Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - ANSKAFFELSESPROTOKOLL - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-003 2017/11/24
U TEK 86/71 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NERGÅRD KARMØY BYGGESAK: 16/4314 - 86/71 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NERGÅRD KARMØY BYGGESAK: 16/4314 Caverion Norge AS MHV 17/02432-002 2017/11/24
U TEK 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 119/515 - MYKJE - NYBYGG TOMANNSBOLIG RØRLEGGERSAK 17/4380 Eskild Kvala AS JMJ03 17/04299-007 2017/11/24
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE HELLVIK HUS KARMØY Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03335-009 2017/11/24
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - BYGGEMØTE 2 REFERAT NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Johannes Thaule EJD 15/02071-037 2017/11/24
U SEN LEDERSAGERBEVIS - NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SVAR - SØKNAD OM LEDERSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/04984-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 149/292 - STEMMEMYR, SPANNE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5074-5093,5095,5096,5097 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 149/292 - TILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/04708-003 2017/11/24
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 22.11.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00717-039 2017/11/24
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM VIDEREFØRING AV EKSTRARESSURSER Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 15/03332-389 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK 22/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV MAGNE FERKING - 22/179 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV MAGNE FERKING S O Lund AS ALS06 16/01886-003 2017/11/24
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 6 - DATO: 17.11.17 TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-021 2017/11/24
I TEK 149/421 - SPANNALIA 1 A-D. SPANNE. NYBYGG 4 - MANNSBOLIG - SEKSJON 1 - 4 - 149/421 - SEKSJON 1 - 4, SØKNAD OM FERDIGATTEST, SPANNALIA 1A - D A. Utvik A Utvik AS JHE05 10/01027-018 2017/11/24
I TEK 149/421 - SEKSJON 5 - 8 SPANNALIA 3 A-D. SPANNE. NYBYGG 4 - MANNS BOLIG BYGG 2 - 149/421 - SEKSJON 5-8, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNELIA 3 A-D A. Utvik JHE05 10/01029-016 2017/11/24
I TEK GNR/BNR 149/421 - SPANNALIA. SPANNE. NYBYGG 4 - MANNS BOLIG BYGG 3 - 149/421 - SEKSJON 9-12, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNALIA 5 A - D A Utvik AS JHE05 10/01030-015 2017/11/24
I TEK 149/421 - SEKSJON 13 -14, SPANNALIA 9 A-B. SPANNE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 4 - 149/421 - SEKSJON 13 - 14, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNALIA 9 A-B A. Utvik JHE05 10/01031-014 2017/11/24
I TEK 149/421 - SEKSJON 15-16, SPANNALIA 7 A-B. SPANNE. NYBYGG 2 - MANNS BOLIG BYGG 5. - 149/421 - SEKSJON 15 - 16, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNELIA 7 A-B A. Utvik AS JHE05 10/01032-014 2017/11/24
I TEK 149/421 - SEKSJON 17 - 18, SPANNALIA 11 A-B. SPANNE. NYBYGG 2 - MANNS BOLIG BYGG 6 - 149/421 - SEKSJON 17 - 18, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNALIA 11 A-B A. Utvik JHE05 10/01035-014 2017/11/24
I TEK 149/421 - SEKSJON 19-20, SPANNALIA 15 A-B. SPANNE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 7 - 149/421 - SEKSJON 19-20, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNALIA 15 A-B A. Utvik JHE05 10/01036-014 2017/11/24
I TEK 149/421 - SEKSJON 21 -22, SPANNALIA 13 A-B. SPANNE. NYBYGG TOMANNSBOLIG BYGG 8 - 149/421 - SEKSJON 21 - 22, SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SPANNALIA 13 A-B A. Utvik A JHE05 10/01037-014 2017/11/24
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - RESULTATER FRA LABOPPDRAG 2017-066, LEMMINKÄINEN, 124359 VORMEDAL-SNIK Veiteknisk Institutt BTH04 16/00642-082 2017/11/24
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD CV-BASE FOR STYREKANDIDATER TUS 17/02604-025 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - ARBEIDSAVTALE BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-039 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - TILBUD BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-040 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - TRUKKET AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-023 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-024 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-025 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-024 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-025 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-070 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-071 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-072 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - TRUKKET SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-073 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-074 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-075 25 Offl §25 2017/11/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - INTERVJU SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-076 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE I SPESIALISERING/SPESIALIST - SØKNAD LEGE I SPESIALISERING/SPESIALIST MSTA 17/04692-005 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE I SPESIALISERING/SPESIALIST - SØKNAD LEGE I SPESIALISERING/SPESIALIST MSTA 17/04692-006 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - ARBEIDSAVTALE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-020 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - TILBUD BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-021 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - TILBUD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-068 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-069 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-005 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-005 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-006 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-012 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-013 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-014 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-015 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-016 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-017 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-018 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-019 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-020 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-021 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-022 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - BEKREFTELSE BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-023 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - INTERVJU BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-024 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-014 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-015 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-016 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-017 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-018 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-019 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-020 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-021 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-022 25 Offl §25 2017/11/24
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-023 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 85,45% FAST I LANGTURNUS JBR04 17/05063-002 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-002 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 81,70% FAST JBR04 17/05064-003 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-002 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 2 X 81% FAST JBR04 17/05065-003 25 Offl §25 2017/11/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 65,73% NATT AGB 17/05066-002 25 Offl §25 2017/11/24
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - KORRESPONDANSE - PLAN 3004-2 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Petter J. Rasmussen AS BHA02 16/05003-027 2017/11/24
I TEK VANNRUTSJEBANE, KARMØYHALLEN - VARSEL OM DOKUMENTTILSYN MED FORSIKRINGSDEKNING SOM TEMA 2100 - KARMØYHALLEN Statens Jernbanetilsyn TMS01 12/00129-007 2017/11/24
I TEK RAGN SELLS AS, AVD. HAUGESUND - UTSLIPPSTILLATELSE - ENDRET TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL - RAGN SELLS AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 15/00853-008 2017/11/24
U TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - FORELØPIG SVAR - 123/163 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04311-012 2017/11/24
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - ENDRET TILLATELSE TIL KVOTEPLIKTIGE UTSLIPP AV KLIMAGASSER MED TILHØRENDE OVERVÅKINGSPLAN FOR HYDRO ALUMINIUM AS KARMØY (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet PEID 12/03121-024 2017/11/24
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - SPESIALINSPEKSJON - STANGELANDSVÅGEN KAI Safe Control AS HPE 12/02397-012 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Mia Bakke AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 8/8 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT NESS, SIGRUNN KONSTANSE - SVAR - 8/8 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT NESS, SIGRUNN KONSTANSE Sigrunn Konstanse Ness ALS06 17/05053-002 24 Offl.§24 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 7. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Wenche Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 08.01.18 T.O.M 24.06.18 Jitrawan Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM MIDLER TIL FLOMBELYSNING Karmøy Trial Klubb OFL 12/00098-259 2017/11/24
U TEK 137/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SCHULZ, BJØRN - SVAR - 137/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SCHULZ, BJØRN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05060-002 2017/11/24
U TEK 112/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKE, SIV BERIT/STOKKE, SVEIN KRISTIAN - SVAR - 112/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKE, SIV BERIT/STOKKE, SVEIN KRISTIAN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05056-002 2017/11/24
