Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 57/162 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ISAKSEN BYGGESAK 16/2858 - 57/162 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ISAKSEN BYGGESAK 16/2858 Vedavågen Rør AS MHV 16/05176-002 2017/11/22
U TEK 120/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STÅLE JAMNE - 120/137 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STÅLE JAMNE Nordtveit AS MHV 17/04405-002 2017/11/22
U TEK 71/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID LARSEN - 71/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID LARSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/04908-002 2017/11/22
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 - OMGJØRING DELINGSTILLATELSE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Helge Jonny Nupen HHU 17/01132-008 2017/11/22
U TEK 142/44 - STORESUND INVESTERING BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED STORESUND INVESTERING/STORESUND MARINE SERVICE Caiano Eiendom AS JHN 12/00455-015 2017/11/22
U TEK 98/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, OLE MORTEN - 98/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, OLE MORTEN Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/04941-002 2017/11/22
I SEN ELEVSAK - AVGJØRELSE I SAK KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/22
I TEK 47/619 - SOLBERGVEGEN, VIK - NYBYGG ENEBOLIG - 47/619 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Arne Gunnar og Marit Melhus Wik KHM 17/05025-001 2017/11/22
I TEK 15/1427 - FALKENHAUGVEGEN, ÅKRA. FASADEENDRING - 15/1427 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Per Steinar Omvik JKV 12/03152-004 2017/11/22
I TEK 79/7 OG 79/18 - VISNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 79/7 OG 79/18 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNAD, SØKNAD OM DISPENSASJON OG KRAV OM SAMMENSLÅING Olas Bil Eiendom AS HHU 17/04523-004 2017/11/22
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN, VEAVÅGEN Torleif og Sigurd Ytreland AS KSU01 17/04990-002 2017/11/22
U TEK 17/129 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5021 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 17/129 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 17/04966-003 2017/11/22
U TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 283 A - 285 (BIOMAR) - SVAR - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 283 A - 285 (BIOMAR) T Halleland AS KSU01 17/04998-002 2017/11/22
U TEK SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD VIKINGSTAD, ENDRE - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SØKNAD OM PRODUKSJONSTILLEGG DEL 2 VIKINGSTAD, ENDRE Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/05004-002 2017/11/22
U TEK 148/891 - BAVARIA HAUGESUND AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT 148/891 - BAVARIA HAUGESUND AS Cinclus Eiendom AS JHN 12/05301-018 2017/11/22
I TEK GEMINOR AS - UTSLIPPSTILLATELSE - ENDRING I TILLATELSE AV 03.10.2016 - GEMINOR AS, STORØY Fylkesmannen i Rogaland PEID 16/01759-010 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDER ATTEST TIL TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - TILBAKE TIL OPPRINNELIG STILLINGSPROSENT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-010 25 Offl §25 2017/11/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING OG TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/05002-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE TANGEN - 3/2 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE TANGEN S O Lund AS ALS06 17/00300-003 2017/11/22
I TEK 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL BÅRDSEN - 3/2 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EGIL BÅRDSEN S O Lund AS ALS06 17/00298-003 2017/11/22
I TEK 3/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER EIKEMO - 3/2 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER EIKEMO S O Lund AS ALS06 17/00301-003 2017/11/22
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/05018-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - HOVEDINSPEKSJON BRUER 2017 Safe Control AS HPE 12/02397-010 2017/11/22
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - HOVEDINSPEKSJON KAIER 2017 Safe Control AS HPE 12/02397-011 2017/11/22
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-56-2017 NY VEG TILKNYTTET FV. 873 OG KV. 875 NORHEIMVEGEN, NORHEIM HANDELSPARK (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-299 2017/11/22
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/74 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - FRODE HÅRVIK Risa AS ABU01 15/01750-108 2017/11/22
U TEK 17/129 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5021 - 17/129 - VEDR. DELINGSSØKNAD Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 17/04966-004 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KJØKKENDRIFT F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.10.18 Gunn Iren Aarsvold ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK 15/30 - ÅKRA, NYBYGG SAUEHUS - 15/30 - MOTTATT MANGLER, SKISSE/FOTO Geir Morten Håstø EDH 17/04578-003 2017/11/22
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR TONE DALE Slågstemmen Barnehage SA RHO 12/00108-207 2017/11/22
