Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 63/147 OG 63/52 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2457 - 63/147 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2457 S O Lund AS MHV 17/04250-002 2017/11/20
U TEK NAVNESAK - KALVATRÆ MF.FL. - ORIENTERING OM VEDTAK I NAVNESAK 2016/114901 - KALVATRE/KALVATRÆ Sigrid Lind Blø BFH 16/01049-013 2017/11/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER Fylkesmannen I Rogaland BHE02 16/01128-336 2017/11/20
U TEK PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG - GODKJENT 4.1.2018 - PLAN 3041-1 - MINDRE ENDRING AV TURVEG - STØLEN/EIDSBAKKENE- GNR 64/1411 M.FL Haugaland Kraft AS AAHO 17/04882-004 2017/11/20
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - OVERSENDELSE AV KLAGE PÅ VEDTAK - KLAGE PÅ SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV EKSTRA PENSJONSUTGIFTER - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE 2016 Fylkesmannen I Rogaland BHE02 16/01128-338 2017/11/20
U TEK 63/147- HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - RAMMETILLATELSE - 63/147 - HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/02457-004 2017/11/20
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - 57/76 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Gjestfrie Hus AS AAL 12/01886-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - SVAR - 57/90 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRANNSIKRING - GAMLE SKUDENESHAVN Gjestfrie Hus AS AAL 12/01886-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 05.10.17 T.O.M 04.10.18 Andrea Kaland Røthe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U TEK 149/448 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG CARPORT TIL GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/448 - TILLATELSE Jan Ekrene EDH 17/04904-002 2017/11/20
U TEK 66/37 - AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 66/37 - TILLATELSE Geir Ingvar Eike EDH 17/04933-002 2017/11/20
U TEK PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG - GODKJENT 4.1.2018 - PLAN 3041-1 - MINDRE ENDRING AV TURVEG - STØLEN/EIDSBAKKENE - GNR 64/1411 M.FL Hanne Kristin Gundersen AAHO 17/04882-006 2017/11/20
U TEK PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG - GODKJENT 4.1.2018 - PLAN 3041-1 - MINDRE ENDRING AV TURVEG - STØLEN/EIDSBAKKANE - GNR 64/1411 M.FL KK-annonse AAHO 17/04882-007 2017/11/20
I TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIERING TIL FORDEL FOR FJORD MOTORPARK - SAK 86/17 Tove Broen Jakobsen SMO02 17/04067-007 2017/11/20
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - TILLEGG TIL SØKNAD OM IGANGSETTING, KART MED VIST AREAL SOM DET SØKES GRAVETILLATELSE FOR SOM ET FØRSTE TRINN Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-014 2017/11/20
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETTING AV NUMMERVISNINGSSKILT 123-155 OG 163-179 PÅ E134 HUSØYVEGEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-297 2017/11/20
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE PÅ AVALDSNES SKOLE GKH01 17/04983-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK NY PUMPESTASJON - HUSØYVEGEN 280 B - UNDERTEGNET KONTRAKT - DETALJPROSJEKTERING AV LEDNINGSANLEGG NY PUMPESTASJON - HUSØYVEGEN 280 B Cowi AS HDO 15/00921-015 2017/11/20
I TEK KLOAKKRENSEANLEGG - KOPERVIK - UNDERTEGNET KONTRAKT - AVLØPSRENSEANLEGG - KOPERVIK Cowi AS ABU01 15/03673-014 2017/11/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/510 - BESTILLING AV NABOLISTE Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-574 2017/11/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-004 25 Offl §25 2017/11/20
U SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - INTENSJON OM KONTRAKTSINNGÅELSE - RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE Norva24 Vest AS OEI 17/03739-006 2017/11/20
I TEK SOLTIN MARINE AS, STORØY - MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL - OVERSENDELSE AV ENDRET TILLATELSE TIL VIRKSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN (MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV FARLIG AVFALL) (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PEID 12/01688-009 2017/11/20
I TEK 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE - 142/788 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Byggmester Geir Ove Stokke GTH 17/03066-009 2017/11/20
I TEK 2/395 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS BYGGESAK 17/2867 - 2/395 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/2867 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/02980-003 2017/11/20
I TEK 25/7 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. PÅBYGG DRIFTSBYGNING - 25/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eirik Langåker JHE05 12/03361-004 2017/11/20
I SEN GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN - GRAVESØKNAD - SLETTAVIKVEGEN, VEAVÅGEN Torleif og Sigurd Ytreland AS TOG 17/04990-001 2017/11/20
I TEK 2/136 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ARNE SIMONSEN - 2/136 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJELL ARNE SIMONSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00219-003 2017/11/20
I TEK 2/91 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE FREDRIK SUSORT - 2/91 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE FREDRIK SUSORT Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 17/00201-003 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅRS STUDENT Cecilie Ottøy Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I SEN SPANNE SENIORLANDSBY - SPANNE 149/1, 286 M.FL. - VERDITAKST TOMTEAREAL Takst Team AS OVR 17/04993-002 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING ANSIENNITET AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKTEN ETTER § 2-1 I OPPLÆRINGSLOVEN FOR SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STIPEND SPESIALISERING ALLMENNMEDISIN Alina Sørensen BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 128/6 - HAUGEVEGEN,ØVRE HAUGE, NYBYGG HALL TIL SKOLEFORMÅL - 128/6 - MOTTATT MANGLER - SØKNADSKJEMA, GJENPART AV NABOVARSEL, SITUASJONSKART, TEGNING, MM. Stiftelsen Karmsund Abr-Senter KIS 17/04615-003 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 15.11.17 T.O.M 15.11.18 Kjersti Tømmervik Danielsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING Vanessa Kværnøy Falnes SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON - KLAGE OVER VEDTAK OM EKSPROPRIASJON - REGULERINGSPLAN 4013, FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS SMO02 17/04067-008 2017/11/20
