Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK OG UTKOBLING AV SEPTIKTANK - VARSEL OM TVANGSMULKT Magnhild Mæland MAHA1 14/04398-202 2017/11/17
U TEK 16/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN EGIL MIDTSKOG - 16/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN EGIL MIDTSKOG Solheim Rør AS ALS06 17/01061-002 2017/11/17
U TEK 5/592 - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VEDTAK OM REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT - 5/592 - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER Karmøy kommune TEA01 17/03909-002 2017/11/17
I TEK 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 32/3 - VIKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Ole Kristian Vikra Hemnes HHU 17/04964-001 2017/11/17
I TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - ØNSKER BEARING I FORBINDELSE MED TERRENG OG TERRASSE Ragnhild Margrethe og Poul Nilsson KMY 17/00664-014 2017/11/17
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - 123/163 - PIPE OG VEDOVN UTGÅR - REVIDERTE TEGNINGER Berge Sag og Trelast AS JKV 16/04311-011 2017/11/17
U TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG PRODUKSJONSHALL - 86/84 - RAPPORT ETTER BYGGETILSYN/FERDIGBEFARING - BIOMAR Petter J. Rasmussen AS JHE05 14/03756-029 2017/11/17
I TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - ENDRING AV DELINGSSØKNAD, REVIDERT DISPENSASJONSSØKNAD Jon Tore Storesund HHU 17/01890-012 2017/11/17
I TEK 11/390 - MANNES - NYBYGG BOLIG - 11/390 - (KOPIMOTTAKER) GODKJENNING AV AVKJØRSEL FV.854 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JKV 16/00351-013 2017/11/17
U TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING Eskild Kvala AS IGR 15/02752-023 2017/11/17
U SEN PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 Helga Connie Elin Didriksen JST 14/01428-080 2017/11/17
I TEK 11/390 - MANNES - NYBYGG BOLIG - 11/390 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 16/00351-014 2017/11/17
U SEN ELEVSAK - AD. OMKOSTNINGSOPPGAVE KSE 16/02259-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK 148/141 - DJUVAVEGEN, NORHEIM NYBYGG ENEBOLIG - BYGG A - 148/141 - BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE GRAVING I VEG Naboer v/Lars Hop KSU01 16/01299-014 2017/11/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Espira Litlasund AS RHO 15/03332-386 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG / OMSORGSLEILIGHET RBE08 17/03206-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - SITUASJONSPLAN OG SITUASJONSSNITT Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/02759-009 2017/11/17
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT RBE08 17/03206-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK 58/31 OG 58/344 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASSER - 58/31 OG 58/344 - SITUASJONSKART MED SNITTEGNINGER Procon AS KIS 17/04879-003 2017/11/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/222 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-572 2017/11/17
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VERNEVERDIG HUS - MANNESHAVN Anne Marit Torland Olsen AAL 17/00116-021 2017/11/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - INTERVJU ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-024 25 Offl §25 2017/11/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - INTERVJU ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-025 25 Offl §25 2017/11/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - INTERVJU ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-026 25 Offl §25 2017/11/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - INTERVJU ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-027 25 Offl §25 2017/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-014 25 Offl §25 2017/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-015 25 Offl §25 2017/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-016 25 Offl §25 2017/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-005 25 Offl §25 2017/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-004 25 Offl §25 2017/11/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST ARO07 17/04841-003 25 Offl §25 2017/11/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-011 25 Offl §25 2017/11/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK LEDER POLITISK SEKRETARIAT - SØKNAD LEDER POLITISK SEKRETARIAT MMW 17/04862-002 25 Offl §25 2017/11/17
I TEK 17/129 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5021 - 17/129 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 17/04966-001 2017/11/17
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM STØTTE IFB. MED KLOAKKUTBEDRING I RØYKSUND Tore Martinsen ETS 12/00024-388 2017/11/17
I TEK 149/362 OG 149/363 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5290,5291 - 149/362 OG 149/363 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Raglamyr Handelspark AS EDH 17/04967-001 26 Off.l.26 2017/11/17
I TEK 147/683 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 4 RØYSVEGEN 15 A-D - 16/1776 - ARBEIDER AV MINDRE VESENTLIG BETYDNING ER UTFØRT Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01776-008 2017/11/17
I TEK 147/683 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 3 RØYSVEGEN 17 A-D - 147/683 - ARBEIDER AV MINDRE VESENTLIG BETYDNING ER UTFØRT RØYSVEGEN 17 A-D Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01775-008 2017/11/17
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5058 - 148/947 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL OG FULLMAKT Norheim Handelspark AS EDH 17/04424-005 2017/11/17
I HSE POLITIETS BISTAND ETTER BARNEVERNLOVEN § 6-8 - SPØRSMÅL OM POLITIETS BISTAND ETTER BARNEVERNLOVEN § 6-8 UTENFOR ORDINÆR ARBEIDSTID Justis- og beredskapsdepartementet CBE02 14/03470-008 2017/11/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/467 - BESTILLING AV NABOLISTE - OPPFØRING AV MUR Runar Lunde GEL 17/00012-573 2017/11/17
