Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 148/619 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEIMVIK OG OSMUNDSEN BYGGESAK 17/2094 - 148/619 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HEIMVIK OG OSMUNDSEN BYGGESAK 17/2094 S O Lund AS MHV 17/02727-002 2017/11/16
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - DISPENSASJON - NY TURNUS - AUSTBØVEGEN 23-25 Fellesorganisasjonen (fo) RLA 12/00092-256 2017/11/16
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - REFERAT FRA FERDIGBEFARINGEN - NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Vassbakk & Stol AS JTH 16/03985-036 2017/11/16
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Olav Susort JTH 16/03985-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - GODKJENT PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Lars Vedøy YSL 15/03655-083 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - BEORDRING I STILLING SOM AVDELINGSLEDER BMS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG Hans J Rasmussen AS IGR 17/02094-023 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE VIKARIAT Kirsten Vedø Tveit ASH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 117/40 - SKREVEGEN, AKSNES - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 117/40 - SKREVEGEN, AKSNES - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG Vegard Waldeland OHA 17/04253-003 2017/11/16
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN TIL SKOLEFORESTILLING - 24.04. - 26.04.18 Skudeneshavn skole TVI 12/01376-191 2017/11/16
U TEK 73/86 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG TIL BOLIG - 73/86 - FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 04/03595-008 2017/11/16
U TEK 73/71 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG ENEBOLIG - 73/71 - FERDIGATTEST Harald Johannessen KMY 10/00907-010 2017/11/16
U TEK 13/609 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 - 13/609 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 Vedavågen Rør AS MHV 17/04837-002 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT F.O.M. 16.10.2017 T.O.M. 07.01.2018 Liv Ragne Steffensen VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Tvedten Bygg AS KMY 15/05084-037 2017/11/16
I TEK 141/219 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 141/219 - LITLASUND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Byggdetalj AS HAS 17/04945-001 2017/11/16
I TEK 86/233 - AVALDSNES - RIVING OG NYBYGG INDUSTRIBYGG - 86/233 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE # 2 Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/02873-013 2017/11/16
I TEK VANN OG VASSDRAG - OVERSENDELSE AV MØTEREFERAT 19.10.2017 - VANNREGIONUTVALGET FOR VANNREGION ROGALAND Rogaland Fylkeskommune ELO 12/00054-022 2017/11/16
U TEK 13/609 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RESTERENDE ARBEIDER BYGG 33 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-010 2017/11/16
I TEK 61/144 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE - TILBYGG GARASJE - 61/144 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE - TILBYGG GARASJE Eskild Kvala AS EDH 17/04948-001 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSTØRRELSE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - DELVIS FORLENGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - FERDIGATTEST Jan Ove og Renate Høie JHE05 15/04840-016 2017/11/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04650-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - SVAR - 2/394 - ANSVARSRETT FOR SELVBYGGER Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 17/03873-015 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES BHG F.O.M 04.09.17 T.O.M 04.09.18 Asselina Eilertsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 05.10.17 T.O.M 04.10.18 Andrea Kaland Røthe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-280 25 Offl §25 2017/11/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-281 25 Offl §25 2017/11/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-146 25 Offl §25 2017/11/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % - AVSLAG FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % NFE 17/03524-010 25 Offl §25 2017/11/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % - AVSLAG FAGUTVIKLER MED VEKT PÅ IK-BARNEVERN, FAST 100 % NFE 17/03524-011 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-042 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-043 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-044 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-045 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-046 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-047 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-048 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-049 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-050 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-051 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-052 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-053 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE BLI01 17/03878-054 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-056 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-057 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-058 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-059 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-060 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-061 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-062 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-063 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-064 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-065 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-066 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-067 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-068 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-069 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-070 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-071 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT - AVSLAG PROGRAMRÅDGIVER, 100 % VIKARIAT BLI01 17/03796-072 25 Offl §25 2017/11/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-013 25 Offl §25 2017/11/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-014 25 Offl §25 2017/11/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-013 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - TRUKKET MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-063 25 Offl §25 