Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-282 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-283 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-284 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-285 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-286 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-287 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-288 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-289 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-290 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-291 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-292 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-147 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-148 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - INTERVJU BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-036 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - INTERVJU BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-037 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 27,6 % FAST - INTERVJU BADEVAKT 27,6 % FAST BLI01 17/03936-038 25 Offl §25 2017/11/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - TILBUD HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-068 25 Offl §25 2017/11/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT - ARBEIDSAVTALE HELSEFAGARBEIDER 50,7 % - FAST PÅ NATT AGB 17/04371-069 25 Offl §25 2017/11/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 80% FAST - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER, 80% FAST AGB 17/04372-007 25 Offl §25 2017/11/18
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 80% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER, 80% FAST AGB 17/04372-008 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-011 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-012 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - INTERVJU BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-013 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-014 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - INTERVJU BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-015 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-016 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-017 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-018 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - BEKREFTELSE BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-019 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - TILBUD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-065 25 Offl §25 2017/11/18
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-066 25 Offl §25 2017/11/18
U HSE BRUKERRÅD INSTITUSJONER - INNKALLING TIL MØTE BRUKERRÅD INSTITUSJONER Mette Kvalvik BOER 15/03516-014 2017/11/18
U HSE BRUKERRÅD INSTITUSJONER - MØTEREFERAT BRUKERRÅD INSTITUSJONER Mette Kvalvik BOER 15/03516-015 2017/11/18