Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM - TEKNISK GODKJENNING VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM Cowi AS BTH04 17/03827-008 2017/11/23
U TEK EIENDOMSSKATT HYDRO-PILOTEN - EIENDOMSSKATT HYDRO-PILOTEN JMJ03 15/01476-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/23
U TEK 102/207 - BILTEMA KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 102/207 - BILTEMA KARMØY - REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT Byggnes Storsenter AS TSC 17/04417-002 2017/11/23
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING PÅLEGG OM PÅKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKK OG UTKOBLING AV SEPTIKTANK Didrik Hereid MAHA1 14/04398-207 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FEDREKVOTE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - 4/445 - VEDR. FORSTØTNINGSMUR Roy Arild Sjøen JHE05 16/04826-016 2017/11/23
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Cathrine Grindheim JTH 16/03985-042 2017/11/23
I TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG ENEBOLIG - 41/5 - VEDLEGG TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST Älvsbyhus Norge AS JHE05 16/02166-013 2017/11/23
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - UTBETALING AV TILRETTELEGGINGSMIDLER HØSTEN 2017 - VIDEREUTDANNING FOR BARNEHAGELÆRERE Utdanningsdirektoratet RHO 16/03332-010 2017/11/23
U TEK 141/195 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SKOGEN, KJELL AUDUN - SVAR - 141/195/4 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SKOGEN, KJELL AUDUN Kjell Audun Skogen BSO02 17/04643-002 2017/11/23
U TEK 141/195/1 - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT - SVAR - 141/195/1 - SØKNAD OM FRITAK FRA FEIEAVGIFT Trygve Meland BSO02 17/04644-002 2017/11/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/947 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-008 2017/11/23
U SEN PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - FORLENGELSE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 2/416 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 2/416 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Alf Abraham Sævik BSO02 17/04768-002 2017/11/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - SVAR - GJELDER HOLMER I SÆVELANDSVIK Kartverket BFH 17/00007-095 2017/11/23
U TEK 64/1097 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT SIMONSEN, REIDUN - SVAR - 64/1097 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Reidun Simonsen BSO02 17/04416-002 2017/11/23
I TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - AVSTANDSERKLÆRING Hansen Eiendom AS IGR 17/04975-003 2017/11/23
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Solveig Kristine Helgeland JTH 16/03985-043 2017/11/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/947 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-006 2017/11/23
I TEK 72/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN DANKEL - 72/53 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDBJØRN DANKEL Vedavågen Rør AS ALS06 17/04172-003 2017/11/23
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karmøy kommune v/Synnøve Medhaug HAS 17/04373-024 2017/11/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-293 25 Offl §25 2017/11/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - INTERVJU MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-034 25 Offl §25 2017/11/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - INTERVJU MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-035 25 Offl §25 2017/11/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - INTERVJU MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-036 25 Offl §25 2017/11/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - INTERVJU MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-037 25 Offl §25 2017/11/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-005 25 Offl §25 2017/11/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-004 25 Offl §25 2017/11/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04963-002 25 Offl §25 2017/11/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-003 25 Offl §25 2017/11/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-004 25 Offl §25 2017/11/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-005 25 Offl §25 2017/11/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-006 25 Offl §25 2017/11/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 81 % VIKARIAT - SØKNAD LÆRER 81 % VIKARIAT BLI01 17/05000-002 25 Offl §25 2017/11/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - VEDR. DELINGSSØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-009 2017/11/23
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING/SAKSDOKUMENTER - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 29.11.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-194 2017/11/23
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER 119/24 - 119/24 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Øyvind Bertelsen Lofthus GBV 17/04701-003 2017/11/23
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Espira Sletten barnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 EXTRA ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01707-024 2017/11/23
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-043 2017/11/23
I SEN GULATING ØLUTSALG KARMØY - MUNNGODT 3 AS SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 GULATING ØLUTSALG KARMØY NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 17/02136-010 2017/11/23
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 KIWI 611 ÅKRA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00376-029 2017/11/23
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 REMA 1000 ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01587-039 2017/11/23
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-049 2017/11/23
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 REMA 1000 SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-016 2017/11/23
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 SPAR VEA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-015 2017/11/23
I SEN T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 T. SNØRTELAND KOLONIAL/SLAKTERFORRETNING NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01650-014 2017/11/23
I HSE PERSONALMAPPE - BESTÅTT FAGPRØVE OG AUTORISASJON HELSEFAGARBEIDER AGB 15/01589-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 47/129 - NESAVEGEN, VIK - ERSTATNINGSBYGG FOR GARASJE, UTVENDIG BOD - 47/129 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I K Gabrielsen KHM 16/04154-004 2017/11/23
