Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 - 123/64 OG 123/146 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING 17/1047 - PARSELL 2 Berge Sag Boligtomter AS MAH 17/01995-004 2017/11/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01215-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 16/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS HENRIK FORSELL - 16/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS HENRIK FORSELL Solheim Rør AS ALS06 17/01024-002 2017/11/10
U TEK 122/42 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - TUASTAD GRENDAHUS - 122/42 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - TUASTAD GRENDAHUS Inge Vaaga AS ALS06 17/04750-002 2017/11/10
U TEK 20/8 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - FAGERHAUG KJØTTPRODUKSJON - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET -DRENERING AV JORDBRUKSAREAL PÅ GNR. 20,BNR.8 I KARMØY Fagerhaug Kjøttproduksjon DA LKS 17/04775-002 2017/11/10
U TEK 15/344 - MORTHOLMEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - FORHÅNDSVARSEL OM REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT 15/344 - MORTHOLMEN Mortholmen Drift AS JHN 17/04782-001 2017/11/10
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - BYGGEMØTE 1 REFERAT NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Johannes Thaule EJD 15/02071-035 2017/11/10
U TEK 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN - 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04803-002 2017/11/10
U TEK 110/21 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: C VAAGA UTSLIPPSSAK 17/4038 - 110/21 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: C VAAGA UTSLIPPSSAK 17/4038 Inge Vaaga AS MHV 17/04039-002 2017/11/10
U TEK 96/78 - HYDAL AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 96/78 - HYDAL AS Hydal AS TEA01 12/01430-012 2017/11/10
U TEK 5/264 - SK VEDAVÅG KARMØY - KLUBBHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 5/264 - SK VEDAVÅG KARMØY - KLUBBHUS Sk Vedavåg Karmøy TEA01 12/01470-009 2017/11/10
U TEK REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - SKADENR.: 2837696,2 TANGJERD, GEIR - SVAR - REGRESSKRAV ETTER VANNSKADE - SKADENR.: 2837696,2 TANGJERD, GEIR Frende Skadeforsikring AS KSG 17/04712-002 2017/11/10
U TEK 15/1555 - ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED ÅKRA BU- OG BEHANDLINGSHEIM Åkra bu- og behandlingsheim KSA01 12/00392-008 2017/11/10
U TEK 10/7 - FREDHEIM OMSORGSBOLIGER BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 10/7 - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED FREDHEIM BOFELLESKAP BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Fredheim bofelleskap KSA01 12/01288-014 2017/11/10
I TEK 63/147- HAUGATUNET, NORDSTOKKE - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - 63/147 - AVKLARINGER TIL SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KIS 17/02457-003 2017/11/10
U TEK 148/347 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MØLLER BYGGESAK 12/5427 - 148/347 - NY RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MØLLER BYGGESAK 12/5427 Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 14/00963-004 2017/11/10
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Jan Kjell Svendsen FGE02 15/04912-055 2017/11/10
U TEK 12/458 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 12/458 M.FL. SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER ER TINGLYST Statens vegvesen, Region vest HME 16/00812-007 2017/11/10
I TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - UTTALE TIL DISPENSASJON - UTERIGGER Museum Stavanger AS EDH 16/04988-010 2017/11/10
I TEK 65/1 - AUSTREIMNESET, NYBYGG ENEBOLIG - 65/1 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS KMY 16/01169-013 2017/11/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-272 25 Offl §25 2017/11/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-273 25 Offl §25 2017/11/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-274 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-033 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-034 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-035 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-036 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-037 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-038 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-039 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-040 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-041 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-042 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS - AVSLAG 3 X 100 % FASTE STILLINGER I LANGTURNUS ARO07 17/03881-043 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-018 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 75% FAST JBR04 17/04138-019 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - TILBUD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-031 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-032 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - TILBUD AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-033 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% - ARBEIDSAVTALE