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING 2 - FORLENGELSE AV ENGASJEMENT TOM 31.01.2018 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK 64/353 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE - 64/353 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - KARMØY KOMMUNE Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/05013-003 2017/11/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON I 30 % AV STILLINGEN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - SPØRSMÅL OG SVAR 15.11.2017 Doffin CBE02 17/04515-005 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 50 % STILLING JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - OM SVAR - SPØRSMÅL KS Konsulent CBE02 17/04515-006 2017/11/22
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04633-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - SPØRSMÅL OG SVAR NR. 2 - 15.11.2017 Doffin CBE02 17/04515-008 2017/11/22
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Stina Varne SALF 17/00009-178 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - OM SVAR - SPØRSMÅL Stiftelsen IMTEC CBE02 17/04515-009 2017/11/22
I TEK 3/576 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK BENTSEN - 3/576 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK BENTSEN S O Lund AS ALS06 17/02234-003 2017/11/22
I SEN INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - INNKALLING OG SAKER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 18.12.2017 Haugaland Brann og Redning IKS OVR 13/01294-029 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - AVLYST DIALOGMØTE PÅ MANDAG Sekse & Hogstad CBE02 17/04687-011 2017/11/22
I TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - GRUNNBOKEN ER RETTET Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/03150-017 2017/11/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/04037-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - E-POST MED TILBUDSINVITASJONEN FRA SAKSNR. 17/1156-51 Relacom CBE02 17/01156-052 2017/11/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/04037-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN - 60/14 OG 73 - KONSESJONSVEDTAK REGISTRERT I MATRIKKELEN JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04727-006 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - SPØRSMÅL OG SVAR - 16.11.2017 Doffin CBE02 17/04515-011 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - STRATEGISK RÅDGIVNING - OM SVAR - SPØRSMÅL PwC CBE02 17/04515-012 2017/11/22
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - ØKNING I FELLESKOSTNADER FRA 01.01.2018 FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-146 2017/11/22
I SKU PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ STUDIUM OG ANTALL STUDIEPOENG TIL TILKALLINGSAVTALE BLI01 17/01085-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - GJELDER HOLMER I SÆVELANDSVIK Kartverket BFH 17/00007-094 2017/11/22
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - E01 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Etr Elektro & Telecom AS JHK 14/01402-281 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT HØGSKOLEN VESTLANDET TIL TILKALLINGSAVTALE AGB 17/03283-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - MELDING OM NY DAGLIG LEDER VED SHELL NORHEIM Shell Norheim EVI1 17/04197-005 2017/11/22
I TEK 66/619 - KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL NÆRINGSTOMT PÅ 66/812 - AUSTREIM - 66/619 - GJELDER KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL NÆRINGSTOMT Abra Eiendom AS SKM 17/02362-003 2017/11/22
I TEK 72/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS SKÅR HANSEN - 72/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS SKÅR HANSEN Risa AS MHV 17/05035-001 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - FORESPØRSEL OM LINK Hospital IT AS CBE02 17/01156-054 2017/11/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/05023-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM FORTSATT LØNNSENDRING FRAM TIL OPPSTART AV IKS BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - INFORMASJON I KONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR KJØP AV PASIENTSIGNALANLEGG Relacom CBE02 17/01156-056 2017/11/22
I TEK 64/389 - OLAF SIGVELANDS VEG, UNDERBYGG BOLIG, FASADEENDING - 64/389 - OLAF SIGVELANDS VEG, UNDERBYGG BOLIG, FASADEENDING Stian-André Myrheim EDH 17/05022-001 2017/11/22
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - TILBUD Haugaland Kraft Fiber AS CBE02 17/01158-012 2017/11/22
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/05024-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SAK ANG SØKNAD OM PERMISJON SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Tone Lise Fagerland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - KRAVSPESIFIKASJONEN SOM WORD-FIL Relacom CBE02 17/01156-058 2017/11/22
U TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - MANGELFULL SØKNAD Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KHM 17/04814-003 2017/11/22
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - TILBUD Tdc AS CBE02 17/01158-013 2017/11/22
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Sonja Nilsine Thingbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Sandra Iselin Haringstad Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Sekse & Hogstad CBE02 17/04687-013 2017/11/22
I TEK 141/219 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AMDAL, ROLF INGE OG JENSEN, EINAR - 141/219 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AMDAL, ROLF-INGE Rolf-Inge Amdal BJP01 17/05026-001 26 Off.l.26 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Torhildur Karlsdottir AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Mercuri Urval CBE02 17/04687-014 2017/11/22
U SEN ESPIRA SLETTEN AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN - ESPIRA SLETTEN - Espira Sletten AS BAN01 14/04701-006 2017/11/22
