Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 06.01.18 T.O.M 24.06.18 Eli Høines AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - MEDDELELSE OM HVEM SOM INVITERES TIL Å DELTA I DIALOG OM SINE TILBUD Mercuri Urval A/s CBE02 17/04687-024 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Agenda Kaupang AS CBE02 17/04515-023 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 11.10.17 T.O.M 11.10.18 Hanne Lindøe Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE STORSUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Astrid Karin Danielsen Øverland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - TILBUD - STRATEGISK RÅDGIVNING Sopra Steria AS CBE02 17/04515-024 2017/11/27
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05069-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/04399-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SEN GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN/GULETJØDNVEGEN - GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN/GULETJØDNVEGEN Hage og Maskin AS TOG 17/05116-001 2017/11/27
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG ELIASSEN, OLE - SØKNAD OM GRATIS SKOLESKYSS PÅ GRUNN AV SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI Ole Torvestad Eliassen EEH 17/05117-001 2017/11/27
I TEK JURYARBEID P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - UNDERTEGNET KONTRAKT - JURYARBEIDER - PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Pushak AS JAS03 17/04913-004 2017/11/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03668-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-205 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR SOLRUN ERIKSEN Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00108-209 2017/11/27
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/05115-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 80 % VEA SYKEHJEM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 17/05118-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - KART - STEDSNAVN Håkon Liknes BFH 17/00007-097 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM HEVING AV LÆREKONTRAKT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING BMV 17/05120-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELING AV BOLIG BMV 16/02650-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 17/00406-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U TEK 58/13 58/15 OG 58/17 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK - UTVIDELSE AV KAI OG PARKERING - 58/13 58/15 OG 58/17 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK - MANGLER UTVIDELSE AV KAI OG PARKERING I K Gabrielsen KIS 17/03436-003 2017/11/27
I TEK STARTLÅN - OPPSIGELSE AV FORSIKRINGSATTEST RBE08 15/03038-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM 1G AS BYGGESAK 17/2410 - 148/947 - FERDIGMELDING RØR Castor Entreprenør AS ALS06 17/02382-004 2017/11/27
U SEN MATVARER TIL STORHUSHOLDNING - TILSLUTNINGSBREV Haugesund Kommune TRS 17/05126-001 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE STORSUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Astrid Karin Danielsen Øverland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 06.01.18 T.O.M 24.06.18 Helene Nes Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 06.01.18 T.O.M 24.06.18 Eli Høines AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBHF.O.M 25.09.17 T.O.M 26.02.18 Rattanaporn Sahat AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT I STILLING SOM LEGE MED STUDENTLISENS MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/27
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - E-POST MED BREVET I SAKSNR. 17/4687-24 Personalhuset CBE02 17/04687-026 2017/11/27
U TEK 141/219 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 141/219 - MANGELBREV - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Rebo AS HAS 17/04945-002 2017/11/27