Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 28.12.17 T.O.M. 01.02.18 Randi Wisnæs LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 138/18 - TORVASTAD IDRETTSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 138/18 - TORVASTAD IDRETTSHUS Torvastad Idrettslag JHN 12/00448-019 2017/11/15
U TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG I K Gabrielsen KHM 17/03160-010 2017/11/15
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN MRH01 12/01318-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN MRH01 12/01318-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 13/609 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 - 13/609 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 33 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/611 Vedavågen Rør AS MHV 17/04837-001 2017/11/15
U TEK 138/46 - TORVASTAD ARENA AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED TORVASTAD ARENA Torvastad Skole og Kultursenter JHN 15/01500-010 2017/11/15
U TEK 64/344 - RØDE KORS-HUSET I KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 64/344 - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED RØDE KORS-HUSET KOPERVIK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Karmøy Røde Kors TSC 12/00413-015 2017/11/15
U TEK 57/41 - TÅKELUREN KAFÉ BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED TÅKELUREN KAFE Karmøy Kommune TEA01 12/01190-005 2017/11/15
U TEK GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 133-141 KARMØY PROTEIN - SVAR - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 133-141 T Halleland AS KSU01 17/04896-002 2017/11/15
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR PÅ SVAR OM FORESPØRSEL OM OVERFØRING AV BPA-FORPLIKTELSER ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN Abri Vekst AS CBE02 14/00789-263 2017/11/15
U TEK SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - STATLIGE MIDLER TIL ØKT SYKKELBRUK - RAPPORTERING AV MOTTATT TILSKUDD Statens vegvesen HPE 12/04378-037 2017/11/15
I TEK 61/65 - BRÅTAVEGEN, SUNNANÅ - FASADEENDRING OG ENDRING AV TAKFORM PÅ GARASJE - 61/65 - BRÅTAVEGEN, SUNNANÅ - FASADEENDRING OG ENDRING AV TAKFORM PÅ GARASJE Byggmester K. Susort AS KIS 17/04926-001 2017/11/15
I TEK 40/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPEDAL BYGGESAK 17/3046 - 40/14 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ESPEDAL Vedavågen Rør AS MHV 17/04117-002 2017/11/15
U TEK 84/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VASSBAKK & STOL UTSLIPPSSAK 17/4513 - 84/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: VASSBAKK & STOL UTSLIPPSSAK 17/4513 Vassbakk & Stol AS MHV 17/04514-002 2017/11/15
I TEK 58/241 - SKOLEGATEN - KOPERVIK, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 58/241 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 14/03805-016 2017/11/15
U TEK GRAVESØKNAD - BEDEHUSVEGEN VED 15/177 - SVAR - GRAVESØKNAD - BEDEHUSVEGEN VED 15/177 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/04900-002 2017/11/15
I TEK 102/41 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG BASESTASJON FOR MOBIL TELEKOMUNIKASJON - 102/41 - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST - TILTAK IKKE UTFØRT Technogarden Engineering Resour. AS JKV 13/04029-009 2017/11/15
I TEK 5/537 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING - 5/537 OG 5/543 - BLEIKMYRVEGEN, VEA - NYBYGG VERKSTEDBYGNING Petter J. Rasmussen AS IGR 17/04927-001 2017/11/15
I TEK 117/40 - SKREVEGEN, AKSNES - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG - 17/4253 - TEGNING Randi Hole og Vegard Waldeland OHA 17/04253-004 2017/11/15
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - VEDR. REGULERT RUNDKJØRING KVITSØYGT/RENNESØYGT X SPANNAVEGEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/02759-006 2017/11/15
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/03491-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU REALFAGSKOMMUNE - INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPE FOR REALFAGSKOMMUNE Veronika Brekke Jacobsen BNO 15/05028-026 2017/11/15
I TEK 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE - 59/155 - FORSLAG TIL ADKOMST I K Gabrielsen EDH 17/02335-006 2017/11/15
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - SITUASJONSKART MED OPPMÅLTE HØYDER PÅ EKSISTERENDE TERRENG Nordbø og Seglem AS IGR 17/02759-007 2017/11/15
I TEK 146/14 - BØNESVEGEN, BØ - NYBYGG BEHANDLINGSANLEGG - 146/14 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, REVIDERTE TEGNINGER, INSPEKSJONSRAPPORT OG TILLATELSE FRA FYLKESMANNEN Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KIS 17/04093-003 2017/11/15
I TEK 142/44 - LAGRINGSTILLATELSE STORESUND MARINE SERVICE AS - KVITTERING FOR INNMELDING AV FARLIG STOFF 142/44STORESUND MARINE SERVICE AS Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) AMA02 17/04925-001 2017/11/15
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TV-RAPPORTER - JOVIKVEGEN 52, 54 OG 66 Ragn Sells AS FGE02 15/04912-059 2017/11/15
U TEK PLAN 5097 - DETALJREGULERING FOR JOMFRUSTRANDA - 148/77 M.FL. - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - 148/75, 77, 81, 92 - OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL BOLIGFORMÅL INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE Opus Arkitekter AS YSL 17/05068-002 2017/11/15
I TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS GER01 17/03873-014 2017/11/15
