Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT Elisabeth Fjelde Pedersen TSC 12/01391-025 2017/11/13
U TEK 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/82 - HUSØYVEGEN 143 AS - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT Multi Vedlikehold Drift AS TSC 12/01298-021 2017/11/13
U TEK 86/71 - TEKNISK PLAN - FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - HUSØYVEGEN - TEKNISK GODKJENNING Petter J. Rasmussen AS BTH04 17/00612-011 2017/11/13
U SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - SVAR - SØKNAD OM KONGELIG PÅSKJØNNELSE KTV 12/04783-040 26 Off.l.26 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING/JUSTERING AV STILLINGSFORHOLD JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - TILBYGG BOLIG, GARASJE Ktv Bygg AS KIS 17/03610-003 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING AV STILLING Benedicte Aarsand Dale HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING AV STILLING Viviann Pedersen Eikenes HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK 28/45 UTSIRA SERVICESENTER (SILDALOFTET) BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SØKNAD OM UTSETTELSE - SVAR PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 28/45 UTSIRA SERVICESENTER (SILDALOFTET) Utsira Eiendom AS TEA01 12/00438-011 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING AV STILLING Marthe Davidsen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U TEK 85/104 - SJØEN EIENDOMSUTVIKLING A/S - OMSORGSBOLIG BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED OMSORGSBOLIGER KONG AUGVALDS VEG 2 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Sjøen Eiendomsutvikling AS KSA01 12/01566-006 2017/11/13
I HSE MILJØRETTET HELSEVERN - AMANDA HUDPLEIE - MELDEPLIKTSKJEMA - HUDPLEIE Amanda Hudpleie, Amanda Halvorsen Stol MMM 17/04898-001 2017/11/13
U TEK 122/25 - SUKKERVIKA, RØYKSUND - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/25 - SUKKERVIKA, RØYKSUND - FASADEENDRING FRITIDSBOLIG Rune Hjorthaug KHM 17/04690-002 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR KOMMUNALE VEIER Norsk Trafikksikring AS KSU01 17/00247-045 2017/11/13
U SKU TILLEGGSSAK - SVAR - ERFARINGER MED TIDLIGERE ARBEIDSFORHOLD GAU02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2017 BASERT PÅ TELLING 1.11. Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-333 2017/11/13
I TEK 86/84 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG - TILTAKSHAVER BIOMAR BYGGESAK 14/3756 - 86/84 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 14/3756 Apply Tb AS ALS06 15/04328-007 2017/11/13
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, SITUASJONSPLAN OG TEGNINGER Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-003 2017/11/13
I TEK 119/154, MYKJE. FORSTØTNINGSMUR - 119/154 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Audun Gaard JKV 06/01453-011 2017/11/13
U TEK 84/31 - KOLSTØNESET, VÅGE. UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 84/31 - KOLSTØNESET, VÅGE. UTSLIPPSTILLATELSE Vassbakk & Stol AS OHA 17/04513-002 2017/11/13
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) Hus28 AS JMJ03 17/04878-001 2017/11/13
I TEK 58/31 OG 58/344 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASSER - 58/31 OG 58/344 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASSER Procon AS KIS 17/04879-001 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 08.11.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - VEDRØRENDE DÅRLIG VEDLIKEHOLD AV SKARSNESVEGEN Nils Hjelmevoll HPE 17/00247-042 2017/11/13
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 17/04859-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U SEN ELEVSAK - ELEVSAK KSE 16/02259-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED KARMØY FOLKEBIBLIOTEK Jarl Erik Tveit BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KONSULENT VED BESTILLERKONTORET Else Bang Vorraa JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK 15/324, 88 ,218 , 1823 ,2169 ,773 OG 774 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGFJORD, ELSE KRISTINE - 15/324, 88 ,218 , 1823 ,2169 ,773 OG 774 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGFJORD, ELSE KRISTINE Else Kristine Bergfjord BJP01 17/04861-001 26 Off.l.26 2017/11/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 61/137 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggconsultvest v/Ronny Johnsen GEL 17/00012-566 2017/11/13
I HSE STØYPROBLEMER - HUSØY - STØYPROBLEMER - HUSØY AIS 17/04877-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 100 % FAST JBR04 17/04844-002 25 Offl §25 2017/11/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-003 25 Offl §25 2017/11/13
I TEK 147/683 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 3 RØYSVEGEN 17 A-D - 147/683 - BYGG3 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01775-007 2017/11/13
