Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - DIALOGMØTE 0 JUT Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03339-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 58/245,378 - KOPERVIK KULTURHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 58/245,378 - KOPERVIK KULTURHUS Karmøy kommune, eiendomsavdelingen TEA01 12/00302-005 2017/11/08
I TEK 5/579 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK PROSJEKT TOMT 20 - BYGG 2 - BYGGESAK 15/5049 - 5/579 - FERDIGMELDING RØR TOMT 20 - BYGG 2 Vedavågen Rør AS ALS06 15/05050-003 2017/11/08
U TEK 140/96 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/96 - OSNESBAKKEN, OSNES - TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS KIS 17/04736-004 2017/11/08
U TEK 5/579 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 20 - BYGG2 - 5/579 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TOMT 20 - BYGG2 Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05049-010 2017/11/08
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG FISKEMELFABRIKK MED ANLEGG - 86/71 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04314-016 2017/11/08
U TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELDING: 17/4039 Inge Vaaga AS OHA 17/04038-006 2017/11/08
U TEK 146/18, 40, BØNESET, BØ. TERRENGINNGREP OG UTFYLLING I SJØ - 146/18 - FERDIGATTEST Bøneset Næringspark AS KMY 05/03481-016 2017/11/08
I TEK 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 13/733 - TJØSVOLLVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Eskild Kvala AS IGR 17/04800-001 2017/11/08
I TEK 15/2434 OG 15/2435 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, TOMT 3 OG 4 (ODDABAKKEN 9 OG 11) - 15/2434 OG 15/2435 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JKV 15/00052-009 2017/11/08
I TEK 5/512 - VEAMYR , VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/512 - (KOPIMOTTAKER) VEDRØRENDE TIDLIGERE AVSLAG Karmøy Kommune, Teknisk etat IGR 17/01697-006 2017/11/08
I TEK 140/29 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER H2BYGG & EIENDOM AS RØRLEGGERMELDING NYBYGG 17/1738 - 140/29 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger'n 1 AS ORO01 17/01739-003 2017/11/08
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN TIL SKOLEFORESTILLING - 24.04. - 26.04.18 Skudeneshavn skole TVI 12/01376-189 2017/11/08
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - TILBAKEMELDING PÅ FORELØPIG SVAR PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - Gyntor Eiendom AS AAHO 14/00662-053 2017/11/08
I SKU VIGILO - VEDR. BRUK AV VIGILO Grindhaug skole BNO 17/04798-001 2017/11/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-269 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-270 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-142 25 Offl §25 2017/11/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-143 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - BEKREFTELSE RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-144 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - TILBUD LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-083 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER - ARBEIDSAVTALE LÆRERSTILLINGER BLI01 17/03521-084 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - TILBUD KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-082 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - ARBEIDSAVTALE KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-083 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL - TRUKKET KONSULENT ÅKREHAMN BIBLIOTEKFILIAL KHO 17/03885-084 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-020 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-021 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-022 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-023 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-024 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-025 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-026 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT - AVSLAG BARNEHAGELÆRER, VIKARIAT BLI01 17/04353-027 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-017 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-018 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-019 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-020 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-021 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-022 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-023 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-024 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-025 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-026 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-027 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-028 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-029 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-030 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - BEKREFTELSE ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-031 25 Offl §25 2017/11/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-020 25 Offl §25 2017/11/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-021 25 Offl §25 2017/11/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-022 25 Offl §25 2017/11/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-012 25 Offl §25 2017/11/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-006 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-011 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-012 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-013 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-014 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-015 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-016 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % - BEKREFTELSE KULTURSKOLELÆRER - SCENEKUNST, 87,5 % KHO 17/04654-017 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-029 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-030 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-031 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-032 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-033 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-034 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-035 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-036 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-037 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-038 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-039 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-040 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-041 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-042 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-043 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-044 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-045 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-046 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-047 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-048 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-049 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-050 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-051 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-052 25 Offl §25 2017/11/08