I TEK 141/219 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AMDAL, ROLF INGE OG JENSEN, EINAR - 141/219 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JENSEN, EINAR Einar Jensen BJP01 17/05026-002 26 Off.l.26 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Madsen og Brekke CBE02 17/04687-015 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Level Personal CBE02 17/04687-016 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Ragna Helen Kvilhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - OM FREMDRIFTEN Personalhuset Staffing Group CBE02 17/04687-017 2017/11/22
U TEK 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG - 17/25 - SEKSJ. 4 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Morten Vea JKV 17/00138-005 2017/11/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - FISKÅVANN - TATT DEN30.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-089 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Mihreteab Mussie Kidane AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - TREKKING AV INNSIGELSE TIL PLANFORSLAGET 5088 FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04831-030 2017/11/22
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - FOTVANN - TATT DEN 30.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-090 2017/11/22
I TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - KLAGEBEHANDLING Advokat Halvor Urrang Simonsen AS KMY 12/01805-046 2017/11/22
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 17/05036-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG AARESTAD, SINDRE SNØRTELAND - KLAGE PÅ KLASSIFISERING AV FARLIG SKOLEVEG FOR SØRLIGE DEL AV STOKKASTRAND SKOLEKRETS AARESTAD, SINDRE SNØRTELAND Kjell Tore Aarestad EEH 17/05029-001 2017/11/22
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - VIKARIAT May Synnøve Reiersen LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK 52/11 OG 52/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORKELSEN, KIRSTEN/RØSTENSKAR, GEIR ROALD/RØSTENSKAR, HELLEN/KRISTIANSEN, ANNE-SOFIE/SVENDSEN, FRED TRYGVE - SVAR - 52/11 OG 52/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TORKELSEN, KIRSTEN/RØSTENSKAR, GEIR ROALD/RØSTENSKAR, HELLEN/KRISTIANSEN, ANNE-SOFIE/SVENDSEN, FRED TRYGVE Geir Roald Røstenskar BJP01 17/05014-002 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 10.11.17 T.O.M 31.01.18 Cecilie Ottøy Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG AARESTAD, SIRI SNØRTELAND - KLAGE PÅ KLASSIFISERING AV FARLIG SKOLEVEG FOR SØRLIGE DEL AV STOKKASTRAND SKOLEKRETS AARESTAD, SIRI SNØRTELAND Kjell Tore Aarestad EEH 17/05030-001 2017/11/22
U TEK 70/27 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT VESTRE KARMØYVEG 71, KOPERVIK - SVAR - 70/27 - PURRING PÅ KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT VESTRE KARMØYVEG 71, KOPERVIK Eskild Kvala AS MSA 15/01697-005 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.12.17 T.O.M 06.12.17 Annbjørg Midbøe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478 - KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478 GARVIK PROSJEKT A/S SKM 13/00217-009 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.12.17 T.O.M 06.12.17 Tanja Mari Fagerland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/05020-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Randi Skartveit SALF 17/00009-179 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM DELVIS PERMISJON FRA STILLING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK 8/43 - TANGENVEGEN, TANGEN, SØKNAD OM RIVING OG GJENOPPBYGGING AV TILBYGG BOLIG - 8/43 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Lt Byggservice AS JKV 17/03623-004 2017/11/22
U TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 43/40 - HØYNES - REVIDERT TEGNING ETTER BEFARING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/01785-011 2017/11/22
U TEK 141/219 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AMDAL, ROLF INGE OG JENSEN, EINAR - SVAR - 141/219 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JENSEN, EINAR Rolf-Inge Amdal BJP01 17/05026-003 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Anne Marit Netland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK 18/86 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - 18/86 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/05031-001 2017/11/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-387 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SKU FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKOT TIL FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSANLEG - NYTT SERVICEBYGG Vindafjord kommune OFL 15/01993-005 2017/11/22
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT MYRDALVEGEN - 15/1034 - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - OVERSENDER ASFALTPRØVER, MYRDALVEGEN Garvik Prosjekt AS BTH04 16/04216-013 2017/11/22
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET - BEREGNINGER PÅ OVERVANN VED TJØDNAHAUGVEGEN 60, 62 OG 64 Cowi AS BTH04 16/00642-081 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Inger Marie Vik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/1528 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT KLÆHAUGVAGEN 23 - UTBEDRING AV KLOAKK Telenor Eiendom Holding AS c/o Kinect Energy AS MAHA1 13/00434-076 2017/11/22
I TEK 142/343 - STORASUND. TILBYGG BOLIG - 142/343 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Basem Takla KMY 17/00803-003 2017/11/22
U TEK 15/1427 - FALKENHAUGVEGEN, ÅKRA. FASADEENDRING - 15/1427 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING Per Steinar Omvik JKV 12/03152-005 2017/11/22
