Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 149/3 - GRUNNERVERV - GANG- OG SYKKELSTI PÅ SPANNE - 149/3 - GRUNNERVERV - GANG- OG SYKKELSTI PÅ SPANNE Svein Martin Spanne STNY 17/04352-001 2017/11/07
U TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - OPPSTARTSMØTE - REFERAT NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE Thomas Midbøe Vassbakk & Stol AS EJD 15/02071-033 2017/11/07
I HSE ANSKAFFELSE - UTSTYR TIL MERÅPENT BIBLIOTEK - BIBLIOTEKSENTRALEN SIN SIGNERING AV AVTALENS FORSIDE Biblioteksentralen SA CBE02 17/01154-067 2017/11/07
U TEK 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 96/13 - HÅVIKVEGEN 48 AS Bøneset Næringspark AS JHN 12/01448-007 2017/11/07
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - ETTERSENDING Hospital IT CBE02 17/01156-040 2017/11/07
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - ETTERSENDING Atea AS CBE02 17/01156-041 2017/11/07
U TEK 86/209 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - BRUKSENDRING - 86/209 - FERDIGATTEST Procon AS JHE05 17/03939-005 2017/11/07
U TEK 75/66 - KVALAVÅG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/4816 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 75/66 - KVALAVÅG - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEINEDOM. Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 16/04809-008 2017/11/07
U TEK 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 18 - BYGG 2 - 5/581 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TOMT 18 - BYGG 2 Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05056-011 2017/11/07
U SEN TILLEGGSSAK - ATT. ADVOKAT KVERNBERG - REFERAT FRA MØTET 2. NOVEMBER KMV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 18 - BYGG 1 - 5/580 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE TOMT 18 - BYGG 1 Garvik Prosjekt AS JHE05 15/05054-011 2017/11/07
U TEK 147/707 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG, FIREMANNSBOLIG - HUS 5 - 147/707 - FERDIGATTEST Block Watne AS KMY 15/02506-013 2017/11/07
U TEK 66/734 - NYHAVNVEGEN, AUSTREIM - OMBYGGING AV GARASJE - 66/734 - FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 17/02973-007 2017/11/07
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ GODKJENT PLAN 3021 - BØKELUNDEN Gyntor Eiendom AS AAHO 14/00662-051 2017/11/07
U TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST - 38/18 - FERDIGATTEST Kari Johanne Thorshaug JHE05 13/01982-006 2017/11/07
U TEK GRAVESØKNAD - SYREVEGEN 173 - SVAR - GRAVESØKNAD - SYREVEGEN 173 Tom Bakke KSU01 17/04766-002 2017/11/07
U TEK PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - SVAR - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER, BEHOV FOR ARKEOLOGISKE REGISTRERIN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune AAHO 17/00895-031 2017/11/07
U TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALELSE TIL KLAGE - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 14/00662-052 2017/11/07
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Procon AS JHE05 17/00260-016 2017/11/07
I TEK 2/395 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - 2/395 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 17/02867-009 2017/11/07
U TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JHE05 13/02672-015 2017/11/07
U TEK 3/709 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG FIREMANNSBOLIG + PARKERINGSANLEGG OG BODER - 3/709 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JHE05 13/02671-015 2017/11/07
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, SUNNANÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4818,4819 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 61/1 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Knut Sunnanå EDH 17/04673-003 2017/11/07
U TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - VEG- OG GRUNNARBEID Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-010 2017/11/07
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM OPPSETTING AV NUMMERVISNINGSSKILT 123-155 OG 163-179 PÅ E134 HUSØYVEGEN. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-294 2017/11/07
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. SAK 17/4817 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/60 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Geir Ytreland EDH 17/04501-007 2017/11/07
I TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - RIVING EKSISTERENDE OG NYBYGG RENSEANLEGG - 86/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04671-009 2017/11/07
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - SPØRSMÅL OM TIDSPUNKT FOR HOSPITAL IT SITT OPPDRAG Oslo kommune CBE02 17/01156-044 2017/11/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/304 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Hellvik Hus AS v/Torgeir Grindhaug GEL 17/00012-555 2017/11/07
I HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - SVAR - FORESPØRSEL OM KREDITTVURDERING Hospital IT AS CBE02 17/01156-046 2017/11/07
U HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR PÅ SØKNAD OM STIPEND Astrid Vela Bårdsen SALF 17/00009-175 2017/11/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO BLI01 17/03126-268 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 - SØKNAD RINGEVIKAR SOM LÆRER - HØSTEN 2017 BLI01 17/03222-141 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/03877-012 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT - AVSLAG AUTORISERT SYKEPLEIER 100% VIKARIAT ARO07 17/03877-013 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60,8% FAST PÅ NATT - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER 60,8% FAST PÅ NATT AGB 17/03884-006 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - TRUKKET AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-033 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-034 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET - INTERVJU AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER - 100% FAST VED ØSTREMTUNET NFE 17/04369-035 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-014 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-015 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-016 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-017 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-018 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-019 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-020 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-021 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-022 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST - BEKREFTELSE ARBEID MED OPPDRAGSTAKERE OG ANSVAR FOR TILSYNSFØRERORDNINGEN - 100% FAST NFE 17/04441-023 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-060 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-061 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-062 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-063 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-064 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-065 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-066 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-067 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-068 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-069 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-070 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-071 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-072 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-073 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-074 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-075 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-076 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-077 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-078 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-079 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-080 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-081 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-082 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-083 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-084 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-085 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-086 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-087 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-088 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-089 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-090 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-091 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-092 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-093 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-094 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-095 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-096 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-097 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-098 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-099 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-100 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-101 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-102 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-103 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-104 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-105 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-106 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-107 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-108 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-109 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-110 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-111 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-112 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-113 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-114 25 Offl §25 2017/11/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST - BEKREFTELSE KOORDINATOR AKTIVITETSPLIKT - 100% FAST JBR04 17/04442-115 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-014 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-015 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK ASSISTERENDE STYRER I BYGNES VITENBARNEHAGE - SØKNAD ASSITERENDE STYRER I BYGENS VITENBARNEHAGE BLI01 17/04482-016 25 Offl §25 2017/11/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET - SØKNAD SAKSBEHANDLER - 2 X 100% FAST PÅ BESTILLERKONTORET JBR04 17/04572-019 25 Offl §25 2017/11/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-009 25 Offl §25 2017/11/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-010 25 Offl §25 2017/11/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESØSTER 3 X 100% FAST - SØKNAD HELSESØSTER 3 X 100% FAST MSTA 17/04573-011 25 Offl §25 2017/11/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER - SØKNAD MILJØTERAPEUT - 92 % FAST + 8% MIDLERTIDIG I MOSBRONVEGEN OMSORGSBOLIGER JBR04 17/04717-005 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BADEVAKT 23%, FAST - SØKNAD BADEVAKT 23%, FAST BLI01 17/04625-008 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-018 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-019 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-020 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-021 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-022 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-023 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-024 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-025 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT - SØKNAD MILJØARBEIDER, 60 % VIKARIAT BLI01 17/04655-026 25 Offl §25 2017/11/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT - SØKNAD BARNEHAGELÆRER I AVALDSNES BARNEHAGE - VIKARIAT BLI01 17/04761-002 25 Offl §25 2017/11/07
I TEK 134/4 OG 134/7 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1601 - 134/4 OG 134/7 - UTTALE TIL DISPENSASJONSSØKNAD Fylkesmannen i Rogaland HHU 17/03096-004 2017/11/07
I TEK 64/1462 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 64/1462 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Eivind Søvik GBV 17/04783-001 2017/11/07
I SEN KOSTRA - ANALYSE - 2012 - 2018 - ENDRINGER I KOSTRA-RAPPORTERING FRA 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet ODH01 12/05339-006 2017/11/07
I TEK 147/30 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG (VEST) - 147/30 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hus28 AS KMY 17/04497-003 2017/11/07
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLING OG SAKSLISTE TIL VA-MØTE I HAUGALANDET VANNOMRÅDE - 13.11.17 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet ELO 12/00054-021 2017/11/07
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - MERKNAD FRA VESTHEIM EIENDOM - 06.11.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Pds Protek AS BHA02 16/05003-021 2017/11/07
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Georg Yrke Bleie ANKO 17/04449-013 2017/11/07
I TEK 91/29 - UTVIK AUTOSERVICE AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - GJELDER AVVIK ETTER TILSYN 91/29 - UTVIK AUTOSERVICE AS Utvik Autoservice AS TSC 12/01517-017 2017/11/07
I TEK 86/84 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG PRODUKSJONSHALL - 86/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 14/03756-026 2017/11/07
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL REFINANSIERING RBE08 17/04021-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - TILSKUDD TIL REFINANSIERING RBE08 17/04021-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I TEK SKADER PÅ BIL IFB. ANLEGGSARBEID - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - UTTALELSE - GJELDER SKADER PÅ BIL GL Prosjektservice AS BKE 17/04784-003 2017/11/07
U TEK 64/1252 - STANGALAND - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 64/1252 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Henny Nilsine Severinsen HAS 17/03150-015 2017/11/07
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - INVITASJON TIL MEDSEILERPROGRAMMET FOR THE TALL SHIPS RACES 2018 Stavanger kommune KTV 12/00098-257 2017/11/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/590 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-556 2017/11/07
U TEK 108/10 OG 108/17 - HELLEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/309 - 108/10 OG 108/17 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Kjersti Tollaksen EDH 17/04217-010 2017/11/07
U TEK VARSLING OM EIENDOMSSKATTETAKSERING - EIENDOMSSKATTETAKSERING - NÆRINGSEIENDOM ELLER «VERK OG BRUK» GNR/BNR 86/89,90,91 - HUSØY Husøy Tomteselskap AS MSA 16/04254-024 2017/11/07
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01823-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04791-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Stina Varne SALF 17/00009-176 2017/11/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/7 OG 17 - BESTILLING AV NABOLISTE - OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING Geir T. Kjetland GEL 17/00012-557 2017/11/07
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Emigelda Tanjay Stangeland SALF 17/00009-177 2017/11/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04790-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE AML §14.9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. SAK 17/4817 - 5/60 - VEDR. DELINGSSØKNAD Geir Ytreland EDH 17/04501-008 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04789-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/04697-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U HSE PERSONALMAPPE - NÆRVÆRSUTVALGET VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING - OVERGANG ANNEN STILLING KOPERVIK BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04786-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SAKSBEHANDLER VED BARNEVERN- OG UNGDOMSTJENESTEN Monica Nordbø NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE TVI 17/04795-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-299 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - - BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE - BLIKSHAVN - 54/10 Hus28 AS BHA02 17/04968-001 2017/11/07