I TEK 147/683 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 4 RØYSVEGEN 15 A-D - 147/683 - BYGG4 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 16/01776-007 2017/11/13
I TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 17/02330-009 2017/11/13
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MV. Kunnskapsdepartementet TOV 16/00007-217 2017/11/13
I SEN KORMT BRYGGHUS AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM UTESERVERING FRAFALLER Kormt Brygghus AS EVI1 17/04054-009 2017/11/13
I TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - 1/172 - KLAGE PÅ VEDTAK Eskild Kvala AS GTH 17/02263-009 2017/11/13
I TEK 61/156 - KOMMUNALE AVGIFTER - 61/156 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT Dagfinn Klund ALS06 17/04880-001 2017/11/13
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 13 - DATO: 02.11.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-028 2017/11/13
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - EIENDOMSSKATT 2018 - KRAV OM ENDRING I EINDOMSSKATTEFASTESTTELSEN FOR STATNETTS TRANSFORMATORSTASJONER Statnett SF MSA 17/03756-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/13
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 86/224 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED HUSØYVEGEN Åkrehamn Trålbøteri AS BFH 17/00007-091 2017/11/13
U TEK 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 4/445 - MUNKAJORD, SØKNAD NYBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen IGR 16/04826-015 2017/11/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES UNGDOMSSKOLE F.O.M 31.10.17 T.O.M 22.06.18 Hans Christian Slogvik BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/04828-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE MYKJE SKOLE F.O.M 02.11.17 T.O.M 30.06.18 Else Lill Johnstad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - GASS- OG DISPOSISJONSAVTALE Praxair Norge AS HPE 17/00247-043 2017/11/13
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE AVALDSNES SKOLE F.O.M 02.11.17 T.O.M 30.06.18 Anders Auestad BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U SEN JUSTERINGSAVTALE - BOLIGFELT GRIMSBY, ÅKREHAMN - TRYGVE J. SJØEN AS - SVAR - AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT AV MERVERDIAVGIFT MELLOM KARMØY KOMMUNE OG TRYGVE J. SJØEN AS Trygve J Sjøen AS AMA 17/04778-002 2017/11/13
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM BYTTE AV SKOLE EEH 17/04828-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK 10/34 OG 15/342,1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRÆLHAUG, ASLAUG - 10/34 OG 15/342,1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRÆLHAUG, ASLAUG Aslaug Trælhaug BJP01 17/04874-001 26 Off.l.26 2017/11/13
I TEK FELLESFØRING - SKOLEODDEN OG SVARTUPSBRYGGA - SØKNAD OM FELLESFØRING I KOBBERNAGLEN SMÅBÅTFORENINGS HAVNEANLEGG Kobbernaglen Småbåtforening HPE 17/04881-001 2017/11/13
I TEK PLAN 3041-1 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - MINDRE ENDRING AV TURVEG - GODKJENT 4.1.2018 - ANMODNING OM OPPSTART PLAN 3041-1 - MINDRE ENDRING AV TURVEG - STØLEN/EIDSBAKKENE Karmøy kommune, driftsavd. AAHO 17/04882-001 2017/11/13
I TEK 20/19 OG 100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN , HENRY JOHN - 20/19 OG 100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN , HENRY JOHN John Henry Henriksen BJP01 17/04875-001 26 Off.l.26 2017/11/13
I TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - MOTTATT MANGLER - REVIDERTE TEGNINGER, KART OG FOTO I K Gabrielsen KHM 17/03160-012 2017/11/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 56/25 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK REINERTSEN, WENCHE RANDI Wenche Randi Reinertsen GEL 17/00012-565 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. SØR F.O.M 01.11.17 T.O.M 01.12.18 Emma Michaela Moore ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03928-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK 13/114 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG - 13/114 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - TILBYGG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/04884-001 2017/11/13
I HSE STØYPROBLEMER - HUSØY - SVAR - GJELDER STØY FRA HUSØY Karmsund Havn IKS AIS 17/04877-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - TV-RAPPORT - PRESTAVEGEN 21 Ragn Sells AS ABU01 13/00434-069 2017/11/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KVOS F.O.M 02.10.17 T.O.M 31.07.18 Jan Einar Valhammer BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE VASKERI F.O.M 01.01.18 T.O.M 31.10.18 Jorunn Eivor Hagesæther ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/677 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JK EIENDOM AS Eskild Kvala AS SKM 17/00008-135 2017/11/13