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - OVERSENDER MERKNAD FRA KARMØY HAGESENTER AS - 22.11.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Petter J. Rasmussen AS BHA02 16/05003-023 2017/11/22
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - OVERSENDER KOMMENTARER FRA BILGUMMILAGERET EIENDOM AS - 22.11.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Petter J. Rasmussen AS BHA02 16/05003-024 2017/11/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05032-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/537 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - LINN ELISE OG RUNE RICHARDSEN Eskild Kvala AS SKM 17/00008-143 2017/11/22
I SEN ELEVSAK - FORKYNNING KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/22
U SEN ESPIRA ØSTREM - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN - ESPIRA ØSTREM BARNEHAGE - Espira Østrem BAN01 14/04696-005 2017/11/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/05032-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 01.12.17 T.O.M 30.08.18 Jacqueline Patricia Berrospi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - KURSBEVIS - HÅNDTERING AV BRUK AV PLANTEVERNMIDLER NILS STAVA Nils Magnar Stava HHU 12/00916-103 2017/11/22
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV HAUSTEN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH, DEMENS F.O.M 10.11.17 T.O.M 31.12.18 Anna Osland Kjærgård AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND FOR STUDENT Johannes Drengstig SALF 17/00009-180 2017/11/22
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND FOR STUDENT Svanhild Egeland SALF 17/00009-181 2017/11/22
U TEK 142/79 - STORASUND - ETABLERING AV KAI OG FLYTEBRYGGE - 142/79 - STORASUND - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST ETABLERING AV KAI OG FLYTEBRYGGE Eskild Kvala AS BFH 13/03684-006 2017/11/22
U SEN ESPIRA ÅRHAUG AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - MANGLENDE DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE - Espira Århaug AS BAN01 14/04697-004 2017/11/22
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM REFUSJON VEDRØRENDE UTLEGG VED NY KLOAKKLEDNING Harald Einar Kjetland ETS 12/00024-392 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Mihreteab Mussie Kidane AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U TEK PERSONALMAPPE - PERMISJON U/LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 10.11.17 T.O.M 31.01.18 Cecilie Ottøy Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV VEGTRAFIKKLOVEN OG PARKERINGSFORSKRIFTEN Samferdselsdepartementet MGR01 16/00007-218 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Sandra Iselin Haringstad Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 22.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Ragna Helen Kvilhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Torhildur Karlsdottir AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR TONE DALE Slågstemmen Barnehage SA RHO 12/00108-208 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.12.17 T.O.M 06.12.17 Tanja Mari Fagerland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSKONTRAKT - ØKT STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SEN TILLEGGSSAK - KORRESPONDANSE - GJELDER Advokatfirmaet Elden DA KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.12.17 T.O.M 06.12.17 Annbjørg Midbøe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 T.O.M 30.06.18 Tone Lise Fagerland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 01.12.17 T.O.M 30.08.18 Jacqueline Patricia Berrospi AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Anne Marit Netland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 13.11.17 T.O.M 13.11.18 Malene Oen Aase AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE STORESUND BBH F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Inger Marie Vik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH, DEMENS F.O.M 10.11.17 T.O.M 31.12.18 Anna Osland Kjærgård AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK BBH F.O.M 13.11.17 T.O.M 13.11.18 Karoline Alice Skulstad AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
U SKU FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSLIVSANLEGG - NYTT SERVICEBYGG - FINANSIERING ETTER NYE REGLER - SVAR - ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKOT TIL FJELLSTØL SKI- OG FRILUFTSANLEG - NYTT SERVICEBYGG Vindafjord kommune OFL 15/01993-006 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 22.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - TAR IKKE IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED SKUDENESHAVN SKOLE Marte Floer Bårdsnes BLI01 17/04655-067 26 Off.l.26 2017/11/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 52/21, 52/23 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Vest Eiendomsforvaltning AS GEL 17/00012-579 2017/11/22
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 KIWI 696 SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-031 2017/11/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/00018-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 17.11.17 EXTRA SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-025 2017/11/22
U TEK PERSONALMAPPE - KOMPETANSEBEVIS KODE 160 - BEKREFTELSE PÅ ARBEIDSFORHOLD ONW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 9/3 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK GISMERVIK, THORLEIF WAAGE Thorleif Waage Gismervik GEL 17/00012-580 2017/11/22
U HSE PERSONALMAPPE - AD FOR MYE UTBETALT LØNN SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/22