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM ARBEIDER I SJØ - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN IKKE NØDVENDIG Fylkesmannen i Rogaland JKV 17/03335-008 2017/11/20
I TEK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER RETTING AV AVVIK 15/137 - ÅKRA BILIMPORT A/S Gunnar Johannessen JHN 12/01494-011 2017/11/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - UTLEGGSFORRETNING-NAMSBOK T2017-243681 JAK 16/04537-334 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 30.12.17 T.O.M 31.12.19 Cathrine Nymark Lillebakken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 146/67 , 146/107 - BØNESET, BØ - TERRENGENDRING - 146/67 , 146/107 - BØNESET, BØ - TERRENGENDRING Birkeland Maskinentreprenør AS KIS 17/04524-002 2017/11/20
I TEK 66/148 - NORNESVEGEN, AUSTREIM TIL-, PÅBYGG, OG BRUKSENDRING AV BOLIG, NYBYGG GARASJE - 66/148 - MANGLENDE DOKUMENTASJON - SITUASJONSKART, PERSPEKTIV/FOTOMONTASJE MM Hereid Hus AS KIS 17/04519-004 2017/11/20
I TEK PLAN 219-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEINARSKOGEN - ENDRING - G/S-VEG - 3/672 - - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 20.11.17 PLAN 219-8 - REGULERINGSPLAN FOR STEINARSKOGEN - ENDRING VEDR. G/S-VEG 3/672 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 14/01968-004 2017/11/20
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 20.11.17 PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/03414-031 2017/11/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03928-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/58 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - LAILA VOLDSJØ Risa AS ABU01 15/01750-104 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KJØKKENDRIFT F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.10.18 Gunn Iren Aarsvold ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON AFP- FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-097 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Gudmundsen Bodil AMJ 17/04013-001 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Sevland Lidunn AMJ 17/04013-002 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest V/ingunn Hauge AMJ 17/04013-003 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Solsvik Brit Synnøve V AMJ 17/04013-004 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Reidar Ingve AMJ 17/04013-005 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Vegard AMJ 17/04013-006 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Alfred Martin AMJ 17/04013-007 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Karlsen Tor Alf AMJ 17/04013-008 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Olsen Helge AMJ 17/04013-009 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Sevland Lidunn AMJ 17/04013-010 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Reidar Ingve AMJ 17/04013-011 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Vegard AMJ 17/04013-012 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Alfred Martin AMJ 17/04013-013 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Mariann AMJ 17/04013-014 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Øvrebø Tor Helge AMJ 17/04013-015 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Karlsen Jostein AMJ 17/04013-016 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Paulsen Kåre Ingleif AMJ 17/04013-017 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Stumo Elfrid AMJ 17/04013-018 2017/11/20
U TEK 2/189 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREALOVERFØRING TIL VEG STD:17/3047 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 2/344 I KARMØY KOMMUNE Gudmundsen Bodil AMJ 17/04013-019 2017/11/20
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON - AFP - FRA KLP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK PERSONALMAPPE - AFP FORTSETTER SOM FØR BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I SEN LEDERSAGERBEVIS - NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDERSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/04984-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 43/144 OG 43/182 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VEGGELAND, ANNE BRIT - 43/144 OG 43/182 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VEGGELAND, ANNE BRIT Anne Brit Veggeland XXI 17/04985-001 26 Off.l.26 2017/11/20
I TEK 72/156 OG 72/157 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FØRLAND, TORE/FØRLAND NINA LØNNING - 72/156 OG 72/157 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FØRLAND, TORE/FØRLAND NINA LØNNING Tore Førland AMJ 17/04987-001 26 Off.l.26 2017/11/20
I TEK 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG OG BRYGGE - 1/203 - VEDØY - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG BRYGGE Edb-Tjenester Norge Limited IGR 17/04986-001 2017/11/20
I HSE KLAGE PÅ LEGESENTER - VEDAVÅG LEGESENTER - KLAGE PÅ TILGJENGELIGHET VED VEDAVÅG LEGESENTER MMM 17/04988-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - TAR IKKE IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER JBR04 17/04138-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 1/203 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY/OLSEN BYGGESAK 17/4986 - 1/203 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY/OLSEN BYGGESAK 17/4986 Vedavågen Rør AS MHV 17/04989-001 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/67 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - ØRJAN OPPIGARD Risa AS ABU01 15/01750-105 2017/11/20