2017/11/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04719-003 25 Offl §25 2017/11/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-003 25 Offl §25 2017/11/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-007 25 Offl §25 2017/11/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-009 25 Offl §25 2017/11/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-010 25 Offl §25 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Anne Marit Pedersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE KARMØY VOKSENOPPLÆRINGSSENTER F.O.M 16.10.17 T.O.M 20.06.18 Daniel Per Gundersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE SKUDENESHAVN SKOLE F.O.M 25.09.17 T.O.M 14.08.18 Astrid Maria Eikje BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU ANDRE KULTURMINNER - SØKNAD OM RELOKALISERING AV BAUTASTEINENE I ÅKREHAMN - FORELØPIG UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN MED HENBLIKK PÅ FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune AAL 13/01604-038 2017/11/16
I TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST MED KAI Eskild Kvala AS EDH 17/04042-005 2017/11/16
I TEK 123/163 - SNIK - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - BK3 4-6 - 123/163 - KLAGE VEDR. NEKTET MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JKV 16/04311-010 2017/11/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 11/56 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-570 2017/11/16
I TEK GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17A - LOGGBOK - AUSTBØVEGEN 17A T Halleland AS KSU01 17/04335-003 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 27.10.17 T.O.M 30.06.18 Kjetil Vatland Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK 86/233 - TEKNISK PLAN - BIOMAR, HUSØY - SØKNAD OM TEKNISK PLAN FOR GODKJENNING BIOMAR, HUSØY Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/04962-001 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Malene Svane BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 9. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Roger Skulstad Johannessen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE OG KULTURSENTER F.O.M 01.10.17 T.O.M 30.06.18 Andrea Kaland Røthe BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - OVERSENDELSE AV SAKSPROTOKOLL, FRADELING AV BOLIGHUS PÅ LANDBRUKSEIENDOM KLAGEBEHANDLING Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/00457-010 2017/11/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/04689-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MAAGEN ESPEN, VIKRA DAG LEO OG SANDRA - SVAR - 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MAAGEN ESPEN, VIKRA DAG LEO OG SANDRA Dag Leo Vikra BJP01 17/04936-002 2017/11/16
U TEK 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRA, DAG MAGNAR - SVAR - 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRA, DAG MAGNAR Dag Magnar Vikra BJP01 17/04937-002 2017/11/16
I TEK 1/230 OG 231 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOGE, ROLF - 1/230 OG 231 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOGE, ROLF Rolf Boge BJP01 17/04946-001 26 Off.l.26 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.08.17 T.O.M 30.06.18 Tone Grasdal BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/04947-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 17/04678-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - OPPSIGELSE AV HELSENETT-AVTALEN Åkra Legesenter AS RAW 12/00126-102 2017/11/16
I TEK 60/82 , 133 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - 60/82 , 133 OG 139 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STORESUND, SIGNE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04952-001 26 Off.l.26 2017/11/16
I SKU OPPFØLGING I SKOLEN - MOBBING - OPPFØLGING AV SKOLER MED HØYE MOBBETALL Fylkesmannen I Rogaland EEH 17/04953-001 2017/11/16
I TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/793 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/04373-018 2017/11/16
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD STATSBUDSJETTET 2017 - KAP. 497, POST 60 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet BNO 12/00773-188 2017/11/16
U TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - SVAR - 148/947 - SITUASJONSKART MED OPPMÅLTE HØYDER PÅ EKSISTERENDE TERRENG Nordbø og Seglem AS IGR 17/02759-008 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VEA BHG F.O.M 15.08.17 T.O.M 15.08.19 Evelyn Kolbeinsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE ELEVPLASS GKH01 17/04645-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØVRING, CECILIE STRAND OG PEREZ, JØRGEN MICHEL - 130/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØVRING, CECILIE STRAND OG PEREZ, JØRGEN MICHEL Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04954-001 26 Off.l.26 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE STOKKASTRAND SKOLE F.O.M 07.11.17 T.O.M 06.11.18 Marita Mikkelsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK PLAN 3046 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN ØSTREM - 66/88 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - OVERSENDER FORSLAG TIL DETALJPLAN - 14.11.17 PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - 66/88 - ENDRING AV BYA, HØYDE, TAK OG BYGGEGRENSE TIL VEG RH Oppmåling Rune Hemnes AAHO 17/02070-006 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE ROP F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Helene Vik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS - 2017 - MØTE I INNSTILLINGSUTVALGET FOR BYGGESKIKKPRISEN Carl Egil Buch AAL 17/04624-007 2017/11/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE ELEVPLASS GKH01 17/04646-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ØSTREMSTUNET F.O.M 23.10.17 T.O.M 23.10.18 Marta Bialecka Tveit ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE ELEVPLASS GKH01 17/04641-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-332 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ØSTREMSTUNET F.O.M 23.10.17 T.O.M 23.10.18 Torgeir Harestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK 82/162 OG 82/273 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 82/162 OG 82/273 - HINDERÅKER - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Tore Trengereid HAS 17/04893-001 2017/11/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR PÅ SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ EIDE SKOLE GKH01 17/04910-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ROP F.O.M 01.11.17 T.O.M 31.12.18 Karina Kolbeinsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE PÅ EIDE SKOLE GKH01 17/04911-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK P55400 - KLARGJØRING LOKALER TIL ARKIV - KONTRAKT - KLARGJØRING AV LOKALE TIL ARKIV Bruynzeel Storage Systems AS BKE 17/00446-022 2017/11/16