I TEK FJORD MOTORPARK - REGULERINGSPLAN 4013 - EKSPROPIASJON TIL FORDEL FOR FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS SMO02 12/00328-215 2017/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN SWI 17/03912-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U TEK 11/214 - VINGVEGEN, MANNES - MELDING OM TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - HALVTAK/CARPORT - SVAR - 11/214 - MELDING OM TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT Ann Helen Vik JKV 17/04855-002 2017/11/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-302 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - TILTAKSPLAN ETTER AKTIVITETSPLIKTEN SWI 17/03912-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-303 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 OG 15/150 - REVIDERT TEGNING Procon AS IGR 09/02650-031 2017/11/13
U TEK 142/790 - TEKNISK PLAN FOR STØLSTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 142/790 - MISJONSMARKEN - GARVIK TOMTEUTVIKLING AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/04638-005 2017/11/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-304 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 22/43 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DELINGSSAK - FINN FERKINGSTAD Hellvik Hus Karmøy AS SKM 17/00008-137 2017/11/13
I SEN PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE - GODKJENT 11.12.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 13.11.17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE Fylkesmannen i Rogaland JST 16/04831-028 2017/11/13
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-385 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SKU ELEVMAPPE - SVAR ANGÅENDE SØKNAD OM OPPRETTHOLDELSE AV SKOLEPLASS SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U TEK 48/10 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 48/10 - UTSATT FRIST FOR NATURFAGLIG UTTALE TIL DYRKINGSSAK Peder Christiansen HHU 17/02805-007 2017/11/13
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM REFUSJON VEDRØRENDE UTLEGG VED NY KLOAKKLEDNING Rolf Henrik og Marry Ann Aarsand ETS 12/00024-386 2017/11/13
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - REVIDERT UTOMHUSPLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-004 2017/11/13
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - GJELDER KOMMUNAL VEG TIL EIENDOM 115/173, KOLNES Ann Iren Fredriksen HPE 17/00247-044 2017/11/13
U TEK 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - ENEBOLIG M/DRIFTSBYGNING - 137/4 - DALSTREVEGEN, DALE - MINDRE HØYDEJUSTERING Byggmester Thor-Arne Lie AS KMY 14/02581-017 2017/11/13
U TEK 15/324, 88 ,218 , 1823 ,2169 ,773 OG 774 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGFJORD, ELSE KRISTINE - SVAR - 15/324, 88 ,218 , 1823 ,2169 ,773 OG 774 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BERGFJORD, ELSE KRISTINE Else Kristine Bergfjord BJP01 17/04861-002 2017/11/13
U TEK 10/34 OG 15/342,1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRÆLHAUG, ASLAUG - SVAR - 10/34 OG 15/342,1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRÆLHAUG, ASLAUG Aslaug Trælhaug BJP01 17/04874-002 2017/11/13
I TEK 47/395 - SKUDENES BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VURDERING AV BRANNSIKKERHETEN 47/395 - SKUDENES BEDEHUS Firesafe AS TSC 12/01397-015 2017/11/13
U TEK 20/19 OG 100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN , HENRY JOHN - SVAR - 20/19 OG 100 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HENRIKSEN , HENRY JOHN John Henry Henriksen BJP01 17/04875-002 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSTITTEL FRA ASSISTENT TIL 2 ÅR STUD. HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 5/537-543 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SOLSTEIN Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-136 2017/11/13
U TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING P51200 NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Asplan Viak AS BTH04 17/04686-005 2017/11/13
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - BEDEHUSVEGEN VED 15/177 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-046 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT 21,27 % ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - NUMMER 2017/1242081/200 - RBE08 17/04886-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/618 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-567 2017/11/13