AUTORISERTE SYKEPLEIERE, FAST 75% OG 50% ARO07 17/04139-034 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-024 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER - 70% FAST HGR 17/04140-025 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-021 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER - 93,66% FAST JBR04 17/04142-022 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - TILBUD AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-030 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST - ARBEIDSAVTALE AUTORISERT VERNEPLEIER/SYKEPLEIER 74,30% FAST JBR04 17/04143-031 25 Offl §25 2017/11/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER 100% - FAST AGB 17/04370-012 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-028 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-029 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-030 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-031 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-032 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-018 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-019 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-020 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-021 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-022 25 Offl §25 2017/11/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - INTERVJU KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-018 25 Offl §25 2017/11/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - INTERVJU KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-019 25 Offl §25 2017/11/10
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - INTERVJU KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-020 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST - SØKNAD AUTORISERT SYKEPLEIER - 100% STILLING FAST ARO07 17/04842-002 25 Offl §25 2017/11/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST - SØKNAD AUTORISERT VERNEPLEIER - 85 % FAST JBR04 17/04845-002 25 Offl §25 2017/11/10
I TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 OG 15/150 - SVAR PÅ UFULLSTENDIG SØKNAD - AVSTANDSERKLÆRING, BELIGGENHETSKONTROLL, SITUASJONSKART OG REVIDERT TEGNING Procon AS GER01 09/02650-030 2017/11/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/556 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Gismervik Arkitekter GEL 17/00012-562 2017/11/10
I TEK PLAN 5097 - DETALJREGULERING FOR JOMFRUSTRANDA - 148/77 M.FL. - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - 148/75, 77, 81, 92 - OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL BOLIGFORMÅL Opus Arkitekter AS YSL 17/05068-001 2017/11/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-300 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - TILBUD OM KJØP AV AKSJER I BOMPENGESELSKAPENE Kluge Advokatfirma AS PVE01 14/01990-030 2017/11/10
I TEK 131/39 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 16/3150 - 131/39 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 16/3150 Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04812-002 2017/11/10
I TEK 33/46 - MOLOVEGEN, MJØLHUS - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV SJØBOD/UTLEIEBOLIG - 33/46 - UTTALE TIL TILTAK I BEVARINGSOMRÅDE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/03160-011 2017/11/10
I TEK 57/162 - SKUDENESHAVN - RIVING BYGG OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/162 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON RIVING NAUGST NYBYGG BOLIG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 16/02858-014 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 15.10.17 TOM 15.12.17 Elisabeth Iversen Høvring AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 66/239 - AUSTREIM - ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Maritime Eide AS EDH 16/04988-011 2017/11/10
I TEK UTSKIFTNING AV HOVEDVANNLEDNING ÅDLAND - SØRE LIKNESVEG - GJELDER PROBLEM MED ANSAMLING AV VANN Brit Dagny Midttun HDO 12/05155-105 2017/11/10
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2277 - 141/138 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Gunnar-Morten Areklett HAS 17/02478-019 2017/11/10
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - BESTILLING AV UTSTIKKING Colbjørn Johan Vaaga GER01 17/00896-011 2017/11/10
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING ARO07 16/00460-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING - OMSETNINGSOPPGAVE SILK 2017 Skudenes Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival EVI1 16/05163-152 2017/11/10
U TEK VANNLEDNINGSBRUDD - 14.03.16 OG 27.06.16 - HESTMYRVEGEN 3, KARMSUND 4708607.2 - SVAR - REGRESSKRAV ETTER SKADE - VANNLEDNINGSBRUDD HESTMYRVEGEN 3, 5542 KARMSUND REF 4708607.2 DNB Forsikring AS KSG 16/02901-004 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U HSE PERSONALMAPPE - FORSIKRING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA BBH F.O.M 06.01.18 TOM 30.06.18 Ruth Heidi Smelvær AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SPØRSMÅL OG SVAR 10.11.2017 Doffin CBE02 17/01158-008 2017/11/10
I HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SPØRSMÅL Get CBE02 17/01158-009 2017/11/10