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - BEKREFTELSE MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-053 25 Offl §25 2017/11/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-003 25 Offl §25 2017/11/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-004 25 Offl §25 2017/11/08
I TEK 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN - 4/211 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR KARLSEN Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04803-001 2017/11/08
I TEK 3/174 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - OPPARBEIDELSE AV UTEAREAL, TRAPP OG BLOMSTERKASSER - 3/174 - JOVIKVEGEN, ØSTHUS - OPPARBEIDELSE AV UTEAREAL, TRAPP OG BLOMSTERKASSER Gry Carolin Svendsen EDH 17/04809-001 2017/11/08
I TEK 73/80 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 15/3692 - 73/80 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 15/3692 Comfort Karmøy AS MHV 17/04811-001 2017/11/08
I TEK 131/39 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 16/3150 - 131/39 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: KARMØY KIRKELIGE FELLESRÅD BYGGESAK 16/3150 Torleif og Sigurd Ytreland AS MHV 17/04812-001 2017/11/08
I TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 07.11.17 Rogaland Fylkeskommune YSL 13/04467-135 2017/11/08
I TEK 43/580 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 43/580 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Mette Elise Kvalvik GBV 17/04808-001 2017/11/08
U TEK 80/6 - LANDANESVEGEN, LANDANES - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 80/6 - VARSEL OM PÅLEGG Irene Kvåle Landenes KMY 14/00172-005 2017/11/08
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - VEDRØRENDE KLOAKKERING I RØYKSUND - PÅLEGG OM UTBEDRING OG PÅKOBLING AV PRIVAT KLOAKK SMEDSVIG , ELISABETH HOLTHE Trond Smedsvig ETS 12/00024-385 2017/11/08
I TEK 118/63 - SPANNAVEGEN, MYKLABUST - MONTERING AV OVN OG STÅLPIPE - 118/63 - GJENNOMFØRINGSPLAN Bygnes Bygg AS OHA 17/04642-003 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 15/2434 OG 15/2435 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN PROSJEKT BYGG 3 OG 4 (ODDABAKKEN 9 OG 11) - BYGGESAK 15/52 - 15/2434 OG 15/2435 - FERDIGMELDING RØR Vassbakk & Stol AS ALS06 15/01709-005 2017/11/08
I TEK 119/12 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/5467-5469 - 119/12 - MOTTATT MANGLER Jacob Lillesund HHU 17/04271-005 2017/11/08
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/04697-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BYTTE AV BOLIG BMV 17/02519-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/04804-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 73/71 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG ENEBOLIG - 73/71 - VARSEL OM PÅLEGG Harald Johannessen KMY 10/00907-008 2017/11/08
U TEK 2/395 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - 2/395 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 17/02867-010 2017/11/08
U TEK 73/86 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG TIL BOLIG - 73/86 - VARSEL OM PÅLEGG Morten Jostein Johannessen KMY 04/03595-006 2017/11/08
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01208-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 1/70 - SØRATREVEGEN. VEDØY, TILBYGG ENEBOLIG - 1/70 - SØRATREVEGEN. VEDØY, TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/04805-001 2017/11/08
I HSE PERSONALMAPPE - NY BEREGNING AV AFP JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02319-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AFP FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SKU PERSONALMAPPE - INFORMASJON OM HEVING AV LÆREKONTRAKT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ FORTSETTE PÅ EIDE SKOLE EEH 17/04806-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 42/183 - SØRHÅLAND. TILBYGG LAGERBYGNING - 42/183 - RETUR AV SØKNAD Erial AS KHM 10/02995-004 2017/11/08
U TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE - 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG BOLIGBYGG MED 36 BOENHETER MED TILHØRENDE UTEOMRÅDE Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/04733-002 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/02722-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SEN LEDSAGERBEVIS - NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 17/04810-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD May Elisabeth Alfsvåg MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 3/348 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/348 - ØNSKE OM BYGGETILSYN Karmøy brann- og redningsvesen JHE05 17/04807-001 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - FØR SPYLING AV LEDNING MELLOM HGSD OG KARMØY SLab Slab AS ETS 17/00056-084 2017/11/08
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - JULEBORD 02.12.17 Avinor EVI1 16/05163-151 2017/11/08
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - POSTVEGEN 63 SLab Slab AS ETS 17/00056-085 2017/11/08
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - VEDTAK OM TILTAK SWI 17/03912-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - - SVAR - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - BLIKSHAVN - 54/10 Hus28 AS BHA02 17/04968-002 2017/11/08
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE INNMELDING I MEDLEMSPLIKTIG STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ERGOTERAPEUT VED RÅDHUSET - HELSE OG OMSORGSETATEN Marita Vespestad REU Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN - JULEOPPVISNING 07.12.17 Skudenes Turnforening TVI 12/01376-190 2017/11/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/196 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Skude Mur AS GEL 17/00012-558 2017/11/08