I SEN KJØP - TELESLYNGE - TILBUD Atea AS OEI 17/04365-002 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 30.10.17 TOM 30.10.18 Aud Lise Bjelland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SEN KJØP - TELESLYNGE - TILBUD Jakob Hatteland Solutions AS OEI 17/04365-003 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 TOM 30.06.18 Ruth Heidi Smelvær AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 15.10.17 TOM 15.12.17 Elisabeth Iversen Høvring AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 20 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-065 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BESTILLERKONTORET Wenke Irene Sevland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 547171 RBE08 17/00204-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I TEK 15/2311 OG 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 15/2311 OG 15/2460 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Helge Riisdal IGR 15/03524-032 2017/11/13
U TEK FELLESFØRING - STRANDAVEGEN 23 - SVAR - SØKNAD OM FELLESFØRING PÅ GATELYSMAST - STRANDAVEGEN 23 MAST 769080 Haugaland Kraft Fiber AS HPE 17/03255-002 2017/11/13
U SEN KJØP - TELESLYNGE - SVAR - TILBUD Atea AS OEI 17/04365-004 2017/11/13
I TEK 15/2311 OG 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 15/2311 OG 15/2460 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Helge Riisdal JKV 15/03524-033 2017/11/13
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - MERKNADER FRA TORHILD KALSTØ - 13.11.17 PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Torhild Harriet Kalstø YSL 13/04467-136 2017/11/13
I TEK 58/345 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/152 - 58/345 - KRAV OM SAMMENSLÅING OG SITUASJONSKART Garvik Tomteutvikling AS HHU 17/04695-004 2017/11/13
I TEK 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - GJELDER PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT 58/338 - KOPERVIK SANITETSFORENINGS ELDRESENTER Kopervik Sanitetsforening TSC 12/01391-027 2017/11/13
I SEN DELTAKELSE I NETTVERK FOR NYE BYVEKSTAVTALER - NTP 2022 - 2032 - DELTAKELSE I NETTVERK FOR NYE BYVEKSTAVTALER - FELLES SAKSFREMLEGG Haguesund kommune JST 17/04887-001 2017/11/13
I TEK VANNLEDNINGSBRUDD - 14.03.16 OG 27.06.16 - HESTMYRVEGEN 3, KARMSUND 4708607.2 - REGRESSKRAV ETTER SKADE - VANNLEDNINGSBRUDD HESTMYRVEGEN 3, 5542 KARMSUND 4708607.2 DNB Forsikring AS KSG 16/02901-005 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD Cathrine Nymark Lillebakken HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - TILBUD Mercuri Urval A/s CBE02 17/04687-006 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGLIG LEDER FOR HELSEFAGLÆRLINGER VED HELSE- OG OMSORGSETATEN Siv Mette Ferkingstad NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 17/04892-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U HSE LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL - LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL 3. KVARTAL 2017 Folkehelseinstituttet BSE02 12/02991-032 2017/11/13
I TEK PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 13.11.17 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 M.FL. Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/04272-004 2017/11/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGUTVIKLER VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Per Olaf Knoph NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13
U TEK 4/414 - MUNKAJORD - SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/414 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLING OG OPPDATERING AV EIENDOMSKART Statens Vegvesen Region Vest v/ Ingunn Hauge HME 17/02967-046 2017/11/13
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - TILBUD Sekse & Hogstad AS CBE02 17/04687-007 2017/11/13
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - BEDEHUSVEGEN VED 15/177 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-047 2017/11/13
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - GENERELL ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR KOMMUNALE VEIER Norsk Trafikksikring AS KSU01 17/00247-048 2017/11/13
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - TILBUD Madsen og Brekke AS CBE02 17/04687-008 2017/11/13
I SEN GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 133-141 KARMØY PROTEIN - GRAVESØKNAD - HUSØYVEGEN 133-141 T Halleland AS TOG 17/04896-001 2017/11/13
I TEK 58/327 - ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - 58/327 - SØKNAD OM FRITAK FRA RENOVASJONSAVGIFT ALS06 17/04895-001 24 Offl.§24 2017/11/13
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - TILBUD Level Personal AS CBE02 17/04687-009 2017/11/13
I HSE ANSKAFFELSE - REKRUTTERING AV RÅDMANN - TILBUD Personalhuset Staffing Group AS CBE02 17/04687-010 2017/11/13
U HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - KOMMENTAR TIL REFERATET Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-071 2017/11/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/13