Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - GODKJENT PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL. Museum Stavanger AS YSL 15/03655-084 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV PRIVAT BARNEHAGE 2017 I HENHOLD TIL TELLEDATO 1.11.2017 Aski Barnehage RHO 16/01128-315 2017/11/14
U TEK 15/1927 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4912 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/1927 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karl Ståle Grindhaug EDH 17/04316-006 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11 Espira Litlasund Barnehage RHO 16/01128-316 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER - 2017 BASERT PÅ TELLING PR 1.11. Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-317 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING PR 1.11 Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-318 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING PR 1.11 Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-319 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.11.2017 Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-320 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-321 2017/11/14
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04289-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 16/01128-322 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-323 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 Kyrkjebakken Barnehage RHO 16/01128-324 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-325 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-326 2017/11/14
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - NORHEIM - PLANERING OG MASSEUTSKIFTNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/02759-004 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-327 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-328 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Små Barnehager AS RHO 16/01128-329 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - REVIDERT AVTALE PÅ KOMMUNAL STØTTE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-330 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Steinhaugane Fus RHO 16/01128-331 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-332 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-334 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Små Barnehager AS RHO 16/01128-335 2017/11/14
U TEK 15/2434 OG 15/2435 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, TOMT 3 OG 4 (ODDABAKKEN 9 OG 11) - 15/2434 OG 15/2435 - FERDIGATTEST (ODDABAKKEN 9 OG 11) Trygve J Sjøen AS JKV 15/00052-010 2017/11/14
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING PR 1.11. Kirketunet Barnehage RHO 16/01128-337 2017/11/14
U TEK 3/174 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - OPPARBEIDELSE AV UTEAREAL, TRAPP OG BLOMSTERKASSER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 3/174 - TILLATELSE Gry Carolin Svendsen EDH 17/04809-003 2017/11/14
U TEK 148/104 OG 148/105 - MOKSHEIMSTIEN, NORHEIM - OVERBYGDE SYKKELPARKERINGER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - TILLATELSE Karmøy Kommune, Driftsavdelingen EDH 17/04852-002 2017/11/14
I TEK 2/394 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/394 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 17/03873-013 2017/11/14
U TEK 131/39 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 16/3150 - 131/39 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 16/3150 Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04812-003 2017/11/14
U TEK 119/154, MYKJE. FORSTØTNINGSMUR - 119/154 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR Audun Gaard JKV 06/01453-012 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Sevland Astrid Marie ALA04 17/04167-003 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Sevland Astrid Marie ALA04 17/04167-004 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Ebne Kjell Olav ALA04 17/04167-005 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Ebne Sigrun Høydal ALA04 17/04167-006 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Sevland Håkon ALA04 17/04167-007 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Sevland Håkon ALA04 17/04167-008 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge ALA04 17/04167-009 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Sjursen Bernhard Johannes ALA04 17/04167-010 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Saltnes Odd Arne ALA04 17/04167-011 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Saltnes Odd Arne ALA04 17/04167-012 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Kjell Pedersen ALA04 17/04167-013 2017/11/14
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/452 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 2 PARSELLER OG KLARLEGGING VEGAREAL 90/9 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Martha Christin ALA04 17/04167-014 2017/11/14
U TEK 141/203 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG BOLIGFORMÅL - 141/203 - FERDIGATTEST Byggdetalj AS KMY 17/02895-007 2017/11/14
U TEK 131/39 - KVEITAVIKVEGEN, TORVASTAD - BÅREROM/LAGER/DIV. - 131/39 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Byggmester Arne Haldorsen KMY 16/03150-015 2017/11/14
I TEK 3/58 - ØSTHUS - FORHÅNDSKONFERANSE - 3/58 - (KOPIMOTTAKER) SVAR - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - BRUKSENDRING Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/04103-004 2017/11/14
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE PLAN - LADESTASJON Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/00691-028 2017/11/14
U HSE TILSYNSSAK - KARMØY LEGEVAKT - SVAR - TILSYNSSAK - KARMØY LEGEVAKT AMH04 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/14
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-070 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/14
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - GARASJE - 58/431 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL - ETABLERING AV GARASJE Advokat Knut M Haavik VENTE 17/04897-001 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-275 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-276 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-277 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-278 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-145 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60,8% FAST PÅ NATT - TILBUD AUTORISERT SYKEPLEIER 60,8% FAST PÅ NATT AGB 17/03884-007 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60,8% FAST PÅ NATT - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT SYKEPLEIER 60,8% FAST PÅ NATT AGB 17/03884-008 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-085 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-086 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-087 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-088 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-089 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-090 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-091 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-092 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-093 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-094 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-095 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-096 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-097 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-098 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-099 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-100 