U SEN TILLEGGSSAK - GJENNOMFØRING AV ARBEIDSFORHOLDET FRAMOVER - ADVOKAT KVERNBERG Advokatfirmaet Elden DA KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/115 - BESTILLING AV EIERLISTE/NABOLISTE - BYGGESAK Randi Huseby, Procon AS GEL 17/00012-569 2017/11/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - GBNR 15/761 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT KLÆHAUGVEGEN 17 UTBEDRING AV KLOAKK Simon Andre Larsen MAHA1 13/00434-070 2017/11/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-279 25 Offl §25 2017/11/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - 80% FAST - INTERVJU SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04575-006 25 Offl §25 2017/11/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-012 25 Offl §25 2017/11/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04843-004 25 Offl §25 2017/11/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST - SØKNAD AUTORISERT ERGOTERAPEUT - 94,01% FAST JBR04 17/04846-002 25 Offl §25 2017/11/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-008 25 Offl §25 2017/11/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-006 25 Offl §25 2017/11/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-007 25 Offl §25 2017/11/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-008 25 Offl §25 2017/11/15
I TEK 114/65 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 114/65 - SKRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Espen Vik XXI 17/04935-001 2017/11/15
I TEK 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - HANDLINGSPLAN ETTER TILSYN 142/656 - BJØRGENE GRENDAHUS SA Magne Møksvold TSC 12/01571-055 2017/11/15
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/00406-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 12/430 - GJERT BREIDFJORDS VEG, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/430 - BESTILLING AV UTSTIKKING Eskild Kvala AS GER01 17/03015-006 2017/11/15
U TEK 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - 88/255 - SØNDRE VELDE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLEING Øygarden Eiendom AS BFH 16/02063-020 2017/11/15
U TEK 142/663 - OMSORGSBOLIGER LITLABJØRGVEGEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED OMSORGSBOLIGER LITLABJØRGVEGEN Omsorgsboliger Litlabjørgvegen KSA01 12/00597-005 2017/11/15
U TEK VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK - TOR HEGGELUND 20008016,8 - SVAR - REGRESSVARSEL - GJENSIDIGE REF. 20008016,8 CRM:0378300317 VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK - TOR HEGGELUND Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04903-002 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/03831-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 15/04840-015 2017/11/15
U TEK 64/136 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDREASSEN, STÅLE - SVAR - 64/136 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDREASSEN, STÅLE Ståle Andreassen BJP01 17/04922-002 2017/11/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/03336-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 66/14 - PILEHAGEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED RUS- OG AKTIVITETSTJENESTER AVD. PILEHAGEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Rus- og aktivitetstjenester avd. Pilehagen KSA01 12/00452-005 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - LYNGTUNET - REVIDERT VEGTEGNING 01-01_REVC Cowi AS BTH04 16/00642-078 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-306 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 13/03657-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-307 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT - NAV - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT AFA02 17/04530-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - TILBUD Norva24 Vest AS OEI 17/03739-002 2017/11/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04859-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT - NAV - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT AFA02 17/04530-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 13.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE/SKRIFTLIG ADVARSEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG (VEST) - 147/30 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS KMY 17/04497-004 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-308 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT - NAV - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALER FOR INTEGRERINGSKONTAKT AFA02 17/04530-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-309 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - DØLEVEGEN 72 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 12/01805-045 2017/11/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-094 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04929-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN JUSTERINGSAVTALE - BOLIGFELT GRIMSBY, ÅKREHAMN - TRYGVE J. SJØEN AS - JUSTERINGSAVTALE - BOLIGFELT GRIMSBY, ÅKREHAMN - TRYGVE J. SJØEN AS Trygve J. Sjøen AS AMA 17/04778-003 2017/11/15
U TEK 88/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RSL EIENDOM AS - SVAR - 88/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RSL EIENDOM AS Advokat Marit Wathne BJP01 17/04902-002 2017/11/15
I TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 - FULLMAKT OPPMÅLINGSFORRETNING Sigrid Lura HAS 17/04395-016 26 Off.l.26 2017/11/15
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 112/16 OG 112/299 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - BJØRKELUND, KÅRE JAN/BJØRKELUND, MARIT - 112/16 OG 112/299 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER BJØRKELUND, KÅRE JAN/BJØRKELUND, MARIT Marit Bjørkelund XXI 17/04928-001 26 Off.l.26 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-310 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 66/148 - NORNESVEGEN, AUSTREIM TIL-, PÅBYGG, OG BRUKSENDRING AV BOLIG, NYBYGG GARASJE - 66/148 - NORNESVEGEN, AUSTREIM TIL-, PÅBYGG, OG BRUKSENDRING AV BOLIG, NYBYGG GARASJE Hereid Hus AS KIS 17/04519-003 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE BOLIG OG MILJØARB.TJ NORHEIM F.O.M 17.11.17 T.O.M 30.11.18 Kwanruethai Nakornsri JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-311 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HÅLANDSHØGDA OG MILJØH.TJ F.O.M 16.10.17 T.O.M 31.12.17 Malin Helene Ferkingstad Eriksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 146/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRAND, FRODE ÅSMUND - SVAR - 146/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRAND, FRODE ÅSMUND Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04909-002 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.10.17 T.O.M 31.12.18 Ingveig Kristin Fjell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - MEDDELELSESBREV- APPLIKASJON SKUDENESHAVN Appex AS AAL 17/03852-008 2017/11/15