I TEK 148/947 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5041,5042 (5043-5050 UTGÅR) - 148/947 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG FULLMAKT Norheim Handelspark AS EDH 17/04294-007 26 Off.l.26 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - ANSIENNITETSBEREGNING TILKALLINGSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK INNKJØP OPPMÅLINGSKONTORET - PRISTILBUD PÅ KJØP OG LEVERING AV GNNS-ROVER - LEICA GEOSYSTEMS AS Leica Geosystems AS MAH 16/04863-007 2017/11/17
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 6 Vassbakk & Stol AS ABU01 13/00434-074 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE AKTIVITETSHUSET EIDE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Gréta Berg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE AUSTBØVN. F.O.M 01.09.17 T.O.M 30.07.18 Julie Tellefsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 15 - DATO: 16.11.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-029 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - ENDRET TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01867-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ØSTREMSTUNET F.O.M 23.10.17 T.O.M 23.10.18 Torgeir Harestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01867-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 141/28 , 74 OG 161 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AKERSHUS MILJØFOR AS - SVAR - 141/28 , 74 OG 161 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AKERSHUS MILJØFOR AS Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/04960-002 2017/11/17
U SEN TILLEGGSSAK - SAMTYKKE TIL Å INNHENTE OPPLYSNINGER FRA TIDLIGERE ARBEIDSGIVERE - ADVOKAT KVERNBERG Advokatfirmaet Elden DA KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 60/82 , 133 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SVAR - 60/82 , 133 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, SIGNE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04952-002 2017/11/17
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/63 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HILDE MØINICHEN RYGG Risa AS ABU01 15/01750-101 2017/11/17
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/19 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - HILDUR HELENE BENESTVEDT Risa AS ABU01 15/01750-102 2017/11/17
U TEK 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØVRING, CECILIE STRAND OG PEREZ, JØRGEN MICHEL - SVAR - 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØVRING, CECILIE STRAND OG PEREZ, JØRGEN MICHEL Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04954-002 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE JBR04 14/03749-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AVKTIVITETSPLIKTEN OPPLÆRINGSLOVA §9A-4 SWI 17/03912-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/16 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - SIEGFRIED BITTNER Risa AS ABU01 15/01750-103 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM AKTIVITETSENTER F.O.M 06.11.17 T.O.M 30.11.18 Renate Bennett Saga JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 75/54 - SUNDVEGEN, KVALAVÅG. BYGNINGSKONTROLL - 75/54 - BEFARING VEDRØRENDE TILBAKEFØRING Khv AS JHE05 10/02535-016 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET ABOS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - ETTERSENDER DOKUMENTASJON TIL TILSKUDDSSØKNAD Terje Eik-Nes ETS 12/00024-387 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN 16+17 OG AUSTBØVEGEN F.O.M 30.10.17 T.O.M 31.08.18 Marita Lundegaard JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/04947-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - SKREVEGEN 476 - PRØVER TATT DEN 16.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-086 2017/11/17
U TEK 25/7 - LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. PÅBYGG DRIFTSBYGNING - 25/7, LANGÅKERGARDEN, LANGÅKER. VEDR. MANGLENDE FERDGIATTEST PÅBYGG, DRIFTSBYGNING. Eirik Langåker BFH 12/03361-003 2017/11/17
U TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - UTBETALING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/04947-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE - PRØVER TATT DEN 16.10.2017 SLab Slab AS ETS 17/00056-087 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Randi Hansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04929-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 196036 RBE08 16/02559-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK SKANNING AV ARKIVER I TEKNISK ETAT - DIGITALISERING AV ARKIV Documaster AS TES02 17/04120-003 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BESTILLERKONTORET Helene Bachmann JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 20.10.17 T.O.M 20.05.18 Oda Clausen Jøsang JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG JAKOBSEN, NORMA - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI JAKOBSEN, NORMA Anne Judith Jakobsen EEH 17/04504-003 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - HAUGESUND LUFTHAVN - ERVERV AV GRUNN 78/1 Avinor AS SMO02 17/01412-012 2017/11/17
I HSE OVERSENDELSE AV KLAGE - MANGLENDE SVAR PÅ KLAGE Pasient-og brukerombudet BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/04693-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AVKTIVITETSPLIKTEN OPPLÆRINGSLOVA §9A-4 SWI 17/03912-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SPONSOR NORHEIM AKTIVITETSSENTER - FAKTURA: 17112017 CEM01 16/04537-333 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK 16/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIEHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HEREID, MARIA OG LÆGREID, LARS - 16/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIEHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HEREID, MARIA OG LÆGREID, LARS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04969-001 26 Off.l.26 2017/11/17
U TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØNDRE VELDE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted BFH 16/02063-021 2017/11/17
I SEN SHELL NORHEIM - NORHEIMSMARKA 3 SERVERINGSBEVILLING - SHELL NORHEIM - VANDELSVURDERING EVI1 17/04197-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Sjursen Signe Helen JHE 17/03986-006 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Vea Hallstein JHE 17/03986-007 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Anita S JHE 17/03986-008 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala AS JHE 17/03986-009 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Hystad Serina JHE 17/03986-010 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Vea Rasmus Kjell JHE 17/03986-011 2017/11/17
U TEK 5/175 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/3754 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 5/175 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/Knut Sunnanå JHE 17/03986-012 2017/11/17
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS GKH01 17/04641-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS GKH01 17/04910-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM Å FÅ BYGNNE PÅ EIDE SKOLE GKH01 17/04911-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK 117/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - OFTEDAL ESTER EIENDOM - 117/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - RESTAURERING AV GAMMELT ELDHUS - 17/900097 OFTEDAL ESTER EIENDOM Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/04659-003 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED BOLIG OG MILJØTJENESTEN - TØKJEMYR Anette Solheim JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - TAKSTTJENESTER - TAKSTTJENESTER FOR FAST EIENDOM - KONTRAKT TIL SIGNERING Takst Team AS TES02 17/03303-002 2017/11/17
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - SUND - MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - KLAGEBEHANDLING Vea Sjø AS BFH 16/04903-023 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - KOMPETANSEBEVIS HELSEARBEIDERFAGET Marianne Solås JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK INNKJØP OPPMÅLINGSKONTORET - PRISTILBUD PÅ KJØP OG LEVERING AV GNNS-ROVER - BLINKEN AS Blinken AS MAH 16/04863-008 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Marita Mikkelsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK INNKJØP OPPMÅLINGSKONTORET - PRISTILBUD PÅ KJØP OG LEVERING AV GNNS-ROVER - NORGEODESI AS Norgeodesi AS MAH 16/04863-009 2017/11/17
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM MIDLER TIL NY BRYGGE PÅ GEITUNGEN FYRSTASJON Haugesund Turistforening ORO 12/00098-258 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Hildgun Moen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - OMSORG FOR BARN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SEN RENTEKOMPENSASJON - KIRKER OG KIRKEINVENTAR - UTBETALING AV RENTEKOMPENSASJON FOR KIRKEBYGG 2017 Husbanken MOS 16/04194-002 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Hildgun Moen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅDLAND SKOLE F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.05.18 Margrethe Stangeland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 06.11.17 T.O.M 31.07.18 Ingrid Vestvik Nilsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR -MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS BFH 15/04024-031 2017/11/17
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSAJSER NJO 12/00838-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Kåre JHE 17/03836-002 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Bendlin Anne JHE 17/03836-003 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Bendlin Sven JHE 17/03836-004 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Bendlin Anne JHE 17/03836-005 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Bendlin Sven JHE 17/03836-006 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Vea Håkon Wold JHE 17/03836-007 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Hystad Serina JHE 17/03836-008 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Vea Rasmus Kjell JHE 17/03836-009 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Døsen Laila Sandve JHE 17/03836-010 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Sandve Svein Inge JHE 17/03836-011 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Sandve Tove Kristine JHE 17/03836-012 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Sandve Øyvind JHE 17/03836-013 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JHE 17/03836-014 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Eskild Kvala AS JHE 17/03836-015 2017/11/17
U TEK 5/2 - VEA, VEA SJOARVEG. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM STD:17/3576 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 5/2 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune V/knut Sunnanå JHE 17/03836-016 2017/11/17
I TEK 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 15/2229 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NÆRINGSBYGG Hansen Eiendom AS IGR 17/04975-001 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE FERKINGSTAD SKULE F.O.M 06.11.17 T.O.M 31.07.18 Berit Ferkingstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 06.11.17 T.O.M 05.11.18 Sara Margrethe Strand BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK JURYARBEID P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - SIGNERT AVTALE - JURYARBEID P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Bollinger + Grohmann Ingeniører AS JAS03 17/04913-003 2017/11/17
