Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS KHM 16/02858-015 2017/11/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 60/14 OG 73 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - 60/14 OG 73 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - JAKOBSEN, IVAR KJELL OG RUTT SOLRUN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04727-005 2017/11/21
U SEN REFUSJON LØNN - 2012-2018 - VAKTGODTGJØRELSE - IUA HAUGESUND REGION - 2. HALVÅR 2017 IUA Haugesund Region SHJ 12/03173-014 2017/11/21
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN - JULEOPPVISNING 07.12.17, VÅRBASAR 19.04.2017 OG TIL TURNFESTIVAL 24.-26.05.19 John Einar Johannessen TVI 12/01376-192 2017/11/21
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - MYKJE - VEDTAK OMGJØRING DELING JL. Bjørg Østervold Solberg HHU 16/02406-032 2017/11/21
U TEK 110/91 - FOSNAVEGEN, VÅGA, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 110/91 - TILLATELSE Bjarne Johan Våga EDH 17/04938-003 2017/11/21
U TEK 119/72 - TUASTADVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/72 - TUASTADVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE OG BOD Håkon Lindø EDH 17/04508-005 2017/11/21
U TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1010 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 17/03041-005 2017/11/21
U TEK 142/192 - UTFORDRINGER MED LUFT I RØRSYSTEM - 142/192 - UTFORDRINGER MED LUFT I RØRSYSTEM Odd Holvik ETS 17/02957-003 2017/11/21
U TEK 61/144 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE - TILBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 61/144 - TILLATELSE Eli Karin Haaland EDH 17/04948-002 2017/11/21
U TEK PLAN 3046 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN ØSTREM - 66/88 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - SVAR PÅ OVERSENDELSELSE AV FORSLAG TIL DETALJPLAN - 14.11.17 PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/88 - ENDRING AV BYA, HØYDE, TAK OG BYGGEGRENSE TIL VEG RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/02070-007 2017/11/21
U TEK PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE - GODKJENT 19.03.2018 - ANNONSE - PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE Karmøynytt / KK-nettside BHA02 11/02476-013 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING F.O.M. 01.11.2017 T.O.M. 31.12.18 NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 61/131 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG, KJEDEHUS TOMT 22 - 61/131 - FERDIGATTEST TOMT 22 Trygve J Sjøen AS KMY 14/03550-013 2017/11/21
U TEK 25/7 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. PÅBYGG DRIFTSBYGNING - 25/7 - FERDIGATTEST Eirik Langåker JHE05 12/03361-005 2017/11/21
U TEK RESIPIENTUNDERSØKELSE - ÅKREHAMN - BEHANDLING AV AVVIK RESIPIENTUNDERSØKELSE - ÅKREHAMN Rådgivende Biologer AS ELO 15/03697-017 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-032 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-033 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-034 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-035 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-036 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - AVSLAG AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-037 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-019 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-020 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-021 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-022 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-023 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-024 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-025 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-026 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-027 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-028 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-029 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-030 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-031 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-032 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - BEKREFTELSE MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-033 25 Offl §25 2017/11/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - TILBUD KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-021 25 Offl §25 2017/11/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - ARBEIDSAVTALE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-022 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-007 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-008 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - BEKREFTELSE AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-009 25 Offl §25 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - NY FRATREDELSESDATO JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ROP F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Renate Bennett Saga ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 15.11.17 T.O.M 15.11.18 Kjersti Tømmervik Danielsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING - STILLINGSTITTEL; 1 ÅR STUD. HELSE 01.06.2017 TIL 15.10.2017, 2 ÅR STUD. HELSE FRA 16.10.2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING - STILLING SOM BARNEHAGELÆRER FRA 15.11.17 T.O.M. 14.08.18 GKH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 30.12.17 T.O.M 31.12.19 Cathrine Nymark Lillebakken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET SØKNAD OM STIPEND SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN Alina Sørensen BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 79/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVRETVEIT, THERESE - SVAR - 79/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVRETVEIT, THERESE Nils Øvretveit BJP01 17/04996-002 2017/11/21
U TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - ANNONSE - PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - 123/4 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00890-027 2017/11/21
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/161, 123/162 OG 123/163 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 Berge Sag Boligtomter AS MAH 16/04842-031 2017/11/21
U TEK 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING - 142/326 - STORASUND - OPPARBEIDELSE AV VEG OG PARKERING Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/01826-014 2017/11/21
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/161, 123/162 OG 123/163-UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING AV FULLFØRT UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 Sameiet Nordgård MAH 16/04842-032 2017/11/21
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Siv Solem JTH 16/03985-040 2017/11/21
U TEK NY PUMPESTASJON - HUSØYVEGEN 280 B - OVERSENDELSE AV UNDERTEGNET KONTRAKT - DETALJPROSJEKTERING AV LEDNINGSANLEGG NY PUMPESTASJON - HUSØYVEGEN 280 B Cowi AS HDO 15/00921-016 2017/11/21
U TEK KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK - OVERSENDELSE AV UNDERTEGNET KONTRAKT - AVLØPSRENSEANLEGG - KOPERVIK Cowi AS HDO 15/03673-015 2017/11/21
U TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 OG 5/543 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - MANGELFULL SØKNAD Petter J. Rasmussen AS IGR 17/04927-002 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING VED HJEMMETJENESTEN TORVASTAD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Hansen Eiendom AS IGR 17/04975-002 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 21.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - OVERSENDELSE AV UNDERTEGNET KONTRAKT - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-008 2017/11/21
U TEK 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG OG BRYGGE - 1/203 - VEDØY - MANGELFULL SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04986-002 2017/11/21
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 17/05012-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Svanaug Lien JTH 16/03985-041 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSMØTE ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 24. - 25.11.2017 Skudenes ungdomsskole TVI 12/01968-117 2017/11/21
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING Bodil Hagen AAL 17/00116-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - ANNONSE - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside BHA02 17/00332-012 2017/11/21
U SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FEDREKVOTE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/759 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT KLÆHAUGVEGEN 21 Karmøy Begravelsesbyrå MAHA1 13/00434-075 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET - TEKNISK PLAN BK4 Cowi AS BTH04 16/00642-079 2017/11/21
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - SALHUSVEGEN SORT BMW Sør-Vest politidistrikt KSU01 16/04727-007 2017/11/21
U SKU ALTINN - SVARUT - BRUK AV ALTINN I DIN VIRKSOMHET Til virksomheter i kommunen AIJ 17/05016-001 2017/11/21
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT NR. 729 MED TEKST NORHEIMSMARKA VED SPANNADALEN INDUSTRIOMRÅDE KARMØY Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-298 2017/11/21
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/04307-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 86/233 - TEKNISK PLAN - BIOMAR, HUSØY - SØKNAD OM TEKNISK PLAN FOR GODKJENNING BIOMAR, HUSØY Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/04962-004 2017/11/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - BER OM YTTERLIGERE DOKUMENTASJON Eskild Kvala AS IGR 17/04800-003 2017/11/21
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/05017-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN - BYGGEMØTEREFERAT NR 1 - VA-LEDNINGER I SNIKVEGEN Vassbakk & Stol AS HDO 17/03760-009 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING - STILLINGSTITTEL TIL 2 ÅR STUD. HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 113/2 - PORTABAKKEN, DØLE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1343 - 113/2 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Karl Magnus Kirkhus HHU 17/04620-003 2017/11/21
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/05019-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK STARTLÅN - TILSKUDD TIL TILPASNING - DOKUMENTER TIL SIGNERING RBE08 17/04804-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Ådland Bedehus v/Reidun Medhaug HAS 17/02042-094 2017/11/21
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04747-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04763-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04307-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/21