U TEK 64/520 OG 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/520, 64/42 OG 64/557 UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Knut Magne Gabrielsen ALA04 17/03431-030 2017/11/15
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - 57/103 - STØTTE TIL REHABILITERING AV VÅNINGSHUS I GAMLE SKUDENESHAVN Thor Jan Høines AAL 17/00116-020 2017/11/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - OMGJORT ETTER KLAGE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/03993-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 61/131 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG, KJEDEHUS TOMT 22 - 61/131 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG KONTROLLERKLÆRING FOR UAVHENGIG KONTROLL Trygve J Sjøen AS KMY 14/03550-012 2017/11/15
I SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - PRESISERING, GJELDER APPLIKASJON SKUDENESHAVN Utviklerne AS AAL 17/03852-009 2017/11/15
I SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - PRESISERING, GJELDER APPLIKASJON SKUDENESHAVN Appex AS AAL 17/03852-010 2017/11/15
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - SVAR - MERKNADER FRA TORHILD KALSTØ - 13.11.17 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Torhild Harriet Kalstø YSL 13/04467-138 2017/11/15
I SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - TILBUD Khv AS OEI 17/03739-003 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-312 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - TILBUD Ragn Sells AS OEI 17/03739-004 2017/11/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED KVOS Veslemøy Waage BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-313 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-314 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 75/54 - SUNDVEGEN, KVALAVÅG. BYGNINGSKONTROLL - 75/54 - VEDR. TILBAKEFØRING AV AREALER SUNDVEGEN, KHV AS, REV.BREV MED NY ORDLYD Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS v/adv. Sæther JHE05 10/02535-015 2017/11/15
U TEK 38/321 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JESPERSEN, MAY BRIT - SVAR - 38/321 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JESPERSEN, MAY BRIT May Brit Jespersen BJP01 17/04924-002 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-315 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM PASSASJER NJO 14/00166-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK STARTLÅN - OPPSIGELSE AV FORSIKRINGSATTEST RBE08 17/00204-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-316 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-317 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SEN RAMMEAVTALE - TØMMING AV SLAMAVSKILLERE - TILBUD Jtr Gruppen AS OEI 17/03739-005 2017/11/15
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING RBE08 17/00406-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - SVAR PÅ BYGGETILSYN Noralf Kallesten JHE05 17/04292-002 2017/11/15
I TEK 128/26 - ØVRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/307 - 128/26 - ØVRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hauge Bedehus v/Gunvor Johanne Hausken HHU 17/04932-001 2017/11/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BESTILLING AV FLYTTING AV STOLPE OG KABELSKAP I PRESTAVEGEN Haugaland Kraft Nett AS ABU01 13/00434-072 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 56/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - 56/13 - GJELDER RENOVASJON PÅ FRITIDSEIENDOM Evy Andersen ALS06 17/04934-001 2017/11/15
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - 15/723 OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT KLÆHAUGVEGEN 19 Alfhild Evensen MAHA1 13/00434-073 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-318 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-319 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-320 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 22/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTERHEIM, ODDBJØRG FERKINGSTAD - SVAR - 22/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTERHEIM, ODDBJØRG FERKINGSTAD Oddbjørg Ferkingstad Austerheim BJP01 17/04921-002 2017/11/15
U TEK BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING - BJØRGENE - OPPARBEIDING AV HC-PARKERING Tom Bakke, Driftsavdelingen EKA 17/04917-005 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-321 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-322 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 47/395 - SKUDENES BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 47/395 - SKUDENES BEDEHUS - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Skudenes Bedehus TSC 12/01397-016 2017/11/15
I TEK 66/37 - AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - 66/37 - AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG Geir Ingvar Eike EDH 17/04933-001 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-323 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG - 126818 REHABILITERING AV KLUBB- OG MØTELOKALER Torvastad idrettslag OFL 16/00248-175 2017/11/15
I SKU ELEVMAPPE - DOMSSLUTNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-324 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU KRETSORDNING - DOMSSLUTNING EEH 17/03344-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-325 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-326 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG Vibeke Tobiassen EDH 17/00734-010 2017/11/15
I TEK 142/663 - OMSORGSBOLIGER LITLABJØRGVEGEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER DOKUMENTASJON PÅ ÅRSKONTROLL AV BRANNALARMANLEGG 142/663 - OMSORGSBOLIGER LITLABJØRGVEGEN Tom Ragnvald Nordbø KSA01 12/00597-006 2017/11/15