U HSE ANSKAFFELSE AV TV-SIGNALER TIL SYKEHJEM OG BOLIGER - SVAR - SPØRSMÅL Get CBE02 17/01158-010 2017/11/10
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV UFØREPENSJON BLI01 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE NORHEIM BBH F.O.M 30.10.17 TOM 30.10.18 Aud Lise Bjelland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/35 I KARMØY KOMMUNE Tangen Gunnar XXI 17/03613-001 2017/11/10
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/35 I KARMØY KOMMUNE Tangen Gunnar XXI 17/03613-002 2017/11/10
U TEK 22/13 OG 22/35 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/2500 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/35 I KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Finn H XXI 17/03613-004 2017/11/10
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV UFØREPENSJON Liv Kristine Røijen Grindhaug BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Hilde Holgersen FGE02 15/04912-056 2017/11/10
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT - 1244979 RBE08 17/04097-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 64/206 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BLØ, SIGRID LIND - SVAR - 64/206 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BLØ, SIGRID LIND Hetland Harald Advokat BJP01 17/04840-002 2017/11/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ EIDE SKOLE EEH 17/04806-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I TEK 148/104 OG 148/105 - MOKSHEIMSTIEN, NORHEIM - OVERBYGDE SYKKELPARKERINGER - 148/104 OG 148/105 - MOKSHEIMSTIEN, NORHEIM - OVERBYGDE SYKKELPARKERINGER Karmøy Kommune, Driftsavdelingen EDH 17/04852-001 2017/11/10
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - TILBUD OM KJØP AV AKSJER I BOMPENGESELSKAPENE Kluge Advokatfirma AS PVE01 12/02878-026 2017/11/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE SKUDENES UNGDOMSSKOLE F.O.M 02.11.17 TOM 22.06.18 Olha Vasylchenko BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I TEK STARTLÅN - TINGLYST DOKUMENT - 1248563 RBE08 17/04021-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Arild Noreng Lund FGE02 15/04912-057 2017/11/10
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-384 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSMØTE 08.11.17 ARO07 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV TINGLYST PANTEDOKUMENT AMA 16/04537-301 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - PLAN 3021 BØKELUNDEN - GJELDER KLAGE PÅ GODKJENT PLAN Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 14/00662-054 2017/11/10
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - GJELDER NY VURDERING AV TAKSTVERDI FOR GASSCOS ANLEGG I KARMØY KOMMUNE Gassco AS MBM 15/02054-130 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/11/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 64/520 OG 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/520 OG 64/1421 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Linn Monika Olsen-Sund ALA04 17/03431-011 2017/11/10
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON AFP - FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 64/520 OG 64/1421 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 64/520 OG 64/1421 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPART Kåre Arnt Kvinnesland ALA04 17/03431-012 2017/11/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BARNEHAGELÆRER VED SEVLAND BARNEHAGE Rita Mannes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 15/240 - VIKAVEGEN, ÅKRA - REHABILITERING/OMBYGGING AV BOLIG - 15/240 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING I K Gabrielsen JKV 15/03565-020 2017/11/10
I HSE NYTT DIGITALT NØDNETT - TJENESTEAVTALE - NYTT DIGITALT NØDNETT Helsetjenestens Driftsorganisasjon For Nødnett Hf AIS 12/00226-031 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VASKERI F.O.M 01.10.17 TOM 30.09.18 Linda Mæland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I HSE TILLEGGSSAK - AVVIK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/10
I HSE TILLEGGSSAK - VEDR. AVVIK AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/10
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 29.10.17 CAFE MM KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/00623-020 2017/11/10
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL - 29.10.17 KAFFIBAREN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00022-082 2017/11/10
I TEK 15/68 , 15/168 , 15/462 , 15/1034 OG 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREAL TIL OFFENTLIG VEG OPPM:17/5253-5257 - 15/68 , 15/168 , 15/462 , 15/1034 OG 15/1400 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - AREAL TIL OFFENTLIG VEG Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/04853-001 2017/11/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE KOPERVIK SKOLE F.O.M 18.10.17 T.O.M 30.06.18 Sofie Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I TEK 11/214 - VINGVEGEN, MANNES - MELDING OM TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - HALVTAK/CARPORT - 11/214 - VINGVEGEN, MANNES - MELDING OM TILBYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - HALVTAK/CARPORT Ann Helen Vik JKV 17/04855-001 2017/11/10