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U HSE PERSONALMAPPE - NY ARBEIDSAVTALE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 68/410 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/410 - FERDIGATTEST Hans J Rasmussen AS KMY 16/04980-008 2017/11/08
U SEN ESPIRA LITLASUND AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN ESPIRA LITLASUND AS Espira Litlasund AS BAN01 14/04694-004 2017/11/08
U SEN FOR MEGET UTBETALT LØNN - FOR MEGET UTBETALT LØNN MRH01 12/01318-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - VEDR. IGANGSETTINGSTILLATELSE Ent Bygg Tore Kallevåg KMY 16/01985-023 2017/11/08
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00947-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 42/185 - HÅLANDVEGEN, SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KHM 17/04814-001 2017/11/08
I TEK 83/157 OG 83/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, NILS VIGGO/SKEISVOLL, WENCHE/GRIMSMO, ANNE GRETHE SKEISVOLL - 83/157 OG 83/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, NILS VIGGO/SKEISVOLL, WENCHE/GRIMSMO, ANNE GRETHE SKEISVOLL Tveit Regnskap AS BJP01 17/04815-001 2017/11/08
I TEK 63/63 - NESET, NORDSTOKKE - BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 63/63 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL BRUKSENDRING AV FRITIDSBOLIG TIL BOLIG Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03286-006 2017/11/08
I TEK 73/86 - SUNDVEGEN, SUND. TILBYGG TIL BOLIG - 73/86 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 04/03595-007 2017/11/08
I TEK 148/1010 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG - 148/1010 - REVIDERT SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Odd Hansen AS KMY 17/03041-004 2017/11/08
I TEK 68/14 - INDRE EIDE - ETABLERING AV UTRIGGERE - 68/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS KMY 16/04989-004 2017/11/08
I TEK 5/8 - VEA SJOARVEG, VEA, REHABILITERING/UTVIDELSE AV BRYGGE/KAI - 5/8 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ PÅ EIENDOMMEN, TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN ER IKKE NØDVENDING Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/03492-008 2017/11/08
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - INNSENDT SØKNAD OM SPILLEMIDLER - 125695 REHABILITERING AV BALLØKKE, VEAVÅGEN SKOLE Karmøy kommune OFL 16/00248-173 2017/11/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Synnøve Hop IBR 17/00132-957 2017/11/08
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA. RIVING AV BYGNINGER OG NYBYGG 2 ENEBOLIGER - 15/115 OG 15/150 - ØYAVEGEN, ÅKRA. MANGELFULL SØKNAD Procon AS IGR 09/02650-029 2017/11/08
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STILLINGSØKNING FRA 01.01.2018 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - VARSEL OM OMGJØRING AV VEDTAK I SAK DATERT DEN 25.07.216 OG 06.12.2016 NÅR DET GJELDER SJUKDOMSAVLØSNING LKS 12/00483-167 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER MOS 12/00069-146 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U SEN 142/18 142/778 142/779 OG 142/780 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM OG GRENSEJUSTERING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3535 - MELDING 142/793. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/3535 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/04373-017 2017/11/08
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - SVAR - 1/172 - UTSTATT KLAGEFRIST Eskild Kvala AS IGR 17/02263-008 2017/11/08
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 137/23 - SVAR BRUKSENDRING AV KJELLER Jon Kristian Dale IGR 17/00073-040 2017/11/08
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED FREDHEIM Stine Sivertsen Haugen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U TEK 83/157 OG 83/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, NILS VIGGO/SKEISVOLL, WENCHE/GRIMSMO, ANNE GRETHE SKEISVOLL - SVAR - 83/157 OG 83/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SKEISVOLL, NILS VIGGO/SKEISVOLL, WENCHE/GRIMSMO, ANNE GRETHE SKEISVOLL Tveit Regnskap AS BJP01 17/04815-002 2017/11/08
I TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - OVERSENDER REVISJON B - 08.11.17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS YSL 15/02580-030 2017/11/08
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSEERKLÆRING RBE08 17/02319-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01954-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 15/1103 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGEN, SVEIN GUNNAR/YTRELAND, SINA ANETT - 15/1103 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGEN, SVEIN GUNNAR/YTRELAND, SINA ANETT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/04820-001 2017/11/08
U TEK ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - TAKSTTJENESTER - RESULTAT AV KONKURRANSE Takst Team AS TES02 17/03303-001 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - RETTELSE - GJELDER FARTSGRENSE PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR KOPERVIK, 58/219 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 17/04155-004 2017/11/08
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00406-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV BOLIG BMV 17/02932-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG LAGER OG GARASJE - 57/157 - SKUDENESHAVN - NYBYGG FORENINGSLAGER OG GARASJE Karmøy Sportsdykkerklubb KHM 17/04821-001 2017/11/08
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03339-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03339-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK 47/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GUSTAVSEN, HEIN TORE SEVLAND - 47/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GUSTAVSEN, HEIN TORE SEVLAND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/04822-001 2017/11/08
U TEK 15/1103 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGEN, SVEIN GUNNAR/YTRELAND, SINA ANETT - SVAR - 15/1103 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - HAUGEN, SVEIN GUNNAR/YTRELAND, SINA ANETT Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/04820-002 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
U SKU PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELING AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG - BMV 16/02684-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/08