U TEK 30/78 - VESTRE KARMØYVEG, SANDHÅLAND. TILBYGG ENEBOLIG - 30/78 - VESTRE KARMØYVEG, SANDHÅLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG. Idunn Helen og Svein Arne Sørheim BFH 12/01810-003 2017/11/07
U TEK 20/25 - NEDRE LIKNES- NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 20/25 - RETUR AV SØKNAD Urbanhus Haugesund AS IGR 14/00686-008 2017/11/07
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 70/4 I KARMØY KOMMUNE Kristensen Nancy Johanna ALA04 17/03848-002 2017/11/07
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 70/4 I KARMØY KOMMUNE Sandhåland Nina K ALA04 17/03848-003 2017/11/07
U TEK 70/4 - REVURVEGEN, YTRE EIDE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/3586 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 70/4 I KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/ Knut Sunnanå ALA04 17/03848-004 2017/11/07
I TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - UTTALE TIL DISPENSASJON - TOMANNSBOLIG MED CARPORT Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/01285-017 2017/11/07
I TEK 5/60 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM. SAK 17/4817 - 5/60 - ERKLÆRING FRA 5/593 Geir Ytreland EDH 17/04501-009 2017/11/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/04788-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK SKANNING AV ARKIVER I TEKNISK ETAT - DIGITALISERING AV ARKIV KARMØY KOMMUNE - ETTERSPØRRING MANGLENDE DOKUMENTASJON Dansk Scanning AS TES02 17/04120-002 2017/11/07
I SEN OPPLAGS- OG ANKRINGSPLASS - YTTERLIGERE UTVIDET VARIGHET - MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL Å ANKRE OPP RIGGEN SAFE BRISTOLIA I KARMSUNDET (KOPIMOTTAKER) Kystverket JST 12/00121-013 2017/11/07
I TEK PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR 58/219, KOPERVIK - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 07.11.17 PLAN 3045 - DETALJREGULERING FOR KOPERVIK, 58/219 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted AAHO 17/04155-003 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGANSVARLIG KOKK VED KJØKKENDRIFT SKUDENESHAVN BBH Elisabeth Naley Sørensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/00260-017 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED SKUDENES BBH Tina Cecilie Hagland Bjørnerud AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SEN HANDELSVIRKSOMHET MED BRUKTE OG KASSERTE TING - SØKNAD OM BRUKTHANDELBEVILLING - KOPERVIK BILPLEIE Sør-Vest Politidistrikt PVE01 12/01713-031 2017/11/07
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OVERSENDENDELSE AV VÅRT PROSESSKRIV I SAK 16-162387 TVI-HAUG: GASSCO AS MBM 15/02054-129 18 Offl.§18 2017/11/07
U TEK 61/1 - MELSTOKKEVEGEN, SUNNANÅ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4818,4819 - 61/1 - VEDR. DELINGSSØKNAD Knut Sunnanå EDH 17/04673-004 2017/11/07
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL REFINANSIERING RBE08 17/04021-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING PÅ SEVTUN 18. NOVEMBER 2017 Sevtun Grendahus EVI1 16/05163-150 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDER ATTESTER M.M. JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - KV. 875 NORHEIMVEGEN - SKILTPLAN FOR NORDTUNET Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-295 2017/11/07
I FEL HENVENDELSE - GJELDER OMRÅDE VED ÅDLAND SKOLE - 18/1, 18/12 - 18/86 - SKJØTE Jan Ove og Tor Einar Tønnesen SKM 13/00791-012 26 Off.l.26 2017/11/07
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - 07.11.17 PLAN 2107 - REGULERINGSPLAN FOR FYLKESVEG 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JST 17/03376-002 2017/11/07
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER OASEN HUD- OG FOTPLEIEINSTITUTT - OVERSENDER DOKUMENTASJON OVER TILTAK ETTER KONTROLL OASEN HUD & FOTPLEIE Oasen hud- og fotpleieinstitutt BAN01 13/04494-005 2017/11/07
U HSE TILLEGGSSAK - INNKALLING TIL MØTE VEDR. FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/11/07
U HSE ANSKAFFELSE AV PASIENTSIGNALANLEGG - FREMDRIFT - ANSKAFFELSE PASIENTSIGNALANLEGG, SAKSNR. 17/1156 Haugaland Kraft Fiber CBE02 17/01156-047 2017/11/07
I TEK VANNSKADE - REVURVEGEN 28 - HERMANN STAKSENG 80034316,2 - VARSEL OM TILBAKEBETALING AV UTLEGG ETTER SKADE HOS HERMANN STAKSENG 80034316,2 Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/04797-001 2017/11/07
U TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - 2 OFFENTLIG ETTERSYN - NYTT KART - PLAN 3037 - Mattilsynet YSL 16/00717-037 2017/11/07
U TEK PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL. - OFFENTLIG ETTERSYN - NYTT KART - PLAN 1024 Sverre Gunnar Eng YSL 16/00617-024 2017/11/07
U SEN INNKJØP AV KUNST TIL VIGSELSROM - TILBUD - KUNST TIL VIGSELSROM Kristin Austreid MBM 17/04479-007 2017/11/07
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED EIENDOMSAVDELINGEN Ruben Grindhaug Kvinnesland BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK SKOLE Sofie Kristoffersen BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED BØ UNGDOMSSKOLE Hein Georg Ferkingstad Haram BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS. OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/11/07