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3846 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM IHT.PBL §26-1 REGULERINGSPLAN 115/1 I KARMØY KOMMUNE Egeland Anne Monika GER01 17/04275-008 2017/11/10
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3846 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM IHT.PBL §26-1 REGULERINGSPLAN 115/1 I KARMØY KOMMUNE Egeland Trond GER01 17/04275-009 2017/11/10
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3846 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM IHT.PBL §26-1 REGULERINGSPLAN 115/1 I KARMØY KOMMUNE Eike Arne Johan GER01 17/04275-010 2017/11/10
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3846 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM IHT.PBL §26-1 REGULERINGSPLAN 115/1 I KARMØY KOMMUNE Kleivenes Lars Ove GER01 17/04275-011 2017/11/10
U TEK 115/1 - SØNDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3846 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM IHT.PBL §26-1 REGULERINGSPLAN 115/1 I KARMØY KOMMUNE Toskedal Erle Mirjam GER01 17/04275-012 2017/11/10
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - JOVIKVEGEN - NY KLOAKK John Kristen Davidsen FGE02 15/04912-058 2017/11/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE ÅKRA SKOLE F.O.M 01.11.17 TOM 23.06.17 Endre Thorvaldsen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 11/399 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4480 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/399 I KARMØY KOMMUNE Sund Roar XXI 17/03914-001 2017/11/10
U TEK 11/399 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4480 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/399 I KARMØY KOMMUNE Statens Vegvesen Region Vest XXI 17/03914-003 2017/11/10
U TEK 11/399 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4480 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/399 I KARMØY KOMMUNE Eike Kjell Egil XXI 17/03914-004 2017/11/10
U TEK 11/399 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4480 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 11/399 I KARMØY KOMMUNE Thomsen Åse XXI 17/03914-005 2017/11/10
U TEK 64/217 OG 64/301 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KVINNESLAND, KÅRE ARNT - 64/217 OG 64/301 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING KVINNESLAND, KÅRE ARNT Kåre Arnt Kvinnesland ALA04 17/04522-003 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 10.12.17 TOM 31.12.18 Helene Sternhoff ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I TEK KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - OVERSENDER RISIKOVURDERING - SYKKELVEG OG VA-ANLEGG NORHEIM - MOKSHEIM Cowi AS JTH 13/01432-016 2017/11/10
I SKU NYE KVALAVÅG BARNEHAGE - SMÅ BARNEHAGER AS - KLAGE - GJELDER AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG Foreldre og barn som gikk i Kvalavåg barnehage TOV 17/04411-009 2017/11/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/357 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggconsultvest v/Ronny Johnsen GEL 17/00012-563 2017/11/10
I TEK JORDLOVEN - VARSEL OM AT NOKRE KOMMUNAR VIL BLI PÅLAGT Å RAPPORTERE VEDTAK I 2018 MED HEIMEL I JORDLOVA § 3 Fylkesmannen i Rogaland BJP01 15/04794-002 2017/11/10
U TEK SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT TIRSDAG 28.NOVEMBER 2017 Sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt MSA 15/04161-016 2017/11/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE VASKERI F.O.M 01.10.17 TOM 30.09.18 Linda Mæland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE HJEMMETJ. NORD F.O.M 10.12.17 TOM 31.12.18 Helene Sternhoff ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 146/55 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Byggconsultvest v/Ronny Johnsen GEL 17/00012-564 2017/11/10
U TEK 64/769, 64/688, 64/23, 64/127 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 64/769, 64/688, 64/23, 64/127 - UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING I MATRIKKELEN Anne Synnøve L. Myge ALA04 17/04838-003 2017/11/10
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 66/925 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ØSTREM EIENDOM II AS Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS SKM 17/00008-133 2017/11/10
I SEN KONDENSATORBATTERIER PÅ HÅVIK - KONSESJONSSØKNAD - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN MED HENBLIKK PÅ FORHOLDET TIL KULTURMINNER OG KULTURMINNEVERN (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune JST 17/04860-002 2017/11/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/10
U TEK 32/147 - VAJERVEGEN, VIKRA. NYBYGG GARASJE - 32/147 - VAJERVEGEN, VIKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG, GARASJE Hege Kjersti Tømmervik BFH 12/03443-007 2017/11/10
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG Karmøy Røde Kors EIE 17/01152-018 2017/11/10
U TEK 15/1427 - FALKENHAUGVEGEN, ÅKRA. FASADEENDRING - 15/1427 - FALKENHAUGVEGEN, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST FASADEENDRING Per Steinar Omvik BFH 12/03152-003 2017/11/10
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 109/50 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - EDEL AUD T. ENG I K Gabrielsen SKM 17/00008-134 2017/11/10