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL RESTAURERING Bodil Hagen AAL 17/00116-022 2017/11/20
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL REHABILITERING - SØRAGADÅ 42 Svein Arthur Kallevik AAL 17/00116-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 2/386 OG 2/384 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VEDØY, FREDRIK KRISTOFFERSEN - 2/386 OG 2/384 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VEDØY, FREDRIK KRISTOFFERSEN Fredrik Kristoffersen Vedøy AMJ 17/04991-001 26 Off.l.26 2017/11/20
I TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN IKS - 18.11.17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. Karmsund Havn IKS YSL 16/00617-025 2017/11/20
I HSE KRISESENTER VEST - PROTOKOLL FRA STYREMØTE I KRISESENTER VEST IKS - 16.11.17 Krisesenter Vest IKS NOS01 12/01921-029 2017/11/20
I TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA KARMSUND HAVN IKS - 18.11.17 PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Karmsund Havn IKS YSL 16/03414-032 2017/11/20
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURSTIPEND rags & feathers ANKO 17/04449-016 2017/11/20
U TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - SVAR - 57/300 - BYGGETILSYN Bjørn Nornes JHE05 17/04292-003 2017/11/20
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SVAR - SØKNAD OM KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND Øystein Folkedal ANKO 17/04449-017 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED NORHEIM BBH Kenneth Christian Dahle Jensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 29/21, 110 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 - 29/21, 110 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - FV. 47 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AMJ 17/04995-001 2017/11/20
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE SERVERINGSBEVILLING VED SHELL NORHEIM Haugesund kemnerkontor EVI1 17/04197-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURSTIPEND FOR MARIA STORSTEIN Inghild Anita Klippenberg Storstein ANKO 17/04449-018 2017/11/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN SØR Audhild Waage Eide BMS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE KHO 02/02871-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 115/4, 10, 33 OG 64 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 115/64 - GJELDER RETTING I EIENDOMSKARTET Bertha Elisabeth Aarø MAH 17/03677-006 2017/11/20
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN MRH01 12/01318-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 148/891 - BAVARIA HAUGESUND AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING - BRANNTILSYN 27.09.17 148/891 - BAVARIA HAUGESUND AS Bavaria Haugesund AS JHN 12/05301-017 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 7. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Marte Ytreland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 1242360 RBE08 16/03716-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 31.12.17 T.O.M 31.12.18 Tu Thy Ngoc Nguyen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 03.10.17 T.O.M 31.08.18 Karianne Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ØSTREMSTUNET F.O.M 23.10.17 T.O.M 23.10.18 Marta Bialecka Tveit ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE ROP F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Helene Vik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ROP F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.12.18 Karina Kolbeinsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSKONTRAKT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL - REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FASTLEGEHJEMMEL Askild Ekrem Tveit MSTA 17/03689-020 2017/11/20
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 128/6 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARMSUND ABR EIENDOM AS ABR eiendom AS SKM 17/00008-142 2017/11/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/610 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG TIL BOLIG Knut Gabrielsen GEL 17/00012-575 2017/11/20
I TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/309 - 108/10 - BEKREFTELSER PÅ ØNSKET UTFØRT ARBEID Trygve J Sjøen AS EDH 17/04217-011 2017/11/20
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I TEK 79/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVRETVEIT, OLAV MARTIN - 79/43 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVRETVEIT, OLAV MARTIN Olav Martin Øvretveit BJP01 17/04994-001 26 Off.l.26 2017/11/20
I TEK 79/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVRETVEIT, THERESE - 79/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØVRETVEIT, THERESE Therese Øvretveit BJP01 17/04996-001 26 Off.l.26 2017/11/20
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK MED BRUK AV FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA-VIRKSOMHETER - 2017/0480576-1 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSPROSENT VRF VEA SYKEHJEM HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I SEN LYDFORHOLDENE I KOPERVIK KIRKE - VEDRØRENDE LYDFORHOLDENE I KOPERVIK KIRKE Hlf Haugaland EVI1 17/04997-001 2017/11/20
I SEN GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 283 A - 285 (BIOMAR) - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 283 A - 285 (BIOMAR) T Halleland AS TOG 17/04998-001 2017/11/20
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON BLI01 Pe Ofl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - TAR IKKE IMOT STILLING JBR04 17/04142-023 25 Offl.§25 2017/11/20