I TEK BYGDEUTVIKLINGSMIDLER - GJØDSELLAGER HILLESLAND, JAN MAGNUS - SØKNAD OM LANDBRUKSMIDLER - GJØDSELLAGER Jan Magnus Hillesland BJP01 17/05094-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Ann Mari Bråthen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK PLAN 2092 - DETALJREGULERING FOR TURLØYPE ÅKREHAMN - 15/1377 M.FL. - TREKKER KRAV OM ARKEOLOGISK REGISTRERING PLAN 2092 - DETALJREGULERING FOR TURLØYPE ÅKREHAMN - 15/1377 M.FL. Rogaland Fylkeskommune BHA02 16/00805-017 2017/11/24
I TEK 1/113 - SALVØYVEGEN, VEDØY, NYBYGG GARASJE - 1/113 - SALVØYVEGEN, VEDØY, NYBYGG GARASJE Samuel Nilsen EDH 17/05067-001 2017/11/24
U TEK 56/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 56/13 - GJELDER RENOVASJON PÅ FRITIDSEIENDOM Evy Andersen ALS06 17/04934-002 2017/11/24
I TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - 24.11.17 TEKNISK PLAN FOR MISJONSMARKEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/04638-006 2017/11/24
I TEK 115/186, BUHAGEN, SØNDRE EIKE. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 115/186- SØKNAD OM FEDIGATTEST Ronny Tangen JKV 07/02278-017 2017/11/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SEVLAND SKOLE F.O.M 13.11.17 T.O.M 22.06.18 Rune Solhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK KVEITEVIKA KAI - REPARASJON - KONTRAKT - REPARASJON AV KAI KVEITEVIKA Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma EKA 17/05061-001 2017/11/24
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/706 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT PRESTAVEGEN 21 - UTBEDRING AV KLOAKK Morten Mannes Oddenes MAHA1 13/00434-077 2017/11/24
I TEK TEKNISK PLAN - BUHAGEN, KOLNES - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK BUHAGEN, KOLNES RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/03642-008 2017/11/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 90/56 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK STRZELEC, KATARZYNA Katarzyna Strzelec GEL 17/00012-582 2017/11/24
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNAD FRA GEIR KALSTØ - 24.11.17 Geir Kalstø YSL 13/04467-140 2017/11/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02510-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 149/421 - SPANNALIA 1 A-D. SPANNE. NYBYGG 4 - MANNSBOLIG - SEKSJON 1 - 4 - 149/421 - FERDIGATTEST - SEKSJON 1 - 4 A Utvik AS JHE05 10/01027-019 2017/11/24
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR: VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II - VEDRØRENDE RUH NR 11 Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS KEB 14/01402-283 2017/11/24
I TEK HENVENDELSE - GJELDER OMRÅDE VED ÅDLAND SKOLE - 18/1, 18/12 - 18/86 - TINGLYST SKJØTE - 2017/1307508/200 Statens Kartverk SKM 13/00791-013 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 13.11.17 T.O.M 13.11.18 Malene Oen Aase AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 30.06.18 Mads Bøge Møllenberg BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK 114/12 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE. TILBYGG TIL BOLIG. - 114/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Mæland Bygg AS JKV 14/03802-010 2017/11/24
U TEK 114/105 - HESTFARET, NORDRE EIKE, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 114/105 - SEKSJONERING - MANGELBREV Lars Ove Lien HAS 17/04688-002 2017/11/24
U TEK 147/683 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 3 RØYSVEGEN 17 A-D - 147/683 - BYGG3 - FERDIGATTEST BYGG 3. Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01775-009 2017/11/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.06.18 Espen Baustad Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00516-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 149/421 - SEKSJON 5 - 8 SPANNALIA 3 A-D. SPANNE. NYBYGG 4 - MANNS BOLIG BYGG 2 - 149/421 - FERDIGATTEST - SEKSJON 5 - 8 BYGG 2 A. Utvik A Utvik AS JHE05 10/01029-017 2017/11/24
I TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - TILBUD - UTBEDRING BEDHUSVEGEN Vassbakk & Stol AS EKA 17/03412-008 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 13.11.17 T.O.M 13.11.18 Karoline Alice Skulstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 147/683 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 4 RØYSVEGEN 15 A-D - 147/683 - BYGG4 - FERDIGATTEST BYGG 4. Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01776-009 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING I BARNEVERNTJENESTEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05069-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02330-010 2017/11/24
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - ÅKRA BILIMPORT AS Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-032 2017/11/24
I TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - TILBUD - UTBEDRING BEDHUSVEGEN Jostein Myge AS EKA 17/03412-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/24
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE SEVLAND SKOLE F.O.M 13.11.17 T.O.M 14.07.18 David Olsen Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Line Sandhåland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK FORTAU BEDEHUSVEGEN, ÅKREHAMN - KONTRAKT - UTBEDRING AV BEDEHUSVEGEN Vassbakk & Stol AS EKA 17/03412-010 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD - AV VELFERDSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 115/186, BUHAGEN, SØNDRE EIKE. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 115/186 - FERDIGATTEST - NYBYGG, TOMANNSBOLIG Ronny Tangen JKV 07/02278-018 2017/11/24