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - RESULTATET AV PREKVALIFISERING - KONKURRANSE OM AVTALE FOR KJØP AV PASIENTSIGNALANLEGG, SAKSNR. 17/1156 Hepro AS CBE02 17/01156-048 2017/11/16
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 66/37 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Geir Ingvar Eike SKM 17/00008-139 2017/11/16
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 47/619 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ANN THERESE HAALAND OG RUNE VELLE SJØEN Eskild Kvala AS SKM 17/00008-140 2017/11/16
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM VIDEREFØRING AV MIDLER/RAPPORT FRA GJENNOMFØRING Mental Helse Karmøy EIE 17/01152-020 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ROP F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Renate Bennett Saga ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TORVASTAD SKOLE F.O.M 27.10.17 T.O.M 31.07.18 Nina Ve Sæbø BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 148/619 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE - AUSTBØVEGEN Ottar Magne Osmundsen BFH 17/00007-092 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV VIKARIAT KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER - O.A.KNUTSEN OG HUSTRUS FOND MOS 12/00069-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.11.17 T.O.M 30.07.18 Kjetil Vatland Olsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK ASFALT - STØLEBUKT - SØKNAD OM STØTTE TIL ASFALTERING Kobbernaglen Småbåtforening HPE 17/04958-001 2017/11/16
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04929-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 47/414 - VIKEVÅGEN, VIK - NYBYGG NAUST - 47/414 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Per Johannes Pedersen EDH 17/04042-006 2017/11/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PSYKOLOGSPESIALIST ROP - TAR IKKE IMOT STILLING MSTA 17/04774-005 25 Offl.§25 2017/11/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/03189-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIATET Hilde Merete Ringstrand Eilerås HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 08.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Bjørgene Grendahus SA TSC 12/01571-056 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BYGNES VITENBHG F.O.M 31.10.17 T.O.M 14.08.18 Ida Andreassen Østevik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON I DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL Ida Andreassen Østevik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED NORHEIM BBH Cecilie Herland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - UTARBEIDING AV SKJØTSELPLAN FOR KYSTLYNGHEI, NATURBEITEMARK O.L. - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING KR. 20.000,- UTBETALINGSDATO: 07.11.2017 HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING - UTARBEIDING AV SKJØTSELPLAN FOR KYSTLYNGHEI, NATURBEITEMARK O.L. Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/01055-005 2017/11/16
U TEK 1/230 OG 231 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOGE, ROLF - SVAR - 1/230 OG 231 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BOGE, ROLF Rolf Boge BJP01 17/04946-002 2017/11/16
I TEK ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - INFORMASJON OM LUKKEDE AVVIK ÅKRA BLÅ KORS - 15/1983, 2080 Einang Safety Consult AS JHN 12/01095-010 2017/11/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - MELDING OM TILDELT BOLIG- TATT IMOT TILDELT BOLIG RBE08 17/03206-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - REVY TUASTAD BYGDAHUS Tor Inge Myklebust EVI1 16/05163-153 2017/11/16
I TEK 141/28 , 74 OG 161 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AKERSHUS MILJØFOR AS - 141/28 , 74 OG 161 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AKERSHUS MILJØFOR AS Akershus Miljøfor AS BJP01 17/04960-001 2017/11/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04693-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK PLAN 5051-1 - DETALJREGULERING MOKSHEIMTUNET DEL 2- 147/703 - ENDRING TIL GATETUN - GODKJENT 28.11.2017 - SØKNAD OM LITEN REGULERINGSENDRING - PLAN 5051-1 - ENDRING TIL GATETUN Block Watne AS YSL 17/04264-004 2017/11/16
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04892-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 15/04637-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 147/30 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED RØYSVEGEN Hus28 AS BFH 17/00007-093 2017/11/16
U SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04839-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-INSPEKSJON SNORRES GATE 1 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Per Arvid Valentinsen HDO 15/04311-066 2017/11/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 12/01823-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 64/1332 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ATLE ANDREASSEN Wilhelmsen Arkitektur SKM 17/00008-141 2017/11/16
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II - VEDRØRENDE RUH NR 11 Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS KEB 14/01402-280 2017/11/16
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED VEA BARNEHAGE Ruth Mirjam Sævik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/6 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING BOLTFJORD, BJØRN H.V. Bjørn Håkon Våge Boltfjord GEL 17/00012-571 2017/11/16
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/Synnøve Medhaug HAS 17/04373-019 2017/11/16
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - E-POST MED BREVET I SAKSNR. 17/1156-48 Haugaland Kraft Fiber CBE02 17/01156-050 2017/11/16
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01867-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16
U TEK 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Anette Høie HAS 17/04373-020 2017/11/16
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - TILBUDSINVITASJON MED VEDLEGG - KONKURRANSE OM AVTALE FOR KJØP AV PASIENTSIGNALANLEGG, SAKSNR. 17/1156 Atea AS CBE02 17/01156-051 2017/11/16
U HSE STØYPROBLEMER - HUSØY - SVAR - SVAR - GJELDER STØY FRA HUSØY FMC BioPolymer AS, avd. Vormedal MMM 17/04877-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/16