U TEK ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT 22/80 - FERKINGSTAD, ASLE - SVAR - 22/80 -SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT FERKINGSTAD, ASLE Asle Ferkingstad ALS06 17/04826-002 2017/11/23
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 127574 HELGANES MOTORSPORTSENTER - KLUBB- OG MØTELOKALER Karmøy kommune OFL 16/00248-182 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-099 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 61/156 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 61/156 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Dagfinn Klund ALS06 17/04880-002 2017/11/23
I TEK 43/556 - HÅLANDSDALEN, HØYNES - PÅBYGG ENEBOLIG - 43/556 - HÅLANDSDALEN, HØYNES - PÅBYGG ENEBOLIG Gismervik Arkitekter KHM 17/05039-001 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE 3. Tvedten Bygg AS KMY 15/05084-038 2017/11/23
U TEK 43/144 OG 43/182 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VEGGELAND, ANNE BRIT - 43/144 -OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING SAK 17/4985 Anne Brit Veggeland XXI 17/04985-002 2017/11/23
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - SVAR - ANMELDT FORHOLD - GJERNINGSDATO 01.09.2017 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-069 2017/11/23
U TEK 58/327 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 58/327 - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/04895-002 24 Offl.§24 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-101 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 14 - DATO: 16.11.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-029 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 41/5 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 41/5 - BER OM Å FÅ STENGE VANNTILFØRSEL - HUS SKAL RIVES Gunvor Bakke ALS06 17/04977-002 2017/11/23
I TEK 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 109/50 - FOSEN - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen OHA 17/05040-001 2017/11/23
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA MØTE MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/23
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 Steinar Andsnes ANKO 17/04274-010 2017/11/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - LITLABJØRGVEGEN Praphaporn Pratuchai JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 18/02398-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/02101-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - FORESPØRSEL OM VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING OG REFUSJONSGARANTI 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/02101-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - TAKSTTJENESTER - RAMMEAVTALE TAKSTTJENESTER FOR FAST EIENDOM Takst Team AS TES02 17/03303-003 2017/11/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/439 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING Anne Kathrine Selsvik GEL 17/00012-581 2017/11/23
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/02101-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - 148/947 - MOTTATT MANGLER Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-007 2017/11/23
I HSE KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - KARTLEGGING AV KONSEKVENSER AV DAGENS ARBEIDSTIDSORDNINGER Ks SALF 12/00434-089 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I SKU KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OG OU-MIDLER TIL KURS/VEILEDNING I OMSTILLINGSPROSESS I OPPVEKST OG KULTURETATEN Ks LVS 12/00434-090 2017/11/23
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - SØRATRE 15, VEDAVÅG - TATT DEN 13.11.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-091 2017/11/23
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05032-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK ARKEN KARMØY, HAVNEGATA 2, KOPERVIK - LEIEAVTALE - GJELDER FORLENGELSE/OPSJONSAVTALE - HAVNEGATA 9, KOPERVIK Arken Karmøy KEB 13/03087-004 2017/11/23
U HSE RUSVIK NATURBARNEHAGE SA - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - GJELDER OPPFØLGING AV TILSYN - MILJØRETTET HELSEVERN Rusvik Naturbarnehage SA MMM 15/00006-006 2017/11/23
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2015-0001 - YTRALAND GNR. 74 - FORKYNNING AV RETTSBOK - JORDSKIFTERETTEN - 1210-2015-0001 - YTRALAND GNR. 74 Haugalandet og Sunnhordland Jordskifterett SMO02 15/00282-008 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN BREKKEVEGEN 100 - TATT DEN 13.11.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-092 2017/11/23
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - TATT DEN 13.11.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-093 2017/11/23
I TEK 67/45 - TILBAKEKJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - ASALDALEN ROLF SALOMONSEN - 67/45 - VEDRØRENDE TILBAKEKJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - ASALDALEN ROLF SALOMONSEN Advokat Jens Otto Haugland SMO02 17/05051-001 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/225 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING OG GRENSEJUSTERING Tordis Elise Nybøe ALA04 17/01505-072 2017/11/23
I TEK 147/704 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/704 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING Block Watne AS HAS 17/05052-001 2017/11/23
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-204 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/225 DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - 148/225 UNDERRETTING OM NYMERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Berit Hamre Omdal ALA04 17/04591-004 2017/11/23
U SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - FORESPØRSEL OM AVROP - PLAN FOR TILRETTELEGGING AV LANDSKAP OMKRING MIDDELALDERRUIN Karen Hatleskog Zeiner MSV 12/00173-059 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 8/8 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT NESS, SIGRUNN KONSTANSE - 8/8 - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT NESS, SIGRUNN KONSTANSE Sigrunn Konstanse Ness ALS06 17/05053-001 24 Offl.§24 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV UTGIFTSDEKNING FOR GJESTEELEV - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - MØTEREFERAT KHO 02/02871-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KARMSUND PROTEIN (NERGÅRD KARMØY) - 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Nergård Karmøy AS JMJ03 17/01540-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/23
U TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - 148/947 - VEDR. DELINGSSØKNAD Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-008 2017/11/23
I TEK 8/8 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT NESS, SIGRUNN KONSTANSE - 8/8 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT NESS, SIGRUNN KONSTANSE Sigrunn Konstanse Ness GBV 17/05055-001 2017/11/23