U TEK 149/421 - SEKSJON 17 - 18, SPANNALIA 11 A-B. SPANNE. NYBYGG 2 - MANNS BOLIG BYGG 6 - 149/421 - FERDIGATTEST - SEKSJON 17 - 18 BYGG 6 A. Utvik A Utvik AS JHE05 10/01035-015 2017/11/24
U TEK 114/12 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE. TILBYGG TIL BOLIG. - 114/12 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL BOLIG. Mæland Bygg AS JKV 14/03802-011 2017/11/24
I TEK KVEITEVIKA KAI - REPARASJON - GARANTI NR. 423949 - TRANSVIK AS - KVEITEVIKA KAI - REPARASJON Haugesund Sparebank EKA 17/05061-002 2017/11/24
U SEN 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - MELDING 70/90. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3586 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03848-005 2017/11/24
U SEN 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - ERKLÆRING 70/4. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3586 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/03848-006 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Kirsten Vedø Tveit JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Jan-Frode Skeie JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - KLAGE PÅ BEHANDLING RKV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/24
I SEN EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - FORESPØRSEL OM AVTALE OM MOMSREFUSJON VED PRIVAT UTBYGGING AV INFRASTRUKTUR FOR OVERLEVERING KOMMUNEN Karmøyadvokatene DA AMA 17/05071-001 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Ian Patrick Gilmore JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK GNR/BNR 149/421 - SPANNALIA. SPANNE. NYBYGG 4 - MANNS BOLIG BYGG 3 - GNR/BNR 149/421 - FERDIGATTEST BYGG 3 BYGG 3 A Utvik AS JHE05 10/01030-016 2017/11/24
I TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON Karmøyadvokatene DA STNY 17/05071-002 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Charlotte Vea JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - TILBUD Birkeland Maskinentreprenør AS HDO 17/03760-013 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE RUSVIKVEGEN 3A F.O.M 20.11.17 T.O.M 31.12.18 Eskild Larsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK 149/362 OG 149/363 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5290,5291 - 149/362 OG 149/363 - SPANNE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Raglamyr Handelspark AS EDH 17/04967-004 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BOLIG / MILJØARBEIDERTJENESTEN F.O.M 14.11.17 T.O.M 13.11.18 Annica Christensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - KONTRAKT Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-014 2017/11/24
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04804-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - SPANNATOPPEN. PLASSERING AV SKILT Block Watne AS BTH04 15/04907-030 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 08.01.18 T.O.M 24.06.18 Jitrawan Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Line Sandhåland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK 112/7 - SNR. 2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALSTAD, CHRISTINE KVILEKVAL/ANDERSEN, ANJA - 112/7 - SNR. 2 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BALSTAD, CHRISTINE KVILEKVAL/ANDERSEN, ANJA Dnb Eiendom AS BJP01 17/05100-001 2017/11/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/03667-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Mia Bakke AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Ann Mari Bråthen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 7. TILKALLINGSAVTALE FREDHEIM BUFELLESSKAP F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Wenche Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ SKOLEGANG AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK SKANNING AV ARKIVER I TEKNISK ETAT - EVALUERING AV TILBUD Dansk Scanning AS TES02 17/04120-004 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE SKOLEGANG AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 90 % FAST VEA SYKEHJEM AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK 13/437 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THOMASSEN, SIMON - 13/437 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM THOMASSEN, SIMON Simon Simonsen Thomassen BJP01 17/05103-001 26 Off.l.26 2017/11/24
I TEK 119/80 OG 119/82 - SPANNAVEGEN, MYKJE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 119/80 - 119/82 - SPANNAVEGEN, MYKJE -SØKNAD OM DISPENSASJON Øystein Hettervik KHM 17/05104-001 2017/11/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PENSJONIST VED NAV - FLYKTNINGAVDELINGEN Maria Øynes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
U TEK SKANNING AV ARKIVER I TEKNISK ETAT - EVALUERING AV TILBUD I SAK 17/4120 - DIGITALISERING AV ARKIVER I TEKNISK ETAT Geomatikk Ikt AS TES02 17/04120-006 2017/11/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 17/05102-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/24
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 66/904 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - VIBEKE FOSSE OG TOR RUNE VATLAND Oppkoma AS SKM 17/00008-144 2017/11/24