U SKU ANSKAFFELSE - APPLIKASJON SKUDENESHAVN - OVERSENDELSE AV KONTRAKT AAL 17/03852-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-327 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON OG/ELLER STIPEND TIL UTDANNING SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK PERSONALMAPPE - TILBAKE TIL OPPRINNELIG STILLINGSPROSENT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-328 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/04919-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - ENDRING - FRA SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST - 42/30 - GODKJENT 27.2.2018 - OVERSENDER PLANFORSLAG - 15.11.17 PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST Edb-Tjenester Norge Limited BHA02 17/03593-006 2017/11/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/00755-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-329 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MAAGEN ESPEN, VIKRA DAG LEO OG SANDRA - 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MAAGEN ESPEN, VIKRA DAG LEO OG SANDRA Dag Leo Vikra BJP01 17/04936-001 26 Off.l.26 2017/11/15
U TEK 64/520 OG 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/520 OG 64/1421 - OVERENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING Linn Monika Olsen-Sund ALA04 17/03431-031 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-330 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 7. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. MIDT F.O.M 01.12.17 T.O.M 31.12.18 Marte Ytreland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRA, DAG MAGNAR - 32/126 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VIKRA, DAG MAGNAR Dag Magnar Vikra BJP01 17/04937-001 26 Off.l.26 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 31.12.17 T.O.M 31.12.18 Tu Thy Ngoc Nguyen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 110/91 - FOSNAVEGEN, VÅGA, NYBYGG GARASJE - 110/91 - FOSNAVEGEN, VÅGA, NYBYGG GARASJE Bjarne Johan Våga EDH 17/04938-001 2017/11/15
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - KORRESPONDANSE - GJELDER GASSLEDNING PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN Rogaland fylkeskommune YSL 17/01503-004 2017/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK PLAN 5093 - DETALJREGULERING AV KRYSS MELLOM FV.835 VORMEDALSVEGEN/TUASTADVEGEN OG SNIKVEGEN - 119/17, 60, 249 M.FL. - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE TILBUD OM SALG AV KOMMUNALT AREAL TIL NOKUS AS Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted BHA02 17/02428-005 2017/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT §9A-4 SWI 17/03912-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 15/175 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/175 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE Hans Arne Valentinsen EDH 16/03660-012 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Aarhus Dag Inge MNE02 17/04168-005 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Aarhus Helene Jonassen MNE02 17/04168-006 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvold Jonas Gunvar MNE02 17/04168-007 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune MNE02 17/04168-008 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Kjetil MNE02 17/04168-009 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Monica MNE02 17/04168-010 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Tjøsvold Jonas Gunvar MNE02 17/04168-011 2017/11/15
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1230 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 16/98 I KARMØY KOMMUNE Sivertsen Åshild MNE02 17/04168-012 2017/11/15
I TEK 58/354 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HODNE, SVEIN - 58/354 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HODNE, SVEIN Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/04939-001 2017/11/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-331 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOLNES SKOLE F.O.M 01.09.17 T.O.M 31.07.18 Anna Aase BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE VORMEDAL UNGDOMSSKOLE F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.07.18 Harald Helland BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 58/354 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HODNE, SVEIN - 58/354 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HODNE, SVEIN Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 17/04939-002 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HÅVIK SKOLE F.O.M 31.08.17 T.O.M 15.07.18 Cristina Nechita BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Anna Aase BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Line Sofie Apeland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJ0N UTEN LØNN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Katrine Bakke BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Betsi Antonina Silva HAS 17/02042-091 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I TEK 98/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, OLE MORTEN - 98/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIMONSEN, OLE MORTEN Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/04941-001 2017/11/15
I SEN TILLEGGSSAK - GJENNOMFØRING AV ARBEIDSFORHOLDET FRAMOVER Advokatfirmaet Elden DA KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DIALOGMØTE DEN 28.08.2017 NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSØKNING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - OPPMÅLINGSFORRETNING- BREV TIL IKKE MØTT PART Ingard Haugeberg HAS 17/02042-092 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSTUVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSUTVIDELSE ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/15
U TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Grete Synnøve Medhaug HAS 17/02042-093 2017/11/15