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-101 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-102 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-103 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-104 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-105 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-106 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-107 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-108 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-109 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-110 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-111 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-112 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-113 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-114 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-115 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-116 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-117 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-118 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - AVSLAG KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-119 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-056 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-057 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-058 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-059 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-060 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-061 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-062 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-063 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-064 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-065 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-066 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-067 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-068 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-069 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-070 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-071 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE - AVSLAG BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE KHO 17/03935-072 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-030 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-031 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-032 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-033 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-034 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-035 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-036 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-037 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 75 % VIKARIAT - AVSLAG LÆRER 75 % VIKARIAT BLI01 17/04115-038 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-034 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-035 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-036 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-037 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-038 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-039 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - INTERVJU ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-040 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-038 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-039 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-040 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-041 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-042 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-043 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-044 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-045 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-046 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-047 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-048 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-049 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-050 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-051 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-052 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-053 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-054 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-055 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-056 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-057 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-058 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-059 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-060 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-061 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-062 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-063 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-064 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-065 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-066 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-067 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-068 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-069 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-025 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-026 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-027 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-028 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-029 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-030 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-031 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - INTERVJU HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-032 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-033 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - INTERVJU HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-034 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-035 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-036 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-037 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - INTERVJU HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-038 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-039 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - INTERVJU HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-040 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-041 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-042 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-043 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - INTERVJU HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-044 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-045 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-046 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-047 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-048 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-049 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - BEKREFTELSE HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-050 25 Offl §25 2017/11/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - 80% FAST - BEKREFTELSE SYKEPLEIER/SPESIALSYKEPLEIER - 80% FAST AGB 17/04575-005 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-010 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-011 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% FAST ARO07 17/04718-004 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - INTERVJU MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-056 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - INTERVJU MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-057 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - INTERVJU MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-058 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - INTERVJU MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-059 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - INTERVJU MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-060 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-061 25 Offl §25 2017/11/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-062 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100% FAST JBR04 17/04843-003 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-003 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-004 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-005 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-006 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-007 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-004 25 Offl §25 2017/11/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 60,80% OG 62,2% NATT FAST JBR04 17/04847-005 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-002 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-003 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-004 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-005 25 Offl §25 2017/11/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD LÆRERSTILLING, VIKARIAT VED BØ UNGDOMSSKOLE BLI01 17/04799-006 25 Offl §25 2017/11/14
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 128/6 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Abr Videregående Skole AS GEL 17/00012-568 2017/11/14
I TEK VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK - TOR HEGGELUND 20008016,8 - REGRESSVARSEL - GJENSIDIGE REF. 20008016,8 CRM:0378300317 VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK - TOR HEGGELUND Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04903-001 2017/11/14
I SEN GRAVESØKNAD - BEDEHUSVEGEN VED 15/177 - GRAVESØKNAD - BEDEHUSVEGEN VED 15/177 Vassbakk & Stol AS TOG 17/04900-001 2017/11/14
I TEK SKADER PÅ BIL IFB. ANLEGGSARBEID - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REDEGJØRELSE - GJELDER SKADER PÅ BIL GL Prosjektservice AS BKE 17/04784-004 2017/11/14
I SEN TILLEGGSSAK - VIDERE FRAMDRIFT I SAK Advokatfirmaet Elden DA KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING LANDBRUKSBYGNING - 16/5 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING AV BRUKSTILLATELSE - KLAGEBEHANDLING Jens Inge Ve BFH 17/02936-008 2017/11/14
U TEK 15/1927 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4912 - 15/1927 - VEDR. DELINGSSØKNAD Karl Ståle Grindhaug EDH 17/04316-007 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 15/2311 OG 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG - SVAR - 15/2311 OG 15/2460 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Helge Riisdal IGR 15/03524-034 2017/11/14
I TEK 94/97 - MELANDSVEGEN, MELAND - GJENOPPBYGGING AV VEGG I SKUT OG FJØS - 94/97 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Ståle Kolstø JKV 17/01983-004 2017/11/14
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK Kolnes Grendahus SA EIE 17/01152-019 2017/11/14
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 14.11.17 - GJELDER 5. OFFENTLIGE ETTERSYN PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 13/04467-137 2017/11/14
I TEK 94/97 - MELANDVEGEN, MELAND. NYBYGG BASSENG - 94/97 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Svein Ståle Kolstø JKV 12/01697-003 2017/11/14
U TEK 146/66 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/66 - KLARLEGGING AV GRENSE - BREV TIL IKKE MØTT PART Trond Roald Bø HAS 17/04395-015 2017/11/14
I TEK 88/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RSL EIENDOM AS - 88/19 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM RSL EIENDOM AS Advokat Marit Wathne BJP01 17/04902-001 2017/11/14
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - GJELDER KLAGE PÅ GODKJENT PLAN PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - Advokat Knut M Haavik BHA02 16/04060-031 2017/11/14
I TEK 58/220 OG 58/311 - KOPERVIK - SMÅBÅTANLEGG - 58/220 OG 58/311 - (KOPIMOTTAKER) - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å MONTERE UTRIGGERE I STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTHAVN Arnesen Rolf Ing KIS 17/04901-001 2017/11/14
U TEK 91/29 - UTVIK AUTOSERVICE AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 91/29 - UTVIK AUTOSERVICE AS - LUKKING AV PÅLEGG Utvik Autoservice AS TSC 12/01517-018 2017/11/14
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - PLAN 2111 - MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSEL FOR PRIVAT DETALJERINGSPLAN FOR PORSHOLMEN Aksel Mørch AAHO 17/04272-005 2017/11/14
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-029 2017/11/14
I TEK 149/448 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG CARPORT TIL GARASJE - 149/448 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG CARPORT TIL GARASJE Jan Ekrene EDH 17/04904-001 2017/11/14
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/04297-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/04835-002 13 Off.l.§13 mval §13-2 2017/11/14
I TEK SEPTIKTANKER - KVARTNESVEGEN - TILBAKEMELDING PÅ INFORMASJON Solbjørg Lauritzen ETS 17/03022-005 2017/11/14
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED VORMEDAL BARNEHAGE Ingrid Sofie Holmgard BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU KLAGE - KLAGE BNO Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/14
I TEK 71/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID LARSEN - 71/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID LARSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/04908-001 2017/11/14
U TEK NY SPILLVANNSLEDNING OG UTKOBLING AV SEPTIKTANK - HAVNEGATEN, KOPERVIK - UTGÅTT GARANTI I RETUR, NR. 74G0469015 Danske Bank IBR 15/04657-015 2017/11/14
U TEK 94/97 - MELANDVEGEN, MELAND. NYBYGG BASSENG - 94/97 - FERDIGATTEST - BASSENG Svein Ståle Kolstø JKV 12/01697-004 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.09.17 T.OM 01.09.18 Maria Haaland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/947 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 17/02759-005 2017/11/14
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - INFORMASJON OM JULEMARKED - "JUL PÅ VEA" Hildbjørg Mannes JHN 17/00127-072 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.09.17 T.OM 31.12.17 Gunnar Brandal MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 01.09.18 Kristin Øygarden MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 73/71 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG ENEBOLIG - 73/71 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Johannessen KMY 10/00907-009 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.08.17 T.OM 01.09.18 Cecilie Ottøy Eide MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.09.17 T.OM 30.09.17 Gerd Elisabeth Simonsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - VIKARIAT Stine Frøyland HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 58/354 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Svein Hodne SKM 17/00008-138 2017/11/14