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE - SHELL NORHEIM EVI1 17/04197-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - SØKNAD OM ENDRING AV ANSVARSRETT Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-030 2017/11/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/05057-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 112/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKE, SIV BERIT/STOKKE, SVEIN KRISTIAN - 112/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STOKKE, SIV BERIT/STOKKE, SVEIN KRISTIAN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05056-001 2017/11/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - DALABREKKÅ Aina Pedersen Oen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON FOR UNDERVISNING - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2018 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2017 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00070-022 2017/11/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON FOR UNDERVISNING - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - SVAR - 148/947 - ENDRING AV ANSVARSRETT Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-031 2017/11/23
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05024-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/940 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01505-073 2017/11/23
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05008-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/141 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG A - SVAR - 148/141 - BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE GRAVING I VEG Naboer v/Lars Hop KSU01 16/01299-015 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/2, 406, 817, 313, 22, 124 OG 148/865 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT RUNE HOLMEDAL ALA04 17/01505-074 2017/11/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON FOR UNDERVISNING - HØSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM REFUSJON SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/947, 148/117 OG 148/112 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING LISE MARIE NØRGAARD ALA04 17/01505-075 2017/11/23
I TEK 25/57 - 27/58 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING - 25/57 - 58 - JEREVEGEN, LANGÅKER - RIVING OG NYBYGG DRIFTSBYGNING Jakob Bårdsen EDH 17/05059-001 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV VIKARIAT ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/4 T.O.M. 148/158 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING JAN ARTHUR NILSEN ALA04 17/01505-076 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Jansen Unni Vea AMJ 17/04593-001 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Jansen Unni Vea AMJ 17/04593-002 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Jansen Unni Vea AMJ 17/04593-003 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Jansen Unni Vea AMJ 17/04593-004 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Dahl David AMJ 17/04593-005 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Olsen Aina Sævik AMJ 17/04593-006 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Tjøsvoll Tor Helge AMJ 17/04593-007 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Andreassen Ann Margrethe AMJ 17/04593-008 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Stava Leif AMJ 17/04593-009 2017/11/23
U TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3798 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV 6 PARSELLER. I KARMØY KOMMUNE Dahl Torbjørg AMJ 17/04593-010 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/121, 148/59 OG 149/126 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Terje Lindstrøm ALA04 17/01505-077 2017/11/23
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Randi Skartveit SALF 17/00009-182 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/126 - FORELØPIG UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING HÅVARD J FAGERBAKKE ALA04 17/01505-078 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
I TEK 137/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SCHULZ, BJØRN - 137/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SCHULZ, BJØRN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/05060-001 2017/11/23
U TEK 18/86 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - SVAR - 18/86 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/05031-002 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Lunde Hege Revheim MNE02 17/04356-006 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Lunde Stein Magne MNE02 17/04356-007 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Stavenjord Ingebjørg H MNE02 17/04356-008 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Stavenjord Torstein D MNE02 17/04356-009 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Stonghaugen Robert MNE02 17/04356-010 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Vaage Morten Andre MNE02 17/04356-011 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Kenneth MNE02 17/04356-012 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Vedøy Silje MNE02 17/04356-013 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Hellesøy Hanne Elin MNE02 17/04356-014 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Øyerhamn Edvart Severin MNE02 17/04356-015 2017/11/23
U TEK 5/573 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4043 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/573 I KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala As V/ Olav Liknes MNE02 17/04356-016 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/216, 148/103 OG 148/116 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING MED VEDLEGG EINAR SELSVIK ALA04 17/01505-079 2017/11/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Ktv Bygg As HAS 16/04085-008 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Svendsen Per Joar HAS 16/04085-009 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Ytreland Marianne HAS 16/04085-010 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Stange Nina Klungland HAS 16/04085-011 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Stange Sigbjørn HAS 16/04085-012 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Floen Karl Oddvar HAS 16/04085-013 2017/11/23
U TEK 70/17 - YTRE EIDE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/17 I KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune v/Knut Sunnanå HAS 16/04085-014 2017/11/23
U TEK 58/173 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/173 - MANGELBREV/ØNSKE OM PRESISERING TIL KLARLEGGINGSSAK Heidi Synnøve Nymann ALA04 17/04769-002 2017/11/23