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - 5/580 - REVIDERT SITUASJONSKART MED KOORDINATER Garvik Tomteutvikling AS AMJ 17/03798-008 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED SKUDENES BBH Adela Krystyna Czuchrowska AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 16/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIEHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HEREID, MARIA OG LÆGREID, LARS - SVAR - 16/237 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIEHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HEREID, MARIA OG LÆGREID, LARS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/04969-002 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BØ UNGDOMSSKOLE F.O.M 13.11.17 T.O.M 31.07.18 Elisabet Gausvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5521,5522 - 68/5 - INDRE EIDE - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/04916-003 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 14.11.17 T.O.M 31.07.18 Camilla Gjendem Veum BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 OG 2018/19 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES BHG F.O.M 06.10.17 T.O.M 14.08.18 Renate Tollefsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017 - SVAR - FORSLAG TIL KULTURPRIS 2017 Vidar Vilhelmsen ANKO 17/04274-009 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED HJEMMETJENESTEN TORVASTAD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL BHG F.O.M 31.10.17 T.O.M 14.08.18 Karoline Vea BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune GER01 17/04359-006 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Abrahamsen Arve GER01 17/04359-007 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Abrahamsen Ole GER01 17/04359-008 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Mannes Karin GER01 17/04359-009 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Mørch Hans Ernst GER01 17/04359-010 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Mørch Kristina Njuolla GER01 17/04359-011 2017/11/17
U TEK 3/187 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3532 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING AV CA.913M2 3/187 I KARMØY KOMMUNE Sunnanå Knut GER01 17/04359-012 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM HELGESTILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST - 67580680 RBE08 17/04021-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 597473 RBE08 17/01617-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 142/16 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE - 142/16 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG GARASJE. Birger Hausken BFH 12/04050-003 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 15.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDINGER OM OVERNATTING - ÅKRA KIRKE Øystein Fossland JHN 15/02165-101 2017/11/17
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SVAR - KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø ANKO 17/04449-015 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 15.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - 66/165 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/3625 Kjartan Fredriksen XXI 17/03625-018 2017/11/17
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/874 - 66/165 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/3625 Torleif Høvring XXI 17/03625-019 2017/11/17
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 15.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT 21 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-067 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 06.11.17 T.O.M 31.12.18 Espen Jacobsen Saltvedt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM SKOLE F.O.M 06.11.17 T.O.M 31.12.18 Espen Jacobsen Saltvedt BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - GJELDER PÅLEGG OM UTBEDRING OG PÅKOBLING AV PRIVAT KLOAKK, RØYKSUNDV. 60 Anne Jorunn Høie ETS 12/00024-389 2017/11/17
I TEK 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4593-4598 - 5/119, 5/579 , 5/580 , 5/581 - KRAV OM SAMMENSLÅING OPPM:17/4593-4598 Garvik Tomteutvikling AS AMJ 17/03798-009 2017/11/17
I TEK 17/25 - SEKSJ. 4 - SØRE ÅDLANDSVEG, ÅDLAND - TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG - 17/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Vea JKV 17/00138-004 2017/11/17
I TEK 41/5 - KOMMUNALE AVGIFTER - 41/5 - BER OM Å FÅ STENGE VANNTILFØRSEL - HUS SKAL RIVES Gunvor Bakke ALS06 17/04977-001 2017/11/17
U TEK 112/16 OG 112/299 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BJØRKELUND, KÅRE JAN/BJØRKELUND, MARIT - 112/16 OG 112/299 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER SAK 17/4928 Marit Bjørkelund XXI 17/04928-002 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN - SAKEN AVSLUTTES RBE08 16/02508-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSEKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04979-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - 120/84 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK - RØYKSUND Terje Eik-Nes ETS 12/00024-390 2017/11/17
I TEK 70/19 - FLESLANDVEGEN, YTRE EIDE - RIVING OG NYBYGG LAGER/GARASJE - 70/19 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM PERSONLING ANSVARSRETT OG FOTO Jan Hognaland KIS 17/03450-005 2017/11/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - AVSLAG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04661-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON VEDRØRENDE UTLEGG VED NY KLOAKKLEDNING Rolf Henrik Aarsand ETS 12/00024-391 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL UTBEDRING RBE08 17/04883-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04825-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01208-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/04653-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04804-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17
U SKU PERSONALMAPPE - PERMISJON UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/17