I TEK 146/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRAND, FRODE ÅSMUND - 146/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM STRAND, FRODE ÅSMUND Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/04909-001 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 31.12.18 Shkelzen Kuqi MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.09.17 T.OM 31.12.18 Anne Sandvik MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.09.17 T.O.M 02.09.18 Vibeke Torvestad MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 1/70 - SØRATREVEGEN. VEDØY, TILBYGG ENEBOLIG - 1/70 - MOTTATT MANGLER I K Gabrielsen IGR 17/04805-003 2017/11/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ EIDE SKOLE GKH01 17/04910-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 79/7 OG 79/18 - VISNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 79/7 OG 79/18 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Olas Bil Eiendom AS HHU 17/04523-003 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 94/97 - MELANDSVEGEN, MELAND - GJENOPPBYGGING AV VEGG I SKUT OG FJØS - 94/97 - FERDIGATTEST - GJENOPPBYGGING AV VEGG I SKUT/FJØS Svein Ståle Kolstø JKV 17/01983-005 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.09.17 T.O.M 01.09.18 Amanda Christine Mannes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEGYNNE PÅ EIDE SKOLE GKH01 17/04911-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE BARNEVERNTJENESTEN F.O.M 01.10.17 T.O.M 31.12.17 Therese Holmen Lunde MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UNDERVISNING VED HOLLENDERHAUGEN SKOLESENTER SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER. ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM UTGIFTSDEKNING FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV UTLEGGSFORRETNING CEM01 16/04537-305 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 OG 15/150 - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT INNRAPPOTERING Direktoratet for byggkvalitet IGR 09/02650-032 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE ROP NORD F.O.M 26.09.17 T.O.M 25.09.18 Kristine Mikkelsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 83/164 OG 83/192 -SKEIE, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/164 OG 83/192 UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Rolf Magne Hetland HAS 17/02962-007 2017/11/14
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV STILLINGSKODE OG ÅRSLØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER - SVAR - GJELDER PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT Kopervik Sanitetsforening TSC 12/01391-028 2017/11/14
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - EGENERKLÆRING HELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK JURYARBEID P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - UNDERTEGNET KONTRAKT - JURYSTØTTE - MILJØ- OG ENERGIKONSEPT P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Bollinger + Grohmann Ingeniører AS JAS03 17/04913-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/14
I TEK JURYARBEID P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - UNDERTEGNET KONTRAKT - JURYARBEIDER - PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Longva Arkitekter AS JAS03 17/04913-002 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/11/14
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - REFERAT FRA BYGGEMØTE 31 REV. A - LYNGTUNET - DATO: 08.11.17 Cowi AS BTH04 16/00642-077 2017/11/14
I TEK AVTALE/ANBUD - INNSAMLING OG TRANSPORT AV KILDESORTERT AVFALL 2014 - TILBUD Norsk Gjenvinning Renovasjon AS MHV 14/03110-003 2017/11/14
U SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - SVAR - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 13.11.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04831-029 2017/11/14
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATTT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATTT FUNKSJONSEVNE TVI 17/04914-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE REFERAT KORR. ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN SØR Jan Olav Høines KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE LITLABJØRGVEGEN F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.12.18 Siv Helen Sakseid JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE TØKJEMYRVEGEN F.O.M 04.09.17 T.O.M 31.12.18 Ane Pettersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE KARMØY TRENINGSVERKSTED F.O.M 25.10.17 T.O.M 31.10.18 Therese Høiland Vikre JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE EIDEV. BARNEBOLIG F.O.M 18.10.17 T.O.M 31.12.17 Marianne Dahl Sirevåg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK AVTALE/ANBUD - INNSAMLING OG TRANSPORT AV KILDESORTERT AVFALL 2014 - TILBUD Nordren AS MHV 14/03110-004 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - 38/6 - OVERSENDESEL AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/4280 Aslaug Olena Johannessen XXI 17/04280-014 2017/11/14
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/4064 - 38/6 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/4280 MAY BRITT JESPERSEN XXI 17/04280-015 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TOMASV.16+17 OG AUSTBØV.24 F.O.M 13.11.17 T.O.M 28.02.18 Tone Hilde Kaldheim JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE TOMASVEGEN OG AUSTBØVEGEN F.O.M 30.10.17 T.O.M 31.08.18 Eirin Lundegaard JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING ANSIENNITET - ÅRSLØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK AVTALE/ANBUD - INNSAMLING OG TRANSPORT AV KILDESORTERT AVFALL 2014 - TILBUD Jarl Kvam Transport MHV 14/03110-005 2017/11/14
I TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5521,5522 - 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/04916-001 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL OPPFØLGINGSSAMTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 68/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIDE DELINGSSAK: 17/4916 - BYGGESAK: - 68/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SVEIN TERJE EIDE DELINGSSAK: 17/4916 - BYGGESAK: S O Lund AS MHV 17/04918-001 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 16/00755-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U TEK 1/37 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 1/37 - MANGLEBREV FOR GRENSEJUSTERINGSSAK 17/4458 Harald Ludolf Vedø XXI 17/04458-002 2017/11/14
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK AVTALE/ANBUD - INNSAMLING OG TRANSPORT AV KILDESORTERT AVFALL 2014 - TILBUD Retur MHV 14/03110-006 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/04919-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 22/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTERHEIM, ODDBJØRG FERKINGSTAD - 22/349 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AUSTERHEIM, ODDBJØRG FERKINGSTAD Oddbjørg Ferkingstad Austerheim BJP01 17/04921-001 26 Off.l.26 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE VASKERI F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.10.18 Jorunn Eivor Hagesæther ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 01.11.17 T.O.M 01.12.18 Emma Michaela Moore ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 64/136 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDREASSEN, STÅLE - 64/136 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDREASSEN, STÅLE Ståle Andreassen BJP01 17/04922-001 26 Off.l.26 2017/11/14
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 120834 RBE08 16/03859-016 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT :230220 RBE08 17/00252-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 404384 RBE08 17/00613-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/14
I TEK 38/321 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JESPERSEN, MAY BRIT - 38/321 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM JESPERSEN, MAY BRIT May Brit Jespersen BJP01 17/04924-001 26 Off.l.26 2017/11/14